Tilpasse stiler i Word for Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke stiler til å formatere dokumentet slik at du kan raskt og enkelt bruke et sett med formateringsvalg konsekvent gjennom hele dokumentet. Hvis du vil formateringsvalg som ikke er tilgjengelige fra innebygde stiler og temaer som er tilgjengelig i Word, kan du endre eksisterende stiler, opprette nye stiler og lagre disse endringene på dokumenter og maler. Du kan også legge dem til listen Hurtigstiler for enkel tilgang.

Bruke et sett med stiler

Velg en plassering eller tekst i dokumentet, og gjør ett av følgende:

 • Klikk stilen du vil bruke, i stiler-gruppen i kategorien Hjem.

 • Hvis du vil bruke en egendefinert stil eller hurtigstilsett, i kategorien Hjem i stiler-gruppen klikker du knappen Stiler-ruten , og velg deretter en stil fra listen Bruk en stil.

Endre en eksisterende stil

 1. Klikk FormatStil-menyen.

 2. Klikk Format i dialogboksen Stil.

  Klikk Endre for å gjøre endringer i den valgte stilen.
 3. Endre innstillingene du vil endre, for eksempel skriften, i Endre stil-dialogboksen.

  I Endre stil kan du endre innstillingene som Word implementerer når du bruker stilen.
 4. Du kan angi at den nye eller endrede stilen legges til i malen som det gjeldende dokumentet er basert på, ved å velge Legg til i mal.

 5. Velg Legg til i hurtigstilliste for enkel tilgang til en stil mens du bruker Word.

  Hurtigstillisten viser stiler på Hjem-fanen.

  Hurtigstillisten gjør det raskt og enkelt å bruke stiler i dokumentet.
 6. Klikk OK.

Legge til en ny egendefinert stil

Du kan opprette en ny stil og legge den til i hurtigstilliste.

 1. Klikk knappen Stiler-ruten i stiler-gruppen i kategorien Hjem.

  Stiler-ruten på Hjem-fanen er markert .

 2. Klikk Ny stil.

 3. Skriv inn et navn på den nye stilen i boksen Navn.

 4. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke, under Egenskaper.

 5. Velg formateringsalternativene du vil bruke, under Format.

 6. Merk av for Legg til i hurtigstilliste, og klikk deretter OK.

 7. Den nye stilen brukes er lagt til i stiler-gruppen i kategorien Hjem.

Slette en egendefinert stil

Du kan slette en egendefinert fra hurtigstilgalleriet når du ikke lenger trenger den.

 • I kategorien Hjem i stiler-gruppen, kan du kontrollere + Klikk eller Høyreklikk stilen du vil slette, og klikk deretter Fjern fra hurtigstilgalleriet.

Se også

Se hvor stiler brukes i et dokument

Forskjeller mellom maler, temaer og Word-stiler

Endre eller fjerne et tema

Bruke en stil

Ved å bruke stil i Word kan du raskt og enkelt bruke formatering på tekst. Fire typer stiler er tilgjengelige: avsnitt, figur, tabell og liste.

Ikon i dialogboksen Stil

Stiltype

Ikon for avsnittsstil

Avsnittsstiler bestemmer utseendet på tekst i et dokument, på avsnittsnivå. Når du velger en avsnittsstil for tekst, brukes avsnittsstilen i hele avsnittet. Avsnittsstiler brukes vanligvis for å styre overordnet formatering av store deler av teksten, for eksempel brødteksten i et nyhetsbrev eller på et flygeblad.

En avsnittsstil kan inkludere all formateringsdefinisjonene som en tegnstil inneholder. Det kontrollerer imidlertid også alle aspekter ved et avsnitts utseende, for eksempel tekstjustering, tabulatorstopp, linjeavstand og kantlinjer.

Som standard brukes avsnittsstilen Normal til all tekst i et nytt, tomt dokument. På samme måte bukes avsnittsstilen Liste på elementer i en liste, for eksempel når du bruker kommandoen Punkter for å opprette en punktliste.

Ikon for tegnstil

Tegnstiler bestemmer også utseendet på teksten i et dokument, på tegnnivå. Tegnstiler kontrollerer vanligvis formateringen i mindre deler av teksten, for eksempel at ett ord i et avsnitt skiller seg ut.

Tegnstiler inneholder formateringsegenskaper som navn, størrelse, farge, fet, kursiv, understreking, kantlinjer og skyggelegging på skriften. Tegnstiler inneholder ikke formatering som påvirker avsnittets egenskaper, for eksempel linjeavstand, tekstjustering, innrykk og tabulatorstopp.

Flere innebygde tegnstiler er tilgjengelige, som Utheving, Svak utheving og Sterk utheving. Hver av disse innebygde stilene kombinerer formatering som fet, kursiv og uthevingsfarge, for å skape et koordinert sett med typografisk formgivning. Hvis du for eksempel bruker tegnstilen Utheving, formateres teksten som fet, kursiv, i en uthevingsfarge.

Ikon for tabellstil

Tabellstiler bestemmer utseendet til tabellene. Dette omfatter karakteristikker som tekstformatering i overskriftsraden, rutenettlinjer og uthevingsfarge for rader og kolonner. Du kan bruke tabellstiler til raskt å bruke kompleks formatering med bare ett klikk.

Ikon for listestil

Listestiler bestemmer utseendet på lister. Dette omfatter egenskaper som punkttegnstil eller talloppsett, innrykk og etikettekst.

 1. Merk ord, avsnitt, en liste eller tabell som du ønsker å bruke en stil på.

 2. Klikk ønsket alternativ under Stiler på fanen Hjem.

  Hjem-fanen, Stiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker Mer-nedoverpil .

  Obs!: 

  • Etter at du har valgt stiler til avsnitt, overskrifter og andre elementer, kan du raskt bruke koordinerte stiler i dokumentet. Klikk Endre innstillinger for hurtigstiler Innstillinger for å endre hurtigstiler og klikk det stilsettet du ønsker under Stiler på fanen Hjem.

  • Hvis du bruker en stil i en liste, må du velge én av listestilene. Hvis du ikke gjør det, kan punktmerking eller nummerering i listen forsvinne.

Endre en stil

Endring av en stil gjør det enklere å endre formateringen for all tekst i dokumentet som har den aktuelle stilen. Hvis du for eksempel bruker stilen Overskrift 1 til kapitteloverskrifter i et dokument, kan du raskt endre formateringen for alle kapitteloverskrifter samtidig, ved å endre definisjonen for stilformatering.

 1. Klikk Administrer stilene som brukes i dokumentet  Administrer stilene som brukes i dette dokumentet under Stiler på fanen Hjem.

 2. Pek på stilen du vil endre, klikk Endre stil-menyknapp ved side av stilen, og klikk deretter Endre stil under Velg en stil for å bruke.

 3. Foreta de endringene du vil.

  Obs!: 

  • Hvis du endrer en stil som andre stiler er basert på, endres andre stiler også. De fleste stiler er for eksempel basert på stilen Normal. Endringer i stilen Normal vil også endre andre stil som er basert på Normal.

  • Merk av for Legg til i malen for å bruke den endrede stilen i andre dokumenter som er basert på den samme malen. Word legger til den endrede stilen i malen som er knyttet til det aktive dokumentet.

Opprette en stil

Du kan opprette en stil ved å definere alle innstillingene selv, eller du kan spare tid ved å endre en eksisterende stil for å opprette en ny stil.

 1. Klikk Administrer stilene som brukes i dokumentet  Administrer stilene som brukes i dette dokumentet under Stiler på fanen Hjem.

 2. Klikk Ny stil.

  Klikk Ny stil under Stiler

 3. Skriv inn et navn på den nye stilen i boksen Navn.

 4. Merk alternativene du vil bruke, eller klikk hurtigmenyen Format for å se flere alternativer.

  Velg alternativer eller klikke Formater

  Tips!: Merk teksten før du klikker Ny stil Ny stil-knappen for å bruke formatert tekst som grunnlag for en ny stil. Dialogboksen Ny stil åpnes der alle attributtene til den valgte teksten allerede er angitt, og du trenger bare å skrive inn et nytt navn på stilen.

Slette en stil

I Word kan du slette enhver stil du oppretter, men du kan ikke slette noen av de innebygde stilene som følger med Word. Når du sletter en stil, bruker Word stilen Normal på alle avsnitt som ble formatert med den slettede stilen, og fjerner den slettede stilens definisjon fra listen over stiler.

 1. Klikk Administrer stilene som brukes i dokumentet  Administrer stilene som brukes i dette dokumentet under Stiler på fanen Hjem.

 2. Under Velg en stil som skal brukes peker du på stilen du vil slette, klikker Endre stil-menyknapp ved siden av stilen, og klikker deretter Slett.

Arbeide med hurtigstiler

Når du har brukt stiler på avsnitt, overskrifter og andre elementer i et dokument, kan du bruke et sett med koordinerte hurtigstiler. Hurtigstilsett (for eksempel Distinktiv) er en samling av stiler som er utformet for å fungere sammen for å lage et attraktivt og profesjonelt dokument. Et sett med hurtigstiler kan for eksempel inneholde stiler for flere overskriftsnivåer, brødtekst, et sitat og en tittel. Selv om et hurtigstilsett sannsynlig inneholder alle stilene du trenger, kan det hende du ønsker å legge til en ny stil eller endre noen av stilene i et hurtigstilsett for å gjenspeile stilinnstillingene for dokumentet. Når du har lagt til eller endret stiler, kan du lagre den nye stilkombinasjonen som et egendefinert hurtigstilsett ved å bruke et annet navn.

Hva vil du gjøre?

Når du bruker et hurtigstilsett i dokumentet, endres alle stilene i dokumentet automatisk slik at de samsvarer med det som er definert i hurtigstilsettet. Hvis du ikke liker hurtigstilsettet som du har brukt, kan du enkelt velge et annet. Utseendet på dokumentet oppdateres automatisk basert på den nye hurtigstilen du har valgt.

 • Klikk Endre innstillinger for hurtigstiler Innstillinger for å endre hurtigstiler under StilerHjem-fanen, og klikk deretter stilsettet du vil bruke.

Du kan endre attributtene for en eksisterende stil, for eksempel en overskrifts- eller listestil, og deretter lagre den som en del av et egendefinert hurtigstilsett.

 1. Trykk og hold nede CTRL under StilerHjem-fanen, klikk stilen du vil endre, og klikk deretter Endre.

 2. Foreta de ønskede endringene av stilen, i dialogboksen Endre stil, velg Legg til i hurtigstilliste, og klikk deretter OK.

 3. Klikk Endre innstillinger for hurtigstiler Innstillinger for å endre hurtigstiler under StilerHjem-fanen, og klikk deretter Lagre som hurtigstilsett.

 4. Skriv inn et navn på det nye hurtigstilsettet i Lagre som-boksen, og klikk deretter OK.

Du kan legge til en ny stil i et hurtigstilsett.

 1. Klikk Administrer stilene som brukes i dokumentet  Administrer stilene som brukes i dette dokumentet under Stiler på fanen Hjem.

 2. Klikk Ny stil.

  Klikk Ny stil under Stiler

 3. Skriv inn et navn på den nye stilen i boksen Navn.

 4. Merk alternativene du vil bruke, eller klikk hurtigmenyen Format for å se flere alternativer.

  Velg alternativer eller klikke Formater

 5. Merk av for Legg til i hurtigstilliste, og klikk deretter OK.

 6. Klikk Endre innstillinger for hurtigstiler Innstillinger for å endre hurtigstiler under StilerHjem-fanen, og klikk deretter Lagre som hurtigstilsett.

 7. Skriv inn et navn på det nye hurtigstilsettet i Lagre som-boksen, og klikk deretter OK.

Du kan slette et egendefinert hurtigstilsett når du ikke trenger det lenger.

 1. Åpne mappen /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Stilsett i Finder.

 2. Dra det egendefinerte hurtigstilsettet som du vil slette, til papirkurven.

Se også

Se hvor stiler brukes i et dokument

Kopiering av stiler og Autotekst mellom dokumenter eller maler

Forskjeller mellom maler, temaer og Word-stiler

Endre eller fjerne et tema

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×