Tilpasse tillatelser for en SharePoint-liste eller et bibliotek

Tilpasse tillatelser for en SharePoint-liste eller et bibliotek

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som administrator eller eier av et bibliotek, liste eller undersøkelse, kan du endre tillatelsene for å la de riktige personene har tilgang til dataene de trenger data mens du begrense andre.

Obs!: Hvis du vil legge til, endre eller fjerne tillatelser for et enkelt dokument eller en mappe, kan du se dele filer eller mapper i Office 365.

Som standard arver alle områder, lister og biblioteker i en områdesamling tillatelsesinnstillinger fra webområdet som er rett over dem i områdehierarkiet. Det betyr en området arver tillatelser fra rotområdet for områdesamlingen, og et underordnet område arver tillatelser fra det overordnede området. Mapper, lister og dokumenter arver tillatelser fra området som inneholder dem og så videre.

Hvis du vil tilordne unike tillatelser i en liste, et bibliotek eller en undersøkelse, du må første linjeskift tillatelsesarv, og deretter tilordner unike tillatelser. Du kan gjøre alt dette på tillatelsessiden. Denne artikkelen viser deg hvordan du kommer til tillatelsesarv for side og SKIFT, og gir deretter trinnene for å tilordne eller endre tillatelser.

Obs!: Når en bruker deler et dokument eller andre enkeltelement, brytes arv automatisk for det elementet. Nedarvede tillatelser, kopieres til elementet, og tillatelser for brukere med hvem elementet ble delt er lagt til. Men hvis det gjøres endringer i tillatelsene i det overordnede elementet, disse endringene ikke er brukt til elementet.

Vise tillatelsessiden i SharePoint Online, 2019, 2016 eller 2013 server

For en liste eller et bibliotek

 1. Gå til biblioteket eller listen, og åpne den.

 2. Velg Innstillinger Innstillinger-ikonet og bibliotekinnstillinger eller Listeinnstillinger.

  Gå til Innstillinger, Bibliotekinnstillinger

  Hvis du ikke ser Innstillinger Innstillinger-ikonet , velger du kategorien bibliotek eller en liste for å åpne båndet, og klikk deretter Bibliotekinnstillinger eller Listeinnstillinger på båndet.

  Listeinnstillinger på båndet
 3. Klikk tillatelser for denne listen eller tillatelser for dette dokumentbiblioteket under tillatelser og behandling, på Innstillinger-siden.

  Tillatelser for dette biblioteket dokumentkobling

  Til toppen av siden

For en undersøkelse

 1. Åpne undersøkelsen.

 2. Klikk undersøkelse Innstillinger-knappen.

  Undersøkelse innstillinger-knappen øverst på en generell undersøkelse-visning
 3. Klikk rullegardinlisten, og velg Innstillinger for undersøkelse.

  Undersøkelse innstillinger-menyen med innstillinger for undersøkelse uthevet
 4. Innstillinger-siden under tillatelser og behandling, klikker du tillatelser for denne undersøkelsen.

Om unike tillatelser for enkeltelementer

Når du går til tillatelser-siden, kan du se ett eller flere meldinger øverst på siden slik ut:

Bilde som viser meldingen for unike tillatelser for en liste eller et bibliotek

Her er hva hver melding betyr:

 • Enkelte elementer av denne listen kan har unike tillatelser som ikke er kontrollert fra denne siden. Vise disse elementene. Dette betyr at en gang i fortiden, ett enkelt element i listen, biblioteket eller undersøkelsen, ble delt med andre. Når du klikker Vis disse elementene, får du en unntak-dialogboks som viser hvilke elementer som de er. Hvis du er eier av elementet, klikker du Behandle tillatelser for hver av dem for å gjøre endringer.

 • Det er begrenset tilgang brukere på dette området. Brukere kan har begrenset tilgang Hvis et element eller dokument under område har blitt delt med dem. Fortelle brukerne. Dette betyr at hvis et element har blitt delt med en bruker, men hele listen, biblioteket eller undersøkelsen har ikke, vil deres tilgang er begrenset til ett element som er delt med dem. Klikk Vis brukere for å se hvem de er.

  Når du deler et element med en bruker, får de begrenset tilgang til området for å gi dem tilgang til elementet. Hvis du opphever delingen av elementet, brukeren vil fortsette å få begrenset tilgang til området (og du vil se denne meldingen), men de vil ikke ha tilgang til alle elementer som ikke er delt med dem.

 • Dette biblioteket arver tillatelser fra det overordnede området. (navnet på området). Dette betyr at arv ennå ikke er brutt for listen, biblioteket eller undersøkelsen. Se under bryte arv av tillatelser for hvordan du gjør dette.

Til toppen av siden

Bryte tillatelsesarv i SharePoint Online, 2019, 2016 eller 2013 server

Når du bryter tillatelsesarven for en liste, et bibliotek eller en undersøkelse, og Definer ny tillatelsesinnstillinger, blir liste (eller et bibliotek) en overordnede for elementer i den. Elementer under det overordnet arver nå de nye tillatelsesinnstillingene (Hvis elementene unikt definerte tillatelser er begrenset.)

Hvis du vil bryte arv og tilordner unike tillatelser, gjør du følgende:

 1. Gå til listen, biblioteket eller undersøkelsen, og åpne den.

 2. Gå til tillatelser -siden ved hjelp av trinnene i delen ovenfor.

 3. Hvis du vil bryte tillatelsesarv fra det overordnede området, klikker du Stopp arving av tillatelser.

  Liste/bibliotek tillatelser kontrollen som viser Stopp arving av tillatelser-knappen

  Til toppen av siden

Tilordner unike tillatelser i SharePoint Online, 2019, 2016 eller 2013 server

Du må bryte Arv fra det overordnede området før du kan gi unike tillatelser. Når du har brutt arv å følge fremgangsmåten i delen ovenfor, følger du disse trinnene for å gi unike tillatelser:

 1. Gå til listen, biblioteket eller undersøkelsen, og åpne den.

 2. Gå til tillatelser -siden ved hjelp av trinnene i delen ovenfor.

 3. Klikk Gi tillatelser i kategorien tillatelser.

  Slette unike tillatelser-knappen

  Obs!: Hvis listen eller biblioteket arver fra det overordnede området, kan du ikke se Gi tillatelser.

 4. Kontroller at Inviter personer er valgt i dialogboksen del..., og skriv deretter navnene på personene eller gruppen du vil gi tilgang til i boksen Enter navnene eller e-postadresser ….

  Dialogboksen Del

 5. Legge til en personlig melding hvis du vil.

 6. Merk av eller fjern del alt i denne mappen, med elementer med unike tillatelser. Dette vil gi eller begrense tilgang til elementer som du allerede angi unike tillatelser for. (Dette alternativet er bare tilgjengelig for mapper.)

 7. Tillatelsesnivået er gitt angitt til å redigere som standard, noe som betyr at personene du inviterer kan gjøre noen endringer i listen, biblioteket eller undersøkelsen. Hvis du vil gi et annet tillatelsesnivå som lest bare, klikker du Vis alternativer og endre valget i boksen Velg et tillatelsesnivå.

 8. En e-postmelding sendes til alle i boksen Inviter personer. Hvis du ikke vil at dette skal skje, klikker du Vis alternativer, og fjern merket for Send en e-postinvitasjon.

 9. Klikk Del når du er ferdig.

  Til toppen av siden

I noen tilfeller kan du vil opprette en sikkerhetsgruppe for Windows Active Directory og gi tilgang til et bibliotek eller liste for alle personene i Windows-sikkerhetsgruppe. Du kan for eksempel gi hele gruppen tilgang til en liste ved å legge til sikkerhetsgruppen gruppe til en SharePoint.gruppe. Deretter, når nye brukere blir med i gruppen, du gi dem tillatelse ved bare å legge dem til den aktuelle Windows-sikkerhetsgruppen. Hvis du vil lære mer om Windows-sikkerhetsgrupper, kan du se Active Directory-sikkerhetsgrupper.

Obs!: Du kan ikke gi tilgang til en distribusjonsgruppe som ikke er en Windows-sikkerhetsgruppe.

Endre tilgangsnivåer i SharePoint Online, 2019, 2016 eller 2013 server

Du må bryte Arv fra det overordnede området før du kan endre unike tillatelser. Når du har brutt arv å følge fremgangsmåten i delen ovenfor, følger du disse trinnene for å endre tillatelser:

 1. Gå til listen, biblioteket eller undersøkelsen, og åpne den.

 2. Gå til siden tillatelser for lister, biblioteker eller undersøkelse ved hjelp av trinnene i delen ovenfor.

 3. Merk av for navnet på brukeren eller gruppen når du endrer tillatelsesnivåer for, i navn-listen.

  Nettsidetillatelser har blitt endret.
 4. Velg Rediger brukertillatelser.

  Klikk Rediger tillatelser for å endre tilgangsnivåer
 5. Under tillatelser, Merk av for tillatelsesnivået du vil bruke for brukerne eller gruppene du valgte.

  Endre permisison nivåer i dialogboksen for tillatelser

Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelsesnivåer, kan du se Forstå tillatelsesnivåer i SharePoint.

Til toppen av siden

Fjerne brukertillatelser i SharePoint Online, 2019, 2016 eller 2013 server

Hvis du vil fjerne tillatelser fra brukere eller grupper som du har tildelt tilgang til, følger du disse trinnene:

 1. Gå til listen, biblioteket eller undersøkelsen, og åpne den.

 2. Gå til siden tillatelser for lister, biblioteker eller undersøkelse ved hjelp av trinnene i delen ovenfor.

 3. Merk av for navnet på brukeren eller gruppen du vil fjerne tillatelser fra i navn-listen.

  Nettsidetillatelser har blitt endret.
 4. Velg Fjern brukertillatelser.

Tillatelsessiden oppdateres for å vise at gruppen eller brukeren ikke lenger har tillatelse til listen.

Gjenopprette arv Hvis du vil slette alle unike tillatelser i SharePoint Online, 2019, 2016 eller 2013-server

Når du bryter tillatelsesarven mellom et område, mappen, liste, bibliotek, listeelement, eller dokumentet og det overordnede området, kan du gjenopprette arv når som helst som fjerner alle egendefinerte tillatelser som du angir.

 1. Gå til listen, biblioteket eller undersøkelsen, og åpne den.

 2. Gå til siden tillatelser for lister, biblioteker eller undersøkelse ved hjelp av trinnene i delen ovenfor.

 3. Klikk Slett unike tillatelser på fanen Tillatelser (for en liste eller bibliotek).

  Slette unike tillatelser-knappen
 4. Klikk OK. Statuslinjen for listen viser nå «Denne listen arver tillatelser fra overordnet». Navnet på overordnet vises ved siden av den oppdaterte statusen.

Til toppen av siden

For administratorer og IT-teknikere

Vise tillatelsessiden i SharePoint 2010

For en liste eller et bibliotek

 1. Gå til biblioteket eller listen, og åpne den.

 2. Klikk bibliotek eller liste-fanen for å åpne båndet, og klikk deretter Bibliotekinnstillinger eller Listeinnstillinger på båndet.

  Listeinnstillinger-knappen på side-båndet
 3. Klikk tillatelser for denne listen eller tillatelser for dette dokumentbiblioteket under tillatelser og behandling, på Innstillinger-siden.

  Tillatelser for dette biblioteket dokumentkobling

  Til toppen av siden

For en undersøkelse

 1. Åpne undersøkelsen.

 2. Klikk undersøkelse Innstillinger-knappen.

  Undersøkelse innstillinger-knappen øverst på en generell undersøkelse-visning
 3. Klikk rullegardinlisten, og velg Innstillinger for undersøkelse.

  Undersøkelse innstillinger-menyen med innstillinger for undersøkelse uthevet
 4. Innstillinger-siden under tillatelser og behandling, klikker du tillatelser for denne undersøkelsen.

Om unike tillatelser for enkeltelementer

Når du går til tillatelser-siden, kan du se ett eller flere meldinger øverst på siden slik ut:

Bilde som viser meldingen for unike tillatelser for en liste eller et bibliotek

Her er hva hver melding betyr:

 • Enkelte elementer av denne listen kan har unike tillatelser som ikke er kontrollert fra denne siden. Vise disse elementene. Dette betyr at en gang i fortiden, ett enkelt element i listen, biblioteket eller undersøkelsen, ble delt med andre. Når du klikker Vis disse elementene, får du en unntak-dialogboks som viser hvilke elementer som de er. Hvis du er eier av elementet, klikker du Behandle tillatelser for hver av dem for å gjøre endringer.

 • Det er begrenset tilgang brukere på dette området. Brukere kan har begrenset tilgang Hvis et element eller dokument under område har blitt delt med dem. Fortelle brukerne. Dette betyr at hvis et element har blitt delt med en bruker, men hele listen, biblioteket eller undersøkelsen har ikke, vil deres tilgang er begrenset til ett element som er delt med dem. Klikk Vis brukere for å se hvem de er.

 • Dette biblioteket arver tillatelser fra det overordnede området. (navnet på området). Dette betyr at arv ennå ikke er brutt for listen, biblioteket eller undersøkelsen. Se under bryte arv av tillatelser for hvordan du gjør dette.

Til toppen av siden

Bryte Arv fra det overordnede området i SharePoint 2010

 1. Åpne listen eller biblioteket du vil begrense tilgang til.

 2. Klikk liste eller et bibliotek for å åpne galleriet med kommandoer på Listverktøy eller Bibliotekverktøy-fanen.

 3. Klikk Tillatelser for listen eller Biblioteket tillatelse -knappen på båndet.

  Biblioteket tillatelser-knappen på båndet

  Tillatelsessiden for listen eller biblioteket, åpnes med en gul statuslinje som forklarer at listen arver tillatelser fra det overordnede området.

  Obs!: Hvis du ikke ser tillatelser for listen eller biblioteket, kontroller at windows er full skjerm, flere knapper redusere til bare ikoner uten tekst.

 4. Klikk Stopp arving av tillatelser.

  Listen er nå koblet fra det overordnede området.

  Klikk Stopp arving av tillatelser for å bruke unike tillatelser

Her er to viktige ting å være klar over:

 • Listen inneholder fortsatt de samme tillatelsesinnstillingene som det før. Men nå, i stedet for arver tillatelser fra det overordnede området, har en egen kopi av overordnet??? s tillatelser.

 • Endringer du gjør i tillatelser-innstillingene for det overordnede området arves ikke av denne listen.

Fjerne grupper eller brukere som du ikke vil at i SharePoint 2010

 1. Merk av for grupper eller brukere som ikke skal ha tilgang til denne listen i delen navn på tillatelsessiden.

 2. Klikk Fjern brukertillatelser.

  Knappen Fjern bruker tillatelser
 3. Tillatelsessiden oppdateres for å vise at gruppen eller brukeren ikke lenger har tillatelse til listen.

Til toppen av siden

Gi tilgang til grupper eller enkeltpersoner i SharePoint 2010

I noen tilfeller kan du vil opprette en gruppe, og gi den tilgang til denne listen. Du kan for eksempel gi gruppen tilgang til en liste. Fordi du vet at gruppen din kan øke i fremtiden, den??? s er best å opprette en gruppe for gruppen, og gi denne gruppetilgang til listen. Når nye brukere blir med i gruppen, må du bare legge dem til gruppen.

For detaljer om hvordan du oppretter en gruppe, kan du se tilpasse SharePoint områdetillatelser.

I andre tilfeller bør du gi tilgang til én eller to personer i gruppen.

 1. På tillatelsessiden for listen i kategorien Rediger klikker du Gi tillatelser.

  Gi tillatelser-knappen
 2. Skriv inn navnet på gruppen eller personen du vil gi tilgang til i boksen Brukere/grupper.

  Gi tillatelser for
 3. Velg tilgangsnivået du vil at gruppen eller enkeltpersoner skal ha.

 4. Klikk OK.

Redigere tildeling av tillatelser for tillatelsesnivåer i lister eller biblioteker i SharePoint 2010

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å redigere tillatelse tildelingene for tillatelsesnivåene for utvalgte brukere og SharePoint-grupper som er knyttet til en liste eller et bibliotek. Vær oppmerksom på at hvis objektet som kan sikres du redigerer tillatelsesnivåer arver tillatelser fra et overordnet sikret objekt, utfører du følgende bryter denne arv.

Senere, kan du velge å arve tillatelser fra overordnet sikret objekt på nytt. Legg merke til at arving av tillatelser fra det overordnede området forkaster eventuelle unike tillatelser som kan ha blitt opprettet for denne sikret objekt, for eksempel unike SharePoint-grupper eller tilordninger av tillatelsesnivå, som ble opprettet på denne sikret objekt mens du bruker unike tillatelser.

 1. Åpne listen eller biblioteket du vil redigere tillatelsesnivåer.

 2. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger for dokumentet i kategorien liste eller et bibliotek på båndet.

  Listeinnstillinger-knappen på side-båndet
 3. Klikk tillatelser for denne listen eller tillatelser for dette dokumentbiblioteket på Tilpass-siden i kolonnen tillatelser og behandling.

  Tillatelser for denne listen koblingen

  Tillatelsessiden viser alle brukere og SharePoint-grupper som er knyttet til dette biblioteket og de tilordne tilgangsnivåene.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av navn-kolonnen hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt.

 4. Hvis listen eller biblioteket arver tillatelser, må du først stoppe arving av tillatelser til å redigere tilgangsnivåer objektet. Hvis du vil gjøre dette, klikker du Stopp arving av tillatelser, og klikk deretter OK for å bekrefte.

  Klikk Stopp arving av tillatelser for å bruke unike tillatelser
 5. Merk av i avmerkingsboksene for brukerne og SharePoint-gruppene du vil redigere tillatelsesnivåer objektet.

 6. Klikk Rediger brukertillatelser.

  Redigere brukertillatelser.
 7. I delen Velg tillatelser, velger du tillatelsesnivåene du vil bruke, fjerner dem du ikke vil bruke, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Redigere tildeling av tillatelser for tillatelsesnivåer i en mappe, dokument eller listeelement i SharePoint 2010

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å redigere tillatelsesnivåene for utvalgte brukere og SharePoint-grupper som er knyttet til en mappe, dokumentet eller listeelementet. Vær oppmerksom på at hvis objektet som kan sikres du redigerer tillatelsesnivåer arver tillatelser fra et overordnet sikret objekt, utfører du følgende bryter denne arv.

Senere, kan du velge å arve tillatelser fra overordnet sikret objekt på nytt. Legg merke til at arving av tillatelser fra det overordnede området forkaster eventuelle unike tillatelser som kan ha blitt opprettet for denne sikret objekt, for eksempel unike SharePoint-grupper eller tilordninger av tillatelsesnivå, som ble opprettet på denne sikret objekt mens du bruker unike tillatelser.

 1. Åpne listen eller biblioteket som inneholder mappen, dokumentet eller listeelementet du vil redigere tillatelsesnivåer.

 2. Klikk rullegardinmenyen til høyre for mappen, dokumentet eller listeelementet du vil redigere tillatelsesnivåer, og klikk deretter Behandle tillatelser.

  Behandle tillatelser er valgt i rullegardinlisten

  Siden tillatelser: Som kan sikres name-siden viser alle brukere og SharePoint-grupper på objektet og de tilordne tilgangsnivåene.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen navn hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt.

 3. Hvis listen eller biblioteket arver tillatelser, må du først stoppe arving av tillatelser til å redigere tilgangsnivåer objektet. Gjør dette, ved å klikke Stopp arving av tillatelser, og klikk deretter OK for å bekrefte.

  Klikk Stopp arving av tillatelser for å bruke unike tillatelser
 4. Merk av i avmerkingsboksene for brukerne og SharePoint-gruppene du vil redigere tillatelsesnivåer objektet.

 5. Klikk Rediger brukertillatelser.

  Redigere brukertillatelser.
 6. I delen Velg tillatelser, velger du tillatelsesnivåene du vil bruke, fjerner dem du ikke vil bruke, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Konfigurere en liste eller et bibliotek til å arve tillatelser i SharePoint 2010

Når du??? Flytt brutt tillatelsesarv mellom et område, mappen, liste, bibliotek, listeelement, eller dokumentet og det overordnede området, kan du gjenopprette arv når som helst.

 1. Åpne listen som du vil gjenopprette arv for.

 2. Klikk Tillatelser for listen eller BibliotektillatelserListverktøy eller Bibliotekverktøy-fanen i galleriet for listen eller biblioteket.

 3. Klikk på siden list tillatelse arver tillatelser.

  Klikk arve tillatelser til på nytt med overordnet

Til toppen av siden

Vise SharePoint 2007-brukere og grupper som er knyttet til en liste eller et bibliotek

 1. Åpne listen eller biblioteket der du vil vise brukere og SharePoint-grupper.

 2. Klikk Innstillinger for dokumentbibliotek eller ListeinnstillingerInnstillinger-menyen.

  Listeinnstillinger på Innstillinger-meny
 3. Klikk tillatelser for dette dokumentbiblioteket eller tillatelser for denne listen på siden for tilpassing, i kolonnen tillatelser og behandling.

  Tillatelser for denne listen koblingen

  Siden tillatelser: Som kan sikres name-siden viser alle brukere og SharePoint-grupper (og de tilordne tilgangsnivåene) som er brukt på objektet.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet.

Til toppen av siden

Vise SharePoint 2007-brukere og grupper som er knyttet til en mappe, dokument eller listeelement

 1. Åpne listen eller biblioteket som inneholder mapper, dokumentet eller listeelementet du vil vise brukere og SharePoint-grupper.

 2. Hold pekeren over mappen, dokumentet eller listeelementet du vil vise tillatelsene, klikk pilen som vises, og klikk deretter Behandle tillatelser.

  Behandle tillatelser på rullegardinmenyen for element

  Tillatelser: Som kan sikres name-siden viser alle brukere og SharePoint-grupper og de tilordne tilgangsnivåene som er brukt på objektet.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet.

Til toppen av siden

Legge til brukere i en liste eller et bibliotek i SharePoint 2007

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å legge til brukere i eksisterende SharePoint-grupper som er knyttet til en bestemt liste eller et bibliotek. Hvis objektet som kan sikres du konfigurerer bruker unike tillatelser, kan du også legge til brukere direkte i objektet med tillatelsene du vil bruke, eller legge til eksisterende SharePoint-grupper med tillatelsene du vil bruke denne listen.

Obs!: Hvis tillatelser arves fra det overordnede sikrede objektet, kan du ikke legge til brukere eller SharePoint-grupper direkte til objektet som kan sikres. I dette tilfellet kan du bare legge til brukere i eksisterende SharePoint-grupper. Hvis du oppretter unike tillatelser for objektet som kan sikres, du kan imidlertid deretter legge til brukere.

 1. Åpne listen eller biblioteket der du vil legge til brukere eller SharePoint-grupper.

 2. Klikk Innstillinger for dokumentbibliotek eller ListeinnstillingerInnstillinger-menyen.

  Listeinnstillinger på Innstillinger-meny
 3. Klikk tillatelser for dette dokumentbiblioteket eller tillatelser for denne listen på siden for tilpassing, i kolonnen tillatelser og behandling.

  Tillatelser for denne listen koblingen

  Tillatelsessiden viser alle brukere og SharePoint-grupper som er knyttet til denne listen eller biblioteket og de tilordne tilgangsnivåene.

  Obs!: Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt. Brukere og SharePoint-grupper som du legger til legges i dette tilfellet også til det overordnede området (som kan sikres objektet arver tillatelsene fra). Hvis unike tillatelser brukes (arver ikke fra det overordnede området), påvirker brukere og SharePoint-grupper som du legger til objektet bare objektet og andre enheter som arver tillatelser fra objektet.

 4. Klikk Legg til brukere på Ny-menyen.

  Legg til bruker-knappen på rullegardinlisten

  Obs!: Ny-menyen vises ikke hvis listen eller biblioteket arver tillatelser fra det overordnede området. I dette tilfellet på Handlinger-menyen klikker du Rediger tillatelser, og klikk deretter OK for å bekrefte at du vil opprette unike tillatelser.

 5. Angi brukerne og SharePoint-gruppene du vil legge til objektet i delen Legg til brukere.

  Legg til brukerdialogboksen
 6. I delen Gi tillatelse enten legge til brukere i en eksisterende SharePoint.gruppe eller gi dem tillatelse direkte til objektet som kan sikres og velger ett eller flere avmerkingsbokser som kan gi disse brukerne tillatelsene du vil at objektet.

  Obs!: 

  • Hvis tillatelser arves fra det overordnede sikrede objektet, kan du ikke legge til brukere eller SharePoint-grupper direkte til objektet. I stedet kan du bare legge til brukere i en eksisterende SharePoint.gruppe.

  • Du kan ikke legge til en SharePoint-gruppe til en annen SharePoint.gruppe. Hvis du har lagt til en SharePoint-gruppe i trinn 5, må du velge å Gi brukere tillatelse direkte.

 7. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til brukere i en mappe, dokument eller listeelement i SharePoint 2007

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å legge til brukere i eksisterende SharePoint-grupper som er knyttet til en bestemt mappe, dokumentet eller listeelementet. Hvis objektet som kan sikres du konfigurerer bruker unike tillatelser, kan du også legge til brukere direkte i objektet med tillatelsene du vil bruke, eller legge til eksisterende SharePoint-grupper med tillatelsene du vil bruke denne listen.

Obs!: Hvis tillatelser arves fra det overordnede sikrede objektet, kan du ikke legge til brukere eller SharePoint-grupper direkte til objektet som kan sikres. I dette tilfellet kan du bare legge til brukere i eksisterende SharePoint-grupper som er knyttet til objektet. Hvis du oppretter unike tillatelser for objektet som kan sikres, du kan imidlertid deretter legge til brukere.

 1. Åpne listen eller biblioteket som inneholder mappen, dokumentet eller listeelementet du vil legge til brukere eller SharePoint-grupper.

 2. Hold pekeren over mappen, dokumentet eller listeelementet du vil legge til brukere eller SharePoint-grupper, klikk pilen som vises, og klikk deretter Behandle tillatelser.

  Behandle tillatelser på rullegardinmenyen for element

  Tillatelsessiden viser alle brukere og SharePoint-grupper og deres tilordnede tillatelsesnivåer som er brukt på objektet.

  Obs!: På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt. Brukere og SharePoint-grupper som du legger til legges i dette tilfellet også til det overordnede området (som kan sikres objektet arver tillatelsene fra). Hvis unike tillatelser brukes (arver ikke fra det overordnede området), påvirker brukere og SharePoint-grupper som du legger til objektet bare objektet og andre enheter som arver fra denne sikret objekt.

 3. Klikk Legg til brukere på Ny-menyen.

  Legg til bruker-knappen på rullegardinlisten

  Obs!: Ny-menyen vises ikke hvis listen eller biblioteket arver tillatelser fra det overordnede området. I dette tilfellet på Handlinger-menyen klikker du Rediger tillatelser, og klikk deretter OK for å bekrefte at du vil opprette unike tillatelser.

 4. Angi brukerne og SharePoint-gruppene du vil legge til objektet i delen Legg til brukere.

  Legg til brukerdialogboksen
 5. I delen Gi tillatelse enten legge til brukere i en eksisterende SharePoint.gruppe eller gi dem tillatelse direkte på objektet som kan sikres og velger ett eller flere avmerkingsbokser som kan gi disse brukerne tillatelsene du vil at objektet.

  Obs!: 

  • Hvis tillatelser arves fra det overordnede sikrede objektet, kan du ikke legge til brukere eller SharePoint-grupper direkte til objektet. I stedet, kan du bare legge til brukere i en eksisterende SharePoint.gruppe.

  • Du kan ikke legge til en SharePoint-gruppe til en annen SharePoint.gruppe. Hvis du har lagt til en SharePoint-gruppe i trinn 5, må du velge å Gi brukere tillatelse direkte.

 6. Klikk OK.

Til toppen av siden

Opprette en ny SharePoint.gruppe fra en liste eller bibliotek i SharePoint 2007

Denne fremgangsmåten kan bare utføres fra en liste eller et bibliotek som arver tillatelser fra det overordnede området.

Obs!: Uavhengig av utgangspunktet opprettes alle SharePoint-grupper på områdesamlingsnivå. Dette betyr at alle SharePoint-grupper er tilgjengelige for alle områdene i områdesamlingen.

 1. Åpne listen eller biblioteket du vil opprette en ny SharePoint.gruppe.

 2. Klikk Innstillinger for dokumentbibliotek eller ListeinnstillingerInnstillinger-menyen.

 3. Klikk tillatelser for dette dokumentbiblioteket eller tillatelser for denne listen i kolonnen tillatelser og behandling.

  Tillatelser for denne listen koblingen

  Tillatelsessiden viser alle brukere og SharePoint-grupper som er tilordnet til denne listen eller biblioteket og de tilordne tilgangsnivåene.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt.

 4. Hvis listen eller biblioteket arver tillatelser fra det overordnede området, klikker du Behandle tillatelser for overordnetHandlinger-menyen. Ellers kan du opprette en SharePoint-gruppe fra listen eller biblioteket.

  Behandle tillatelser for overordnet alternativet
 5. Klikk Ny gruppeNy-menyen.

  Opprett en ny gruppe
 6. Angi innstillingene for den nye SharePoint-gruppen, inkludert tillatelsesnivåene du vil tilordne til den, og klikk deretter Opprett på siden Ny gruppe.

  Når du har opprettet den nye SharePoint-gruppen, går du til siden personer og grupper der du kan legge til brukere i den nye SharePoint-gruppen.

Til toppen av siden

Opprette en ny SharePoint 2007-gruppe fra en mappe, dokument eller listeelement

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å opprette nye SharePoint-grupper og tilordne den til en mappe, dokumentet eller listeelementet. Denne fremgangsmåten kan bare utføres fra en mappe, dokument eller listeelement som arver tillatelser fra det overordnede området.

Obs!: Uavhengig av utgangspunktet opprettes alle SharePoint-grupper på områdesamlingsnivå. Dette betyr at alle SharePoint-grupper er tilgjengelige for alle områdene i områdesamlingen.

 1. Åpne listen eller biblioteket der du vil opprette en ny SharePoint.gruppe.

 2. Hold pekeren over mappen, dokumentet eller listeelementet du vil opprette en ny SharePoint.gruppe, klikker du pilen som vises, og klikk deretter Behandle tillatelser.

  Behandle tillatelser på rullegardinmenyen for element

  Tillatelsessiden viser alle brukere og SharePoint-grupper (og de tilordne tilgangsnivåene) som er brukt på objektet.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt.

 3. Hvis listen eller biblioteket arver tillatelser fra det overordnede området, klikker du Behandle tillatelser for overordnetHandlinger-menyen. Ellers kan du opprette en SharePoint-gruppe fra listen eller biblioteket.

 4. Klikk Ny gruppeNy-menyen.

  Opprett en ny gruppe
 5. På siden ny gruppe, kan du angi innstillingene for den nye SharePoint-gruppen, inkludert tillatelsesnivåene du vil tilordne til den, og klikk deretter Opprett.

  Når du har opprettet den nye SharePoint-gruppen, går du til siden personer og grupper der du kan legge til brukere i den nye SharePoint-gruppen.

Til toppen av siden

Redigere tildeling av tillatelser for tillatelsesnivåer i lister eller biblioteker i SharePoint 2007

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å redigere tillatelse tildelingene for tillatelsesnivåene for utvalgte brukere og SharePoint-grupper som er knyttet til en liste eller et bibliotek. Vær oppmerksom på at hvis objektet som kan sikres du redigerer tillatelsesnivåer arver tillatelser fra et overordnet sikret objekt, utfører du følgende bryter denne arv.

Senere, kan du velge å arve tillatelser fra overordnet sikret objekt på nytt. Legg merke til at arving av tillatelser fra det overordnede området forkaster eventuelle unike tillatelser som kan ha blitt opprettet for denne sikret objekt, for eksempel unike SharePoint-grupper eller tilordninger av tillatelsesnivå, som ble opprettet på denne sikret objekt mens du bruker unike tillatelser.

 1. Åpne listen eller biblioteket du vil redigere tillatelsesnivåer.

 2. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger for dokumentetInnstillinger-menyen.

 3. Klikk tillatelser for denne listen eller tillatelser for dette dokumentbiblioteket på Tilpass-siden i kolonnen tillatelser og behandling.

  Tillatelser for denne listen koblingen

  Tillatelsessiden viser alle brukere og SharePoint-grupper som er knyttet til dette biblioteket og de tilordne tilgangsnivåene.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt.

 4. Hvis listen eller biblioteket arver tillatelser, må du først stoppe arving av tillatelser til å redigere tilgangsnivåer objektet. Hvis du vil gjøre det på Handlinger-menyen, klikker du Rediger tillatelser, og klikk deretter OK for å bekrefte.

 5. Merk av i avmerkingsboksene for brukerne og SharePoint-gruppene du vil redigere tillatelsesnivåer objektet.

 6. Klikk Rediger brukertillatelserHandlinger-menyen.

  Redigere brukeren permissioins fra handling-menyen
 7. I delen Velg tillatelser, velger du tillatelsesnivåene du vil bruke, fjerner dem du ikke vil bruke, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Redigere tildeling av tillatelser for tillatelsesnivåer i en mappe, dokument eller listeelement i SharePoint 2007

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å redigere tillatelsesnivåene for utvalgte brukere og SharePoint-grupper som er knyttet til en mappe, dokumentet eller listeelementet. Vær oppmerksom på at hvis objektet som kan sikres du redigerer tillatelsesnivåer arver tillatelser fra et overordnet sikret objekt, utfører du følgende bryter denne arv.

Senere, kan du velge å arve tillatelser fra overordnet sikret objekt på nytt. Legg merke til at arving av tillatelser fra det overordnede området forkaster eventuelle unike tillatelser som kan ha blitt opprettet for denne sikret objekt, for eksempel unike SharePoint-grupper eller tilordninger av tillatelsesnivå, som ble opprettet på denne sikret objekt mens du bruker unike tillatelser.

 1. Åpne listen eller biblioteket som inneholder mappen, dokumentet eller listeelementet du vil redigere tillatelsesnivåer.

 2. Klikk rullegardinmenyen til høyre for mappen, dokumentet eller listeelementet du vil redigere tillatelsesnivåer, og klikk deretter Behandle tillatelser.

  Behandle tillatelser på rullegardinmenyen for element

  Siden tillatelser: Som kan sikres name-siden viser alle brukere og SharePoint-grupper på objektet og de tilordne tilgangsnivåene.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt.

 3. Hvis listen eller biblioteket arver tillatelser, må du først stoppe arving av tillatelser til å redigere tilgangsnivåer objektet. Hvis du vil gjøre det på Handlinger-menyen, klikker du Rediger tillatelser, og klikk deretter OK for å bekrefte.

  Redigere tillatelsene alternativet Handlinger-menyen
 4. Merk av i avmerkingsboksene for brukerne og SharePoint-gruppene du vil redigere tillatelsesnivåer objektet.

 5. Klikk Rediger brukertillatelserHandlinger-menyen.

  Redigere brukeren permissioins fra handling-menyen
 6. I delen Velg tillatelser, velger du tillatelsesnivåene du vil bruke, fjerner dem du ikke vil bruke, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Bryte arv av tillatelser på en liste eller et bibliotek i SharePoint 2007

Som standard arver lister og biblioteker tillatelser fra det overordnede området. Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du vil bryte denne arven og opprette unike tillatelser for en bestemt liste eller et bibliotek.

Senere, kan du velge å arve tillatelser fra overordnet sikret objekt på nytt. Legg merke til at arving av tillatelser fra det overordnede området forkaster eventuelle unike tillatelser som kan ha blitt opprettet for denne sikret objekt, for eksempel unike SharePoint-grupper eller tilordninger av tillatelsesnivå, som ble opprettet på denne sikret objekt mens du bruker unike tillatelser. Vær oppmerksom på at alle unike tilordninger av tillatelsesnivå også forkastes fra mapper i lister og biblioteker, listeelementer og dokumenter i listen eller biblioteket når du velger å arve tillatelser på nytt.

 1. Åpne listen eller biblioteket der du vil bryte Arv fra overordnet sikret objekt.

 2. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger for dokumentetInnstillinger-menyen.

 3. Klikk tillatelser for denne listen eller tillatelser for dette dokumentbiblioteket i kolonnen tillatelser og behandling.

  Tillatelser for denne listen koblingen

  Siden tillatelser: Som kan sikres name-siden viser alle brukere og SharePoint-grupper for objektet og de tilordne tilgangsnivåene.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt.

 4. Klikk Rediger tillatelserHandlinger-menyen, og klikk deretter OK for å bekrefte handlingen.

  Redigere tillatelsene alternativet Handlinger-menyen

  Obs!: Alternativet Rediger tillatelser er ikke tilgjengelig på Handlinger-menyen hvis objektet har unike tillatelser som ikke arves fra det overordnede sikrede objektet.

Til toppen av siden

Bryte arv av tillatelser på en mappe, dokument eller listeelement i SharePoint 2007

Som standard arver mapper, dokumenter og listeelementer tillatelser fra sine overordnede sikret objekt. Dette betyr at de arver tillatelsene fra listen eller biblioteket som inneholder dem i de fleste tilfeller. I tilfeller der mapper, dokumenter og listeelementer finnes i andre mapper, vil som standard arver tillatelser fra mappen som inneholder dem. Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du vil bryte denne arven og opprette unike tillatelser for en bestemt mappe, dokumentet eller listeelementet.

Senere, kan du velge å arve tillatelser fra overordnet sikret objekt på nytt. Legg merke til at arving av tillatelser fra det overordnede området forkaster eventuelle unike tillatelser som kan ha blitt opprettet for denne sikret objekt, for eksempel unike SharePoint-grupper eller tilordninger av tillatelsesnivå, som ble opprettet for denne sikret objekt mens du bruker unike tillatelser.

 1. Åpne listen eller biblioteket som inneholder mappen, dokumentet eller listeelementet du vil bryte Arv fra overordnet sikret objekt.

 2. Hold pekeren over mappen, dokumentet eller listeelementet du vil bryte arv, klikk pilen som vises, og klikk deretter Behandle tillatelser.

  Behandle tillatelser på rullegardinmenyen for element

  Tillatelsessiden viser alle brukere og SharePoint-grupper på objektet og de tilordne tilgangsnivåene.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt.

 3. Klikk Rediger tillatelserHandlinger-menyen, og klikk deretter OK for å bekrefte handlingen.

  Redigere tillatelsene alternativet Handlinger-menyen

  Obs!: Alternativet Rediger tillatelser er ikke tilgjengelig på Handlinger-menyen hvis objektet har unike tillatelser som ikke arves fra det overordnede sikrede objektet.

Til toppen av siden

Arve tillatelser for en liste eller et bibliotek i SharePoint 2007

Som standard arver lister og biblioteker tillatelser fra det overordnede området. Denne arv kan imidlertid være brutt å opprette unike tillatelser for en bestemt sikret objekt. Du kan arve tillatelser på nytt når som helst. Bruk fremgangsmåten nedenfor til å arve tillatelser fra overordnet sikret objekt for lister eller biblioteker som for øyeblikket bruker unike tillatelser som ikke arves fra det overordnede området på nytt.

Arving av tillatelser fra det overordnede området forkaster eventuelle unike tillatelser som kan ha blitt opprettet for denne sikret objekt, for eksempel unike SharePoint-grupper eller tilordninger av tillatelsesnivå, som ble opprettet for denne sikret objekt mens du bruker unike tillatelser.

 1. Åpne listen eller biblioteket du vil arve tillatelser på nytt.

 2. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger for dokumentetInnstillinger-menyen.

 3. Klikk tillatelser for denne listen eller tillatelser for dette dokumentbiblioteket på Tilpass-siden i kolonnen tillatelser og behandling.

  Tillatelser for denne listen koblingen

  Tillatelsessiden viser alle brukere og SharePoint-grupper som er knyttet til dette biblioteket og de tilordne tilgangsnivåene.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, kan allerede tillatelser arves fra et overordnet sikret objekt.

 4. Klikk Arver tillatelserHandlinger-menyen, og klikk deretter OK for å bekrefte handlingen.

  Arve tillatelser-alternativet i Handling-menyen

  Obs!: Alternativet arver tillatelser er ikke tilgjengelig på Handlinger-menyen hvis tillatelsene allerede arves fra det overordnede sikrede objektet.

Til toppen av siden

Arve tillatelser for en mappe, dokument eller listeelement i SharePoint 2007

Som standard arver mapper, dokumenter og listeelementer tillatelser fra sine overordnede sikret objekt. Dette betyr at de arver tillatelsene fra listen eller biblioteket som inneholder dem i de fleste tilfeller. I tilfeller der mapper, dokumenter og listeelementer finnes i andre mapper, vil som standard arver tillatelser fra mappen som inneholder dem. Bruk fremgangsmåten nedenfor til å arve tillatelser fra overordnet sikret objekt for mappen, dokumentet eller listeelementet som for øyeblikket bruker unike tillatelser som ikke arves fra det overordnede området på nytt.

Arving av tillatelser fra det overordnede området forkaster eventuelle unike tillatelser som kan ha blitt opprettet for denne sikret objekt, for eksempel unike SharePoint-grupper eller tilordninger av tillatelsesnivå, som ble opprettet for denne sikret objekt mens du bruker unike tillatelser.

 1. Åpne listen eller biblioteket som inneholder mappen, dokumentet eller listeelementet du vil arve tillatelser på nytt.

 2. Hold pekeren over mappen, dokumentet eller listeelementet du vil arve tillatelser på nytt, klikk pilen som vises, og klikk deretter Behandle tillatelser.

  Behandle tillatelser på rullegardinmenyen for element

  Tillatelsessiden viser alle brukere og SharePoint-grupper på objektet og de tilordne tilgangsnivåene.

  På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, kan allerede tillatelser arves fra et overordnet sikret objekt.

 3. Klikk Arver tillatelserHandlinger-menyen, og klikk deretter OK for å bekrefte handlingen.

  Arve tillatelser-alternativet i Handling-menyen

  Obs!: Alternativet Arver tillatelser er ikke tilgjengelig på Handlinger-menyen hvis tillatelsene allerede arves fra det overordnede sikrede objektet.

Til toppen av siden

Fjerne brukertillatelser fra en liste eller et bibliotek i SharePoint 2007

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å fjerne brukere eller SharePoint-grupper fra en liste eller et bibliotek.

 1. Åpne listen eller biblioteket du vil fjerne brukertillatelser.

 2. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger for dokumentetInnstillinger-menyen.

 3. Klikk tillatelser for denne listen eller tillatelser for dette dokumentbiblioteket på Tilpass-siden i kolonnen tillatelser og behandling.

  Tillatelser for denne listen koblingen

  Tillatelsessiden viser alle brukere og SharePoint-grupper som er knyttet til dette biblioteket og de tilordne tilgangsnivåene.

  Obs!: 

  • På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt.

  • Hvis tillatelser arves fra det overordnede området, kan du ikke fjerne brukere på objektet. Hvis du vil slette brukere og SharePoint-grupper fra det overordnede sikrede objektet (som kan sikres objektet arver tillatelsene fra), må du behandle tillatelser for det overordnede området.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil behandle tillatelser for det overordnede området, på Handlinger -menyen klikker du Behandle tillatelser for overordnet.

   Behandle tillatelser for overordnet alternativet
  • Hvis du for øyeblikket arver tillatelser fra det overordnede området og vil bryte denne arven og opprette unike tillatelser for denne som kan sikres, på Handlinger-menyen klikker du Rediger tillatelser, og klikk deretter OK for å bekrefte den handlingen.

   Redigere tillatelsene alternativet Handlinger-menyen
  • Hvis listen eller biblioteket allerede bruker unike tillatelser som ikke arves fra det overordnede området, går du videre til neste trinn.

 5. Merk av i avmerkingsboksene for brukerne og SharePoint-gruppene du vil fjerne fra listen eller biblioteket.

 6. Klikk Fjern brukertillatelserHandlinger-menyen, og klikk deretter OK for å bekrefte handlingen.

  Fjerne brukertillatelser fra handlingsmenyen

Til toppen av siden

Fjerne brukertillatelser fra en mappe, dokument eller listeelement i SharePoint 2007

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å fjerne brukere eller SharePoint-grupper fra en mappe, dokumentet eller listeelementet.

 1. Åpne listen eller biblioteket som inneholder mappen, dokumentet eller listeelementet du vil fjerne brukertillatelser.

 2. Hold pekeren over mappen, dokumentet eller listeelementet du vil fjerne brukertillatelser, klikk pilen som vises, og klikk deretter Behandle tillatelser.

  Behandle tillatelser på rullegardinmenyen for element

  Tillatelsessiden viser alle brukere og SharePoint-grupper på objektet og de tilordne tilgangsnivåene.

  Obs!: 

  • På siden beskrives arv status for objektet. Avmerkingsbokser vises også ved siden av kolonnen Brukere/grupper hvis unike tillatelser brukes for objektet. Hvis ikke vises avmerkingsboksene ved siden av brukeren og gruppenavnene på tillatelsessiden, arves tillatelser fra et overordnet sikret objekt.

  • Hvis tillatelser arves fra det overordnede området, kan du ikke fjerne brukere objektet. Hvis du vil slette brukere og SharePoint-grupper fra det overordnede sikrede objektet (som kan sikres objektet arver tillatelsene fra), må du behandle tillatelser for det overordnede området.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil behandle tillatelser for det overordnede området, på Handlinger-menyen klikker du Behandle tillatelser for overordnet.

   Behandle tillatelser for overordnet alternativet
  • Hvis du for øyeblikket arver tillatelser fra det overordnede området og vil bryte denne arven og opprette unike tillatelser for denne som kan sikres, på Handlinger-menyen klikker du Rediger tillatelser, og klikk deretter OK for å bekrefte den handlingen.

   Redigere tillatelsene alternativet Handlinger-menyen
  • Hvis objektet er allerede bruker unike tillatelser som ikke arves fra det overordnede området, går du til neste trinn.

 4. Merk av i avmerkingsboksene for brukerne og SharePoint-gruppene du vil fjerne fra objektet.

 5. Klikk Fjern brukertillatelserHandlinger-menyen, og klikk deretter OK for å bekrefte handlingen.

  Fjerne brukertillatelser fra handlingsmenyen

Til toppen av siden

Se også

Forstå tilgangsnivåer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×