Tilstandskontrollen har funnet tilpassede filer i nettstedssamlingen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis områdesamlingen inneholder filer som har blitt tilpasset med et filredigeringsprogram, for eksempel Microsoft SharePoint Designer eller Notisblokk, eller ved at filegenskapene er endret, er det ikke sikkert at disse filene fungerer som de skal etter at du oppgraderer til SharePoint 2013. Når du kjører tilstandskontrollen, vises tilpassede filer i rapporten. Hver tilpasset fil vil ha en kobling til en side der du kan tilbakestille filen til standardmalen i områdedefinisjonen.

Advarsel!: Tilbakestilling av en fil til standardmalen i områdedefinisjonen, vil slette alle tilpasninger som er utført i filen.

Klikk på bildet nedenfor for å vise det i full størrelse.

Tilstandskontroll – tilpassede filer

Hvis du ikke vil tilbakestille tilpasset fil til standardmalen i områdedefinisjonen, bør du opprette et evalueringsnettsted for oppgraderingen for å teste tilpasningene og gjør deretter nødvendige endringer før du oppgraderer områdesamlingen. En oppgradering evalueringsområdesamling gjør det mulig for administratorer for områdesamling å se deres områdets innhold i en ny og separat kopi av området som kjører på SharePoint Online 2013. Oppgradere evalueringsnettstedssamlingen er en fullstendig kopi av områdesamlingen.

Viktig!: Hvis du velger å ikke tilbakestille filen tilbake til standardmalen i områdedefinisjonen, eller hvis du velger å ikke opprette et evalueringsområde for oppgradering oppgradere for å teste tilpasningene og utføre de nødvendige endringene før oppgradering av områdesamlingen, bør du i det minste notere deg filene i tilfelle det oppstår problemer med dem etter oppgraderingen. Du kan også kjøre tilstandskontrollen på nettstedssamlingen på nytt etter at du har oppgradert, hvis det er filer som ikke fungerer ordentlig og du vil finne ut hvilke det er.

Hvilke typer tilpassede filer berøres?

Enkelte ASPX-sider som er endret med Microsoft SharePoint Designer, Notisblokk eller et annet filredigeringsprogram, vises på resultatlisten i tilstandskontrollen. Dette inkluderer default.aspx-sider, områdemaler og hoveddokumenter som du kan ha tilpasset utenfor SharePoint. I tillegg viser resultatlisten filer som egenskapene er endret for.

Varemerkede områder

Hvis du har varemerket området ved å:

 • Bruke et egendefinert stilark på området som overstyrer standardstiler for SharePoint

 • Bruke er egendefinert tema (THMX-fil) på området

 • Kopiere og endre standard hoveddokument for SharePoint

 • Opprette et fullstendig nytt hoveddokument på et publiseringsområde, der det egendefinerte hoveddokumentet bruker egendefinerte stiler og refereres av egendefinerte sideoppsett.

Du må opprette den egendefinerte varemerkingen ved hjelp av nye stiler, temaer og hoveddokumenter som er tilgjengelig i SharePoint Online 2013 på nytt og deretter bruke nyopprettede utformingen på oppgraderte områdesamlingen.

Egendefinerte områdemaler

En områdemal er en måte å pakke områdefunksjoner og tilpasninger i et egendefinert område som du kan legge til løsningsgalleriet til eget bruk. Hvis du har egendefinerte områdemaler som du vil fortsette å bruke etter at abonnementet er oppgradert til SharePoint Online 2013, og du må opprette dem på nytt før du oppgraderer områdesamlingen ellers, fungerer ikke alle nye områdemaler når du har oppgradert. Trinnene å opprette de egendefinerte områdemalene i SharePoint Online 2013, kan du se oppgradere områdemaler.

Bruke områder for evalueringsområdet for oppgradering

Under oppgraderingen kan du opprette et evalueringsområdet for oppgradering. Et evalueringsområdet for oppgradering lar deg se hvordan området vil se ut og fungere i SharePoint Online 2013 før oppgraderingen faktisk utføres. Dette lar deg utføre eventuelle justeringer for områdesamlingen for å sikre en problemfri oppgradering. I motsetning til Visuell oppgradering i SharePoint 2010, er oppgraderingsevalueringsområdet i SharePoint Online 2013 et område som er atskilt fra originalen, slik at handlinger du utfører på evalueringsområdet for oppgradering ikke påvirker originalen.

Start gjennomgangen av evalueringsområdet for oppgradering ved å se på områdesamlinger som er iøynefallende eller har høy profil, og fortsett deretter med områder med lavere prioritet. Som en del av planleggingsprosessen bør du ha identifisert hvilke områder som er iøynefallende og har høy profil, og som krever umiddelbar oppmerksomhet, og hvilke som kan vente litt lenger.

Kontroller deretter grunnleggende funksjonalitet i et representativt sett med lister, biblioteker, nettdeler og så videre. Se gjennom det nye området for å sikre at de felles, grunnleggende elementene for området fungerer.

Hvis sider ikke gjengis, kontrollerer du siden Innstillinger for område. Hvis siden Innstillinger for område fungerer og oppgraderingen er fullført, kan det være problemer med hoveddokumentet eller hjemmesiden. Hvis siden Innstillinger for område ikke fungerer, kontrollerer du loggfilen for områdeoppgraderingen for informasjon om problemet. Du kan se gjennom loggene for oppgraderingen av områdesamlingen ved å klikke by koblingen på siden for oppgraderingsstatus for områdesamlingen.

Sjekkliste for gjennomgang av evalueringsområder for oppgradering

Bruk sjekklistene nedenfor for å gå gjennom evalueringsområdene for oppgradering og løse eventuelle oppgraderingsproblemer du finner.

Tilpassede sider

Tilpassede sider er sider som ble redigert på én eller flere måter, og som nå er forskjellig fra standardmalene for sider. Tabellen nedenfor inneholder problemer med tilpassede sider, som kan oppstå etter oppgradering, og foreslåtte løsninger.

Hva du må kontrollere

Hva du må gjøre hvis det oppstår et problem

Finnes tilpasningene fremdeles?

Finn ut om du bare har et problem eller et større problem med hele siden. Hvis du la til en helt ny side på det opprinnelige området (for eksempel hvis du erstatter Default.aspx med en annen fil i stedet for å endre den eksisterende Default.aspx-filen), har ikke den nye siden tilknytning til områdedefinisjonen. Det kan derfor hende at den ikke likner på de andre sidene på det oppgraderte området, og heller ikke tilbakestilles for å likne dem. Hvis du vil at den tilpassede siden skal ha samme utseende og virkemåte som de andre sidene på området, bør du vurdere å opprette en helt ny side som er basert på områdedefinisjonen, og deretter overføre tilpasningene til den nye siden.

Har du fremdeles tilgang til redigeringskontrollene på sidene?

Hvis du tilpasset redigeringskontrollene (for eksempel koblingen Områdehandlinger eller Rediger side i SharePoint 2010-produkter), kontrollerer du at de fremdeles vises. Hvis de ikke vises, kan du erstatte dem med redigeringskontroller for den nye versjonen ved å tilbakestille siden til standardversjonen.

Bruke koblingen Tilbakestill til mal-kommandoen i SharePoint Designer 2013 til Tilbakestill siden til standardversjonen (også kalt reghosting). Når du har gjenopprettet standardsiden, kan du deretter bruke tilpasningene i leseren ved å bruke et annet hoveddokument, eller ved å utføre tilpasninger i SharePoint Designer 2013.

Er tilpasningene dine fremdeles riktige i det nye miljøet, eller vil du oppdatere til ny funksjonalitet og utseende?

Hvis du vil bruke de nye funksjonene, må du tilbakestille eventuelle tilpassede sider til å bruke malen. Tilbakestilling av siden forkaster tilpasningene og knytter siden til riktig hoveddokument. Eventuelle tilpasninger som du vil bruke, kan deretter overføres til hovedsiden i stedet for å være lagret i enkeltsider.

Bruke koblingen Tilbakestill til mal-kommandoen i SharePoint Designer 2013 til Tilbakestill siden til standardversjonen (det vil si reghost det). Når du har gjenopprettet standardsiden, kan du deretter bruke tilpasningene i leseren ved å bruke et annet hoveddokument, eller ved å utføre tilpasninger i SharePoint Designer 2013.

Finnes det sider som fremdeles er sjekket ut?

Hvis du sjekker ut en side for å gjøre endringer, må du passe på å sjekke siden inn igjen.

Er noen av filegenskapene endret?

Hvis en fil inneholder en filegenskap som kan forfremmes, som er endret, vil unghost aktiveres automatisk når den åpnes og reghost aktiveres når den oppgraderes. Alle filegenskaper vil bli tilbakestilt til standard egenskapsverdier når dette skjer.

Nettdeler

Tabellen nedenfor inneholder vanlige problemer med nettdeler i områdesamlingen etter oppgradering. Mange av problemene kan løses med SharePoint Designer.

Tips!: Hvis du vil teste nettdelene raskt, kan du bygge en ny nettdelside som inneholder alle de egendefinerte nettdelene før du tester en oppgradering, og deretter se gjennom siden for eventuelle manglende eller brutte nettdeler etter prøveoppgraderingen.

Hva du må kontrollere

Hva du må gjøre hvis det oppstår et problem

Vises alle nettdelene fra det opprinnelige området på det oppgraderte området?

Hvis en nettdelsone finnes på en tilpasset side, men ikke i områdedefinisjonen, kan det hende at nettdelene fra denne nettdelsonen er flyttet til den nederste sonen på siden under oppgraderingen.

Gå til redigeringsmodus for siden i nettleseren eller i SharePoint Designer 2013, og se etter manglende nettdeler i den nederste sonen eller andre soner, eller kontroller om nettdelene ble lukket.

Finnes det noen brutte nettdelsider og vises nettdelene slik de skal (riktig sone, plassering og størrelse)?

Gå til redigeringsmodus for siden i nettleseren eller i SharePoint Designer 2013, flytt nettdelen til riktig sone eller endre egenskapene for nettdelen for å løse eventuelle problemer med størrelse og plassering.

Finnes det ekstra eller manglende nettdeler?

Åpne siden i redigeringsmodus i nettleseren eller i SharePoint Designer 2013. Hvis du ser flere nettdeler på siden, ser du etter lukkede eller inaktive nettdeler på den opprinnelige versjonen av siden. Ble de lukkede eller inaktive nettdelene åpnet av oppgraderingsprosessen? Hvis dette har skjedd, kan du endre egenskapene for nettdelen for å lukke nettdelene.

Hvis du har problemer med en webdel, Tilføy ?contents = 1 til slutten av URL-syntaks (http://siteurl/default.aspx?contents=1), og trykk deretter Enter. Dette åpner webdel Vedlikehold-siden der du kan fjerne og reparere brutte webdelen. Disse feilene indikerer at webdelen ikke ble installert eller ble konfigurert feil for det nye miljøet og må være installert på nytt eller konfigurert på nytt.

Fungerer nettdelene slik de skal?

Åpne siden i redigeringsmodus i nettleseren eller i SharePoint Designer 2013.

Hvis du har problemer med en webdel, Tilføy ?contents = 1 til slutten av URL-syntaks (http://siteurl/default.aspx?contents=1), og trykk deretter Enter. Dette åpner webdel Vedlikehold-siden der du kan fjerne og reparere brutte webdelen. Disse feilene indikerer at webdelen ikke ble installert eller ble konfigurert feil for det nye miljøet og må være installert på nytt eller konfigurert på nytt.

Oppdater og distribuer på nytt nettdeler som finnes, men som ikke lenger fungerer slik de skal.

Finnes det nettdeler som fremdeles er sjekket ut?

Hvis du sjekker ut siden for å gjøre endringer, må du passe på å sjekke siden inn igjen.

Fungerer nettdelene for Excel Web Access slik de skal? Opprettet du tilkoblingene slik du skulle? Fungerer eksterne datakilder fremdeles?

Kontroller alle tilkoblinger og eksterne datakilder.

Store lister

Som standard er stor liste spørringsbegrensning aktivert i SharePoint Online 2013. Hvis en liste er svært store, og brukere bruke en visning eller utføre en spørring som overskrider grensen eller båndbredderegulering terskel, vil visning eller spørring ikke være tillatt. Merk en hvilken som helst store lister i miljøet og har områdeadministrator eller eieren av listen over løse problemet. De kan for eksempel opprette indekserte kolonner med filtrerte visninger, ordne elementer i mapper, angi en elementgrense på siden for en stor visning eller bruke en ekstern liste. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du begrenser store lister og løse problemer med store lister, kan du se Behandle lister og biblioteker med mange elementer.

Stiler og utseende

Tabellen nedenfor inneholder vanlige problemer med stilen og utseendet på nettstedet etter oppgradering. De fleste problemene i dette avsnittet kan løses med riktige koblinger.

Hva du må kontrollere

Hva du må gjøre hvis det oppstår et problem

Vises alle bildene på siden slik de skal?

Kontroller eller reparer koblingene til bildene.

Brukes riktige CSS-farger og -stiler på riktige steder?

Kontroller eller reparer koblingene til CSS-filen. Kontroller koblingen til hoveddokumentet.

Temavalg er forskjellig i SharePoint 2013. Hvilket tema vil du bruke?

Startsiden for området eller andre sider på området vises annerledes når området er oppgradert. Det kan hende du må opprette eller endre et tema og bruke det på nytt.

Har du JavaScript-kontroller som ikke fungerer?

Kontroller eller reparer koblingene til kontrollene.

Vises sidene slik de skal i nettleseren?

Kontroller at HTML-kode på siden er i streng XHTML-modus.

Vises det skriptfeil på noen av sidene?

Kontroller skriptene og koblingene, og kontroller at all HTML-kode er i streng XHTML-modus.

Tilbakestille en tilpasset fil til den opprinnelige versjonen

Som standard lagres alle elementer i SharePoint i databasen, men enkelte .aspx-sider som brukes ofte på et nettsted eller i en nettstedssamling, lagres i filsystemet for å gi bedre ytelse. Når du tilpasser en av disse filene ved hjelp av et filredigeringsprogram eller endrer egenskapene for filtypen, lagres filen ikke lenger i filsystemet, men i SharePoint-databasen.

Når du oppgraderer en nettstedssamling til SharePoint 2013, tilbakestilles alle tilpassede filer automatisk til standardmalen, alle tilpasninger i disse filene tapes, og de flyttes tilbake til filsystemet.

Hvis du kjører tilstandskontrollen før du oppgraderer, kan du se hvilke filer i nettstedssamlingen som er tilpasset, og du kan bestemme hvilke du vil tilbakestille til standardmalen.

Slik tilbakestiller du en tilpasset fil til standardmalen:

 1. Se på resultatsiden for tilstandskontrollen og finn filen du vil tilbakestille til standardmalen.

 2. Ved siden av filnavnet klikker du Tilbakestill siden til standard.

 3. På siden Tilbakestill siden til nettstedsdefinisjonsversjon velger du ett av følgende alternativer:

  1. Tilbakestill bestemt side til nettstedsdefinisjonsversjon for å tilbakestille bare den merkede filen

   – eller –

  2. Tilbakestill alle sider til nettstedsdefinisjonsversjon for å tilbakestille alle tilpassede filer til standardmalen i nettstedsdefinisjonen.

 4. Klikk Tilbakestill.

Se også

Innholdstyper i konflikt ble funnet under tilstandskontroll av områdesamling

Overordnede innholdstyper mangler under tilstandskontroll av nettstedssamling

Tilstandskontrollen har funnet at nettstedssamlingen mangler nettstedsmaler

Feilsøke problemer med oppgradering av nettstedssamling

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×