TREND (funksjon)

Funksjonen Trend returnerer verdier langs en lineær trend. Den passer til en rett linje (ved hjelp av minste kvadraters metode) til mat risens kjente_y og kjente_x. TREND returnerer y-verdiene langs linjen for matrisen av nye_x som du angir.

Bruk TREND til å forutsi inntekts ytelse for måneder 13-17 når du har faktiske data for måneder 1-12.

Obs!: Hvis du har en gjeldende versjon av Office 365, kan du skrive inn formelen i cellen øverst til venstre i utdataområdet (celle E16 i dette eksemplet), og deretter trykke Enter for å bekrefte formelen som en dynamisk matriseformel. Ellers må formelen angis som en eldre matriseformel ved først å velge utdataområdet (E16: E20), angi formelen i øverste venstre celle i utdataområdet (E16), og trykk deretter CTRL + SKIFT + ENTER for å bekrefte det. Excel setter inn klammeparenteser i begynnelsen og slutten av formelen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om matriseformler, kan du se retningslinjer og eksempler på matriseformler.

= TREND (kjente_y; [kjente_x]; [nye_x]; [konst])

Syntaksen for TREND har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

kjente_y   

Obligatorisk

Settet med y-verdier du allerede kjenner i forholdet y = MX + b

 • Hvis matrisen kjente_y er i en enkelt kolonne, tolkes hver kolonne med kjente_x som en separat variabel.

 • Hvis matrisen kjente_y er i én rad, blir hver rad med kjente_x tolket som en egen variabel.

kjente_x   

Valgfritt

Et valg fritt sett med x-verdier som du kanskje allerede kjenner i forholdet y = MX + b

 • Matrisen kjente_x kan omfatte ett eller flere sett med variable. Hvis det bare er brukt ett sett med variabler, kan kjente_y og kjente_x være områder med en hvilken som helst form, så lenge de har de samme dimensjonene. Hvis mer enn én variabel brukes, må kjente_y være en vektor (det vil si et område med en høyde på én rad eller en bredde på én kolonne).

 • Hvis kjente_x er utelatt, blir det satt lik matrisen {1;2;3;...} som er den samme størrelsen som kjente_y.

nye_x   

Valgfritt

Nye x-verdier du vil at TREND skal returnere tilsvarende y-verdier for

 • Nye_x må inneholde en kolonne (eller rad) for hver uavhengig variabel, akkurat som kjente_x. Hvis kjente_y er i én kolonne, må kjente_x og nye_x ha samme antall kolonner. Hvis kjente_y er i én rad, må kjente_x og nye_x ha samme antall rader.

 • Hvis argumentet nye_x er utelatt, blir det satt lik kjente_x.

 • Hvis både kjente_x og nye_x er utelatt, blir de satt lik matrisen {1;2;3;...} dvs. med samme størrelse som kjente_y.

konst   

Valgfritt

En logisk verdi som angir om konstanten b skal tvinges til å være lik 0

 • Hvis konst er SANN eller utelates, beregnes b normalt.

 • Hvis konst er lik USANN, blir b satt lik null, og m-verdiene justert, slik at y = mx.

 • Hvis du vil ha informasjon om hvordan Microsoft Excel tilpasser en linje til data, kan du se rett linje.

 • Du kan bruke funksjonen TREND til å tilpasse polynomer ved å bruke samme variabel opphøyd i forskjellige potenser. La oss for eksempel si at kolonne A inneholder y-verdier, og at kolonne B inneholder x-verdier. Du kan da sette inn x^2 i kolonne C, x^3 i kolonne D, og så videre, og deretter tilpasse kolonnene B til D til kolonne A.

 • Formler som returnerer matriser, må skrives inn som matriseformler med CTRL + SKIFT + ENTER, med mindre du har en gjeldende versjon av Office 365, og deretter kan du ganske enkelt trykke på Enter.

 • Når du setter inn en matrisekonstant som argument, så som kjente_x, bruker du semikolon til å skille verdier i samme rad, og omvendt skråstrek (\) til å skille mellom rader.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×