Tilpasse hoveddokumentet for Mitt område

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med hoveddokumenter får du ønsket utseende og funksjonalitet for alle sidene på området. Når du endrer stilene eller innholdet i hoveddokumentet, kan du raskt endre utseendet på et helt område.

Denne artikkelen viser hvordan du oppretter og endrer en kopi av hoveddokumentet for Mitt område og deretter bruker det nye eller endrede hoveddokumentet på alle sidene i områdesamlingen for Mitt område som er knyttet til det. Når du endrer hoveddokumentet for Mitt område, ser alle brukere endringene på Min profil-sidene sine.

Lær mer om hoveddokumenter i Innføring i SharePoint-hoveddokumenter.

Obs!: For å kunne følge fremgangsmåtene i dette emnet må du har riktige tillatelser. Du må som standard være medlem av Områdeeiere-gruppen, Designer-gruppen eller en administrator for områdesamling for å kunne åpne et SharePoint Online-område med SharePoint Designer 2010 og tilpasse hoveddokumentene. Hvis du er medlem i en av disse gruppene, men ikke kan se alternativene som nevnes i dette emnet, kan det hende at implementasjonen av SharePoint Online er tilpasset for å begrense hvem som kan bruke SharePoint Designer. Kontakt områdeadministratoren for å finne det ut.

I denne artikkelen

Oversikt – Hoveddokumenter definerer sideoppsett

Vise hoveddokumentet for Mitt område

Tilpasse eller starte fra bunnen av?

Tilpasse hoveddokumentet for Mitt område

Opprette en kopi av hoveddokumentet for Mitt område

Arbeide med kontroller for innholdsplassholdere

Finne og endre en innholdsplassholder

Arbeide med stiler

DIV-koder effektiviserer arbeid med CSS

Redigere stiler i hoveddokumentet eller opprette en egendefinert CSS

Oversikt – hoveddokumenter definerer sideoppsett

Hoveddokumenter definerer felles oppsett og grensesnitt for SharePoint-sider.

Mitt område - hoveddokument viser de vedvarende elementene som vises når du navigerer fra side til side på Mitt område, for eksempel Kontroller øverst på siden eller områdetittelen på.

Alle disse elementene er lagret i hoveddokumentet for Mitt område.

Mitt område- og Min profil-sidene i SharePoint håndteres som innholdssider på området. Når disse sidene vises i en leser, kombineres de med hoveddokumentet for Mitt område, slik at du får én sammenhengende nettside.

Hoveddokumentet for Mitt område inneholder de vedvarende elementene og oppsettet, mens det unike sidebestemte innholdet vises på innholdssidene.

Vise hoveddokumentet for Mitt område

 1. Åpne Mitt område i roten, for eksempel https://DittDomenenavn-my.sharepoint.com, i SharePoint Designer, og klikk deretter Hoveddokumenter i navigasjonsruten.

 2. Klikk mysite.master hvis du vil vise sammendragsinformasjon i galleriet for hoveddokumenter.

 3. Klikk Rediger fil på båndet for å åpne hoveddokumentet.

Dermed åpnes hoveddokumentet i Page Editor i full skjerm i SharePoint Designer 2010.

Her kan du redigere siden i utformingsvisning, delt visning eller kodevisning. Støtte for visning under utforming gjør at du kan se hvordan hoveddokumentet ser ut mens du tilpasser den. Det finnes også verktøy du kan bruke til å tilpasse koder, stiler, skript og innholdsområder, som vist nedenfor:

Når du åpner hoveddokumentet for Mitt område, kan du redigere filen og egenskapene.

Amange funksjoner gjør det enklere å opprette og tilpasse hoveddokumenter i SharePoint Designer 2010 enn det har vært tidligere:

 • Navigasjonsmenyen inneholder kategorien Hoveddokumenter, som går direkte til galleriet for hoveddokumenter på området.

 • Når du redigerer hoveddokumenter, kan du bruke sideredigeringsverktøy til å sette inn og håndtere lag eller plassere DIV-koder. Du kan også raskt finne disse lagene og andre elementer ved å bruke alternativet Klikk med valg, som navigerer gjennom overlappende lag for deg.

 • Når du oppretter et nytt område og webdel-sider, knyttes de automatisk til det primære hoveddokumentet, slik at du ikke trenger å knytte dem til manuelt hver gang.

Tilpasse eller starte fra begynnelsen

Hvis du vil bruke et egendefinert hoveddokument for Mitt område på SharePoint 2010-områder, kan du gjøre følgende:

 • Tilpasse en kopi av hoveddokumentet for Mitt område (mysite.master) eller

 • Opprette et nytt egendefinert hoveddokument fra grunnen av og gjøre det til hoveddokument for Mitt området for området ditt

Denne artikkelen fokuserer på den første fremgangsmåten: tilpasse en kopi av hoveddokumentet for Mitt område.

Det er fordeler og ulemper ved begge fremgangsmåtene.

Når du tilpasser en kopi av mysite.master,    bruker du eksisterende SharePoint-utseende og -funksjonalitet med de eksisterende elementene for funksjoner, varemerke og utforming og tilpasser dette etter behov. Selv om det kan være vanskelig å forstå hvordan alt fungerer i hoveddokumentet mysite.master, er denne fremgangsmåten praktisk hvis du skal gjøre små varemerke- eller tilpasningsendringer, for eksempel endre toppteksten på SharePoint-sidene.

Når du oppretter et tomt egendefinert hoveddokument for Mitt område eller bruker starthoveddokumentet    som basis for siden, oppretter du hele utformingen fra grunnen av. Selv om denne fremgangsmåten kan være utfordrende siden du må vite hvordan du implementerer en utforming i SharePoint, er den også mer fleksibel når du vet utformingen du prøver å lage, og du arbeider på grunnlag av eksisterende planer og prototyper. Den nesten tomme siden fungerer som et lerret der du først kan lage utformingen og deretter legge til SharePoint-komponentene som kreves.

Tilpasse hoveddokumentet for Mitt område

Hvis du vil tilpasse hoveddokumenter i SharePoint Designer 2010, åpner du først SharePoint Designer 2010 fra selve området eller på Start-menyen. Klikk Hoveddokumenter i navigasjonsruten mens området er åpent i SharePoint Designer 2010.

Når det gjelder de fleste områdene i SharePoint Online for Enterprises, vises de fire hoveddokumentene v4.master, minimal.master og default.master i galleriet for hoveddokumenter, som vist her. Hvis Mine områder er aktivert, skal hoveddokumentet mysite.master også vises.

Liste over hoveddokumenter i SharePoint 2010.

Opprette en kopi av hoveddokumentet for Mitt område

 1. Åpne området i SharePoint Designer, og klikk deretter Hoveddokumenter i navigasjonsruten.

 2. Høyreklikk mysite.master, og trykk deretter CTRL+P for å lime inn en kopi i galleriet for hoveddokumenter.

 3. Klikk mysite_copy(1).master hvis du vil vise sammendragsinformasjon i galleriet for hoveddokumenter.

 4. Klikk Rediger fil på båndet for å vise hoveddokumentet.

Dermed åpnes hoveddokumentet i Page Editor i full skjerm i SharePoint Designer 2010, der du kan redigere siden i utformingsvisning, delt visning eller kodevisning. Støtte for visning under utforming gjør at du kan se hvordan hoveddokumentet ser ut mens du tilpasser den. Det finnes også verktøy du kan bruke til å navigere og å tilpasse koder, stiler, skript og innholdsområder, som vist her.

Arbeide med kontroller for innholdsplassholdere

Hoveddokumenter og innholdssider fungerer sammen ved hjelp av et sett med områder som kan erstattes, eller kontroller for innholdsplassholdere. Hver innholdsplassholder (som vises som ContentPlaceHolder i sidekoden) representerer innhold du kan overstyre i hoveddokumentet. Alle sider på området kan erstatte det som er i innholdsplassholderen hvis de har en samsvarende innholdskontroll. Denne innholdskontrollen kan til og med være tom, slik at elementet fjernes fullstendig fra den gjengitte siden.

Viktig!: Når du tilpasser hoveddokumenter, må du unngå å slette innholdsplassholdere. Hvis ikke kan du skade sider og til og med områder som er knyttet til hoveddokumentet. Det er god praksis å skjule disse kontrollene i stedet for å slette dem.

Du kan bruke funksjonen Behandle innholdsområder til å finne hver kontroll for innholdsplassholdere på siden. Du kan vise kontrollen både i kodevisningen og WYSIWYG-redigeringsprogrammet.

En annen innholdsplassholder som er særlig viktig, er PlaceHolderMain siden denne blir erstattet av hver innholdsside når denne siden vises i en nettleser.

PlaceHolderMain-kontrollen erstattes av hver innholdsside når hoveddokumentet for Mitt område vises i en leser.

Du kan endre oppsettet for innholdet på et SharePoint-område ved å endre plasseringen til kontrollene for innholdsplassholdere.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med innholdsplassholdere, kan du se arbeide med kontroller for innholdsplassholdere.

En kontroll for innholdsplassholdere er kode i et hoveddokument som fungerer sammen med en innholdskontroll på en innholdsside. Kontrollen for innholdsplassholdere inneholder standardinnhold (som kan være ingenting hvis kontrollen er tom) for dette området på siden. Du kan overstyre standardinnholdet med unikt innhold fra en innholdskontroll på en innholdsside.

Finne og endre en kontroll for innholdsplassholdere

Følg denne fremgangsmåten for å finne kontrollen PlaceHolderSiteName for innholdsplassholdere i et hoveddokument i Mitt område i SharePoint 2010.

 1. Åpne området i SharePoint Designer 2010, og klikk Hoveddokumenter i navigasjonsruten.

  Obs!: Hvis du ikke ser Hoveddokumenter i navigasjonsruten, kan de ha blitt deaktivert i SharePoint. Kontakt administratoren for detaljer. Lær mer i behandling av SharePoint Designer 2010.

 2. Klikk mysite.master i galleriet for hoveddokumenter.

 3. Klikk Rediger fil på sammendragssiden for hoveddokumentet.

 4. Klikk Ja hvis du får spørsmål om du vil sjekke ut filen.

 5. Hvis du viser siden i Utformingsvisning, kan du ganske enkelt klikke et område på siden hvis du vil vise kontrollen for innholdsplassholdere som gir dette innholdet.

 6. Velg PlaceHolderSiteName i listen over innholdsområder, og klikk deretter Gå til. Klikk deretter Lukk. Kontrollen for innholdsplassholdere velges på siden som dette.

Obs!:  Visible=False er angitt som standard for kodeegenskapene for denne plassholderen. I delt visning i SharePoint Designer 2010 kan du merke koden, høyreklikke den, og velge Egenskaper for kode på hurtigmenyen som vises, for å vise verdien.


Her vises kodeegenskapene for kontrollen PlaceHolderSiteName.

 1. Her kan du endre innstillinger, endre plassering, bruke ulike stiler og så videre. Når du er ferdig, lagrer du hoveddokumentet.

 2. Hvis du blir advart om at endringene kommer til å tilpasse siden fra områdedefinisjonen, velger du Ja.

Obs!:  SharePoint-sider er som standard knyttet til områdedefinisjonsfiler. Når et hoveddokument tilpasses i SharePoint Designer 2010, er den ikke lenger knyttet til områdedefinisjonen. Dette kan føre til mer administrativt arbeid etter fremtidige oppdateringer eller oppgraderinger til SharePoint, som er årsaken til at denne meldingen vises. Du kan alltids tilbakestille hoveddokumentet til områdedefinisjonen hvis det er nødvendig.


Endringene vises på alle sidene som er knyttet til dette hoveddokumentet, med mindre disse sidene ble tilpasset direkte.

Arbeide med stiler

Den enkleste og raskeste måten å endre stiler på i hoveddokumentet er å bruke et forhåndsutformet tema på siden. Du kan vise og bruke tilgjengelige temaer ved å klikke koblingen Endre områdetema under Tilpassing i kategorien Områdeinnstillinger i SharePoint Designer.

Men hvis du prøver å skape samsvar mellom firmafarger, grafikk, tekstformatering og andre stilattributter, vil du sannsynligvis lage egendefinerte stiler og legge dem til direkte i hoveddokumentet eller plassere dem i eksterne CSS-filer (Cascading Style Sheets) du knytter til hoveddokumentet.

DIV-koder effektiviserer arbeid med CSS

Hoveddokumentet for Mitt område i SharePoint 2010 bruker DIV-koder til å definere blokklinjeelementer og -deler på siden. DIV-koder har en rekke fordeler i forhold til tabellkoder, som ble brukt i tidligere versjoner. Med DIV-koder får du følgende:

 • Større fleksibilitet med hensyn til hvordan du utformer siden med CSS

 • Mindre kode

 • Raskere nedlastinger

 • Forbedret optimalisering av søkemotor

 • Forbedret støtte for tilgjengelighet

 • Forbedret leserstøtte

HTML-tabeller brukes fortsatt, for eksempel når du og brukerne setter inn webdeler og annet SharePoint-innhold på siden. Men når det gjelder tilpassing av hoveddokumenter, kan du primært arbeide med DIV-koder for å strukturere innholdet.

Bruke DIV-koder når du tilpasser hoveddokumentet for Mitt område

Redigere stiler i hoveddokumentet eller opprette en egendefinert CSS

Hvis du vil redigere stiler, klikker du Stil-menyen og velger deretter blant alternativene på båndet for å arbeide med CSS på din måte.

Du kan opprette nye stiler og bruke dem, eller du kan knytte til et stilark ved å bruke kommandoer på båndet. Bruk kommandoen Behandle stiler til å kategorisere stilene etter element, rekkefølge eller type, til å vise bare stiler som brukes på siden eller i elementet, og til å vise forhåndsvisninger av stiler.

Dialogboksen Ny stil for hoveddokumentet for Mitt område.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×