Tips om e-postmarkedsføring

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det er mange fordeler med markedsføring via e-post.

 • Det er rimelig.

 • Meldingen leveres umiddelbart.

 • Det er interaktivt.

 • Meldingen spres til mange kunder samtidig.

 • Du venter ikke på at kundene skal komme på besøk, meldingen leveres direkte til dem.

 • Det er enkelt å spore ting, for eksempel feil e-postadresser (ved at meldingen sendes tilbake), positiv og negativ tilbakemelding, besøk på webområder (fra en kobling som er bygd inn i e-postmeldingen) og salgsøkning.

Med e-postmarkedsføring er det enkelt å etablere et kommunikasjonsprogram med faste utsendelser som kan brukes til å bygge en merkevare og utvikle et firma.

E-postmarkedsføring har også sine ulemper. Kunder overstrømmes med e-post, og de kan filtrere meldinger ut av sine e-postinnbokser og slette dem uten at de blir lest. De kan også tro at firmaets e-postemelding er spam, særlig hvis de mottar mange irrelevante meldinger. I verste fall kan de vurdere meldingen som spam hvis innholdet ikke stemmer med det de har forventet å motta. Det kan føre til at de sletter navnet sitt fra e-postlisten og får et dårlig inntrykk av firmaet.

Kort sagt kan e-postmarkedsføring forsterke kundenes positive samhandling med firmaet når det gjøres på riktig måte.

I denne artikkelen

Komponentene i vellykket e-postmarkedsføring

Bygge kundenes klarering

Komponenter i vellykket e-postmarkedsføring

Hva må du gjøre for å lykkes med e-postmarkedsføring?

 • Hold deg innenfor loven

 • Bruk relevant og kortfattet innhold

 • Gi en klar oppfordring til handling

 • Gjør meldingen personlig

 • Vær konsekvent

 • Formater meldingen nøye

 • Test meldingen før du sender den

Som med alle andre former for markedsføring, er nøkkelen til vellykket e-postmarkedsføring å forsikre seg om at de rette personene er ført opp på mottakerlisten, bygge opp mottakernes forventninger til hva firmaet kan tilby dem, og levere det du har lovet.

Holde e-postmarkedsføringen innenfor loven

Loven CAN-SPAM Act of 2003 (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act) stiller krav til alle som sender ut kommersielle e-postmeldinger. Den inneholder også informasjon om straffereaksjoner for firmaer og andre som annonserer sine produkter ved hjelp av spam hvis annonseringen innebærer brudd på lovgivningen. Loven gir også mottakerne rett til å be avsenderne om å slutte å sende dem spam.

Loven dekker e-post som har til hovedformål å annonsere eller reklamere for kommersielle produkter eller tjenester, inkludert innhold på webområder. E-post som sendes i forbindelse med en avtalt transaksjon, eller som brukes til å sende oppdatert informasjon til firmaets eksisterende kunder, kan ikke inneholde falsk eller villedende rutinginformasjon, men er ellers unntatt fra mesteparten av bestemmelsene i loven CAN-SPAM Act. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du en kobling under Se også.  

Bruke relevant og kortfattet innhold

Vær forberedt på at de fleste eksisterende og potensielle kunder bare er interessert i å bruke tid på å lese informasjon som angår dem, og bare hvis du raskt kommer til poenget. Jo mer du tilpasser e-postmeldinger til hver enkelt mottakers interesser, jo mer sannsynlig er det at de åpner, leser og gir respons på meldingen. Ved hjelp av funksjonene for e-postfletting i Microsoft Office Publisher 2007 kan du effektivt tilpasse innholdet til mottakernes interesser.

Følgende innholdstyper fungerer bra i e-postmarkedsføring:

 • Ukentlige spesialtilbud, rabatter og andre reklamekampanjer

 • Invitasjoner til arrangementer og seminarer

 • Oppdatert produktinformasjon

 • Nyhetsbrev

Effektive e-postmarkedsføringsmeldinger inneholder følgende elementer (de fleste elementene er påkrevd i henhold til loven CAN-SPAM Act):

 • En klar og konsis emnelinje    Selv om du ønsker at mottakerne skal åpne e-postmeldingen, bør du ikke bruke triks og knep for å oppnå det. Lov i stedet en faktisk fordel eller en reell verdi som firmaet kan levere. Loven CAN-SPAM Act krever at emnelinjen gir en riktig fremstilling av meldingsinnholdet.

  Bruk en emnelinje som er under 50 tegn, slik at ikke deler av emnelinjen skjules i mottakerens innboks. Ikke bruk tegnsetting med mindre du stiller et spørsmål, det er sløsing med verdifull plass. Unngå for all del bruk av utropstegn. De avslører raskt at meldingen kun inneholder reklame. 

 • Informasjon om at e-postmeldingen inneholder en annonse eller annet markedsføringsmateriell    Loven CAN-SPAM Act krever at denne informasjonen er klar og godt synlig, og at mottakerne får mulighet til å be om å bli fjernet fra adresselisten, dvs. reservere seg mot å motta flere utsendelser fra firmaet. 

 • En gyldig returadresse    Loven CAN-SPAM Act krever at du oppgir en gateadresse. Det er lurt å oppgi et telefonnummer i tillegg. Du vil jo gjerne at mottakerne skal kontakte firmaet.

 • Mulighet til å reservere seg mot å motta flere utsendelser fra firmaet    Loven CAN-SPAM Act krever at du oppgir en returadresse for e-post eller en annen webbasert svarmåte mottakerne kan bruke til å be firmaet om ikke å sende flere e-postmeldinger til deres e-postadresser. Du må etterfølge forespørselen innen 10 arbeidsdager fra den mottas og i minst 30 dager etter at e-postmeldingen ble sendt. Du kan heller ikke hjelpe andre med å sende e-postmeldinger til adresser som tilhører personer som har valgt å reservere seg mot å motta flere utsendelser fra firmaet.

Gi en klar oppfordring til handling

Gjør det klart i første avsnitt hvilken handling du ønsker at mottakerne skal utføre. Ikke tving dem til å bla gjennom meldingen for å finne denne informasjonen, men gjenta den til sist i meldingen i tilfelle de bestemmer seg for å lese hele meldingen før de handler.

Her er noen eksempler på ting du kan be mottakerne gjøre:

 • Klikke en kobling for å få mer informasjon

 • Registrere seg for å få et spesialtilbud

 • Besøke et webområde for å kvalifisere seg (pass på at websiden er relevant for det bestemte tilbudet)

 • Laste ned nyhetsbrev, spill, skjermsparere, kuponger eller tekniske dokumenter

 • Ta en telefon

Gjøre meldingen personlig

Hold teksten i en mest mulig personlig tone. Skriv meldingen som om den er fra en person i stedet for en upersonlig institusjon. Folk ønsker å bygge opp relasjoner til andre mennesker, ikke firmaer.  

Gi meldingen et enda mer personlig preg ved å tilby det lille ekstra, for eksempel informasjon som er relatert til kundenes interesser. En restaurant kunne for eksempel ta med vinanmeldelser eller oppskrifter i e-postmeldinger som regelmessig sendes til kundene. Når kundene prøver vinene eller oppskriftene hjemme, får de et inntrykk av restaurantens ekspertise, og forholdet mellom kunde og firma berikes. Opplæring, velbegrunnede meninger, prinsippfaste standpunkt eller humor får firmaet til å virke mer hjelpsomt og menneskelig, men vær klar over at det innebærer en risiko. Forsikre deg om at du kjenner ditt publikum godt, slik at du best mulig kan forutse hvordan de vil reagere. 

Være konsekvent

Når du sender ut en serie med e-postmeldinger, bør de være så ensartede som mulig. De bør ha samme oppsett og sendes ut regelmessig. Det gir et inntrykk av at firmaet er pålitelig, godt organisert og veletablert.

Send en serie med e-postmeldinger på samme tidspunkt daglig, ukentlig eller månedlig. Hvis meldingene sendes til andre firmaer (eller personer som er på jobb), bør du sende dem slik at de kan leses i løpet av arbeidsuken, men ikke mandag morgen (ikke send meldinger fra midt på dagen fredag til midt på dagen mandag). Hvis meldingene sendes hjem til forbrukere, bør du sende dem slik at kundene får meldingene i helgen.

Hvis du ikke sender e-postmeldinger ofte nok, glemmer kundene firmaet. Begynn med å sende ukentlige e-postmeldinger, og se hvordan det fungerer. Hvis du er i tvil, er det likevel bedre å sende e-post for sjeldent enn for ofte.

Formatere meldingen nøye

Hvis du oppretter en e-postmelding fra en trykt publikasjon, kan det være at den er for bred, slik at mottakeren er nødt til å bla vannrett. Jo mer mottakerne må bla loddrett, jo mindre sannsynlig er det også at de ser gjennom hele meldingen. Selv om du velger en publikasjon som er utformet for e-postmeldinger, må du forhåndsvise meldingen for å kontrollere oppsettet og størrelsen, slik at du om nødvendig kan endre tekst, grafikk og oppsett før den sendes.

Hvordan endrer jeg sidestørrelsen?

 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk en standard sidestørrelse under E-post, eller klikk Opprett egendefinert sidestørrelse.

  • Endre målene for Bredde og Høyde under Side.

Noen av skriftene du bruker i en trykket publikasjon er ikke sikkert at du lett å lese på Internett. Vurder å bruke en Web-skrift eller skriftutvalget er utformet for å lese på skjermen, spesielt for brukere som kan ha skjermer i forskjellige størrelser og løsninger. For en liste over webskrifttyper og skriftutvalg i Microsoft Office Publisher, kan du se bruke et skriftutvalg.

Ta også hensyn til mottakernes e-postmuligheter. Hvis de bruker bredbånd eller firmanettverk, er ventetiden kort når de laster ned filer med mye grafikk. E-postmeldinger som inneholder mye grafikk og fargeformatering, krever relativt store filer. Mottakere som har lavere tilkoblingshastighet, kan derfor bruke lang tid på å laste ned eller åpne slike meldinger. Det er mye mer sannsynlig at disse brukerne ikke synes meldingen din er verdt ventetiden.

Teste meldingen før du sender den

Før du sender e-post til en lang rekke mottakere, må du huske å teste e-postmeldingen, innholdet i den og eventuelle sporings- og svarmekanismer du har satt opp, for eksempel hyperkoblinger i meldingens brødtekst. Begynn med å forhåndsvise meldingen. Det er ikke alle problemer som dukker opp i forhåndsvisningen for leseren, og du bør derfor sende meldingen til deg selv for å kontrollere filstørrelsen og den endelige formateringen. Det er lurt å be flere andre teste meldingen og gi deg tilbakemelding. Den beste måten å finne ut hva du har oversett på, er å observere uavhengige testere mens de åpner, leser og svarer på meldingen.

Til toppen av siden

Bygge opp kundenes tillit til firmaet

Grunnlaget for et vellykket e-postmarkedsføringsprosjekt er en liste med kunder og potensielle kunder som er interessert nok i firmaets produkter og tjenester, selve firmaet eller bransjen til at de ønsker å motta e-postmeldinger fra dere.

Når du spør kunder og potensielle kunder om de vil motta meldinger fra firmaet, ber du om deres tillit. Gjør ditt beste for å vise deg tilliten verdig ved å gi dem realistiske forventninger og klar kommunikasjon. Hvis du gjør det, bygger du en lojal kundegruppe. Lojalitet er den meste effektive måten å øke omsetningen på.

Meldinger mottakeren har bedt om å få eller ikke?

Folk mottar som regel to typer e-postmeldinger, meldinger de har bedt om å få, og meldinger som kommer som en overraskelse.

 • Meldinger du må reservere deg mot å få    Med mindre en e-postmelding er sendt av noen du kjenner, vil du sannsynligvis vurdere uventet eller uønsket e-post som spam. Du må ha mulighet til å be om å bli fjernet fra adresselisten, slik at du ikke mottar flere utsendelser fra avsenderen. Dette er e-postmeldinger mottakerne ikke har bedt om å få, men de har mulighet til å reservere seg mot å motta flere utsendelser. 

  Denne typen e-post er som regel (men ikke alltid) irriterende. Et eksempel på når en slik e-post kan fungere, er en melding om et arrangement som er relevant for personer som tidligere har deltatt på et seminar arrangert av samme firma. Mottakerne vil sannsynligvis være interessert i informasjonen, men det finnes likevel en bedre måte å gjøre det på.

 • Meldinger du har registrert deg for å motta    I stedet for å sende e-postmeldinger til deltakerne på fjorårets seminar, hadde det vært bedre å be dem som ønsker å motta informasjon om kommende arrangementer, om å oppgi e-postadressen sine mens de var på seminaret. De som registrerer seg for å motta informasjon, gir deg tillatelse til å sende dem e-post, og de gir beskjed om hvilken type informasjon de ønsker å motta. Denne listen med forhåndskvalifiserte abonnenter sikrer at du ikke sløser bort meldinger på uinteresserte kunder. Det betyr at du har en gylden mulighet til å forsette med å bygge opp firmaets forhold til disse kundene. 

Retningslinjer for e-post mottakerne har registrert seg for å motta

Når du skal bygge opp et forhold til kunder og potensielle kunder, må du unngå ubehagelige overraskelser.

Gi kundene klare forventninger på hvert trinn i prosessen de må fullføre for å registrere seg. Denne prosessen kan være den viktigste delen av firmaets arbeid med e-postmarkedsføring. Følg retningslinjene nedenfor for å gjøre kundene trygge på firmaets integritet.

 • Tilby flere måter å abonnere på    Be om e-postadresser ved hvert kontaktpunkt (informasjonsskranke, kasse, webområde, katalog, nyhetsbrev og telefonsamtaler). På alle sider på firmaets webområde kan du for eksempel ta med en kortversjon av abonnementsskjemaet, en kobling til abonnementssiden eller fremtredende grafikk som oppfordrer besøkende til å abonnere.

 • Gi en klar beskrivelse av hvorfor du trenger kundenes personlige opplysninger    Det er her du begynner å bygge opp kundenes tillit, og du trenger denne tilliten for å få lojale kunder. Gi dem beskjed om at du ikke selger adresselisten eller deler den med andre (og pass på at du aldri gjør det). Gi kundene tilgang til firmaets personvernerklæring (på utskrift eller på weben) i nærheten av der de registrerer seg, og gjør det enkelt for dem å sende eller stille spørsmål om erklæringen.

 • Forklar hvilke fordeler abonnementet gir    Gi kundene en god grunn til å abonnere. Hva får de igjen for det? Får de informasjon om salg før salget starter? Får de gratis frakt første gang de handler hos dere? Vil de motta spesialtilbud, informasjon om nye og fremtidige produkter eller produkttips?

 • Motiver kundene    Gi abonnenter en rabattkupong eller en annen type rabatt, la dem være med i trekningen om et nytt produkt eller gi dem gratis frakt på neste kjøp.

 • La abonnentene gi beskjed om hvor ofte de ønsker å motta e-postmeldinger    Hvis du ikke kan bestemme deg for hvor ofte du skal sende ut e-postmeldinger, kan du be kundene fortelle deg det. Pass på at du følger opp deres ønsker.

 • Be abonnenter oppgi e-postadressene sine to ganger    Folk taster ofte feil. Forsikre deg om at de bekrefter e-postadressen de oppgir.

 • Be om dobbel registrering    Hvis det er mulighet for at noen utilsiktet kan legge seg selv til på adresselisten, eller at noen kan abonnere i andres navn, kan du be dem bekrefte abonnementet. Når du ber de som har vist interesse for firmaet, om å bekrefte at de er interessert, risikerer du å irritere de som er lite interessert, men du får en bekreftelse på at alle som er oppført på adresselisten, faktisk ønsker å motta e-postmeldinger. På denne måten gjør du en innsats for å forsikre deg om at du ikke sender e-post til mottakere som ikke har bedt om den, noe som kan skade firmaets rykte.

 • Takk brukerne for at de abonnerer    Takk dem med en gang. Beskriv hva de har registrert seg for å motta, hvor ofte de vil motta informasjon og hvordan de kan be om å bli fjernet fra listen.

 • Gjør det like enkelt å si opp abonnementet som å abonnere    Du kan for eksempel la abonnentene bruke abonnementsskjemaet til å fjerne seg selv fra firmaets e-postadresseliste.

 • Minn brukerne på at de har abonnert    Takk mottakerne for at de abonnerer i en overskrift i alle meldinger du sender.

 • Hold oversikt over hver enkelt abonnent    Uansett om du sporer informasjonen i et kundebehandlingssystem, en database, et regneark eller på papiret, må du lagre denne informasjonen sammen med kundedataene. Hvis abonnenter glemmer at de har abonnert og klager på at de mottar e-postmeldinger fra firmaet, må du ha mulighet til å oppgi datoen og måten de abonnerte på (skriftelig, på et webskjema eller i en e-post). I tillegg må du tilby deg å fjerne dem fra abonnementslisten.

 • Svar raskt    Behandle henvendelser, forespørsler og klager like raskt som du behandler ordrer. Også her må du fokusere på å bygge opp tillit for å få lojale kunder.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×