Tilpasse e-postmeldinger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Opprette en e-postmelding i Outlook gir deg mest alternativer og konfigurasjoner av eventuelle Outlook-funksjonen. Uansett hvilken type melding – forretningsmessige eller personlige – du skriver, kan du alltid finne en metode for å legge til en unik stil.

Obs!: Outlook bruker et redigeringsprogram som er basert på Word for e-postmeldinger. Hvis du trenger hjelp med redigeringsfunksjonene, start Word, trykk F1, og søk deretter etter i Word hjelp.

Angi alternativer for levering

Alternativer for levering omfatter angir viktighetsnivået for meldingen, som gir en utløpsdato og gir forsinkelsen klokkeslett og dato for å sende meldingen.

Du kan angi viktighetsnivået for en melding slik at mottakerne kan se indikatoren i innboksen før de åpner den. Angi viktighetsnivået, kan også sortere meldingene etter viktighet mottakere.

 • Velg Høy viktighet eller Lav viktigheti koder -gruppen i kategorien melding . Valgt ikon er uthevet for å vise den som er opptatt.

  Koder-gruppen på båndet

Når en melding utløper, forblir meldingshodet synlig i Outlook mapper. Selv om meldingen som vises med en gjennomstreking, kan det likevel åpnes.

 1. Velg dialogboksvelgeren Meldingsalternativer i Flere alternativer -gruppen i kategorien Alternativerdialogboksvelger.

 2. Merk av for utløper etter i dialogboksen Egenskaper under Alternativer for levering, og velg deretter dato og klokkeslett.

Hvis du bruker en Microsoft Exchange -e-postkonto, kan du forsinke levering av en enkelt melding. Uavhengig av typen e-post, kan alle bruke regler til å utsette levering av alle meldinger ved å holde dem i utboksen i en angitt tid når du har valgt Send.

Å forsinke levering av en e-postmelding for Exchange -kontoer

 1. Velg i Flere alternativer -gruppen i kategorien AlternativerUtsett levering. Dialogboksen Egenskaper vises med merket av for ikke lever før .

 2. Velg ønsket leveringsdato og klokkeslett du vil bruke.

  Obs!: Du må velge Utsett levering for hver melding du vil utsette. Hvis du vil forsinke alle meldinger, kan du se følgende fremgangsmåte til å forsinke levering av en e-postmelding for alle e-postkontoer.

Å forsinke levering av en e-postmelding for alle e-postkontoer

Du kan tilpasse innstillingene i regelveiviseren for å begrense vilkårene for når forsinkelsen skal brukes.

 1. Velg kategorien fil i en Outlook -visning.

 2. Velg Behandle regler og varsler > Ny regel.

 3. Under trinn 1: Velg en mal, under Begynn med en tom regel, velg Bruk regel på meldinger jeg sender, og velg deretter Neste.

 4. Klikk Neste på nytt, og når du ser meldingen denne regelen skal brukes i hver melding du sender, velger du Ja.

 5. Under trinn 1: Velg handling(er), Merk av for Utsett levering med flere minutter .

 6. Under trinn 2: Rediger regelbeskrivelsen (Klikk en understreket verdi), velg det understrekede uttrykket, et antall.

 7. Skriv inn et tall mellom 1 og 120, og velg deretter OK.

 8. Velg Fullfør , og når du ser meldingen denne regelen er en klient-regel, og vil behandle bare når Outlook kjører, velger du OK.

  Obs!: Den nye regelen utsetter alle meldinger du sender med antall minutter som du angav i trinn 7. Outlook må fortsatt kjøres for disse antall minutter etter at du velger Send for å få plass til den angitte forsinkelsen.

Til toppen av siden

Endre utseendet på meldingen

Du har minst åtte måter å endre utseendet på en melding.

 1. I kategorien Alternativer i temaer gruppere, velg Sidefarge.

  Obs!: Plasser markøren i brødteksten i meldingen for å gjøre Sidefarge-alternativet tilgjengelig.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg en farge i paletten Temafarger eller Standardfarger.

  • Velge Flere farger for å få en mer detaljert palett.

  • Velg Ingen farge for å fjerne en hvilken som helst farge.

 3. Velg Fylleffekter Hvis du vil legge til en gradering, tekstur, mønster eller bilde, og velg deretter fyllalternativene du vil bruke.

  Obs!: Hvis du velger en farge i trinn 2, er graderingen, teksturen eller mønstret basert på denne fargen.

Det finnes flere måter du kan endre skriften i meldingen.

 • I kategorien melding i gruppen Grunnleggende tekst kan du velge skrift, skriftstørrelse, skriftstil (fet, kursiv og understreket), skriftfarge og utheving av tekst.

 • I kategorien Formater tekst i Skrift-gruppen kan du velge skrift og skriftstørrelse, og øke eller redusere størrelsen med ett intervall. Du kan også endre skriftstilen (fet, kursiv, understreket, gjennomstreking, senket skrift, hevet skrift); Endre saken, skriftfarge og tekstutheving; og fjerne all skriftformatering.

 • På miniverktøylinjen som vises når du merker tekst, du kan velge skriften, øke eller redusere størrelsen med ett intervall, velge et tema, bruke Kopier Format, velge skriftstilen (fet, kursiv og understreket), og utheve tekst.

  Miniverktøylinje

 • Kategorien Formater tekst, kan du velge stiler i stiler-gruppen.

Tips!: Bruke stiler til å lage profesjonelle meldinger.

Grafikk kan få oppmerksomhet mottakerne av meldingene dine, men de kan også øke størrelsen på meldingen. Det er en grunn til grafikk skal brukes i sensur. Hvis du vil endre bakgrunnen for meldingen, kan du se legge til en bakgrunnsfarge, gradering, tekstur, mønster eller bilde.

Legge til grafikk

 • Velg ett av disse illustrasjon i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn:

  Bilde

  1. Velg bildet, og deretter går du til mappen der bildet du vil bruke er lagret.

  2. Velg bildet, og velg deretter Sett inn.

  Du kan endre størrelse på eller rotere bildet med skaleringshåndtakene. For flere Bildealternativer, Høyreklikk bildet, og velg deretter en kommando.

  Utklipp

  Clip art biblioteket er ikke tilgjengelig i Outlook 2016 eller Outlook 2013; Outlook kan imidlertid fortsatt hjelpe deg med å sette inn utklipp. For mer informasjon, kan du se legge til utklipp i filen.

  Legge til utklipp i en melding som er opprettet i Outlook 2010:

  1. Velg Utklipp, Skriv inn en beskrivelse for grafikken du vil søke etter, og velg deretter .

  2. Merk av for Inkluder Office.com-innhold for å inkludere utklipp som er tilgjengelige fra Office.com.

  3. Velg bildet du vil sette inn.

  Figurer

  • Velg figurer, og velg deretter ønsket figur.

  For alternativer for flere figur, høyreklikker du figuren, og velg deretter en kommando.

  SmartArt

  1. Velg SmartArt.

  2. Velg et oppsett for SmartArt-grafikk, og velg deretter OK.

  3. Velg SmartArt-grafikken for å legge til tekst.

  Høyreklikk SmartArt-grafikken for flere alternativer, og velg deretter en kommando.

  Diagram

  1. Velg diagrammet.

  2. Velg en diagramtype, og klikk deretter OK.

  3. Skriv inn dataene for diagrammet i Microsoft Excel 2010 regnearket som vises.

  For flere Diagramalternativer, høyreklikker du diagrammet, og velg deretter en kommando.

  Skjermbilde

  1. Velg skjermbilde.

  2. Velge ett av bildene forhåndsviste eller Skjermutklipp.

  3. Merk området på skjermen som du vil registrere.

Sette inn WordArt

 • Velg WordArt i tekst-gruppen på Sett inn-menyen.

 1. Velg Punktmerking eller Nummerering-knappen i Grunnleggende tekst-gruppen i kategorien melding.

 2. Trykk Enter for å legge til neste listeelement. Outlook setter automatisk inn neste punktmerke eller nummer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Trykk ENTER to ganger for å avslutte listen.

   eller

  • Hvis du vil slette det siste punktet eller nummeret i listen, trykker du tilbake.

Tips!: Du kan bruke en hurtigtast til å opprette en punktliste eller en nummerert liste.

 • Hvis du vil opprette en punktliste, skriver du inn * (stjerne), og trykk deretter mellomrom eller Tab-tasten.

 • Hvis du vil opprette en nummerert liste, skriver du inn 1., og trykk deretter mellomrom eller TAB.

En tabell består av rader og kolonner med celler som du kan fylle med tekst og grafikk. Tabeller som ofte brukes til å organisere og presentere informasjon.

Tabell brukt til å presentere informasjon i et rutenettformat

Du kan også bruke tabeller til å opprette interessante sideoppsett eller opprette tekst, grafikk og avanserte tabellutforming.

Sideoppsett opprettet med tabeller

Legge til en tabell

 1. Velg hvor du vil sette inn en tabell.

 2. Velg tabell i tabeller-gruppen i kategorien Sett inn.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Pek på Hurtigtabeller og velg tabellen du vil erstatte dataene i tabellen med dataene.

  • Velg tabellrutenettet, og velg antall rader og kolonner til å opprette en ny, tom tabell.

   Tabellvelger

  • Velg Lag tabell for å få en peker som lar deg variere størrelsen på tabellcellene du har lagt til.

  • Velg Excel regneark for å åpne et nytt regneark i meldingen. Du kan bruke peker håndtak for å endre størrelsen på regnearket.

   Obs!: Når du velger Excel regneark, kanskje en dialogboks vises spørsmål Hvis du stoler på kilden til Excel arbeidsboken. I de fleste tilfeller, spesielt hvis kilden til dokumentet er Excel installert på datamaskinen, kan du velge Ja. Hvis du er usikker om å velge Ja fordi Excel kjøres fra en annen kilde eller nettverk, kan du kontakte systemansvarlig.

Du kan opprette en standardsignatur som skal legges til i alle utgående meldinger, eller du kan sette inn en signatur manuelt i utgående meldinger enkeltvis.

Sette inn en signatur automatisk

 1. I fanen Melding i gruppen Inkluder velger du Signatur > Signaturer.

  Obs!: Du kan også få tilgang til Signaturalternativer som er tilgjengelige i kategorien melding når du har valgt SvarSvar alle eller Videresend i en åpen melding.

 2. Velg signaturen du vil bruke, i dialogboksen signaturer og meldingsbakgrunner, i listen Velg signatur som skal redigeres i kategorien E-postsignatur. Eller velg Ny for å opprette en signatur.

 3. Velg signaturen du vil bruke i listen nye meldinger under Velg standardsignatur øvre høyre hjørne av dialogboksen.

 4. Hvis du vil inkludere en signatur i meldinger du svarer på og i meldinger du videresender, velger du signaturen i listen Svar/videresendinger. Hvis du ikke vil at en signatur i disse meldingene, velger du Ingen.

 5. Velg OK.

 6. Velg signatur Hvis du vil legge til standardsignaturen i en gjeldende melding i Inkluder-gruppen i kategorien melding, og velg deretter signaturen.

Sette inn en signatur manuelt

 • Velg signaturi Inkluder -gruppen i kategorien melding , og velg deretter signaturen du vil bruke.

  Obs!: Du kan også få tilgang Signaturalternativer som er tilgjengelige i kategorien melding når du har valgt SvarSvar alle eller Videresend i en åpen melding.

Symboler-gruppen i kategorien Sett inn inneholder også knapper som gjør det mulig å sette inn en formel, et symbol og en vannrett linje i e-postmeldingen.

Formel

Du kan raskt legge til kompliserte formler i en melding. Når du velger knappen formel, du tilgang til kategorien Utforming og en samling av verktøy og matematiske symboler og strukturer.

Symbol

Du kan bruke knappen Symbol til å legge til:

 • Symboler, for eksempel ¼ og © som ikke er på tastaturet.

 • Spesialtegn, for eksempel en lang tankestrek (—) eller en ellipse (…), som ikke er på tastaturet.

 • Unicode-tegn.

Hvis du bruker en sperret skrift, for eksempel Arial eller Times New Roman, vises kategori-listen. Fra denne listen, kan du velge fra en utvidet liste over språktegn. Kategori-listen inneholder gresk og russisk (kyrillisk), hvis tilgjengelig.

Vannrett linje

Vannrett linje-knappen til å skille inndelinger i meldingen. En linje har en bredde (tykkelse) på ½-punkts og bruker automatisk fargen som standard.

Et tema, et sett med felles utformingselementer og fargevalg, kan du opprette profesjonelle ser og velutformet meldinger. Når du bruker et tema i et dokument, tilpasser Outlook bakgrunnsfarger og grafikk, brødtekst og overskriftsstiler, lister, vannrette linjer, hyperkoblingsfarger og tabellkantlinjer. Ett nivå og flere nivåer lister også tilpasses.

Slik endrer du temaet

 1. Velg temaer i temaer-gruppen i kategorien Alternativer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg temaer, og tilbakestille det gjeldende temaet fra en mal, ser du etter et annet tema eller gjøre temaet du bruker som standard innstilling.

  • Velge farger, og velg en forhåndsdefinert fargepalett for et tema eller opprette dine egne.

  • Velg skrifter, og velg en skrift fra standardlisten, eller velg dine egne.

  • Velg effekter, og velg deretter ett av de forhåndsinnstilte effektene.

  • Velg Sidefarge, og deretter velge fra forhåndsinnstilte tema fargepaletten, eller velger Ingen farge eller en egendefinert farge, eller Legg til Fylleffekter.

Til toppen av siden

Legge til sporing i meldingen

Du kan bruke alternativene som er tilgjengelige i merker-gruppen i kategorien melding til å spore meldinger, enten med et flagg eller en leverings- eller lesebekreftelse. Og du kan også bruke svaralternativer.

Flagget e-postmeldinger hjelp du bedre kan håndtere e-post. Flaggede meldinger oppretter gjøremålselementer bare for deg eller for du og mottakerne av e-postmeldingen. Du kan flagge en e-postmelding, for eksempel forespørsler informasjonen du vil bruke med en bestemt dato. Når mottakeren får meldingen, vises det et flagg, og det vises en melding i informasjonslinje i leseruten og øverst i meldingen når den åpnes i Outlook.

En melding som er flagget for deg selv kan hjelpe deg med å spore hvem som har svart på meldingen. I det forrige scenariet sendt en flagget e-postmelding som ber om informasjon etter en bestemt dato. Ved å også flagge meldingen for deg selv, er du en påminnelse til å se etter svar. Outlook lar selv deg automatisk finne svar på den opprinnelige flaggede meldingen.

 1. Velg Følg opp i merker-gruppen i kategorien melding, og velg deretter forfallsdatoen for oppfølging dato, eller velg Egendefinert.

 2. Hvis du vil ha en påminnelse om denne flaggede meldingen, i kategorien melding i merker-gruppen, velg Oppfølging, og velg deretter Legg til påminnelse. Hvis du vil, kan du endre påminnelsesdato og klokkeslett.

 3. Hvis du vil, kan du ta med et flagg til mottakerne, slik at de blir varslet om en tidsfrist. Velg Følg opp i merker-gruppen i kategorien melding, og velg deretter Flagg for mottakere. Hvis du vil inkludere en påminnelse til mottakeren om denne flagget melding, Merk av for Påminnelse, og deretter eventuelt endre dato og klokkeslett.

Det er enkelt å opprette en avspørring i Outlook ved å inkludere svarknapper i en e-postmelding.

 1. Velg Bruk svarknapper i Sporing-gruppen i kategorien Alternativer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Godkjenne; Forkaste    
   når du har et problem eller en hendelse, for eksempel som må være godkjent eller avvist.

  • Ja. Ikke    
   når alt du vil bruke, er enten Ja eller Nei, er en god måte å ta en rask undersøkelse.

  • Ja. Ingen. Kanskje    
   når du ikke vil begrense valgene til Ja eller Nei, dette svaralternativet gir et alternativ svar.

  • Egendefinert    
   Velg dette alternativet for å opprette ditt eget navn for svarknapper. Eksempelvis kan du spørre kollegene dine til å velge mellom tre dager i uken for et regelmessig møte for ukentlig ansatte.

   1. Merk av for Bruk svarknapper under Alternativer for svar og bekreftelse når dialogboksen Egenskaper vises.

   2. Velge og slette du standardnavnene, og skriv deretter inn teksten du vil bruke. Skill knappenavnene med semikolon.

Leveringsbekreftelse forteller deg at e-postmeldingen ble levert til mottakerens postboks, men ikke om mottakeren har sett eller lese den. En lesebekreftelse forteller deg at meldingen ble åpnet. I begge tilfeller må motta du en bekreftelsesmelding når meldingen leveres eller leses. Innholdet i denne meldingen deretter registreres automatisk i den opprinnelige meldingen i Sendte elementer-mappen.

Ikke bruk, men bare disse mottak. Mottakeren av meldingen kan finne ut om en leseforespørsel ble forespurt og avslått å sende den. Hvis meldingen er skrivebeskyttet i leseruten, kanskje ikke lest sendt. I tillegg kan mottakerens e-postprogram ikke støtter lesebekreftelser.

Legge til en leverings- eller lesebekreftelse

 • Velg avmerkingsboksen Be om leveringsbekreftelse eller avmerkingsboksen Be om en lesebekreftelse i meldingen, i Sporing-gruppen i kategorien Alternativer.

Hvis du vil aktivere sporingsalternativer for alle e-postmeldinger du sender

 1. Velg kategorien fil > Alternativer > e-post.

 2. Velg alternativene du vil bruke, under Sporing.

Til toppen av siden

Elektronisk visittkort

Elektroniske visittkort gjør det enklere å dele kontaktinformasjon. Elektroniske visittkort kan raskt settes inn i meldinger du sender og kan umiddelbart gjenkjennes av mottakeren. Du kan sende bedriftens elektronisk visittkort eller et personlig passord som du har tilpasset. Du kan også sende andres kontaktinformasjon som et elektronisk visittkort. Du kan også videresende elektroniske visittkort.

Hvis du vil ha mer informasjon om elektronisk visittkort, kan du se opprette og dele kontakter som elektroniske visittkort.

 1. Velg Legg ved element i Inkluder-gruppen på melding-fanen > Visittkort, og velg deretter et navn i listen. Visittkort- menyen viser de 10 siste kontaktnavnene du satte inn som elektroniske visittkort i meldinger.

  Du kan sette inn mer enn én elektronisk visittkort i en melding.

 2. Hvis du ikke ser navnet du vil velge Andre visittkort, velg navnet i Arkivert som-listen, og velg deretter OK.

  Obs!: 

  • Velg Andre visittkort for å bidra til å skille mellom like navn på Visittkort- menyen. Du finner mer informasjon, for eksempel en forhåndsvisning av kortene, i dialogboksen Sett inn visittkort.

  • Hvis du drar et visittkort fra visittkortvisning til en ny melding, inkluderes bare et vCard (*.vcf) når meldingen er sendt. Den vedlagte VCF-filen åpnes kontaktskjemaet med all informasjon som mottakerne kan lagre i sine kontaktlister. Det vises det elektroniske visittkortet i kontaktskjemaet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×