Tilpasse og låse navigasjonsruten

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan forbedre brukervennligheten i en Access-database ved å tilpasse og kontrollere innhold og organisering av navigasjonsruten. Egendefinert navigasjon kan hjelpe deg med å forbedre effektiviteten ved gruppering, utheving eller skjule objekter. Denne artikkelen dokumenter måter du kan tilpasse og kontrollere navigasjonsruten for å forbedre brukervennligheten ved å gjøre det enklere for brukerne å finne bare databaseobjekter må de bruke.

Obs!: Denne artikkelen gjelder ikke for Access-nettapper.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Tilpasse navigasjonsruten

Kontrollere navigasjonsruten ved hjelp av en makro

Deaktivere utformingsvisning for et element

Skjule et databaseobjekt

Oversikt

Plassert langs siden av skjermen, navigasjonsruten gir et grensesnitt for objekter i databasen, og gir flere funksjoner som hjelper deg med å tilpasse brukeropplevelsen.

Navigasjonsrute – Gastronor 2007

Elementene i navigasjonstruten er plassert i grupper. Du velger hvordan elementene skal grupperes, ved å angi en kategori, som Objekttype eller Opprettingsdato. Illustrasjonen ovenfor viser gruppen Alle Access-objekter i kategorien Objekttype med noen av objekttypegruppene, som Tabeller og Spørringer, lukket.

Egendefinerte kategorier og grupper

Du kan også opprette egendefinerte kategorier og egendefinerte grupper innen disse kategoriene. I de egendefinerte gruppene kan du deretter opprette snarveier som peker til databaseobjekter.

Anta for eksempel at du har mange rapporter i databasen din, og at du kjører rapportene med varierende tidsintervall, som daglig eller kvartalsvis. Du kan da lage en Rapporter-kategori og deretter opprette Daglig-, Ukentlig-, Månedlig- og Årlig-grupper. I hver gruppe kan du så opprette snarveier til de riktige rapportene.

Du kan opprette flere snarveier til et databaseobjekt og bruke hver snarvei i forskjellige egendefinerte grupper.

Vise eller skjule kategorier og grupper

Du kan bruke dialogboksen Alternativer for navigering til å vise eller skjule enkelte av kategoriene og gruppene i navigasjonsruten.

Du kan også bruke makrohandlinger til å kontrollere visningen av navigasjonsruten kategorier som en database åpnes i Access.

 • AngiVisteKategorier    Bruk denne handlingen til å vise eller skjule en kategori. Du kan vise eller skjule bare én kategori hver gang du bruker denne handlingen. Du kan imidlertid bruke handlingen flere ganger i en makro for å vise eller skjule individuelle kategorier hvis du vil.

 • LåsNavigasjonsrute    Bruk denne handlingen til å låse navigasjonsruten. Det hindrer at brukere utilsiktet legger til, flytter eller sletter elementer i navigasjonsruten.

  Obs!: Låsing av navigasjonsruten hindrer ikke brukere i å kopiere databaseobjekter til utklippstavlen.

Navigere automatisk til en kategori eller gruppe når databasen åpnes

Du kan bruke NavigerTil-makrohandlingen til å navigere til en kategori eller gruppe. Hvis du bruker denne makrohandlingen i AutoExec-makroen, kan du navigere automatisk til en kategori eller gruppe når databasen åpnes.

Deaktivere utformingsvisning

Elementer som vises i dine egendefinerte kategorier og grupper, er egentlig snarveier som peker til databaseobjekter.

Snarveier i navigasjonsruten har egenskapen Deaktiver snarveier for utformingsvisning som du kan angi. Høyreklikk snarveien, og klikk Objektegenskaper eller (for en tabell) Tabellegenskaper på hurtigmenyen, og merk deretter av for Deaktiver snarveier for utformingsvisning. Hvis denne egenskapen er aktivert, kan ikke snarveien brukes til å åpne målobjektet i utformingsvisning eller oppsettvisning lenger. Hvis du aktiverer denne egenskapen for en snarvei til et skjema, kan for eksempel brukere ikke endre utformingen eller oppsettet til skjemaet ved å bruke snarveien.

Skjule databaseobjekter

De innebygde kategoriene og gruppene i navigasjonsruten viser ikke snarveier, men viser i stedet faktiske databaseobjekter. Disse gruppene inkluderer følgende:

 • Alle grupper i alle innebygde kategorier.

 • Gruppen Ikke-tilordnede objekter i alle egendefinerte kategorier.

Databaseobjekter har ikke egenskapen Deaktiver snarveier for utformingsvisning. Du kan skjule databaseobjekter for å hjelpe til å hindre endringer i utformingen, og deretter lage snarveier til dem i egendefinerte kategorier og grupper.

Før du begynner

Ved å bruke en kombinasjon av disse funksjonene kan du effektivt kontrollere organiseringen av navigasjonsruten slik at den blir mer anvendelig. Disse funksjonene hindrer imidlertid ikke ondsinnede brukere i å gjøre uønskede endringer i databasen. Disse funksjonene hindrer heller ikke uautorisert tilgang til data. Vurder å gjøre følgende:

Anvendelighetsfunksjoner kan omgås.   

 • Hvis du bruker en makro til å kontrollere og låse navigasjonsruten, må du være oppmerksom på at brukere kan deaktivere makroen ved oppstart ved å trykke og holde SKIFT-tasten.

 • Selv om snarveiene i navigasjonsruten har egenskapen Deaktiver snarveier for utformingsvisning, har ikke selve databaseobjektene det. Du kan skjule kategoriene og gruppene som inneholder databaseobjekter, og du kan skjule selve objektene, men det er mulig for brukere å vise dem igjen.

Fokuser på brukeren.   

 • Når du planlegger og utformer navigasjonssystemet for en database, bør du arbeide med de som skal bruke den. Hvis det ikke er praktisk å arbeide med den med de aktuelle personene som skal bruke en database, bør behovene deres være sentralt i utformingsprosessen.

 • Avhengig av ressursene dine kan du vurdere å bruke fokusgrupper til planlegging og utføring av anvendelighetstester under utformingen.

Sikkerhet er ikke målet.   

 • Målet ditt med implementering av disse funksjonene for å kontrollere navigasjonsruten, bør være å gjøre databasen mer anvendelig. Disse funksjonene er ikke utformet for å øke sikkerheten for en database.

Til toppen av siden

Tilpasse navigasjonsruten

Du kan bruke dialogboksen Alternativer for navigering til å tilpasse navigasjonsruten.

Dialogboksen Alternativer for navigering

Prosessen følger disse grunnleggende trinnene:

 1. Opprette en egendefinert kategori. Access har en forhåndsbygget, egendefinert kategori for deg: Egendefinert. Du kan gi nytt navn til denne kategorien og legge til eller fjerne grupper slik det passer deg. Du kan også opprette nye egendefinerte kategorier.

 2. Opprette en egendefinert gruppe. Når du har opprettet en kategori, oppretter du én eller flere egendefinerte grupper for den nye kategorien.

 3. Tilordne objekter til den egendefinerte gruppen ved å opprette snarveier. I navigasjonsruten drar eller kopierer og limer du inn databaseobjektene som du vil tilordne til den egendefinerte gruppen. Du drar eller kopierer objektene fra en spesiell gruppe i den nye kategorien som kalles Ikke-tilordnede objekter, som Access oppretter for deg hver gang du oppretter en egendefinert kategori.

  Obs!: 

  • Når du legger til et databaseobjekt fra gruppen Ikke-tilordnede objekter i den egendefinerte gruppen, oppretter Access en snarvei til dette objektet – du flytter ikke eller kopierer selve objektet.

  • Hvis du gir nytt navn til eller sletter en snarvei i en egendefinert gruppe, påvirker ikke disse endringene det faktiske objektet, bare snarveien.

  • Du kan opprette så mange snarveier du vil til et databaseobjekt. Hver gruppe bør ha bare én snarvei til et gitt databaseobjekt.

 4. Vis eller skjul grupper eller objekter i en egendefinert kategori. Når du har fylt ut en eller flere egendefinerte grupper, kan du skjule gruppen Ikke-tilordnede objekter og alle andre grupper du ikke vil vise. Du kan også skjule individuelle objekter.

  Du kan også bruke makrohandlingen AngiVisteKategorier for å vise eller skjule en kategori. Ved å bruke en makro kan du vise eller skjule kategorier uavhengig av innstillingene i dialogboksen Alternativer for navigering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se under Kontrollere navigasjonsruten ved hjelp av en makro.

Opprette en egendefinert kategori

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering.

 2. Klikk Legg til element under Kategorier-listen i dialogboksen Alternativer for navigering.

  En ny kategori vises i listen. Denne illustrasjonen viser en ny egendefinert kategori:

  En ny egendefinert kategori i navigasjonsruten

 3. Skriv inn et navn for den nye kategorien, og trykk ENTER.

  Tips!: Du bør bruke et navn som er informativt for brukerne av databasen. Når du har angitt navnet, kan du se at tittelen på listen til høyre endres til det angitte navnet. Hvis du for eksempel gir den nye kategorien navnet Mitt sentralbord, vises tittelen Grupper for "Mitt sentralbord" i listen til høyre. Legg også merke til at listen inneholder gruppen Ikke-tilordnede objekter. Access oppretter denne gruppen som standard. Den inneholder alle objektene i databasen, og du bruker disse objektene til å fylle ut den egendefinerte gruppen.

  Når du har opprettet den egendefinerte kategorien, kan du opprette én eller flere grupper for denne kategorien. Du kan opprette så mange grupper som du har behov for. La dialogboksen Navigasjonsalternativer være åpen, og følg de neste trinnene.

Opprette en egendefinert gruppe

 1. Klikk Legg til gruppe under grupper for "gruppenavn"-listen og skriv deretter inn et navn for gruppen. Når du trenger, kan du gjenta denne prosessen så ofte. Mitt sentralbord kan for eksempel inneholde tre grupper – skjemaer for dataregistrering, rapporter og spørringer. Behovene til brukerne eller dine preferanser bør bestemme gruppene som du har lagt til.

 2. La det være merket av i boksen ved siden av Ikke-tilordnede objekter, og klikk deretter OK.

  Access lukker dialogboksen Alternativer for navigering og legger til den nye egendefinerte gruppen i navigasjonsruten, men du kan ikke se den nye gruppen.

 3. Gå til neste trinn for å gjøre den nye gruppen synlig og legge til objekter i gruppen.

Hvis du bare vil legge til et element i en ny egendefinert gruppe, høyreklikker du elementet, og deretter peker du på Legg til i gruppe på hurtigmenyen og klikker Ny gruppe.

Tilordne objekter til den egendefinerte gruppen ved å opprette snarveier

 1. Klikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter den nye kategorien i den øverste delen av menyen.

  Gruppen eller gruppene du har opprettet for kategorien, vises i den nederste delen av menyen, sammen med gruppen Ikke-tilordnede objekter.

 2. Dra elementer fra gruppen Ikke-tilordnede objekter til en egendefinert gruppe.

  Hvis du vil flytte flere elementer samtidig, holder du CTRL nede mens klikker elementene, og deretter drar du elementene til en egendefinert gruppe.

Vise eller skjule grupper og objekter i en egendefinert kategori

Du kan skjule noen av eller alle gruppene i en egendefinert kategori, og noen av eller alle objektene i en gruppe. Ha følgende i tankene når du fortsetter:

 • Det er to måter å skjule elementer på i Access. Du kan bruke kommandoene i navigasjonsruten til å skjule en snarvei i en gruppe, eller du kan angi Skjult-egenskapen for et databaseobjekt til skjule snarveiene til objektet i alle gruppene og kategoriene i den åpne databasen, inkludert innebygde kategorier og grupper.

 • Du kan gjøre skjulte objekter og grupper helt usynlige, eller du kan vise dem i navigasjonsruten som nedtonede, utilgjengelige ikoner. Det gjør du ved å merke av for eller fjerne merket for avmerkingsboksen Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering. Denne avmerkingsboksen bruker du også når du vil vise, eller gjenopprette, en gruppe eller et objekt.

Trinnene i de følgende avsnittene forklarer hvordan du utfører hver oppgave.

Skjule en gruppe i en kategori

 • I navigasjonsruten høyreklikker du tittellinjen for gruppen du vil skjule, og deretter klikker du Skjul.

  Du kan også skjule en gruppe ved hjelp av dialogboksen Alternativer for navigering. Åpne dialogboksen (se trinnene i neste del Hvis du ikke vet hvordan) og fjern merket ved siden av gruppen du vil skjule i listen grupper for "kategori".

Gjenopprette en skjult gruppe i en kategori

 1. Høyreklikk menylinjen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering på hurtigmenyen.

 2. I Kategorier-listen velger du kategorien som inneholder den skjulte gruppen.

 3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av den skjulte gruppen i listen Grupper for «kategori».

 4. Klikk OK.

Skjule en snarvei eller et objekt bare i gruppen de er i

 • Høyreklikk snarveien eller objektet i navigasjonsruten, og klikk deretter Skjul i denne gruppen.

  Obs!: Denne kommandoen er ikke tilgjengelig for objekter i gruppen Ikke-tilordnede objekter i en egendefinert kategori.

Skjule et objekt for alle kategorier og grupper

 1. Høyreklikk objektet du vil skjule, og klikk deretter Objektegenskaper eller (for en tabell) Tabellegenskaper på hurtigmenyen.

  Dialogboksen Egenskaper for Objektnavn vises, og Access føyer til navnet på objektene i dialogbokstittelen. Hvis du for eksempel åpner et skjema kalt Ordrer, angis dialogbokstittelen som: Egenskaper for Ordrer. Den følgende illustrasjonen viser dialogboksen.

  Dialogboksen Egenskaper for et databaseobjekt i Access

 2. Merk av for Skjult.

 3. Klikk OK.

Gjenopprette (vise) et skjult objekt

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk Alternativer for navigering på hurtigmenyen.

 2. Under Visningsalternativer merker du av for Vis skjulte objekter.

 3. Klikk OK, og gå tilbake til navigasjonsruten.

  Ruten viser et nedtonet ikon for alle skjulte objekter.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du skjulte en snarvei i en gruppe, høyreklikker du snarveien, og deretter klikker du Vis i denne gruppen.

  • Hvis du skjulte et objekt for alle kategorier og grupper ved hjelp av egenskapen Skjult, høyreklikker du objektet, klikker Objektegenskaper eller (for en tabell) Tabellegenskaper og fjerner merket for Skjult.

Fjerne og gjenopprette snarveier i egendefinerte grupper

De egendefinerte gruppene kan endres i takt med at brukerens eller virksomhetens behov endres. Du kan når som helst legge til eller fjerne snarveiene i en gruppe.

Fjerne en snarvei fra en egendefinert gruppe

 • Høyreklikk i navigasjonsruten på snarveien du vil fjerne, og klikk Fjern.

Gjenopprette en snarvei i en egendefinert gruppe

 1. Hvis gruppen Ikke-tilordnede objekter er skjult, viser du den.

  Hvordan viser jeg gruppen Ikke-tilordnede objekter?

  1. Høyreklikk på menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk på Alternativer for navigering på hurtigmenyen.

  2. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av Ikke-tilordnede objekter i ruten Grupper for «kategori».

 2. Dra ønsket objekt eller kopier og lim den inn fra gruppen Ikke-tilordnede objekter til den egendefinerte gruppen.

Gi nytt navn til en snarvei i en egendefinert gruppe

 1. Høyreklikk snarveien du vil gi nytt navn, i navigasjonsruten, og klikk deretter Gi nytt navn til snarvei.

 2. Skriv inn det nye navnet på snarveien, og trykk ENTER.

Til toppen av siden

Kontrollere navigasjonsruten ved hjelp av en makro

Access inneholder flere makrohandlinger som du kan bruke til å kontrollere navigasjonsruten. Du kan bruke en makrohandling til å gjøre følgende:

 • Selektivt vise eller skjule kategorier

 • Låse navigasjonsruten for å hjelpe til å hindre utilsiktede endringer

 • Navigere til en kategori eller gruppe

 • Skjule navigasjonsruten

Disse handlingene kan brukes når som helst. Du kan legge dem til i en eksisterende makro eller opprette en ny makro for dem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter makroer for å kontrollere brukergrensesnittet, kan du se artikkelen Opprette en grensesnittmakro.

Hvis du vil kjøre makrohandlinger automatisk når en database åpnes, plasserer du handlingene i en makro kalt AutoExec.

Bruke makrohandlinger til å kontrollere hva som skal vises i navigasjonsruten

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en ny makro, klikker du Makro i gruppen Makroer og kode i kategorien Opprett.

  • Hvis du vil legge til handlingene i en eksisterende makro, høyreklikker du denne makroen i navigasjonsruten, og deretter klikker du Utformingsvisning.

 2. Klikk Vis alle handlinger i Vis/skjul-gruppen i kategorien Utforming.

 3. Velg AngiVisteKategorier fra rullegardinlisten i Makroutforming. Handlingen vises i Makroutforming.

 4. Velg en innstilling i Vis-boksen. Velg Ja hvis du vil at kategorien skal vises i navigasjonsruten. Velg Nei hvis du ikke vil at kategorien skal vises i navigasjonsruten.

 5. Klikk deretter navnet på kategorien du vil vise eller skjule, i Kategori-boksen.

 6. Gjenta trinn 3 til 5 for hver kategori du vil kontrollere ved hjelp av makroen.

 7. Velg LåsNavigasjonsrute fra rullegardinlisten i Makroutforming. Handlingen vises i Makroutforming.

 8. Angi en verdi for Lås-argumentet. Velg Ja for å låse navigasjonsruten.

Bruke en makrohandling til å navigere til en kategori eller gruppe

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en ny makro, klikker du Makro i gruppen Makroer og kode i kategorien Opprett.

  • Hvis du vil legge til handlingene i en eksisterende makro, høyreklikker du denne makroen i navigasjonsruten, og deretter klikker du Utformingsvisning.

 2. Klikk Vis alle handlinger i Vis/skjul-gruppen i kategorien Utforming.

 3. Velg NavigerTil fra rullegardinlisten i Makroutforming. Handlingen vises i Makroutforming.

 4. Klikk navnet på kategorien du vil navigere til, i Kategori-boksen.

 5. Hvis du vil navigere til en bestemt gruppe i kategorien, klikker du pilen i Gruppe-boksen, og deretter klikker du navnet på gruppen du vil navigere til.

Bruke en makro til å skjule navigasjonsruten

Hvis du foretrekker å opprette ditt eget navigasjonssystem, kan du skjule navigasjonsruten ved å bruke makrohandlingen KjørKommando og VinduSkjul-argumentet.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en ny makro, klikker du Makro i gruppen Makroer og kode i kategorien Opprett.

  • Hvis du vil legge til handlingene i en eksisterende makro, høyreklikker du denne makroen i navigasjonsruten, og deretter klikker du Utformingsvisning.

 2. Klikk Vis alle handlinger i Vis/skjul-gruppen i kategorien Utforming.

 3. Velg KjørMenykommando fra rullegardinlisten i Makroutforming. Handlingen vises i Makroutforming.

 4. Velg VinduSkjul i Kommando-boksen.

Du kan også slå visningen av navigasjonsruten på eller av ved å bruke avmerkingsboksen Vis navigasjonsruten i dialogboksen Alternativer for Access. Hvis du bruker kjøremenyenkommandoen makrohandlingen med Vinduskjul -argumentet, skjule navigasjonsruten om merkes eller fjernet merket for Vis navigasjonsrute.

Til toppen av siden

Deaktivere utformingsvisning for et element

Du kan angi egenskapen Deaktiver snarveier for utformingsvisning for en kontroll i navigasjonsruten for å kontrollere om brukere kan bruke snarveien til å åpne målobjektet i utformingsvisning eller oppsettvisning.

 1. Høyreklikk i navigasjonsruten på snarveien som du vil deaktivere utformingsvisning for, og klikk deretter Objektegenskaper eller (for en tabell) Tabellegenskaper.

 2. Merk av for Deaktiver snarveier for utformingsvisning i dialogboksen Egenskaper for Objektnavn.

Til toppen av siden

Skjule et databaseobjekt

 1. Høyreklikk objektet du vil skjule, og klikk deretter Objektegenskaper eller (for en tabell) Tabellegenskaper.

  Dialogboksen Egenskaper for Objektnavn vises, og Access føyer til navnet på objektene i dialogbokstittelen. Hvis du for eksempel åpner et skjema kalt Ordrer, angis dialogbokstittelen som: Egenskaper for Ordrer. Den følgende illustrasjonen viser dialogboksen.

  Dialogboksen Egenskaper for et databaseobjekt i Access

 2. Merk av for Skjult.

 3. Klikk OK.

Gjenopprette (vise) et skjult objekt

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk Alternativer for navigering på hurtigmenyen.

 2. Under Visningsalternativer merker du av for Vis skjulte objekter.

 3. Klikk OK, og gå tilbake til navigasjonsruten. Ruten viser et nedtonet ikon for alle skjulte objekter.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du skjulte en snarvei eller et objekt i en gruppe, høyreklikker du objektet, og deretter klikker du Vis i denne gruppen.

  • Hvis du skjulte et objekt for alle kategorier og grupper ved hjelp av egenskapen Skjult, høyreklikker du objektet, klikker Vis egenskaper og fjerner merket for Skjult.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×