Tips om hvordan du sporer effekten av markedsføring

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du driver med markedsføring, er det viktig å vite hva som fungerer, og hva som ikke fungerer, slik at du kan gjøre mer av det første og mindre av det siste. Når du sporer responsen du får på en markedsføringskampanje, og er klar over hva som forårsaket responsen, kan du finne ut hvilke taktikker som lykkes eller mislykkes. Det er nyttig når du skal få mest mulig igjen for firmaets markedsføringsinvesteringer.

Hva du vil gjøre?

Bestemme deg for hva du skal spore

Opprette sporingsmekanismer

Spore responsen på en kampanje

Evaluere en kampanje

Forberede neste markedsføringskampanje

Bestemme deg for hva du skal spore

Før du starter en markedsføringskampanje, bør du vurdere nøye hvilken informasjon det er viktig å spore, og hvem som er målgruppen. Hvis du for eksempel allerede vet kundenes kjønn, vil du kanskje sende ulikt markedsføringsmateriell til kvinner og menn. Hvis du ikke har denne informasjonen, kan det være at du vil spore det denne gangen, slik at du kan tilpasse fremtidige kampanjer etter kjønn.

Hvilken informasjon har du før du begynner?

Kundeinformasjonen du samler inn, danner grunnlaget for effektive markedsføringskampanjer. Når du innhenter personlige opplysninger om kundene, og ordner kundene i grupper som har noe til felles, har du mulighet til å spore reaksjonsmønstre for hver kundegruppe.

Når du kobler kundenes respons til viktige, personlige opplysninger som påvirker om de gir respons eller ikke, bygger du opp omfattende kunnskap om hvordan du kan gi kundene best mulig service og lage mer vellykkede markedsføringskampanjer i fremtiden.

Her er noen få eksempler på ting du kan spore, og hva du kan lære fra dem:

 • Faste kunder    Hvis du finner ut hvem de faste kundene er, kan du kontakte dem for å undersøke hvorfor de bruker firmaet jevnlig, eller for å informere dem om salg og spesialtilbud.

 • Kunder som bruker firmaet sjeldent    Du kan tilby rabatt eller andre motivasjonsfaktorer for å få kunder du ikke har hørt fra på en stund, til å komme tilbake. Du kan også kontakte dem for å finne ut hva du kan gjøre for at de skal bruke firmaet igjen.

 • Kundenes bosted    Hvis du vet hvor kundene bor, kan du tilby alle som bor på et bestemt sted, produkter eller tjenester som er tilpasset klimaet eller andre forhold der de bor.

 • Kundenes kjønn    Hvis du har registrert kundenes kjønn, kan du gi dem informasjon om produkter eller tjenester som bare er relevante for kvinner eller menn.

 • Kundenes alder    Hvis du har registrert kundenes alder, kan du tilby produkter eller tjenester som er tilpasset det stadiet de befinner seg på i livet (for eksempel pensjonsplanlegging for personer i 20-årene i forhold til personer i 50-årene).

 • Innkjøpshistorikk    Hvis du har registrert innkjøpshistorikk for kunder som har svart på utsendelser, og du ønsker å utvide kundedatabasen, kan du kjøpe en adresseliste med personer som har kjøpt samme produkter, og sende en liknende utsendelse til dem.

 • Foretrukket responsmåte    Ved hjelp av responsmåten kundene velger, kan du tilpasse oppfølgingen til hver enkelt kunde. Noen kunder ringer, noen besøker firmaet og andre sender e-post. Når du registrerer denne informasjonen, kan du følge opp kundene på den måten de foretrekker.

Hvor bra går det?

Mens du samler inn informasjon om kunder, vil du også ønsker å spore hvor godt markedsføringen arbeider. Du må finne ut hvilke av mange variabler du vil teste, og hvordan du kan måle deres påvirkning. For eksempel hvis du bruker et postkort-postprogram, kanskje du vil prøve mer enn én utforming eller tilby og spore for hver. Annen informasjon som kan være nyttig å spore omfatter:

 • Responsfrekvens    Hvor stor del av kundene du kontaktet, fikk du respons fra?

 • Motivasjonsfaktorer    Hvis du gav kundene noen få ulike tilbud i et forsøk på å motivere dem til å gi respons, kan du spore hvilke motivasjonsfaktorer som gav høyest responsfrekvens.

 • Kontaktmetode    Hvis du gav kundene mulighet til å velge mellom ulike responsmåter, for eksempel postkort, telefonsamtale, e-postmelding, besøk, katalog eller webområde, kan du spore responsen du får på de ulike metodene. Hvis du kontakter kundene på ulike måter, kan du også spore disse for å se hvilken måte som gir best respons.  

Isolere variablene

Forsikre deg om at du isolerer variablene. Hvis ikke, kan det være vanskelig å analysere dem senere. Hvis du for eksempel sender ut to typer postkort som har ulik utforming og inneholder forskjellige tilbud, kan det være vanskelig å finne ut om høyere responsfrekvens for ett postkort skyldes utformingen eller tilbudet.

Til toppen av siden

Opprette sporingsmekanismer

Finne ut hvordan du best kan innhente informasjonen du trenger å evaluere hvor effektiv kampanjen. Hvis firmaet har flere telefonlinjer, og du bruker ulike utforminger eller tilbud for en eksempler på annen informasjon, kan du gi et annet telefonnummer, URL-adressen, eller Tilbudskode Hvis du vil måle svaret hver utforming.

Hvis du tilbyr gavekort, vil du sannsynligvis du legge til unike sporingsnumre. Hvis du tilbyr kuponger og vil du vite hvem som bruker dem, og hva du må legge til en unik kode for hver kupong.

Når du legger til en kode på et gavekort, kan du knytte en artikkel fra lagerlisten til gavekortet og spore denne artikkelen. Hvis du tilbyr rabattkuponger, kan du forhindre at kunder deler kopier av kuponger ved å legge til en unik kode på hver kupong. Det er sjelden nyttig å legge til unike koder når du sender ut invitasjoner til arrangementer. Da har du bare behov for å spore kundenes navn. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til sporingsnumre på gavekort eller kuponger.

Til toppen av siden

Spore responsen på en kampanje

Du har sendt ut kampanjen. Nå er du klar til å spore svarene. Dokumentere resultatene for å se hvilke variabler arbeid og som du trenger for å forbedre i neste fase i kampanjen eller påfølgende kampanjer.

Det finnes to grunnleggende metoder for å spore markedsføringskampanjer. Uansett om du mottar respons fra kunder elektronisk, i posten, på telefonen eller ansikt til ansikt, kan du spore responsen på en av disse to måtene.

 • På en utskrevet liste du oppbevarer i nærheten telefon, e-innboksen eller foran teller der du kommunisere med kunder. Hvis du vil gi et annet telefonnummer hver av flere postkort utforminger, kan du skrive ut en egen mottakerliste for hvert telefonnummer slik at du har riktig mottakerliste klar når du tar telefonen.

 • Elektronisk, for eksempel i et Microsoft Office Excel-regneark eller datakildene du kan opprette i Microsoft Office Publisher, eller i et mer avansert kundebehandlingsprogram, for eksempel 2007 Microsoft Office-system med Business Contact Manager.

Publisher innholder verktøy for begge disse metodene.

Skrive ut en mottakerliste

Hvis du vil spore responsen på kampanjen på papiret, skriver du ut en mottakerliste som du har lett tilgjengelig når du får respons fra kundene. Det er enkelt å innhente informasjon på papiret, men det er vanskelig å sortere, filtrere og analysere informasjonen.

Selv om du planlegger å sende publikasjonen via vanlig post, skriver du ut en mottakerliste ved hjelp av oppgaveruten utskriftsfletting eller E-postfletting i oppgaveruten. Klikk Masseutsendelser og kataloger for å åpne oppgaveruten i en ny eller eksisterende publikasjon, på Verktøy-menyen, og klikk deretter utskriftsfletting eller E-postfletting. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker utskriftsfletting, kan du se opprette en utskriftsfletting , og Opprett en e-postfletting.

 1. Klikk Skriv ut mottakerliste under Klargjør oppfølging for denne utsendelsen i Trinn 3: Velg utdata for e-postfletting i oppgaveruten Utskriftsfletting.

 2. Velg navnene på feltene som du vil inkludere i sporingslisten i dialogboksen Skriv ut liste, under Velg kolonner. Hvis du også vil ta med merknader om kundekontakter, velger du avmerkingsboksen Inkluder tom Merknad-kolonne.

 3. Klikk ett av følgende under Velg poster:

  • Bruk bare inkluderte poster hvis du vil skrive ut en liste med de som mottar utsendelsen, når du bare sender den til noen av mottakerne på listen.

  • Bruk alle hvis du vil skrive ut en liste som inneholder alle postene i mottakerlisten.

 4. Velg andre formateringsalternativer, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Skriv ut hvis du vil skrive ut listen uten å formatere den ytterligere.

   Det vises kolonneoverskrifter øverst på hvert ark listen skrives ut på.

  • Klikk Eksporter til publikasjon hvis du vil åpne listen som en ny publikasjon du kan formatere ytterligere.

Dialogboksen Skriv ut liste, funksjonen Utskriftsfletting

Elektronisk sporing

Hvis du allerede har en kundedatakilde, kan du bruke den til å spore responsen på markedsføringskampanjen. Uansett om du oppretter en mottakerliste i Publisher, Excel, Microsoft Office Access eller et kundebehandlingsprogram, for eksempel Business Contact Manager, må du forsikre deg om at mottakerlisten er åpen hver gang du mottar respons fra en kunde, og deretter må du finne riktig post, slik at du raskt kan registrere nødvendig informasjon. 

I en enkel kampanjen kan, du for eksempel å legge til en kolonne som samler innhenter kunde-svar (Ja eller Nei), en kolonne for datoen du mottok responsen, en kolonne som beskriver det neste trinnet (for eksempel "Følg opp samtalen" eller "ta med i neste masseutsendelser") og en kolonne for produktet eller tjenesten kunden bestilte. Hvis du har sendt flere postkort utforminger eller tilbud, også spore utformingen eller tilbudet som hver kunde svarer på.

En database gjør det også enkelt å arbeide med dataene når det er på tide å analysere den. Du kan for eksempel enkelt å sortere data på noen av egenskapene du spille inn og filtrere ut mottakere med informasjon som virker noen betydning.

Spore respons ved hjelp av Business Contact Manager

2007 Microsoft Office-system med Business Contact Manager er et tillegg som er laget for at eiere av små firmaer, selger og ansatte effektivt kan håndtere sine forretningskontakter og salgsmuligheter. Du kan bruke Business Contact Manager til å holde oversikt over markedsføringsmateriell du sender ut, responsen du får, og kostnadene for hver enkelt markedsføringskampanje når du har fullført en utskriftsfletting i Publisher. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og bruker Business Contact Manager, se websidene for programmet.

Når du har installert Business Contact Manager, åpner du det direkte fra Publisher:

 • Klikk Spore respons ved hjelp av Business Contact Manager under Klargjør oppfølging for denne utsendelsen i Trinn 3: Velg utdata for e-postfletting i oppgaveruten Utskriftsfletting.

  Skjemaet for markedsføringskampanjer åpnes i Office Outlook 2007 med Business Contact Manager.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med Office Outlook 2007 med Business Contact Manager, se Hjelp for Business Contact Manager eller søk etter informasjon om hvordan du sporer kundedata i Outlook, på Microsoft Office Online.

Til toppen av siden

Evaluere en kampanje

Analyser resultatene i forhold til målet med kampanjen. Var målet for eksempel å få flere nye kunder, eller større omsetning fra faste kunder? Hvis du fikk større respons på ett tilbud enn et annet, hva var det med tilbudet i kombinasjon med hvilke kunder det ble sendt til, som gjorde det til en suksess?

Hvis du har brukt flere utforme tilbyr i post postkort, mottakere respons på én utforming eller tilby over de andre?

Bruk det du har lært fra sporingen til å forbedre firmaets eksisterende og fremtidige markedsføringskampanjer. Dette er siste trinn i sporingsarbeidet som skal gi bedre avkastning på firmaets markedsføringsinvestering.

Til toppen av siden

Forberede neste markedsføringskampanje

Spore svar på en markedsføringskampanje hjelper deg med å forbedre neste kampanjen. Du vil beholde det som fungerte, og endre hva ikke. Mottakerlisten er en av ressursene du vil beholde, forbedre og gjenbruke. Publisher tilbyr to måter å bygge på mottakerlisten uten å starte over hver gang.

Lagre en snarvei til en mottakerliste

Du kan unngå unødvendig arbeid ved å lagre en snarvei til en mottakerliste som du opprettet i en utskriftsfletting. Når du bruker listen i en senere utskriftsfletting, kan du koble til den som en eksisterende liste. Hvis listen består av flere datakilder, gjenspeiles alle endringer du gjør i postene i de opprinnelige datakildene i mottakerlisten når du åpner det neste gang. På denne måten kan fortsette du å legge til informasjon du har samlet inn om disse mottakerne.

 1. Klikk Lagre en snarvei til mottakerliste under Klargjør oppfølging for denne utsendelsen i Trinn 3: Velg utdata for e-postfletting i oppgaveruten Utskriftsfletting.

 2. Skriv inn et navn på adresselisten i Filnavn-boksen i dialogboksen Lagre fil.

  Adresselisten lagres som standard i mappen Mine datakilder. Det er lurt å oppbevare adresselisten her, fordi dette er standardmappen der Publisher ser etter datakilder.

 3. Klikk Lagre.

Eksportere mottakerlisten til en ny fil

Når du vil kombinere ulike datakilder i en ny fil, kan du lagre en mottakerliste som en unik liste for bruk i fremtidige utskriftsflettinger. Denne unike listen er ikke koblet til noen av de opprinnelige datakildene. Det betyr at all ny informasjon du legger til, og alle endringer du gjør i listen, bare vises i denne listen. Du kan bruke denne mottakerlisten i fremtidige utskriftsflettinger og som en fil du importerer til et kundebehandlingsprogram.

 1. Klikk Eksporter mottakerliste til ny fil under Klargjør oppfølging for denne utsendelsen i Trinn 3: Velg utdata for e-postfletting i oppgaveruten Utskriftsfletting.

 2. Skriv inn et navn på adresselisten i Filnavn-boksen i dialogboksen Lagre som.

  Adresselisten lagres som standard i mappen Mine datakilder. Det er lurt å oppbevare adresselisten her, fordi dette er standardmappen der Publisher ser etter datakilder.

 3. Klikk ett av følgende:

  • Bare inkluderte hvis du vil lagre en liste med bare de som mottok utsendelsen.

  • Alle poster hvis du vil ta med alle postene i listen, uansett om de ble brukt i utskriftsflettingen eller ikke.

 4. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×