Tilpasse en diskusjonstavle

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Diskusjonstavler gir områdedeltakere et forum for å diskutere emner med hverandre. De fleste områdemaler inkluderer muligheten til å opprette diskusjonstavler, og mange områder og arbeidsområder har innebygde diskusjonstavler kalt Gruppediskusjon. Som områdeeier kan du tilpasse diskusjonstavler.

I denne artikkelen

Tilpasse diskusjonstavler

Opprette en visning

Redigere en visning

Slette en visning

Angi standard fellesvisning

Tilpasse diskusjonstavler

Flere alternativer er tilgjengelige for å tilpasse visningene og virkemåtene som er spesifikke for diskusjonstavler. Når du oppretter en ny visning for en diskusjonstavle, må du basere den på en eksisterende visning. Følgende visninger er tilgjengelige som standard:

 • Emnevisning    Denne visningen er bare tilgjengelig i mappen på øverste nivå (det høyeste nivået for en diskusjonstavle) og brukes til å vise navnene på diskusjonene og andre metadata for en bestemt diskusjon. Navnet på hver diskusjon på tavlen vises som en kobling i emnekolonnen, som du kan klikke for å gå til en mappe på et lavere nivå som viser svarene på den bestemte diskusjonen.

  Obs!: Selv om det er mulig å bruke en annen visning for mappen på øverste nivå, for eksempel flat visning eller trådvisning, anbefaler vi ikke dette. I stedet bør du bruke emnevisningen eller en visning som du oppretter basert på emnevisningen.

 • Flat visning    Som standard er denne visningen bare tilgjengelig i mapper for diskusjonsinnholdstypen. Dette betyr at den ikke er tilgjengelig for mappen på øverste nivå. I denne visningen er emnet for diskusjonen, alle svar på diskusjonen og andre svar justert på én side.

 • Trådvisning    Som standard er denne visningen bare tilgjengelig i mapper for diskusjonsinnholdstypen. Det betyr at den ikke er tilgjengelig for mappen på øverste nivå. I denne visningen justeres emnet for diskusjonen på én side, alle svar på diskusjonen rykkes litt inn, og alle svar på tidligere svar rykkes litt mer inn. Denne visningen gjør det lett å se om et svar et gjort direkte på emnet for diskusjonen eller på et tidligere svar.

Obs!: Når du oppretter en visning, kan du angi den som en personlig visning eller en fellesvisning. Merk at en personlig visning bare er tilgjengelig for personen som definerte den, mens en fellesvisning er tilgjengelig for alle.

Tabellen nedenfor beskriver konfigurasjonsalternativene som områdeeiere kan velge når de oppretter en visning for en diskusjonstavle. De fleste av disse alternativene er også tilgjengelige for redigering av eksisterende visninger.

Obs!: Når du skal tilpasse de fleste listeinnstillinger, må du ha tillatelse til å administrere eller endre lister.

Konfigurasjonsalternativer

Handlinger

Navn

Angi et unikt navn for denne visningen, og angi om visningen skal være standard fellesvisning.

Obs!: Avmerkingsboksen Angi denne som standardvisning gjelder bare for fellesvisninger, ikke for personlige visninger.

Målgruppe

Angi om dette er en personlig visning eller en fellesvisning.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig for oppretting av visninger.

Kolonner

Velg kolonnene du vil bruke i denne visningen, og rekkefølgen du vil vise dem i.

Sorter

Velg de primære og sekundære kolonnene du vil sortere, og om de skal sorteres i stigende eller synkende rekkefølge.

Filter

Angi om du vil vise alle elementer (diskusjoner og svar) i denne visningen eller filtrere elementer. Hvis du vil filtrere mer enn to kolonner, klikker du Vis flere kolonner.

Obs!: Hvis du velger å filtrere elementer, anbefaler vi at du velger en kolonne som er indeksert etter første setningsdel, for raskere gjengivelse av siden.

Grupper etter

Angi om du vil gruppere diskusjoner etter en bestemt kolonne. Du kan for eksempel velge å gruppere alle diskusjoner som er opprettet av en bestemt bruker, eller som er opprettet på en bestemt dag.

Når diskusjoner grupperes, vises de på hovedsiden for diskusjonstavlen i en trevisning som navngis ved å bruke kolonnen som de er gruppert etter. Du kan velge om denne trevisningen skal skjules eller vises som standard, og antallet grupper som skal vises på hver side.

Totaler

Angi totalene for eventuelle enkeltkolonner i denne visningen. Hvis du velger alternativet Antall for en bestemt kolonne, vises antallet elementer i kolonnen på hovedsiden for diskusjonstavlen. Noen kolonner har alternativene Maksimum og Minimum, som viser maksimums- og minimumsverdiene i kolonnen.

Stil

Velg en av flere forhåndsdefinerte stiler for denne visningen.

Mapper

Bruk alternativene i denne delen for å gjøre følgende valg, som kan tilføye mange variasjoner til visningene:

 • Velg om du vil vise elementer i mapper eller uten mapper.

  Hvis du viser elementer i mapper når du bruker flat visning eller trådvisning, vises emnet for diskusjonen øverst i listen for mapper på lavere nivå. Hvis du viser elementer uten mapper, vises den samme listen over elementer uten emnet øverst i listen.

  Obs!: Den anbefalte standardinnstillingen for emnevisning er å vise elementer i mapper.

 • Vis denne visningen i alle mapper, bare i mappen på øverste nivå, eller i mapper for en bestemt innholdstype som du velger.

  Obs!: De fleste visninger passer ikke både for mappene på øverste nivå og mappene på nederste nivå. Vanligvis bør du derfor velge å gjøre visninger du oppretter basert på emnevisningen, tilgengelig bare i mappen på øverste nivå, og gjøre visninger du oppretter basert på den flate visningen eller trådvisningen, tilgjengelig for mapper for en bestemt innholdstype.

Elementgrense

Angi antall elementer som skal vises i denne visningen. Du kan enten gjøre dette antallet til en absolutt grense eller tillate at brukere viser alle elementene i listen i grupper med angitt størrelse.

Til toppen av siden

Opprette en visning

Visninger du oppretter for en bestemt diskusjonstavle, er tilgjengelig for alle diskusjoner på diskusjonstavlen.

 1. På hurtigstartlinjen klikker du navnet på diskusjonstavlen der du vil opprette en visning.

  Hvis navnet på diskusjonstavlen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på diskusjonstavlen.

 2. Klikk Opprett visningInnstillinger-menyen.

 3. På siden Opprett visning, i delen Start fra en eksisterende visning, klikker du navnet på den eksisterende visningen du vil basere denne nye visningen på.

 4. På siden Opprett visning i delen Navn angir du et unikt navn for denne visningen. Angi også om denne visningen skal være standard fellesvisning.

 5. I delen Målgruppe angir du om dette er en personlig eller felles visning.

 6. I delen Kolonner velger du kolonnene og plasseringen der du vil vise dem i denne visningen.

 7. I delen Sorter velger du den første og andre kolonnen som du vil sortere visningen i.

  Hvis du ikke vil velge en kolonne å sortere i, velger du Ingen.

 8. I delen Filter velger du filteralternativene du vil bruke for denne visningen.

 9. I delen Mapper velger du mappealternativene du vil bruke for denne visningen.

  Se den forrige tabellen hvis du vil ha mer informasjon om alternativene som er tilgjengelige på siden Opprett visning.

 10. Når du er ferdig med å velge, klikker du OK.

Til toppen av siden

Redigere en visning

 1. På hurtigstartlinjen klikker du navnet på diskusjonstavlen der du vil redigere en visning.

  Hvis navnet på diskusjonstavlen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på diskusjonstavlen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil redigere en visning som vises i mappen på øverste nivå, velger du visningen du vil redigere, på Vis-menyen.

  • Hvis du vil redigere en visning for poster, klikker du navnet på en diskusjon og velger deretter visningen du vil redigere, på Vis-menyen.

 3. Klikk Endre denne visningenVis-menyen.

 4. Gjør de ønskede endringene på siden Rediger visning, og klikk deretter OK.

  Se den forrige tabellen hvis du vil ha mer informasjon om alternativene som er tilgjengelige på siden Rediger visning.

Til toppen av siden

Slette en visning

 1. På hurtigstartlinjen klikker du navnet på diskusjonstavlen der du vil slette en visning.

  Hvis navnet på diskusjonstavlen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på diskusjonstavlen.

 2. Klikk Innstillinger for diskusjonstavleInnstillinger-menyen.

 3. Klikk navnet på visningen du vil slette, på siden Tilpass diskusjon tavle navnet diskusjon i visninger-delen.

 4. Klikk Slett på siden Rediger visning, og klikk deretter OK for å bekrefte.

Til toppen av siden

Angi standard fellesvisning

Du kan angi en standardvisning for diskusjoner og en egen standardvisning for svar.

 1. På hurtigstartlinjen klikker du navnet på diskusjonstavlen der du vil angi standard fellesvisning.

  Hvis navnet på diskusjonstavlen ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på diskusjonstavlen.

 2. Klikk Innstillinger for diskusjonstavleInnstillinger-menyen.

 3. Klikk navnet på visningen du vil angi som standardvisning under Visninger på siden Tilpass navn på diskusjonstavle.

 4. Merk av for Angi denne som standardvisning under Navn på Opprett visning-siden, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×