Tilpasse webdeler

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du er eieren av en nettside, kan du tilpasse webdeler på flere måter. Fra nettleseren din, kan du endre webdel-egenskaper ved å bruke vedlikeholdssiden for nettdelen. Du kan tilpasse webdeler ytterligere ved å bruke et program for utforming av nettsider som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Du Finn koblinger til mer informasjon om tilpassing av webdeler og webdel-sider i Se også-delen.

I denne artikkelen

Endre webdel-egenskaper ved hjelp av verktøyruten

Åpne og bruke en vedlikeholdssiden for nettdelen

Vanlige egenskaper for nettdeler

Endre webdel-egenskaper ved hjelp av verktøyruten

Du kan endre attributtene til en nettdel ved å tilordne verdier for egenskapene for webdelen. Alle nettdeler deler et sett med felles egenskaper som lar deg angi attributter for utseende, oppsett og annen informasjon. En webdel kan også ha egendefinerte egenskaper som gjelder bare for denne webdelen.

Obs!: Hvis nettdelsiden er lagret i et dokumentbibliotek, kan det hende du må sjekke ut dokumentet på nettdelsiden før du kan gjøre endringer, for eksempel legge til nettdeler. Når du er ferdig, må du huske å sjekke inn dokumentet i biblioteket på nytt slik at endringene blir synlige for alle brukerne.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny i webdelen du vil endre egenskapene for, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du er i en delt visning, klikker du Endre delt webdel.

  • Hvis du er i en personlig visning, klikker du Endre min webdel.

 3. Endre egenskapene du vil endre.

 4. Hvis du vil lagre endringene og lukke verktøyruten, klikker du OK. Hvis du vil vise endringene uten å lukke verktøyruten, klikker du Bruk.

Det vises i listen over egenskaper som gjelder for den valgte webdelen i verktøyruten. Disse egenskapene inkluderer alle de felles egenskapene i tillegg til eventuelle egendefinerte egenskaper som utvikleren av webdelen har definert for webdelen. Hvis du er i en personlig visning, kan utvikleren av webdelen har begrenset hvilke egendefinerte egenskaper kan endres for webdelen.

Du finner flere koblinger til informasjon om hvordan du tilpasser forskjellige typer nettdeler i Se også-delen.

Til toppen av siden

Åpne og bruke en vedlikeholdssiden for nettdelen

Hvis det oppstår problemer med en webdel eller webdel-tilkobling på webdel-side, kan du bruke vedlikeholdssiden for nettdelen til å finne og løse problemet. Du må ha riktig webdel, webdel-side eller webdel-sone tillatelse til å bruke vedlikeholdssiden for nettdelen.

Tips!: Hvis du ikke er sikker på hvilke nettdeler eller nettdeltilkoblinger som er årsak til et problem på nettdelsiden, er det lurt å arbeide på en trinnvis måte ved å lukke én nettdel om gangen og deretter bla gjennom nettdelsiden (klikk Gå Tilbake til Mine nettdelsider) for å se om det løser problemet. Når du har funnet nettdelen med problemet kan du vurdere å tilbakestille eller slette den.

 1. Åpne dokumentbiblioteket som inneholder webdel-siden.

 2. Pek på navnet på webdel-siden, klikk pilen som vises, og klikk deretter Rediger egenskaper.

 3. Klikk Åpne nettdelsiden i vedlikeholdsvisning for å vise vedlikeholdssiden for nettdelen.

 4. Kontroller at du er i visningen du ønsker, enten en personlig visning eller delt visning. Hvis du må bytte visninger, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du er i en personlig visning og du vil bytte til en delt visning, klikk Bytt til delt isning.

  • Hvis du er i en delt visning og du vil bytte til en personlig visning, klikk Bytt til personlig visning.

 5. Velg én eller flere nettdeler, og gjør deretter ett av følgende:

  • For å flytte en nettdel til nettdelgalleriet, klikk Lukk.

  • Hvis du vil fjerne personlige egenskapsverdier og gå tilbake til de delte egenskapsverdiene for webdelen, klikker du Tilbakestill. Du blir bedt om bekreftelse før du tilbakestiller en webdel.

  • Hvis du vil slette en webdel fra webdel-siden, klikker du Slett. Du blir bedt om bekreftelse før du sletter en webdel.

   Det er mulig å ha tillatelse til å slette en webdel i en delt visning, men ikke i en personlig visning.

 6. Når du er ferdig klikker du Gå tilbake til nettdelside.

  Tips!: For å få tilgang til vedlikeholdssiden for nettdelen for en webdel-side som ikke er lagret i et dokumentbibliotek, for eksempel på hjemmesiden Tilføy ?content = 1 til slutten av URL-adressen for siden.

Obs!: Du kan ikke bruke vedlikeholdssiden for nettdelen til å lukke, tilbakestille eller slette en statisk webdel (det vil si en webdel utenfor en webdel-sone). Hvis du vil beholde en statisk webdel, må du bruke et program for utforming av nettsider som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Til toppen av siden

Vanlige egenskaper for nettdeler

Alle nettdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt nettdel, kan en nettdelutvikler ha valgt ikke å vise en eller flere av disse felles egenskapene, eller valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført i delene Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan deaktivere eller skjule nettdelegenskapene.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på nettdelen som vises på nettdelens tittellinje.

Høyde

Angir høyden på nettdelen.

Bredde

Angir bredden på nettdelen.

Kromstatus

Angir om hele nettdelen vises på siden når en bruker åpner nettdelsiden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele nettdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for nettdelrammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om nettdelen er synlig når en bruker åpner nettdelsiden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er nettdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en nettdel hvis du ønsker å bruke den til å sende data til en annen nettdel via en nettdeltilkobling, men ikke ønsker å vise nettdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i nettdelinnholdet. Eksempel: Arabisk skrives fra høyre til venstre, mens engelsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer nettdeler.

Sone

Angir sonen på nettdelsiden der nettdelen finnes.

Obs!: Soner på nettdelsiden er ikke oppført i listeboken når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen til nettdelen i en sone når sonen inneholder mer enn én nettdel.

Hvis du vil angi rekkefølgen, skriver du inn et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis nettdeler i sonen er organisert ovenfra og ned, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises øverst i sonen. Hvis nettdeler i sonen er organisert fra venstre til høyre, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om nettdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om nettdelen kan fjernes fra nettdelsiden.

Tillat skjuling

Angir om nettdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om nettdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat tilkoblinger

Angir om nettdelen kan kobles sammen med andre nettdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for nettdel kan endres i en personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne nettdelen. Avhengig av konfigurasjonen kan denne innstillingen være utilgjengelig.

Nettadresse for tittel

Angir nettadressen for en fil som inneholder mer informasjon om nettdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker nettdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over nettdeltittelen eller nettdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter nettdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søk etter nettdeler i verktøyruten i følgende nettdelgallerier: Nettsted, Virtuell server og Nettdelside.

Nettadresse til hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om nettdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Nettdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en nettdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden.

 • Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden. Dette er standardverdien.

 • Naviger Åpner nettsiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Windows SharePoint Services 3.0 bare åpnes i et eget leservindu.

Nettadresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som nettdelikonet i nettdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Nettadresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for nettdel. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere nettdelen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×