Ugyldige filnavn og filtyper i OneDrive, OneDrive for Business og SharePoint

Ugyldige filnavn og filtyper i OneDrive, OneDrive for Business og SharePoint

Denne artikkelen inneholder informasjon om restriksjoner og begrensninger som gjelder for filnavn og filtyper når du synkroniserer med OneDrive ( OneDrive-ikon ), OneDrive for Business ( OneDrive for Business-ikon ) eller SharePoint Online.

Obs!: Hvis du leter etter restriksjoner og begrensninger som gjelder for den tidligere versjonen av OneDrive for Business (groove.exe), kan du lese KB 2933738.

Hva er nytt

24 September 2018: ikonet, _L og _w er fjernet fra listen Ugyldige filnavn .

18 .juli 2018: Synkroniserte IRM-beskyttede biblioteker støttes nå for Mac-brukere.

I denne artikkelen

Restriksjoner:

Begrensninger

Feilsøkingstips

Ugyldige tegn

Filstørrelse for opplasting

OneDrive-systemkrav

Ugyldig fil eller mappenavn

Filnavn og banelengder

Assistent for støtte og gjenoppretting

Ugyldige eller blokkerte filtyper

Miniatyrbilder og forhåndsvisninger

Synkroniser bare det du trenger

Nettverk eller tilordnede stasjoner

Antall elementer som synkroniseres

Synkroniserer for mange filer

Utvidede rettigheter

IRM (Information Rights Management)

Like filnavn

Delt med meg.

Differensiell synkronisering

Gjestekontoer

Biblioteker med bestemte kolonner

Godkjente proxy-servere

Windows-bestemte begrensninger

OneNote notatblokker

Mac OS bestemte begrensninger

Restriksjoner

Ugyldige tegn

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

Enkelte tegn har spesielle betydninger når de brukes i filnavn i OneDrive, SharePoint, Windows og macOS, som «*» for jokertegn og «\» i baner for filnavn. Hvis en fil eller mappe du prøver å laste opp til OneDrive inneholder noen av tegnene som er oppført nedenfor, kan den forhindre filer og mapper fra å synkronisere. Gi nytt navn til filen eller mappen for å fjerne disse tegnene før du laster den opp.

Tegn som ikke er tillatt i fil- og mappenavnene i OneDrive, OneDrive for Business på Office 365 og SharePoint Online

Tegn som ikke er tillatt i fil- og mappenavn i OneDrive for Business på SharePoint Server 2013

" * : < > ? / \ |

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Obs!: 

 • Dersom du vil gi en fil eller en mappe nytt navn i Windows, merker du den og trykker på F2. Dersom du vil gi en fil eller en mappe nytt navn på en Mac, merker du den og trykker på ENTER. 

 • Enkelte organisasjoner støtter foreløpig ikke # og % i navn. Hvis du er en global administrator eller SharePoint-administrator i Office 365, kan du se Støtte for å aktivere # og % på SharePoint-bloggen for å finne ut hvordan du tillater disse tegnene.

 • Hvis du bruker Office 2010, kan du ikke bruke "&" i fil- og mappenavn.

Ugyldig fil eller mappenavn

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

Følgende navn er ikke tillatt for filer eller mapper: .lock, CON, PRN, AUX- NUL, COM1 - COM9, LPT1 , LPT9 , _vti_ desktop.ini, filnavn som starter med ~$.

Obs!: 

 • "_vti_ " kan ikke vises noe sted i et filnavn

 • "skjemaer " støttes ikke når mappen er på rotnivå for et bibliotek.

 • Du kan ikke opprette et navn på mappen i SharePoint Online som starter med en tilde (~).

Ugyldige eller blokkerte filtyper

Gjelder for: OneDrive for Business-ikon

Det finnes ingen blokkerte filtyper i OneDrive, men du kan ikke laste opp filtyper som kan være blokkert på organisasjonens SharePoint-område. Listen over blokkerte filer kan variere avhengig av hva administratoren konfigurerer.

Av sikkerhetsårsaker kan et antall filnavn og filtyper ikke lastes opp fordi de er kjørbare, brukes av SharePoint Server, eller brukes av Windows selv. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Filtyper som ikke kan legges til en liste eller et bibliotek.

Obs!: 

 • Mens .PST-filer ikke er aktivt blokkert av OneDrive, blir .PST-filer synkronisert hver gang du lukker Outlook, selv om ingen endring ble utført til .PST-filen. Dette kan føre til høy nettverkstrafikk, noe som kan resultere i begrensningsnivå av .PST-filer.

 • For å unngå overflødige eller lange synkroniseringer bør ikke .PST-filer som er i aktiv bruk synkroniseres til OneDrive.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om plasseringer for .PST-filer, kan du lese Introduksjon til datafiler for Outlook.

Nettverk eller tilordnede stasjoner

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

Du kan ikke legge til et nettverk eller tilordnet stasjon som plasseringen for OneDrive-synkroniseringen din.

OneDrive støtter ikke symbolske koblinger der Koblingen og mål begge finnes i den samme plasseringen for dokumentbiblioteket.

Obs!: Hvis du har to forskjellige baner til samme sett med filer i målmappen kan det føre til ytelses- og stabilitetsproblemer. Symbolske koblinger gir en alternativ bane til en eksisterende mappe, og er opprettes vanligvis ved hjelp av kommandoen mklink .

Utvidede rettigheter

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

OneDrive kan ikke kjøres med utvidede rettigheter.

Delt med meg

Gjelder for: OneDrive for Business-ikon

Du kan ikke synkronisere Delt med meg-visningsgrupperingen av filer fra et OneDrive for Business-område.

Gjestekontoer

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

Å synkronisere innhold ved hjelp av en ekstern bruker eller gjestebruker støttes for øyeblikket ikke av OneDrive.

Godkjente proxy-servere

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

Godkjente proxyer støttes ikke i OneDrive.

OneNote notatblokker

Gjelder for: OneDrive for Business-ikon

OneNote notatblokker har sin egen synkroniseringsmekanisme utenfor OneDrive. Hvis du planlegger å dele en OneNote notatblokk – med deg selv eller andre, er det best å opprette den på OneDrive direkte fra begynnelsen. Å flytte en eksisterende OneNote-notatblokk til en annen mappe synkronisert av OneDrive uten å gå gjennom OneNote-programmet støttes for øyeblikket ikke.

Når en OneNote notatblokk først er lagret i OneDrive, hvis du synkroniserer mappen som inneholder notatblokken, finner du en .url-fil som vil åpne notatblokken på nettstedet.

Les hvordan å Flytte en OneNote notatblokk til OneDrive.

Begrensninger

Filstørrelse for opplasting

OneDrive
OneDrive-ikon

OneDrive for Business
OneDrive for Business

20 GB

15 GB

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om hvordan du Løser problemer med opplasting av filer på OneDrive-nettstedet.

Filnavn og banelengder

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

Hele banen, inkludert filnavnet, må inneholde færre enn 400 tegn for OneDrive, OneDrive for Business og SharePoint Online. Hvis du overskrider denne grensen, får du en feilmelding.

Obs!: 

 • SharePoint Server-versjoner støtter bare opptil 260 tegn for fil og banelengder.

 • Enkelte eldre versjoner av Office kan ha en nedre grense, se KB 326039 for detaljer.

Miniatyrbilder og forhåndsvisninger

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

Miniatyrbilder genereres ikke for bilder som er større enn 100 MB.

PDF forhåndsvisninger genereres ikke for filer som er større enn 100 MB.

Antall elementer som kan synkroniseres

Gjelder for: OneDrive for Business-ikon

Selv om SharePoint Online kan lagre 30 millioner dokumenter per bibliotek, anbefaler vi for optimal ytelse å ikke synkronisere mer enn 300,000 filer på tvers av alle dokumentbiblioteker. Ytelsesproblemer kan oppstå hvis du har 300,000 elementer eller mer på tvers av alle biblioteker som du synkroniserer, selv om du ikke synkroniserer alle elementer i bibliotekene.

Obs!: 

 • Hvis du laster opp, laster ned eller flytter et stort antall filer samtidig, må du vente en lengre tid før synkroniseringsprosessen kan fullføre. Skrivebordsprogrammet som viser "synkroniserer" ikonet eller viser «behandler endringer» under denne perioden er ikke nødvendigvis angivelse av et problem. Du kan alltid klikke ikonet OneDrive for å se statusen for innhold som er i ferd med å synkronisere. For å redusere synkroniseringstider anbefaler vi å se gjennom og muligens endre båndbredde-innstillingene før du starter opplasting eller nedlasting. Du kan også lese Slik velger du hvilke OneDrive-mapper som skal synkroniseres til datamaskinen.

 • Det finnes andre SharePoint Online-begrensninger om hvordan du viser et dokumentbibliotek ved hjelp av Internett som kan påvirke hvordan du strukturerer filene dine i OneDrive.

Biblioteker med Information Rights Management aktivert

Gjelder for: OneDrive for Business-ikon

Biblioteker kan synkroniseres som lese/skrive med OneDrive-skrivebordsprogrammet for Windows build 17.3.7294.0108 eller senere, eller OneDrive for Mac build 18.111.0603.0002 eller høyere.

Obs!: Administratorer: Lær hvordan du konfigurerer Azure Rights Management-tjenesten.

Differensiell synkronisering

Gjelder for: OneDrive for Business-ikon

Differensiell synkronisering er bare mulig for Microsoft Office-filer i det nye filformatet, .docx, .pptx, .xlsx.

Dette er en delintegrering av Office og krever:

 • Office 2016 Click To Run (versjon 16.0.6741.2027 eller høyere). Du må også ha OneDrive (versjon 17.3.6386.0412 eller høyere).

 • Office 2016 MSI og ha følgende oppdatering installert: 4. oktober 2016, oppdatering for Office 2016 (KB3118262). Du må også ha OneDrive (versjon 17.3.6386.0412 eller høyere).

 • Du må ha Office-integrering aktivert i Office-fanen for OneDrive innstillinger (PC) eller OneDrive-innstillinger (Mac).

Obs!: OneNote-filer er ikke inkludert, se nedenfor.

Biblioteker med bestemte kolonner eller metadata

Gjelder for: OneDrive for Business-ikon

Hvis du har biblioteker med UtsjekkObligatorisk kolonner eller metadata, eller når Sikkerhet for kladdeelement er satt til Bare brukere som kan redigere eller Bare brukere som kan godkjenne elementer i innstillinger for versjon av biblioteket:

 • For SharePoint-dokumentbiblioteker synkroniseres disse elementene som skrivebeskyttet.

 • For OneDrive-biblioteker, vil OneDrive vise et hengelåsikon ( Ikon for låst fil i OneDrive ) ved siden av synkroniseringsstatusen, og brukeren vil ikke kunne synkronisere biblioteket før de nevnte innstillingene har blitt fjernet.

Krever utsjekking

 1. Gå til dokumentbiblioteket som du vil konfigurere.

 2. Velg Bibliotekinnstillinger på verktøylinjen i kategorien bibliotek i innstillinger-gruppen.

 3. Velg Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger.

 4. I Krever utsjekking, velg Nei (standard).

Sikkerhet for kladdeelement

 1. Gå til dokumentbiblioteket som du vil konfigurere.

 2. Velg Bibliotekinnstillinger på verktøylinjen i kategorien bibliotek i innstillinger-gruppen.

 3. Velg Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger.

 4. Velg alle brukere som kan lese elementer (standard) i Sikkerhet for kladdeelement.

Innholdsgodkjenning

 1. Gå til dokumentbiblioteket som du vil konfigurere.

 2. Velg Bibliotekinnstillinger på verktøylinjen i kategorien bibliotek i innstillinger-gruppen.

 3. Velg Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger.

 4. I Innholdsgodkjenning, velg Nei (standard) for å Kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer.

Nødvendig kolonne

 1. Gå til dokumentbiblioteket som du vil konfigurere.

 2. I verktøylinjen, under Bibliotek -fanen, i innstillinger-gruppen, velg Bibliotekinnstillinger.

 3. I Kolonner-seksjonen av siden, sikre at ingen kolonner er i den Obligatoriske delen.

Obs!: Når Behandling av innholdstyper er aktivert, vil angående informasjon som krever kolonner ikke presenteres, og i noen tilfeller ved å åpne den obligatoriske innstillingen, ikke være synlig i tillegg. Kontroller at behandling av innholdstyper er deaktivert for å gjøre denne prosessen raskere, og aktiver den eventuelt på nytt etterpå.

Utelat fra frakoblet klient - biblioteknivå

 1. Gå til dokumentbiblioteket som du vil konfigurere.

 2. I verktøylinjen, under Bibliotek -fanen, i innstillinger-gruppen, velg Bibliotekinnstillinger.

 3. I Generelle innstillinger, velg Avanserte innstillinger.

 4. I Frakoblet klienttilgjengelighet velg Ja (standard).

Utelat fra frakoblet klient - områdesamlingsnivå

 1. Bla til nettstedssamlingen du vil konfigurere.

 2. I verktøylinjen, under Område tab, i Innstillinger-gruppen, velg Innstillinger for område.

 3. Under Søk, velg Søk og avkoblet tilgjengelighet.

 4. I Frakoblet klienttilgjengelighet, velg Ja (standard).

Låsemodus for brukertillatelse ved begrenset tilgangsmodus

 1. Gå til innstillinger for området du vil konfigurere.

 2. I innstillinger velg Funksjoner i områdesamling under overskriften Administrasjon av områdesamling.

 3. Finn Låsemodus for brukertillatelse ved begrenset tilgang, og hvis den aktivert, deaktiverer du den og kontrollerer virkemåten.

Tillatelser

 1. Gå til dokumentbiblioteket som du vil konfigurere.

 2. I verktøylinjen, under Bibliotek -fanen, i innstillinger-gruppen, velg Bibliotekinnstillinger.

 3. Finn Tillatelser for dette dokumentbiblioteket, og deretter Kontroller tillatelser for brukeren

 4. For å sikre at brukeren har tilstrekkelig tillatelse for at filen kan synkroniseres i mer enn skrivebeskyttet modus, må nivået være Bidra eller høyere.

Lær mer om hvordan du behandler Data og lister i SharePoint.

Windows-bestemte restriksjoner og begrensninger

Gjelder for: OneDrive for Business-ikon

Filutforsker viser de første 35 tegnene i et områdebiblioteks navn og områdets kombinasjon med navnet for et bibliotek som du har synkronisert. Dette påvirker ikke muligheten til å synkronisere disse elementene innenfor grensene som er beskrevet i denne artikkelen.

Roaming, obligatoriske og midlertidige Windows-profiler støttes ikke. OneDrive Skrivebordsprogrammet støtter bare brukere som kan skrive til OneDrive applikasjonskataloger.

I tillegg vil OneDrive Desktop-appen ikke støtte ikke klientøkter som er vert for Windows 2008 Terminal Services, Windows Server 2012 eller Windows Server 2016 Remote Desktop Services (RDS). Dette gjelder bare for ikke-vedvarende Virtual Desktop Infrastructure (VDI); vedvarende VDI støttes av OneDrive skrivebordsapp.

For OneDrive-skrivebordsprogrammet å fungere som utformet, må følgende krav være oppfylt:

 • Programmet må være installert på den lokale datamaskinen.

 • Brukeren må være i stand til å skrive til brukerprofilen.

 • Data som er skrevet til brukerprofilen må være lagret på den lokale harddisken og være tilgjengelig uten en nettverkstilkobling.

OneDrive Filer på forespørsel støttes bare i Windows 10 Fall Creators Update og senere versjoner.

Mac OS bestemte restriksjoner og begrensninger

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

Formatert diskvolum med små og store bokstaver støttes ikke.

Integrering av Office (samtidig redigering og deling i app) støttes ikke for øyeblikket.

OneDrive Filer ved behov støttes ikke.

Obs!: Vær oppmerksom på at ugyldige tegn-begrensninger også gjelder for Mac OS.

Feilsøkingshint og tips

Følg disse tipsene og rådene for å få mest mulig ut av OneDrive og for å gjøre synkronisering så enkelt som mulig.

OneDrive-systemkrav

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

OneDrive krever en aktiv Microsoft-konto eller en jobb- eller skolekonto. Datamaskinen må også oppfylle bestemte operativsystemer og systemkrav for filen. Les mer om Systemkrav for OneDrive

Assistent for støtte og gjenoppretting

Gjelder for: OneDrive for Business-ikon

Appen Assistent for støtte og gjenoppretting kan hjelpe deg med å identifisere og løse flere problemer med synkronisering i OneDrive for Business. Les om hvordan du bruker Office 365-assistent for støtte og gjenoppretting.

Hvis kontoen din eller omgivelser ikke støttes av assistenten for støtte og gjenoppretting, kan du lese hvordan du kan Fikse synkroniseringsproblemer i OneDrive for Business.

Synkroniser bare det du trenger

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

OneDrive Filer ved behov gir deg tilgang til alle filene i OneDrive uten at du må laste dem ned og bruke lagringsplass på enheten. Les mer om Filer ved behov i OneDrive.

Du kan også laste ned færre filer ved å velge hvilke OneDrive-mapper som skal synkroniseres til datamaskinen.

Obs!: Du mister ikke filer eller data ved å deaktivere eller avinstallere OneDrive på datamaskinen.

Kontrollere at du ikke synkroniserer for mange filer

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

Hvis OneDrive-synkroniseringen stopper opp over lengre tid eller statusen viser «Behandler 0 KB av xMB», kan det være fordi du har mange filer i OneDrive eller mange nye filer som skal lastes opp. Hvis du har mer enn 100 000 filer, kan synkroniseringen ta lang tid.

Obs!: Hvis du skal overføre store eller mange filer, anbefaler vi at du legger til filene i OneDrive-skrivebordsprogrammet i stedet for å bruke Last opp-knappen på nettstedet.

Slik ser du hvor mange filer du har i din OneDrive:

 1. Åpne Filutforsker.

 2. Høyreklikk på OneDrive-mappen, og velg Egenskaper.

  Egenskaper for OneDrive

 3. Hvis inneholder-tallet er høyere enn 100 000, bør du vurdere hvilke OneDrive mapper som skal synkroniseres til datamaskinen.

Hvis synkroniseringsprosessen allerede er i gang, kan du Stanse midlertidig og Gjenoppta synkroniseringen for å starte den igjen.

 1. Velg det hvite eller blå OneDrive-skyikonet i systemstatusfeltet helt til høyre på oppgavelinjen.

  Synkroniseringsklienten for OneDrive med de blå og hvite skyikonene

  Obs!: Du må klikke på Vis skjulte ikoner-pilen ved siden av systemstatusfeltet for å se OneDrive-ikonet. Alternativt kan du klikke på Trykk på Windows-tasten og skrive inn «Velg ikoner» for å vise alternativene til systemstatusfeltet og deretter vise Microsoft OneDrive. Hvis ikonet fortsatt ikke vises i systemstatusfeltet, kjører kanskje ikke OneDrive. Klikk på Trykk på Windows-tasten , skriv inn OneDrive i søkeboksen, og klikk deretter på OneDrive (ikke «OneDrive for Business» som kan være en eldre versjon) i søkeresultatene.

 2. I Aktivitetssenteret, velg Mer > Stopp synkronisering... , og velg enten 2, 8 eller 24 timer.

 3. Velg Mer på nytt i aktivitetssenteret, og velg Gjenoppta synkronisering

Kontroller at du ikke har noen like filnavn

Gjelder for: OneDrive-ikon OneDrive for Business-ikon

Du kan oppleve synkroniseringskonflikter hvis du laster opp flere filer på OneDrive-nettstedet samtidig, eller hvis du har gjort endringer i OneDrive-mappen på en annen datamaskin som synkroniserer samtidig.

Synkroniseringsfeil kan også oppstå hvis du redigerer filene i frakoblet modus.

Hvis du vil redusere synkroniseringskonflikter, kan du gi filene eller mapper et nytt eller unikt navn og lagre dem på nytt.

Trenger du mer hjelp?

Gjelder for: OneDrive-ikon

Flere løsninger på nylige problemer med OneDrive

Løse synkroniseringsproblemer med personlig OneDrive

Les om Filer ved behov i OneDrive

Gjelder for: OneDrive for Business-ikon

Hvis du fortsatt har synkroniseringsproblemer, åpne aktivitetssenteret, velg Mer > Send tilbakemelding og Jeg misliker noe, eller se ett av de andre hjelpeemnene.

Fiks synkroniseringsproblemer med OneDrive for Business

Les om Filer ved behov i OneDrive

Fiks synkroniseringsproblemer med SharePoint Online

Hjelp for OneDrive for Business-kunder

Obs!: OneDrive for BusinessAdministratorer kan også se Hjelp med OneDrive for Business-administratorer eller kontakte Office 365 brukerstøtte for bedrifter.

Har du tilbakemeldinger?

OneDrive UserVoice er et sted å foreslå funksjonene du vil se oss legge til OneDrive. Selv om vi ikke kan garantere noen bestemte funksjoner eller tidslinjer, svarer vi hvert forslag som får minst 500 stemmer.

Gå til OneDrive UserVoice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×