Office
Logg på
Tilpasse timeregistrering og aktivitetsfremdrift for organisasjonen

Tilpasse timeregistrering og aktivitetsfremdrift for organisasjonen

Du kan tilpasse timeregistrering og aktivitetsfremdrift på flere måter i Project Web App.

Når du velger de riktige innstillingene for organisasjonen, må du gjøre endringer på to forskjellige steder. Gå til Innstillinger Ikon for innstillinger > PWA-innstillinger.

Deretter finner du noen av innstillingene under Innstillinger og standarder for timeregistrering.

Innstillinger og standarder for timelister

Du finner andre innstillinger under Aktivitetsinnstillinger og -visning.

Oppgaveinnstillinger og visning


Innstillinger

Hvor endrer du dem

Hva skal du endre

Hva vil du inkludere automatisk?   

Innstillinger og standarder for timelister

Under Standard opprettingsmodus for timeregistrering kan du velge å forhåndsutfylle timelistene med Gjeldende aktivitetstildelinger eller Gjeldende prosjekter. Ting som ferie og sykefravær, kan også inkluderes automatisk basert på innstillingene du velger når du oppretter administrative tidskategorier.

Standard opprettingsmodus for timeregistrering

Rapportere tid per dag eller per uke?   

Innstillinger og standarder for timelister

Under Kolonneenheter i timeregistreringsrutenett velger du om kolonnene i timelisten skal representere Dager eller Uker. Hvis du velger Uker, representerer hver kolonne i en timeliste 7 dager, og datoen i kolonnen gjenspeiler den første dagen i uken.

Kolonneenheter i timelisterutenett

Denne innstillingen er knyttet til Rapportvisning

Rapportere tid som timer eller dager?   

Innstillinger og standarder for timelister

Under Standard rapportenheter velger du om gruppemedlemmene skal rapportere tid som Timer eller Dager. Du kan også angi hvor mange timer det er i en standard timelistedag og i en standard timelistearbeidsuke.

Standard rapporteringsenheter

Kan gruppemedlemmer legge til personlige aktiviteter?   

Innstillinger og standarder for timelister

Enkelte gruppemedlemmer ønsker kanskje å spore tiden de bruker på egne aktiviteter, i tillegg til tidsbruk for aktiviteter og annet arbeid. Personlige aktiviteter vises ikke andre steder enn gruppemedlemmets timeliste eller aktivitetsstatus. De tilordnes ikke prosjekter, aktiviteter, eller eventuelle administrative kategorier som du har satt opp.

Hvis du vil gi gruppemedlemmer tillatelse til å legge til personlige aktiviteter, velger du Tillat nye personlige aktiviteter under Policyer for timeregistrering.

Tillat nye personlige oppgaver

Rapportere aktivitetsfremdrift som timer per dag eller totalt antall timer per uke?   

Oppgaveinnstillinger og visning

Under Rapportvisning velger du om gruppemedlemmene skal rapportere aktivitetsfremdrift som timer per dag eller totalt antall timer per uke. Hvis du velger ukentlig rapportering, må du også velge hvilken dag som er første dag i uken.

Rapportvisning

Hvor langt frem i tid vil du se?   

Oppgaveinnstillinger og visning

Av og til er gruppemedlemmer tilordnet så mange aktiviteter at det kan være overveldende å se dem samlet på samme liste. Ved å angi planleggingsvindu for nærmeste fremtid bestemmer du hvilke aktiviteter som skal vises som nært forestående når gruppemedlemmer går for å rapportere aktivitetsfremdrift.

Under Definer planleggingsvindu for nærmeste fremtid angir du antall rapporteringsperioder som du anser som «nærmeste fremtid» med tanke på prosjekter og aktiviteter i organisasjonen.

Definer planleggingsvindu for nærmeste fremtid

Hvis du for eksempel anser de neste to ukene som «nærmeste fremtid» og du rapporterer tids- og aktivitetsfremdrift i ukentlige rapporteringsperioder, kan du angi planleggingsvindu for nærmeste fremtid som 2 for å fremheve aktiviteter som finner sted i løpet av de neste to ukene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×