Ukjent med Access 2007-sikkerhet? Start her

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office Access 2007 inneholder mange nye funksjoner som kan hjelpe deg med å øke sikkerheten for data og datamaskin. I tillegg kan disse funksjonene være enklere å bruke enn sikkerhetsverktøyene i tidligere versjoner av Access. Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker de vanligste sikkerhetsfunksjonene i Office Access 2007. Informasjonen i denne artikkelen er beregnet på nye brukere som ønsker å utføre følgende oppgaver:

 • Klarere (aktivere) deaktivert innhold i en database

 • Bruke et passord til å kryptere eller dekryptere en database

 • Pakke, signere og distribuere en Office Access 2007-database

Denne artikkelen inneholder også bakgrunnsinformasjon om de nye sikkerhetsfunksjonene og arkitekturen i Access 2007.

I denne artikkelen

Sikkerhetsforskjeller mellom Access 2007 og tidligere versjoner av Access

Bruke et databasepassord til å kryptere en Office Access 2007-database

Pakke, signere og distribuere en Access 2007-database

Bruke andre sikkerhetsfunksjoner

Forstå Office Access 2007-funksjoner for sikkerhet og arkitektur

Sikkerhetsforskjeller mellom Access 2007 og tidligere versjoner av Access

Hvis du brukte sikkerhetsfunksjonene i tidligere versjoner av Access, måtte du ta mange valg. Du måtte for eksempel velge mellom sikkerhetsnivåer (lavt, middels eller høyt), og om du ønsket å kjøre potensielt utrygg kode eller ikke. Nå slipper du å ta slike valg når du åpner en database i Access 2007. I Access 2007 er all potensielt utrygg kode eller andre komponenter deaktivert som standard, uansett hvilken versjon av Access som ble brukt til å opprette databasen.

Når deler av eller en hel database er deaktivert, vises det en melding om dette i meldingsfeltet i Access.

Meldingsfelt

Hvis meldingsfeltet vises, kan du velge å klarere eller ikke klarere det deaktiverte innholdet i databasen. Hvis du velger å klarere det deaktiverte innholdet, kan du gjøre dette på to måter:

 • Klarere databasen bare for den gjeldende økten (mens databasen er åpen)    Klikke Alternativer i meldingsfeltet. En dialogboks der du kan velge å klarere databasen, vises. Når du velger dette alternativet, må du gjenta fremgangsmåten hver gang du åpner databasen.

 • Klarere databasen permanent    Plasser databasen på en klarert plassering – en mappe på en stasjon eller et nettverk du har markert som klarert. Når du velger dette alternativet, vises ikke meldingsfeltet lenger, og du trenger aldri mer ta klareringsavgjørelser så lenge databasen blir værende i den klarerte mappen.

Hvis du ikke vil klarere databasen    Ignorer meldingsfeltet. Når du ignorerer meldingsfeltet, kan du fortsatt vise dataene i databasen og bruke alle komponenter i databasen som ikke er deaktivert i Access.

Følgende fremgangsmåter forklarer hvordan du klarerer en database for den gjeldende økten, og hvordan du oppretter en klarert plassering.

Klarere en database for den gjeldende økten

Obs!: Hvis du har en åpen database og meldingsfeltet vises, kan du gå direkte til trinn 3.

 1. Start Office Access 2007, gå til siden Komme i gang med Microsoft Office Access, under Populære Online-maler, og klikk Aktiva for å åpne Aktiva-malen.

 2. Skriv inn et navn på den nye databasen i Filnavn-boksen, og klikk deretter Last ned.

  Databasemalen lastes ned, det opprettes en ny database i Access, og meldingsfeltet vises.

 3. Klikk Alternativer i meldingsfeltet.

  Dialogboksen Sikkerhetsalternativer for Microsoft Office åpnes.

 4. Klikk Aktiver dette innholdet, og klikk deretter OK.

Opprette en klarert plassering

 1. Start Office Access 2007 (du trenger ikke åpne en database for å utføre disse trinnene).

 2. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Access.

  Dialogboksen Alternativer for Access vises.

 3. I venstre rute i dialogboksen klikker du Klareringssenter, og deretter klikker du Innstillinger for klareringssenter i ruten til høyre.

  Dialogboksen Klareringssenter vises.

 4. Klikk Klarerte plasseringer i den venstre ruten.

 5. Klikk Legg til ny plassering.

  Dialogboksen Klarert plassering i Microsoft Office vises.

 6. Skriv inn filbanen og mappenavnet for plasseringen du vil angi som en klarert kilde, i Bane-boksen, eller klikk Bla gjennom for å finne en mappe. Mappen må være på en lokal stasjon som standard.

  Hvis du vil tillate klarerte nettverksplasseringer klikker du Tillat klarerte plasseringer i nettverket (anbefales ikke) i dialogboksen Klareringssenter.

 7. Klikk OK for å lukke alle dialogbokser.

Obs!: For å avslutte prosessen og dermed klarere en database permanent må du flytte databasen til den klarerte plasseringen. I de neste trinnene forklares noen av de vanligste måtene å flytte en database på.

Flytte en database til en klarert plassering

 • Hvis du har en åpen database   

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen .

  2. Velg Lagre som, og klikk ett av de tilgjengelige alternativene under Lagre databasen i annet format.

  3. Gå til den klarerte plasseringen i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

 • Hvis du ikke har en åpen database   

  1. Start Windows Utforsker. Hvis du vil gjøre dette i Microsoft Windows, klikker du Start, pek på Alle programmer, klikk Tilbehør, og klikk deretter Windows Utforsker.

  2. Finn databasen og kopier den. Dette gjør du ved å høyreklikke filen og deretter klikke Kopier på hurtigmenyen.

   - eller -

   Hurtigtast Velg (utheving) filen, og trykk CTRL + C.

  3. Finn den klarerte mappen, åpne den, høyreklikk og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

   - eller -

   Hurtigtast Trykk CTRL + V for å lime inn databasen i den nye plasseringen.

Til toppen av siden

Bruke et databasepassord til å kryptere en Office Access 2007-database

Krypteringsverktøyet i Office Access 2007 kombinerer og forbedrer to eldre verktøy – databasepassord og koding. Når du bruker et databasepassord til å kryptere en database, kan ikke noen av dataene leses av andre verktøy, og brukerne må angi et passord for å bruke databasen. Krypteringen som brukes i Access 2007, bruker en sterkere algoritme enn den som ble brukt i tidligere versjoner av Access.

Kryptere ved å bruke et databasepassord

 1. Åpne databasen (i alenemodus) som du vil kryptere.

  Vis meg hvordan jeg åpner databasen i alenemodus

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

  2. Bla til filen du vil åpne, i dialogboksen Åpne, og velg deretter filen.

  3. Klikk pilen ved siden av Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne i alenemodus.

   Åpne fil i alenemodus

 2. Klikk Krypter med passord i Databaseverktøy-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

  Dialogboksen Angi passord for database vises.

 3. Skriv inn passordet i Passord-boksen, og skriv det inn på nytt i Bekreft-boksen.

  Obs!: 

  • Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord inneholder ikke en kombinasjon av disse elementene. Sterkt passord: Y6dh!et5. Svakt passord: Huset27. Et passord bør være på minst åtte tegn. Et passorduttrykk på 14 eller flere tegn er best.

  • Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

 4. Klikk OK.

Dekryptere og åpne en database

 1. Åpne den krypterte databasen på samme måte som enhver annen database.

  Dialogboksen Passord kreves vises.

 2. Skriv inn passordet i boksen Skriv inn passord for database, og klikk deretter OK.

Fjerne et passord

 1. Åpne databasen i alenemodus.

  Vis meg hvordan jeg åpner databasen i alenemodus

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

  2. Bla til filen du vil åpne, i dialogboksen Åpne, og velg deretter filen.

  3. Klikk pilen ved siden av Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne i alenemodus.

   Åpne fil i alenemodus

 2. Klikk Dekrypter Database i Databaseverktøy-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

  Dialogboksen Fjern passord for database vises.

 3. Skriv inn passordet i Passord-boksen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Pakke, signere og distribuere en Access 2007-database

Access 2007 gjør det enklere og raskere å signere og distribuere en database. Når du oppretter en ACCDB-fil eller en ACCDE-fil, kan du pakke filen, bruke en digital signatur for pakken og deretter distribuere den signerte pakken til andre brukere. Pakk og signer-funksjonen plasserer databasen i en Access-distribusjonsfil (ACCDC), signerer pakken og plasserer deretter den kodesignerte pakken på en plassering du bestemmer selv.

Husk på følgende før du går videre:

 • Pakking av en database og signering av pakken er måter å formidle at den er klarert på. Når du eller andre brukere mottar pakken, bekrefter signaturen at ingen har endret databasen. Hvis du stoler på forfatteren, kan du aktivere innholdet.

 • Den nye pakk og signer-funksjonen gjelder bare for databaser i Office Access 2007-filformatet. Access 2007 inneholder de eldre verktøyene som trengs for å signere og distribuere databaser som ble opprettet i det tidligere filformatet. Du kan heller ikke bruke de eldre verktøyene til å signere og distribuere filer som ble opprettet i det nye filformatet. Sagt på en annen måte kan du ikke bruke en digital signatur på en ACCDB-fil hvis du ikke pakker databasen.

 • Du kan bare legge til én database i en pakke.

 • Prosessen kodesignerer alle objektene i databasene, ikke bare makroer eller kodemoduler. Prosessen komprimerer også pakkefilen for å bidra til å redusere nedlastingstiden.

 • Du kan pakke ut databaser fra pakkefiler som er plassert på Windows SharePoint Services 3.0-servere.

Avsnittene nedenfor forklarer hvordan du oppretter en signert pakkefil og bruker databasen i en signert pakkefil.

For å bruke denne fremgangsmåten må du ha minst ett sikkerhetssertifikat tilgjengelig. Hvis du ikke har et sikkerhetssertifikat, kan du opprette et ved å bruke SelfCert-verktøyet.

Opprette et selvsignert sertifikat

 1. Klikk Start i Microsoft Windows, velg Alle programmer, velg Microsoft Office, velg Microsoft Office-verktøy, og klikk deretter Sertifikat for VBA-prosjekter.

  -eller-

  Bla til mappen som inneholder Office Professional 2007-programfiler. Standardmappen er Stasjon:\Program Files\Microsoft Office\Office12. Finn og dobbeltklikk SelfCert.exe i denne mappen.

  Dialogboksen Opprett sertifikat vises.

 2. Skriv inn et navn på det nye sertifikatet i boksen Navn på sertifikatet.

 3. Klikk OK to ganger.

Obs!: Hvis kommandoen Digitalt sertifikat for VBA-prosjekter ikke vises, eller hvis du ikke finner SelfCert.exe, må du kanskje installere SelfCert.

Installere SelfCert.exe

 1. Start installasjons-CD-ROMen for Office Professional 2007 eller andre installasjonsmedier.

 2. Klikk Legg til eller fjern funksjoner i installasjonsprogrammet, og klikk deretter Fortsett.

  Obs!: Hvis du arbeider i et miljø der Office Professional 2007 er installert på enkeltvise datamaskiner av IT-administratorer i stedet for via CD-ROM, gjør du følgende:

  1. I Microsoft Windows klikker du Start-knappen, og deretter klikker du Kontrollpanel.

  2. Dobbeltklikk Legg til eller fjern programmer.

  3. Velg 2007 Microsoft Office-system, og klikk deretter Endre.

   Installasjonsprogrammet starter.

  4. Klikk Legg til eller fjern funksjoner, og klikk deretter Fortsett.

  5. Fortsett med følgende trinn.

 3. Utvid nodene Microsoft Office og Delte funksjoner for Office ved å klikke plusstegnene (+) ved siden av dem.

 4. Klikk Digitalt sertifikat for VBA-prosjekter.

 5. Klikk Kjør fra datamaskinen.

 6. Klikk Fortsett for å installere komponenten.

 7. Klikk Lukk når installeringen er fullført, og gå deretter tilbake til det første settet med trinn i denne delen.

Opprette en signert pakke

 1. Åpne databasen du vil pakke og signere.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg Publiser, og klikk deretter Pakk og Signer.

 3. Velg et digitalt sertifikat, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Opprett Microsoft Office Access signert pakke vises.

 4. Velg en plassering for den signerte databasepakken.

 5. Skriv inn et navn på den signerte pakken i Filnavn-boksen, og klikk deretter Opprett.

  ACCDC-filen opprettes i Access, og den plasseres på plasseringen du har valgt.

Pakke ut og bruke en signert pakke

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Velg Microsoft Office Access signerte pakker (*.accdc) som filtype.

 3. Finn mappen med ACCDC-filen, merk filen, og klikk deretter Åpne.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du tidligere har valgt å klarere det digitale sertifikatet som ble brukt for distribusjonspakken, vises dialogboksen Pakk ut database til. Gå til neste trinn.

  • Hvis du ennå ikke har valgt å klarere det digitale sertifikatet, vises en rådgivende melding.

   1. Veiledende melding

   2. Hvis du klarerer databasen, klikker du Åpne. Hvis du klarerer alle sertifikater fra denne leverandøren, klikker du Klarer alle fra utgiver. Klikk deretter OK.

 5. Du kan også velge en plassering for den utpakkede databasen, og deretter skrive inn et annet navn på den utpakkede databasen i Filnavn-boksen.

Til toppen av siden

Bruke andre sikkerhetsfunksjoner

Office Access 2007 inneholder flere andre sikkerhetsfunksjoner fra tidligere versjoner, inkludert sikkerhet på brukernivå og muligheten til å kodesignere moduler med VBA-kode (Visual Basic for Applications). Vanligvis bruker avanserte brukere og utviklere disse verktøyene.

Til toppen av siden

Forstå sikkerhetsfunksjonene og arkitekturen i Office Access 2007

Informasjonen i delene nedenfor beskriver de nye sikkerhetsfunksjonene i Access 2007 og forklarer den underliggende arkitekturen for disse funksjonene.

Nye sikkerhetsfunksjoner i Access 2007

Access 2007 inneholder en forbedret sikkerhetsmodell som bidrar til å forenkle prosessen ved å angi sikkerhet for en database og åpne en database der sikkerheten er aktivert.

Obs!: Selv om modellen og teknikkene som drøftes i denne artikkelen, forbedrer sikkerheten, er det sikrest å beskytte dataene ved å lagre tabellene på en server, for eksempel en datamaskin som kjører Windows SharePoint Services 3.0, og å lagre skjemaene og rapportene på lokale datamaskiner eller delte nettverksressurser.

Nedenfor vises en liste over hva som er nytt innen Access 2007-sikkerhet:

 • Muligheten til å vise data også når du ikke vil aktivere deaktivert VBA-kode eller komponenter i en database. Hvis du satte sikkerhetsnivået til Høy i Office Access 2003, måtte du kodesignere og klarere en database før du kunne vise dataene. I Office Access 2007 kan du åpne databaser og vise data uten at du må avgjøre om du skal aktivere innholdet i en database.

 • Mer brukervennlig. Hvis du plasserer databasefiler (enten i det nye Office Access 2007-filformatet eller i de tidligere filformatene) på en klarert plassering, for eksempel en filmappe eller en delt nettverksressurs du angir som sikker, åpnes disse filene og kjøres uten at det vises advarselsmeldinger eller at du blir spurt om du vil aktivere deaktivert innhold. Hvis du åpner databaser fra tidligere versjoner av Access, for eksempel MDB- eller MDE-filer, i Access 2007, og disse databasene var signert digitalt og du valgte å klarere utgiveren, kjøres også disse filene uten at du må ta klareringsavgjørelser. Husk imidlertid på at VBA-kode i en signert database ikke vil kjøre før du klarerer utgiveren, og den vil ikke kjøre hvis den digitale signaturen blir ugyldig. En signatur blir ugyldig når noen andre enn personen som signerte den, endrer innholdet i en database.

 • Klareringssenteret. Klareringssenteret er en dialogboks som virker som én enkelt plassering for å angi og endre sikkerhetsinnstillinger for Access. Du bruker klareringssenteret til å opprette eller endre klarerte plasseringer og til å angi sikkerhetsalternativer for Office Access 2007. Disse innstillingene virker inn på hvordan nye og eksisterende databaser virker når de åpnes i denne forekomsten av Access. Klareringssenteret inneholder også logikk for å evaluere komponentene i en database og for å avgjøre om det er trygt å åpne databasen, eller om klareringssenteret skal deaktivere databasen og la deg avgjøre om den skal aktiveres. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker klareringssenteret med Access, kan du se Opprette en klarert plassering tidligere i denne artikkelen.

 • Færre advarselsmeldinger. I tidligere versjoner av Access ble du tvunget til å ta stilling til mange ulike advarselsmeldinger – makrosikkerhet og sandkassemodus, bare for å nevne to. Hvis du åpner en Office Access 2007-database utenfor en klarert plassering, vises bare meldingsfeltet som standard.

  Meldingsfelt

  Hvis du vet at du kan klarere innholdet i databasen, kan du bruke meldingsfeltet til å aktivere alle deaktiverte komponenter – redigeringsspørringer (spørringer som legger til, sletter eller endrer data), makroer, ActiveX-kontroller, uttrykk og VBA-kode – når du åpner en database som inneholder en eller flere av disse komponentene.

 • Nye måter å signere og distribuere filer opprettet i Office Access 2007-filformatet på. I tidligere versjoner av Access brukte du Visual Basic-redigering til å angi et sikkerhetssertifikat for enkeltvise databasekomponenter. I Access 2007 pakker du ut databasen, og deretter signerer du og distribuerer pakken. Hvis du pakker ut en database fra en signert pakke på en klarert plassering, kjører databasen uten at meldingsfeltet vises. Hvis du pakker ut en database fra en signert pakke på en plassering som ikke er klarert, men du har klarert pakkesertifikatet og signaturen er gyldig, trenger du ikke ta en klareringsavgjørelse. Når du pakker og signerer en database som ikke er klarert, eller som inneholder en ugyldig digital signatur, må du bruke meldingsfeltet til å klarere databasen hver gang du åpner den, hvis du ikke plasserer den på en klarert plassering.

 • En sterkere algoritme for kryptering av databaser i Office Access 2007-filformatet, som bruker funksjonen for databasepassord. Når du krypterer en database, forvrenges dataene i tabellene. Dermed unngår du at uønskede brukere kan lese dataene.

 • En ny underklasse av makrohandlinger som kjører når en database er deaktivert. Disse tryggere makroene inneholder også funksjoner for å håndtere feil. Du kan også bygge inn makroer (også makroer som inneholder handlinger som Access deaktiverer) direkte i alle skjemaer, rapporter eller kontrollegenskaper som ville virket logisk med en modul med VBA-kode eller en makro fra en tidligere versjon av Access.

Husk til slutt på følgende regler før du går videre:

 • Hvis du åpner databasen på en klarert plassering, kjører alle komponentene uten at du må ta klareringsavgjørelser.

 • Hvis du pakker, signerer og distribuerer en database fra en tidligere versjon av Access (MDB- eller MDE-fil), kjører alle komponenter uten at du må ta klareringsavgjørelser, hvis databasen inneholder en gyldig digital signatur fra en klarert utgiver, og du klarerer sertifikatet.

 • Hvis du signerer og distribuerer en database som ikke er klarert, på en plassering som ikke er klarert, deaktiveres databasen som standard i klareringssenteret, og du må velge å aktivere databasen hver gang du åpner den. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du delen Klarere en database for den gjeldende økten tidligere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Sikkerhetsarkitekturen i Office Access 2007

For å forstå sikkerhetsarkitekturen i Access 2007 må du huske på at en Access-database ikke er en fil i samme betydning som et Microsoft Office Excel 2007-regneark eller et Microsoft Office Word 2007-dokument. En Access-database er i stedet et sett med objekter – tabeller, skjemaer, spørringer, makroer, rapporter og moduler – som ofte avhenger av hverandre for å virke. Hvis du for eksempel oppretter et dataspørringsskjema, kan du ikke angi eller lagre data med dette skjemaet uten at du binder (kobler) kontrollene i skjemaet til en tabell.

Flere Access-komponenter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, inkludert redigeringsspørringer (spørringer som setter inn, sletter eller endrer data), makroer, uttrykk (funksjoner som returnerer én enkelt verdi) og VBA-kode. For å gjøre dataene tryggere utfører Office Access 2007 og klareringssenteret et sett med sikkerhetskontroller hver gang du åpner en database. Prosessen virker på følgende måte:

 • Når du åpner en ACCDB- eller ACCDE-fil i Office Access 2007, sender Access plasseringen til databasen til klareringssenteret. Hvis plasseringen er klarert, kjører databasen med full funksjonalitet. Hvis du åpner en database fra en tidligere versjon av Access i Access 2007, sender Access plasseringen og detaljene om den digitale signaturen som gjelder for denne databasen, hvis aktuelt.

  Klareringssenteret kontrollerer disse bevisene for å evaluere klarering for databasen og angir deretter hvordan databasen skal åpnes i Access. Databasen blir enten deaktivert eller åpnet med full funksjonalitet. Når klareringssenteret evaluerer en database som ikke klarert, åpnes databasen i deaktivert modus i Office Access 2007 – det vil si at alt kjørbart innhold er deaktivert. Dette gjelder for databaser som ble opprettet i det nye Access 2007-filformatet, og for filer som ble opprettet i tidligere versjoner av Access.

  Access 2007 deaktiverer følgende komponenter:

  • VBA-kode og alle referanser i VBA-kode, pluss alle utrygge uttrykk.

  • Utrygge handlinger i alle makroer. Utrygge handlinger er alle handlinger som kan tillate en bruker å endre databasen eller få tilgang til ressurser utenfor databasen. Handlinger som deaktiveres i Access, kan imidlertid noen ganger bli regnet som trygge. Hvis du for eksempel klarerer personen som opprettet databasen, kan du klarere alle utrygge makrohandlinger i databasen.

  • Flere typer spørringer:

   • Redigeringsspørringer    Disse legger til, oppdaterer og sletter data.

   • DDL-spørringer (Data Definition Language)    Disse brukes til å opprette eller endre objekter i en database, for eksempel tabeller og fremgangsmåter.

   • SQL-direktespørringer    Disse sender kommandoer direkte til en databaseserver som støtter ODBC-standarden (Open Database Connectivity). Direktespørringer virker med tabellene på serveren uten å involvere Access-databasemotoren.

  • ActiveX-kontroller

   Obs!: Husk at innstillingene som du eller systemansvarlig velger i klareringssenteret, kontrollerer klareringsavgjørelsene som må tas når en database åpnes i Access.

 • Hvis innhold blir deaktivert i klareringssenteret, vises meldingsfeltet når databasen åpnes.

  Meldingsfelt

  Hvis du vil aktivere deaktivert innhold, klikker du Alternativer og velger Aktiver dette innholdet i dialogboksen Sikkerhetsalternativer for Microsoft Office. Det deaktiverte innholdet aktiveres i Access, og databasen åpnes på nytt med full funksjonalitet. Ellers vil ikke de deaktiverte komponentene virke. Hvis du vil ha mer informasjon om valg en et klareringsalternativ, kan du se Klarere en database for den gjeldende økten tidligere i denne artikkelen.

Når en database åpnes, forsøker Access å laste inn installerte tillegg – programmer som utvider funksjonaliteten enten i Access eller den åpne databasen. Du kan også kjøre veivisere som lager objekter i den åpne databasen. Når et tillegg lastes inn eller en veiviser startes, sendes data til Klareringssenter der blir det tatt ytterligere klareringsavgjørelser, og objektet eller handlingen blir enten aktivert eller deaktivert. Når en database blir deaktivert i Klareringssenter, og du er uenig med avgjørelsen, kan du nesten alltid bruke meldingslinjen til å aktivere innholdet. Tillegg er unntaket fra denne regelen. Hvis du i Klareringssenterdialogboksen (i Tillegg-ruten) merker av for Krev at programtillegg er signert av klarert utgiver, blir du bedt om å aktivere tillegget, men denne fremgangsmåten involverer ikke meldingslinjen.

For informasjon om hvordan du bruker klareringssenteret, kan du se opprette en klarert plassering, tidligere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Slik virker sikkerhet med databaser fra tidligere versjoner av Access åpnet i Office Access 2007

Når du åpner en database som ble opprettet i en tidligere versjon av Access, virker fortsatt alle sikkerhetsfunksjoner som er angitt for denne databasen. Hvis du for eksempel har angitt sikkerhet på brukernivå for en database, virker funksjonen i Access 2007.

Access åpner som standard alle eldre, ikke klarerte databaser i deaktivert modus og holder dem i denne tilstanden. Du kan velge å aktivere alt deaktivert innhold hver gang du åpner den eldre databasen, du kan angi en digital signatur ved å bruke et sertifikat fra en klarert utgiver, eller du kan plassere databasen på en klarert plassering.

For databaser som er lagret i tidligere versjoner av Access enn Office Access 2007, blir digitale signaturer for komponentene i databasen angitt via kodesignering. En digital signatur er et kryptert, elektronisk godkjenningsstempel. Den bekrefter at makroer, kodemoduler og andre kjørbare komponenter i databasen stammer fra personen som har signert, og at ingen har endret dem siden databasen ble signert.

Hvis du vil angi en signatur for databasen, trenger du først et digitalt sertifikat. Hvis du oppretter databaser for kommersiell distribusjon, må du få tak i et sertifikat fra en kommersiell sertifiseringsinstans (CA), for eksempel VeriSign, Inc. eller GTE. Sertifiseringsinstanser utfører bakgrunnskontroller for å kontrollere at personene som produserer databaser (kjent som utgivere) er til å stole på.

Hvis du vil bruke en database til personlige eller begrensede arbeidsgruppescenarier, inneholder Microsoft Office Professional 2007 et verktøy å opprette et selvsignert sertifikat.

Til toppen av siden

Office Access 2007 og sikkerhet på brukernivå

Access 2007 har ikke sikkerhet på brukernivå for databaser som er opprettet i det nye filformatet (ACCDB- og ACCDE-filer). Hvis du imidlertid åpner en database fra en tidligere versjon av Access i Access 2007 og denne databasen har angitt sikkerhet på brukernivå, virker disse innstillingene likevel.

Hvis du konverterer en database som har sikkerhet på brukernivå fra en tidligere versjon av Access, til det nye filformatet, fjerner Access alle sikkerhetsinnstillingene automatisk, og reglene for å sikre en ACCDB- eller ACCDE-fil gjelder.

Husk til slutt på at alle brukere kan se alle databaseobjekter når du åpner databaser som ble opprettet i Office Access 2007.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×