Tips og triks for formler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du begynner å opprette formler, bør du ha de anbefalte fremgangsmåtene i bakholdet. Det er også lurt å være klar over vanlige feil du kan gjøre når du oppretter formler.

I denne artikkelen

Anbefalte fremgangsmåter for å formler

Regler for å unngå vanlige feil du kan gjøre når du oppretter formler

Anbefalte fremgangsmåter for å formler

Tabellen nedenfor inneholder et sammendrag av anbefalte fremgangsmåter for innlegging av formler.

Følg denne anbefalte fremgangsmåten

ved å gjøre følgende:

Enkelt endre typen referanse      

Slik bytter du mellom relative, absolutte og blandede referanser:

  1. Merk cellen som inneholder formelen.

  2. På formellinjen Knappesymbol merker du referansen du vil endre.

  3. Trykk F4 for å bytte mellom referansetypene.

Kopiere formler raskt   

Hvis du vil raskt legge inn denne formelen i et celleområde, merker du området du vil beregne, skriver du inn formelen, og trykk deretter Ctrl + Enter. Hvis du for eksempel hvis du skriver inn =SUMMER(a1:B1) i området C1: C5, og trykk deretter Ctrl + Enter, settes det inn formelen i hver celle i området, ved å bruke A1 som en relativ referanse.

Bruke Autofullfør formel   

Bruk Autofullfør formel til å gjøre det lettere å opprette og redigere formler og redusere skrive- og syntaksfeil. Etter at du har skrevet = (likhetstegn) og de første bokstaven (de første bokstavene virker som en visningsutløser), vises det en dynamisk liste over gyldige funksjoner og navn under cellen. Når du har satt inn funksjonen eller navnet i formelen ved å bruke en innsettingsutløser (trykk TAB, eller dobbeltklikke elementet i listen), vises eventuelle argumenter som kan brukes. Etter hvert som du fyller ut formelen, kan et semikolon også fungere som en visningsutløser . Excel kan vise flere argumenter. Du kan sette inn flere funksjoner eller navn i formelen, og etter hvert som du skriver de første bokstavene, vises igjen en dynamisk liste som du kan velge fra.

Bruke skjermtips   

Hvis du ikke er kjent med argumentene i en funksjon, kan du bruke funksjonen skjermtipset som vises når du skriver inn navnet på funksjonen og en venstreparentes. Klikk navnet på funksjonen til å se hjelpeemnet på funksjonen, eller klikk navnet på et av argumentene for å velge det tilsvarende argumentet i formelen.

Til toppen av siden

Regler for å unngå vanlige feil du kan gjøre når du oppretter formler

Tabellen nedenfor inneholder et sammendrag over noen regler for å unngå vanlige feil du kan gjøre når du legger inn en formel.

Følg disse reglene:

ved å gjøre følgende:

Bruk like mange høyre- som venstreparenteser   

Kontroller at alle parentesene du bruker i formelen, tilhører et par. Når du lager en formel, vises parentesene i farger når du skriver dem inn.

Bruk kolon til å angi et område   

Du refererer til et celleområde i en formel ved å bruke et kolon (:) i stedet for andre symboler, for eksempel en bindestrek (-), for å angi den første og siste cellen i et område. Angi for eksempel A1:A5 i stedet for A1-A5. I formler brukes ikke kolon som matematisk operator, men bindestrek (elle minustegn) brukes.

Angi alle nødvendige argumenter   

Hvis du vil fullføre en formel uten feil, må du passe på at du angir riktige antall nødvendige argumenter. Argumenter som er markert med hakeparenteser i formelsyntaksen, er valgfrie, og du kan angi dem ved behov.

Ikke nest flere enn 64 funksjoner   

Når du nester andre funksjoner i argumentene til en formel som bruker en funksjon, må du passe på å holde deg innenfor grensen på 64 nivåer med nestede funksjoner for formelen.

Omslutt andre arknavn i enkle anførselstegn   

Hvis du refererer til verdier eller celler i et annet regneark eller arbeidsbøker i en formel, og navnet på arbeidsboken eller regnearket inneholder et ikke-alfabetisk tegn, omslutter du navnet med enkle anførselstegn ( ').

Inkluder banen til eksterne arbeidsbøker   

Kontroller at alle ekstern referanse du angir i en formel, inneholder et arbeidsboknavn og tilhørende bane.

Skriv inn tall uten formatering   

Kontroller at du ikke inkluderer tallformater når du skriver inn tall i en formel. I formelargumenter brukes dollartegnet ($) til å angi absolutte referanser, og semikolon (;) brukes til argumentskilletegn. I stedet for å angi $1000 i formelen, må du i stedet bare legge inn tallet 1000.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×