Ulike måter å tilpasse en knapp på

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du setter inn en knapp i en skjemamal, kan du tilpasse den ved å endre egenskaper og innstillinger i dialogboksen Egenskaper. Dobbeltklikk knappen du vil endre egenskapene for å åpne dialogboksen på skjemamalen.

Tabellen nedenfor beskriver noen av måtene du kan tilpasse en knapp, og gir årsaker til hvorfor du kanskje gjøre dette. Selv om tabellen ikke gir detaljert informasjon om alternativene i dialogboksen Egenskaper for knapp fremgangsmåter for, det gi deg et inntrykk av alternativene som er tilgjengelige.

Fane

Oppgave

Detaljer

Generelt

Tilordne en handling til-knappen

Definere hva du vil skal skje når brukeren klikker knappen i handling-listen. Hvis du vil at knappen for å sende data til en enkelt datakilde, klikker du Send. Hvis du vil regler eller egendefinert kode til å kjøre når knappen klikkes, klikker du regler og egendefinert kode.

Tilgjengelige handlinger

Send og regler og egendefinert kode handlingene er alltid tilgjengelig. Tilgjengeligheten til andre knappehandlinger, avhenger av hvordan skjemamalen ble utformet og om skjemamalen inneholder en datatilkobling som spør etter eller sender data til eksterne datakilder, for eksempel en database eller nettjeneste.

Handling

Beskrivelse

Send inn

Denne handlingen starter vanlige sende funksjonalitet for skjemaet – dette er den samme som bruker når du klikker Sendfil-menyen. Starte en egendefinert Send, velg regler og egendefinert kode, og deretter opprette en regel for å sende dataene.

Regler og egendefinert kode

Denne handlingen kjører enten en regel når knappen klikkes eller kjører egendefinert kode. Du kan for eksempel opprette en regel som automatisk sender data fra et skjema til en webtjeneste eller sender dataene som en e-postmelding, som svar på brukeren klikker knappen. For å definere en regel, klikker du regler. Hvis du vil definere koden, klikker du Rediger skjema-kode.

Kjøre en spørring

Hvis skjemaet er koblet til en database eller nettjeneste, denne handlingen en spørring en database eller nettjeneste som er basert på verdier i feltene som brukes til å spørre dataene.

Ny post

Hvis skjemaet er koblet til en database eller nettjeneste, vil denne handlingen fjerner verdiene i skjemaet slik at en bruker kan angi nye data.

Slett og Send

Hvis skjemaet er koblet til en database eller nettjeneste, sletter denne handlingen postene fra databasen som har blitt returnert i en spørring.

Oppdatere

Hvis skjemaet er koblet til en database eller nettjeneste, oppdaterer denne handlingen dataene fra database eller nettjeneste som er returnert i en spørring.

Oppdatere skjemaet.

I et skjema som er utformet for å fylle ut i en nettleser, oppdaterer skjemadata i en trinnvis måte. Anta for eksempel en Totalt-boks som endres basert på verdier som brukerne angir i andre kontroller i skjemaet. Hvis du vil unngå å oppdatere skjemaet når verdiene i disse kontrollene endres, kan du hindre data blir sendt til serveren for disse spesifikke kontroller. Deretter kan du legge en Oppdater-knappen ved siden av boksen Totalt, som brukeren kan klikke for å oppdatere totalene manuelt. Knappen knyttet til Oppdateringsskjema-handlingen er synlig bare når brukere vise og fylle ut skjemaet i nettleseren.

Generelt

Endre knappeetiketten

Skriv inn teksten du vil vise på knappen i etikett-boksen. Hvis du vil at teksten på knappen skal endres avhengig av verdier i skjemaet, klikker du Sett inn formel Knappesymbol , og velg deretter feltet som inneholder verdien du vil bruke. Du kan for eksempel opprette en knapp med etiketten Send til Manager der Manager er navnet som en bruker skriver inn i en tekstboks for Manager et annet sted i skjemaet.

Generelt

Få knappen identifikator

Du kan bruke IDen som er oppført i denne kategorien til å identifisere knappen i kode. Du kan også endre standardnavnet på knappen IDen slik at det blir enklere å huske.

Generelt

Skrive egendefinert kode

Klikk Rediger skjema-kode for å åpne Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), der du kan skrive egendefinert kode til å automatisere knappens virkemåte.

Generelt

Tilordne regler for å automatisere knappens virkemåte

Klikk regler for å åpne dialogboksen regler, der du kan opprette regler som kjøres når knappen klikkes. Du kan for eksempel konfigurere en regel som åpner et nytt skjema eller bytter visninger når brukerne klikker knappen.

Vis

Legge til betinget formatering

Klikk Betinget formatering for å åpne dialogboksen Betinget formatering, der du kan endre utseendet på en kontroll, inkludert synligheten, basert på verdier som brukerne angir i skjemaet. Du kan for eksempel velge å skjule én eller flere knapper med mindre en bestemt er merket av brukeren.

Størrelse

Justere størrelsen, utfyllingen og marger

Du kan angi størrelsen på en kontroll manuelt ved å skrive inn verdier i boksene Høyde og Bredde. Du kan også fornye mellomrommet i og utenfor kontrollen ved å endre utfyllingen, som er bufferen avstanden omkringliggende kontrollens innhold, eller margene, som er avstanden mellom kontrollens kantlinje og eventuell omkringliggende tekst eller Kontroller i skjemamalen.

Avansert

Angi et skjermtips

Hvis du vil gjøre en forklarende merknad vises når brukeren flytter musepekeren over kontrollen, skriver du teksten du vil bruke, i skjermtips-boksen. Tilgjengelighetsverktøy, for eksempel skjermen gå gjennom verktøy som gjør det på skjermen informasjon som er tilgjengelig som syntetisk tale eller oppdaterbar Braille vises, er ofte avhengige disse skjermtips å tolke informasjon for brukerne.

Avansert

Endre tabulatorrekkefølgen

Du kan endre plasseringen av en kontroll i skjemamal totale tabulatorrekkefølgen. Tabulatorrekkefølgen er rekkefølgen som fokus flyttes i et skjema fra ett felt eller objekt til neste brukere trykker TAB eller SKIFT + TAB. Kategorien indeks standardinnstillingen for alle kontroller i en skjemamal er 0, men tabulatorrekkefølgen begynner med 1. Det vil si skal en kontroll med 1 i boksen i kategorien rekkefølge være besøkt først når brukerne trykker TAB-tasten. En kontroll med 2 i boksen i kategorien rekkefølge skal være besøkt nummer to, og så videre. Alle kontroller med 0 i boksen i kategorien rekkefølge, er sist i tabulatorrekkefølgen. Hvis du vil hoppe over kontroller i tabulatorrekkefølgen, kan du angi -1 i boksen i kategorien rekkefølge.

Avansert

Tilordne en hurtigtast

Du kan skrive inn en bokstav eller tall i hurtigtast-boksen for å angi en hurtigtast. Hurtigtaster mulig for brukere å navigere til en kontroll ved å trykke en kombinasjon av tastetrykk i stedet for å flytte musen. Hvis du velger å bruke hurtigtaster i skjemamalen, må du formidle til brukerne at hurtigtastene finnes. Du kan for eksempel skriver inn (ALT + S) etter en tekstetikett å la brukerne vite at det er en hurtigtast for en Selger tekstboks.

Webleserskjemaer

Tilpasse innstillingene for å sende data tilbake til serveren

Kategorien webleserskjemaer vises bare når du utformer en webleserkompatibel skjemamal. Du kan styre om data som er sendt til serveren når brukerne klikker knappen i skjemaet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×