Tilpasse navigasjonsruten i Outlook

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Navigasjonsrute for Outlook 2010

navigasjonsrute vises på venstre side av vinduet Outlook i alle visninger som standard og brukes til å bytte mellom forskjellige områder i Outlook, for eksempel e-post, Kalender, kontakter, oppgaver og notater.

Outlook 2010 og 2007 navigasjonsruten kan bli endret, minimert eller skjult. Innholdet vises i navigasjonsruten, varierer etter visning du arbeider i, for eksempel e-post eller Kalender-visningen.

Obs!: Disse instruksjonene er for Outlook 2010 og 2007 bare. Hvis du vil endre navigasjonspanelet i Outlook 2016 og 2013, kan du se endre det som vises på navigasjonsfeltet.

Endre størrelse på navigasjonsruten i Outlook 2010

 • Pek på den høyre kanten av Navigasjonsruten, og når pekeren blir til en tohodet pil Loddrett, tohodet pil , drar du kantlinjen til venstre eller høyre.

Endre skriften for navigasjonsruten i Outlook 2010

Du kan endre skrift og størrelse for teksten i navigasjonsruten, fra hvilken som helst visning i Outlook.

 1. Klikk Navigasjonsrutevisning-fanen i gruppen Oppsett, klikk Alternativer, og klikk deretter Skrift.

 2. Angi innstillingene du vil bruke i boksene Skrift, Skriftstil og Størrelse.

 3. Klikk OK to ganger for å lukke de åpne dialogboksene.

Endre knappene i Outlook 2010

Du kan endre antall og rekkefølgen på store navigasjonsknappene som vises nederst i navigasjonsruten.

Hvis du vil endre rekkefølgen på knappene, gjør du følgende:

 1. Klikk Konfigurer knapper Konfigurer knapper-ikon nederst i Navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigasjonsrute.

 2. I listen Vis knapper i denne rekkefølgen, klikker du knappen du vil endre, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

Obs!: Hvis du vil gjenopprette standardrekkefølgen, klikker du Tilbakestill.

Hvis du vil endre hvor mange knapper, gjør du følgende:

 • Klikk Konfigurer knapper Konfigurer knapper-ikon nederst i Navigasjonsruten, og klikk deretter Vis flere knapper eller Vis færre knapper.

Hvis du vil legge til eller fjerne knapper, gjør du følgende:

 • Klikk Konfigurer knapper Konfigurer knapper-ikon nederst i Navigasjonsruten, klikk Legg til eller fjerne knapper, og deretter knappen du vil bruke.

  Obs!: 

  • Hvis du vil se flere eller færre knapper eller mapper, pek på den vannrette delingslinjen mellom mappene og knappene, og dra linjen opp eller ned når pekeren blir til en tohodet pil Tohodet pil . Hvis du drar den vannrette delelinjen til nederst i navigasjonsruten, blir små knapper i alle store knapper, og vises som en enkelt rad med ikoner nederst i navigasjonsruten.

  • For å maksimere plassen i mapperuten, dra den vannrette delelinjen til nederst i navigasjonsruten, og deretter bruke de små knappene til å bytte mapperuter.

  • Hvis du vil se alle mappene, og ikke bare e-postmappene, endre Mappeliste-knappen til en stor knapp, og deretter flytte den over e-post-knappen eller fjerne e-post-knappen i navigasjonsruten.

Minimere navigasjonsruten i Outlook 2010

Du kan øke mengden arbeidsplass i vinduet Outlook ved hjelp av den minimerte navigasjonsruten. Den minimerte navigasjonsruten skjuler til en loddrett som likevel gir tilgang til de mest brukte mappene og visninger.

Hvis du vil skjule eller vise den minimerte navigasjonsruten, gjør du følgende:

 • Klikk Minimer navigasjonsruten Knappen Minimer navigasjonsruten eller utvide navigasjonsruten Knappen Vis navigasjonsruten i hjørnet øverst i Navigasjonsruten eller minimert overskriften i Navigasjonsruten.

Hvis du vil vise mappene fra den minimerte Navigasjonsruten, klikker du knappen mapper.

Obs!: Når du utvider den minimerte navigasjonsruten, tilbakestilles navigasjonsruten til samme bredde slik den var tidligere. Hvis du avslutter Outlook med navigasjonsruten er minimert, vises det minimerte når du starter Outlook.

Bruke Mappeliste-visningen i navigasjonsruten i Outlook 2010

Alle mappene, inkludert innboksen, forblir synlige i navigasjonsruten i denne visningen når du bytter til andre visninger, for eksempel Kalender eller kontakter. Klikk Mappeliste Knapp nederst i navigasjonsruten.

Hvis du klikker én av knapper i navigasjonsruten, som e-post, Kalender eller kontakter, navigasjonsruten endres tilbake til ruten visningsmodus.

Hvis du vil beholde Mappeliste som hovedvisning, ikke Bruk knappene nederst i ruten til å få tilgang til andre visninger. Klikk den aktuelle mappen, ikon eller navnet i mappelisten seg selv.

Hvis du bruker Mappeliste-visningen når du avslutter Outlook, åpnes mappelisten når du starter Outlook på nytt.

Endre Favoritter-listen i Outlook 2010

Favoritter-listen inneholder en grei måte å ha de mest brukte mappene synlige øverst i navigasjonsruten. Du kan velge hvilke mapper som skal inkluderes.

Tips!: I den minimerte navigasjonsruten vises mappene som er oppført i Favoritter som loddrette knapper, gjøre dem tilgjengelige det også. De loddrette knappene som vises, avhenger av loddrett tilgjengelig plass i vinduet Outlook og ordning av mapper i Favoritter-listen.

Blir aktivere eller deaktivere Favoritter endres ikke mappene i listen. Mapper oppført i Favoritter når funksjonen er slått av på nytt vises når Favoritter er slått på på nytt.

 • Klikk Navigasjonsrutevisning-fanen i gruppen Oppsett, og klikk deretter Favoritter.

  En hake angir om Favoritter er slått på.

 • Hvis du vil legge til en mappe i Favoritter, kan du dra mappen i Favoritter-listen. Mappen og innholder flyttes ikke, men det opprettes en snarvei til mappen i Favoritter.

 • Hvis du vil fjerne mapper fra Favoritter, høyreklikker du mappen du vil fjerne, og klikk deretter Fjern fra Favoritter.

  Obs!: 

  • Mapper i Favoritter må fjernes enkeltvis.

  • Fjerne mapper i Favoritter, fjernes ikke dem eller innholdet fra listen over Alle e-postmapper.

 • Hvis du vil minimere Favoritter, klikker du Utvidet-ikon ved siden av overskriften Favoritter.

 • Hvis du vil vise Favoritter, klikker du Skjult-ikon ved siden av overskriften Favoritter.

Omorganiser mappen i navigasjonsruten i Outlook 2010

E-post undermappene du oppretter, vises i alfabetisk rekkefølge i hver mappe i navigasjonsruten. Mappene kan ordnes på manuelt.

Standardmapper vises på slutten av listen over mapper inkludert kladder, Sendte elementer, Slettede elementer, Samtaleloggen, InfoPath-skjemaer, Søppelpost, Utboks, RSS-feeder og Søke i mapper. Disse mappene kan ikke har fått nytt navn eller ordnet på nytt.

Som en løsning, bør du vurdere å legge til en brukte mappe i Favoritter-listen øverst i navigasjonsruten. Mapper i denne delen kan ordnes i en rekkefølge.

En annen løsning er å gi nytt navn til mapper. Skrive inn et tall eller spesialtegn, for eksempel en understrek (_) eller et utropstegn (!) brukes til å flytte en mappe før mapper som begynner med tegnene A til Å. Hvis du vil gi nytt navn til en mappe, klikk mappen, og klikk deretter Gi nytt navn til mappe i kategorien mappe i Handlinger-gruppen.

Obs!: Du kan ikke endre skriftstørrelse, farge eller type i navigasjonsruten. Windows Forstørrelsesprogrammet er et alternativ som øker skriftstørrelsen på dataskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk forstørrelsesprogrammet til å se elementer på skjermen.

Legge til eller fjerne knapper i navigasjonsruten i Outlook 2007

 • Klikk Konfigurer knapper Bilde av knapp nederst i Navigasjonsruten, klikk Legg til eller fjerne knapper, og deretter knappen du vil bruke.

Obs!: Men du kan fjerne alle knappene fra navigasjonsruten og maksimere plassen i mapperuten ved å dra den vannrette delelinjen til nederst i navigasjonsruten, er det ikke mulig å fjerne raden med små knapper nederst.

Endre størrelse på navigasjonsruten i Outlook 2007

 • Pek på den høyre kanten av Navigasjonsruten, og når pekeren blir til en tohodet pil Loddrett, tohodet pil , drar du kantlinjen til venstre eller høyre.

Endre visningsrekkefølgen for knappene i Outlook 2007

 1. Klikk Konfigurer knapper Bilde av knapp nederst i Navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigasjonsrute.

 2. Hvis du vil ordne rekkefølgen på knapper, i listen Vis knapper i denne rekkefølgen, klikker du knappen du vil endre, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

Obs!: Hvis du vil gjenopprette standardrekkefølgen, klikker du Tilbakestill.

Endre antall store og små knapper i navigasjonsruten i Outlook 2007

 • Klikk Konfigurer knapper Bilde av knapp nederst i Navigasjonsruten, og klikk deretter Vis flere knapper eller Vis færre knapper.

Obs!: 

 • Hvis du vil se flere knapper eller mapper, pek på den vannrette delingslinjen mellom mappene og knappene, og dra linjen opp eller ned når pekeren blir til en tohodet pil Tohodet pil . Hvis du drar den vannrette delelinjen til nederst i navigasjonsruten, konverteres til små knapper i alle store knapper, og vises som en enkelt rad med ikoner nederst i navigasjonsruten.

 • For å maksimere plassen i mapperuten, dra den vannrette delelinjen til nederst i navigasjonsruten, og deretter bruke de små knappene til å bytte mapperuter.

 • Hvis du vil se alle mappene, og ikke bare e-postmappene, endre Mappeliste-knappen til en stor knapp, og deretter flytte den over e-post-knappen eller fjerne e-post-knappen i navigasjonsruten.

Vise eller skjule den minimerte navigasjonsruten i Outlook 2007

Du kan spare plass i vinduet Outlook ved hjelp av den minimerte navigasjonsruten. Denne ruten er en versjon av navigasjonsruten som skjuler til en loddrett som likevel gir tilgang til de mest brukte mappene og visninger. Det finnes flere måter å skjule eller vise den minimerte navigasjonsruten for enkelhets skyld.

Tips!: Hvis du har mapper i favorittmapper, har du tilgang til dem med ett klikk når du bruker den minimerte navigasjonsruten. Hvor mange mapper som vises som knapper i den minimerte navigasjonsruten er avhengig av hvor mye loddrett avstand du har for navigasjonsruten. Knappene mappen vises i rekkefølgen de er oppført, fra topp til bunn, i Favorittmapper.

 • Klikk pilen Knapp i øverst til høyre i Navigasjonsruten eller minimert overskriften i Navigasjonsruten.

Hvis du vil vise mappene i Navigasjonsruten fra den minimerte Navigasjonsruten, klikker du knappen Navigasjonsruten.

Obs!: Når du utvider den minimerte navigasjonsruten til navigasjonsruten, tilbakestilles navigasjonsruten til samme bredde slik den var tidligere. Hvis du avslutter Outlook med navigasjonsruten er skjult i den minimerte navigasjonsruten, vises det på denne måten når du starter Outlook.

Legge til eller fjerne visningsknapper i den minimerte navigasjonsruten i Outlook 2007

Vis knappene som vises i den minimerte navigasjonsruten, for eksempel e-post, kalender og kontakter, er de samme visningsknappene som vises i full visning i navigasjonsruten.

Knapp
En stor visningsknapp vises som en liten visningsknapp i den minimerte navigasjonsruten.
E-postknapp i navigasjonsruten

Obs!: Knappene for visning er forskjellig fra den loddrette mappeknapper i favorittmapper som også vises i den minimerte navigasjonsruten. Hvilke mappeknapper, avhenger av hvor mye loddrett plass som er tilgjengelige i Outlook-vinduet, og visningsrekkefølgen mappene i Favorittmapper. Du kan fjerne disse knappene ved å fjerne mapper fra Favorittmapper.

 • Klikk Konfigurer knapper Bilde av knapp nederst i den minimerte navigasjonsruten, klikk Legg til eller fjerne knapper, og deretter knappen du vil bruke.

Vise eller skjule mappelisten i Outlook 2007

For en enklere visning av e-post-ruten, kan du prøve å bruke Mappeliste-visningen.

 • Klikk Mappeliste Knapp nederst i Navigasjonsruten.

 • Klikk e-post-knappen Knapp eller e-post E-postknapp i navigasjonsruten nederst i Navigasjonsruten.

Bruke Mappeliste-visningen i navigasjonsruten i Outlook 2007

Alle mappene, inkludert innboksen, forblir synlige i navigasjonsruten i denne visningen når du bytter til andre visninger, for eksempel Kalender eller kontakter. Klikk Mappeliste Knapp nederst i navigasjonsruten. Hvis du vil gå tilbake til å vise e-post-ruten, klikker du e-post-knappen Knapp eller e-post E-postknapp i navigasjonsruten nederst i Navigasjonsruten.

Hvis du bytter til Mappeliste-visningen og avslutt deretter Outlook, kan du se mappelisten når du starter Outlook på nytt.

Viktig!: Hvis du vil beholde mappelisten som hovedvisning i navigasjonsruten når du arbeider, Bruk ikke knappene nederst i ruten til å gå til andre visninger. Hvis du vil beholde Mappeliste-visningen mens du flytte rundt i Outlook, klikker du den aktuelle mappen, ikon eller navnet i mappelisten seg selv.

Hvis du klikker Kalender-knappen, Kalender-visningen vises i hovedvinduet Outlook-vinduet, men navigasjonsruten endres tilbake til ruten visningsmodus. Dette tilbakestiller navigasjonsruten for å vise de forskjellige visningene i ruten.

Fjerne eller minimere favorittmapper i Outlook 2007

Favorittmappene gjør det enkelt å ha de mest brukte mappene vises øverst i navigasjonsruten. Du kan bestemme innholdet i Favorittmapper-listen ved å velge hvilke mapper som skal inkluderes. Hvis du ikke vil bruke Favorittmapper eller vil lage mer plass i hovedvinduet navigasjonsruten, kan du bruke én av følgende alternativer.

 • Redusere størrelsen på Favorittmapper-listen ved å fjerne enkeltmapper fra listen.

 • Minimere Favorittmapper-ruten under overskriften.

 • Slå av Favorittmapper

Tips!: I den minimerte navigasjonsruten vises mappene som er oppført i favorittmapper som loddrette knapper, gjøre dem tilgjengelige det også. De loddrette knappene som vises, avhenger av den loddrette avstanden i Outlook-vinduet og ordning av mappene i Favorittmapper-listen.

Du kan fjerne ett eller flere av de individuelle mappene fra Favorittmapper-listen for å redusere både lengden på listen, og størrelsen på ruten.

 1. I Favorittmapper, høyreklikker du mappen du vil fjerne, og klikk deretter Fjern fra Favorittmapper på hurtigmenyen.

 2. Gjenta trinn 1 for hver mappe som du vil fjerne.

 • Mappene i Favorittmapper må fjernes enkeltvis.

 • Fjerne mapper i Favorittmapper fjernes ikke fra listen over alle e-postmapper.

 • Klikk pilen Knapp i overskriften Favorittmapper.

  Bruke pilene til å åpne og lukke favorittmapper

  Hvis du vil utvide ruten, klikker du pilen Knapp på nytt.

Du kan minimere og utvide favorittmappene etter behov, slik at mappene tilgjengelig når du vil ha dem, og holde dem ut av veien når du ikke.

Slå på eller av Favorittmapper påvirker ikke mappene i listen. Hvis du har mapper oppført i Favorittmapper når du deaktiverer funksjonen, vil disse mappene, er det når du aktiverer den på nytt.

 • Velg NavigasjonsruteVis-menyen, og klikk Favorittmapper for å fjerne merket.

  Klikk Favorittmapper på nytt for å slå på funksjonen.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×