Office
Logg på

Tilpasse webdeler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du er eier av en webside, kan du tilpasse webdeler på flere måter. Fra webleseren kan du endre egenskaper for webdel ved å bruke vedlikeholdssiden for webdel. Du kan tilpasse webdeler ytterligere ved å bruke et program for webutforming som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Du finner koblinger til mer informasjon om tilpassing av webdeler og websider, i delen Se også .

I denne artikkelen

Endre webdel-egenskaper ved hjelp av verktøyruten

Åpne og bruke en vedlikeholdssiden for nettdelen

Vanlige egenskaper for nettdeler

Endre egenskaper for webdel ved hjelp av verktøyruten

Du kan endre attributter for en webdel ved å tilordne verdier til webdel-egenskapene. Alle webdeler deler et sett med felles egenskaper som lar deg angi attributter for utseende, oppsett og annen informasjon. En webdel kan også ha egendefinerte egenskaper som bare gjelder for den webdelen.

Obs!: Hvis nettdelsiden er lagret i et dokumentbibliotek, kan det hende du må sjekke ut dokumentet på nettdelsiden før du kan gjøre endringer, for eksempel legge til nettdeler. Når du er ferdig, må du huske å sjekke inn dokumentet i biblioteket på nytt slik at endringene blir synlige for alle brukerne.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny i webdelen du vil endre egenskapene for, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du er i en delt visning, klikker du Endre delte webdeler.

  • Hvis du er i en personlig visning, klikker du Endre min webdel.

 3. Endre de ønskede egenskapene.

 4. Hvis du vil lagre endringene og lukke verktøyruten, klikker du OK. Hvis du vil vise endringene uten å lukke oppgaveruten, klikker du Bruk.

Listen over egenskaper som gjelder for den valgte webdelen, vises i verktøyruten. Disse egenskapene inneholder alle de felles egenskapene i tillegg til eventuelle egendefinerte egenskaper som utvikleren av webdeler har definert for webdelen. Hvis du er i en personlig visning, kan det hende at at utvikleren av webdeler har begrenset hvilke egendefinerte egenskaper som kan endres for webdelen.

Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du tilpasser forskjellige typer webdeler, i delen Se også.

Til toppen av siden

Åpne og bruke en vedlikeholdsside for webdel

Hvis det oppstår problemer med en webdel eller en webdel-tilkobling på webdel-siden, kan du bruke vedlikeholdssiden for webdel til å finne og løse problemet. Du må ha nødvendig tillatelse for webdel, webdel-side eller webdel-sone for å bruke vedlikeholdssiden for webdel.

Tips!: Hvis du ikke er sikker på hvilken webdel eller webdel-tilkobling som skaper problemer med webdel-siden, kan det være lurt å arbeide trinnvis ved å lukke en webdel om gangen og deretter bla gjennom webdel-siden (klikk Gå tilbake til min webdel-side) for å se om dette løste problemet. Når du har funnet den problematiske webdelen, kan du vurdere å tilbakestille eller slette den.

 1. Åpne dokumentbiblioteket som inneholder webdel-siden.

 2. Pek på navnet på webdel-siden, klikk pilen som vises, og klikk deretter Rediger egenskaper.

 3. Klikk Åpne webdel-side i vedlikeholdsvisning for å vise vedlikeholdssiden for webdel.

 4. Kontroller at du er i visningen du vil ha, enten en personlig visning eller en delt visning. Hvis du må bytte visninger, gjør du følgende:

  • Hvis du er i en personlig visning og vil bytte til en delt visning, klikker du Bytt til delt visning.

  • Hvis du er i en delt visning og vil bytte til en personlig visning, klikker du Bytt til personlig visning.

 5. Velg én eller flere webdeler, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Lukk hvis du vil flytte en webdel til et annet galleri for webdel-side.

  • Klikk Tilbakestill hvis du vil fjerne personlige egenskapsverdier og gå tilbake til de delte egenskapsverdiene for webdelen. Du blir bedt om å bekrefte før du tilbakestiller en webdel.

  • Klikk Slett hvis du vil slette en webdel fra webdel-siden for godt. Du blir bedt om å bekrefte før du sletter en webdel.

   Det er mulig å ha tillatelse til å slette en webdel i en delt visning, men ikke i en personlig visning.

 6. Når du er ferdig, klikker du Gå tilbake til webdel-side.

  Tips!: Hvis du vil ha tilgang til vedlikeholdssiden for webdel for en webdel-side som ikke er lagret i et dokumentbibliotek, for eksempel hjemmesiden for området, legger du til ?content=1 i slutten av URL-adressen for siden.

Obs!: Du kan ikke bruke vedlikeholdssiden for webdel til å lukke, tilbakestille eller slette en statisk webdel (det vil si en webdel utenfor en webdel-sone). Hvis du vil vedlikeholde en statisk webdel, må du bruke et program for webutforming som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Til toppen av siden

Fellesegenskaper for webdeler

Alle webdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt webdel, kan en utvikler av webdeler ha valgt ikke å vise én eller flere av disse felles egenskapene, eller valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført under Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan forårsake at webdel-egenskaper deaktiveres eller skjules.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på webdelen som vises på tittellinjen for webdel.

Høyde

Angir høyden på webdelen.

Bredde

Angir bredden på webdelen.

Kromstatus

Angir om hele webdelen vises på siden når en bruker åpner webdel-siden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele webdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for webdel-rammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om nettdelen er synlig når en bruker åpner nettdelsiden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er nettdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en webdel hvis du ønsker å bruke den til å forsyne data til en annen webdel via en webdel-forbindelse, men du ikke ønsker å vise webdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i webdelinnholdet. Arabisk skrives for eksempel fra høyre mot venstre, og norsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer webdeler.

Sone

Angir sonen på nettdelsiden der nettdelen finnes.

Obs!: Soner på nettdelsiden er ikke oppført i listeboken når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen av webdelen i en sone som inneholder flere webdeler.

Angi rekkefølgen ved å skrive et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis webdelene i sonen er sortert fra topp til bunn, betyr verdien 1 at webdelen vises øverst i sonen. Hvis webdelene i sonen er sortert fra venstre til høyre, betyr verdien 1 at webdelen vises helt til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om webdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om nettdelen kan fjernes fra nettdelsiden.

Tillat skjuling

Angir om webdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om webdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat koblinger

Angir om webdelen kan kobles sammen med andre webdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for webdel kan endres i personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne webdelen. Tilgjengeligheten av denne innstillingen er avhengig av konfigurasjon.

URL-adresse for tittel

Angir URL-adressen for en fil som inneholder mer informasjon om webdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker webdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over nettdeltittelen eller nettdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter nettdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søk etter nettdeler i verktøyruten i følgende nettdelgallerier: Nettsted, Virtuell server og Nettdelside.

URL-adresse for hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om webdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Webdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en webdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til websiden.

 • Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til websiden. Dette er standardverdien.

 • Naviger Åpner websiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Windows SharePoint Services 3.0 bare åpnes i et eget leservindu.

URL-adresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som webdelikonet i webdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

URL-adresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for webdelen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere webdelen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×