Tilpasse datavisninger og skjemaer ved hjelp av SharePoint Designer

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En datavisning er en som kan tilpasses, direkte visning av en datakilde fra et SharePoint-område. SharePoint Designer 2010 henter data fra en datakilde i form av Extensible Markup Language (XML) og viser eller gir datainnlegging ved hjelp av Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). Datavisningen kan vise data fra en rekke ulike kilder, inkludert SharePoint-lister og biblioteker, databasespørringer, XML-dokumenter, webtjenester og -skript på serversiden. Du legger til og tilpasse datavisninger ved hjelp av SharePoint Designer 2010.

SharePoint Designer 2010 inkluderer et omfattende sett med verktøy som du kan bruke til å tilpasse listen og datavisninger som vist her.

Åpent område i SharePoint Designer 2010

WYSIWYG-verktøyene i SharePoint Designer 2010 setter inn Extensible Stylesheet Language (XSL) direkte på siden slik at du ikke trenger å vite XSL til å opprette kraftige tilpassede datavisninger. Hvis du trenger å tilpasse koden, kan du alltid redigere XSL direkte i kodevisning i SharePoint Designer 2010.

Det finnes en rekke måter du kan opprette visninger og skjemaer i SharePoint Designer 2010. Du kan opprette en listevisning som er knyttet til en SharePoint-liste eller et bibliotek; Du kan opprette en datavisning og knytte den samme liste eller en annen datakilde. Du kan opprette et skjema ved å legge til en datavisning på sette inn hvert felt som et skjema. og så videre. Lær mer om hvordan du oppretter visninger og skjemaer i Se også-delen.

Disse resulterer i en kombinasjon av listevisninger (XSLT webdel for listevisning) og datavisninger (nettdelen for dataskjema) på sidene, og selv om det finnes forskjellene mellom to du tilpasse dem på lignende måte. Du legger til og fjerne kolonner, bruke filtre, sortere og gruppere felt, bruke betinget formatering og mye mer ved hjelp av verktøy som er tilgjengelige i SharePoint Designer 2010.

Denne artikkelen beskriver de vanligste tilpasningene du passer til listen eller datavisninger ved hjelp av SharePoint Designer 2010.

I denne artikkelen

Åpne liste- og datavisninger

Legge til, fjerne og omorganisere kolonner

Sortere og gruppere

Filter

Betinget formatering

Sideveksling

Aktivere innebygd redigering

Aktivere asynkrone oppdateringer

Legge til verktøylinjealternativer

Bruke visningsstiler

Flere tilpasningsalternativer

Åpne liste- og datavisninger

Listevisninger og datavisninger kan opprettes og åpnes i en rekke måter i SharePoint Designer 2010 (som forklart i begynnelsen av denne artikkelen). Du kan, for eksempel åpner en listevisning fra listen eller biblioteket som det er som er tilknyttet, eller du kan åpne en datavisning for den er plassert. Begge alternativene er på navigasjonsmenyen. (Som er forbundet med en liste eller et bibliotek eller en hvilken som helst antall datakilder. Bruk en av metodene nedenfor til å åpne en listevisning eller datavisning i SharePoint Designer 2010.)

Åpent område i SharePoint Designer 2010

Åpne en listevisning som er knyttet til en liste

 1. Åpne området i SharePoint Designer 2010.

 2. Klikk Lister og biblioteker i Navigasjon-ruten.

 3. Åpne listen som inneholder listevisningen.

 4. Klikk kategorien Alternativer, og bruk alternativene for visningsredigering til å tilpasse listevisningen.

  Obs!: Du må kanskje å først klikke i visningen for å vise visningen Redigeringsalternativer i SharePoint Designer 2010

Åpne en datavisning eller en listevisning fra en områdeside

 1. Åpne området i SharePoint Designer 2010.

 2. Klikk Områdesider i navigasjonsruten.

 3. Åpne siden som inneholder datavisningen eller listevisningen.

 4. Klikk kategorien Alternativer, og bruk alternativene for visningsredigering til å tilpasse liste- eller datavisningen.

  Obs!: Du må kanskje å først klikke i visningen for å vise visningen Redigeringsalternativer i SharePoint Designer 2010.

I resten av denne artikkelen antas det at du har utført disse trinnene eller lignende trinn for å åpne visningen for redigering.

Til toppen av siden

Legge til, fjerne og omorganisere kolonner

En av de første tingene du vanligvis gjør med en datavisning, er å legge til og fjerne kolonner. Når du endrer kolonnene i en datavisning, legger du til, fjerner eller ordner feltene slik de vises i datasvisningen. Du bruker dialogboksen Rediger kolonner til å legge til, fjerne og omorganisere kolonner, enten de viser rader eller kolonner. Du kan også endre kolonner ved hjelp av kommandoene for tabellredigering i kategorien Tabell. Tabelloppsett beskrives senere i denne artikkelen.

Obs!:  Kommandoen Rediger kolonner er bare tilgjengelig når datavisningen viser data i en HTML-tabell.

Utfør følgende trinn for å legge til, fjerne og omorganisere kolonner i en liste- eller datavisning.

 1. Åpne i SharePoint Designer 2010 med visningen, klikk Alternativer-fanen, og klikk deretter Legg til/fjern kolonner Åpent område i SharePoint Designer 2010 .

  Obs!: Kommandoen Rediger kolonner er ikke tilgjengelig hvis datavisningen er i en HTML-tabell som bruker rowspan- eller colspan-attributter med en verdi som er høyere enn 1.

 2. Dialogboksen Rediger kolonner åpnes.
  Åpent område i SharePoint Designer 2010

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en kolonne, merker du kolonnefeltet under Tilgjengelige felt og klikker deretter Legg til.

  • Hvis du vil merke flere felt samtidig, holder du nede CTRL-tasten mens du klikker feltene.

  • Hvis du vil fjerne en eksisterende kolonner, merker du kolonnen under Viste kolonner og klikker deretter Fjern.

  • Hvis du vil merke flere felt samtidig, holder du nede CTRL-tasten mens du klikker feltene.

  • Hvis du vil omorganisere kolonner, merker du kolonnen under Viste kolonner og klikker deretter Flytt opp eller Flytt ned.

 4. Klikk OK for å aktivere endringene i visningen.

Obs!:  I dialogboksen Rediger kolonner vises bare feltene som er inkludert i datakildespørringen for datavisningen. Den faktiske datakilden kan inneholde flere felt. Hvis du vil inkludere disse feltene, må du oppdatere datakildespørringen.

Lær mer om datavisninger under Se også.

Til toppen av siden

Sortere og gruppere

Når du sorterer data i en datavisning, kan du endre rekkefølgen som dataene vises slik at det blir enklere for deg og besøkende å forstå dataene. Eksempler på sorteringsrekkefølge er alfabetisk og numerisk rekkefølge. Du kan opprette flere Sorter ordrer ved hjelp av dialogboksen Avansert sortering i SharePoint Designer 2010.

I tillegg til sortering kan du gruppere data. Når du grupperer data, kan du vise en topptekst eller bunntekst for en gruppe med felt i sorteringsrekkefølgen og velge om gruppen skal vises eller skjules som standard. Du kan også angi at gruppene skal holdes samlet når du blar gjennom visningen, og at det skal vises kolonnenavn eller totaler for gruppe.

Sortere kolonner i en liste- eller datavisning

Åpne i SharePoint Designer 2010 med visningen, klikk Alternativer-fanen, og klikk deretter Sorter og grupper Åpent område i SharePoint Designer 2010 .

Dialogboksen Sorter og grupper åpnes.
Åpent område i SharePoint Designer 2010

 1. Klikk feltet du vil sortere fra, under Tilgjengelige felt, og klikk deretter Legg til.

 2. Velg hvordan du vil sortere feltene, under Sorteringsegenskaper ved å velge Stigende (laveste til høyeste) eller Synkende (høyeste til laveste).

  Du kan også endre stigende eller synkende rekkefølge ved å dobbeltklikke feltet i listen sorteringsrekkefølge.

 3. Hvis du vil bruke mer avanserte sortering enn stigende eller synkende rekkefølge, klikker du Rediger sorteringsuttrykk. Dette åpner dialogboksen Avansert sortering der du kan tilpasse sorteringsrekkefølgen ved hjelp av XPath-uttrykk. Lære mer avanserte og datavisning tilpasse ved hjelp av XPath-uttrykk.

 4. Hvis du vil sortere fra flere felt, merker du flere felt under Tilgjengelige felt og legger dem til i sorteringsrekkefølgen.

  Hvis du legger til flere felt i sorteringsrekkefølgen og vil endre hvilket felt som sorteres først, merker du feltet i Sorteringsrekkefølge-listen og klikker Flytt opp eller Flytt ned.

  Klikk OK for å aktivere endringene i visningen.

Gruppere kolonner i en liste- eller datavisning

Åpne i SharePoint Designer 2010 med visningen, klikk Alternativer-fanen, og klikk deretter Sorter og grupper Sorter og grupper .

 1. Dialogboksen Sorter og grupper åpnes.
  Åpent område i SharePoint Designer 2010

 2. Klikk feltet du vil gruppere etter, i Sorteringsrekkefølge-listen.
  Legg merke til at hvert felt i sorteringsrekkefølgen kan ha brukt enkeltstående gruppeegenskaper. Kontroller at du merker riktig felt før du bruker gruppeegenskapene.

 3. Hvis du vil vise en topptekst i begynnelsen av hver gruppe, merker du av for Vis topptekst for gruppe under Gruppeegenskaper, og deretter gjør du ett av følgende:

  1. Hvis du vil at gruppene i visningen skal vises som standard, klikker du Vis gruppe som standard.

  2. Hvis du vil at gruppene i datavisningen skal skjules som standard, klikker du Skjul gruppe som standard.

 4. Resten av alternativene gjelder bare for datavisninger, og ikke for listevisninger. (For mer informasjon om forskjeller mellom liste- og datavisninger, kan du gå til Se også.)

 5. Hvis du vil vise en bunntekst på slutten av hver gruppe som angir antall poster i gruppen, merker du av for Vis bunntekst for gruppe.

 6. Når du har merket av i Vis topptekst for gruppe eller Vis bunntekst for gruppe, blir Avansert gruppering-knappen tilgjengelig.

 7. Klikk Avansert gruppering. (Dette alternativet blir aktivert når du merker av for Vis topptekst for gruppe eller Vis bunntekst for gruppe).

 8. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil skjule de individuelle postene i listen, merker du av for Skjul alltid gruppedetaljer.

  • Hvis du vil vise alle elementene i en gruppe på én side, selv om det samlede antallet overskrider angitt antall elementer som kan vises i en liste, merker du av for Behold grupper ved sideveksling.

  • Hvis du vil sette inn en rad i hver gruppe som viser kolonnenavnene, merker du av for Vis kolonnenavn per gruppe.

  • Hvis du vil sette inn en rad i hver gruppe som viser totalt antall poster i hver gruppe, merker du av for Vis kolonnesummer per gruppe.

Hvis du vil tillate brukerne på området å sortere eller gruppere data via webleseren, kan du legge til en verktøylinje i visningen, slik det er beskrevet senere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Filtrere

Du kan bruke et filter i visningen, slik at bare data som oppfyller et bestemt vilkår, vises i liste- eller datavisningen. Dette er nyttig når du har en visning som inneholder hundrevis eller tusenvis av poster, og du vil gjøre det enklere å lese dataene. Når du oppretter et filter, bygger du ett eller flere uttrykk som brukes på dataene. Det er tre grunnleggende deler: feltnavnet (navnet på feltet du vil filtrere etter), operatoren (regelen du vil bruke på verdien), og verdien (dataene du ser etter).

Gjør følgende for å filtrere en liste- eller datavisning.

 1. Åpne i SharePoint Designer 2010 med visningen, klikk Alternativer-fanen, og klikk deretter filteret Åpent område i SharePoint Designer 2010 .

 2. Dialogboksen Filtreringsvilkår åpnes.
  Åpent område i SharePoint Designer 2010

 3. Klikk feltet som inneholder verdiene du vil ha, under Feltnavn.

 4. Klikk Sammenligning-boksen, og klikk deretter operatoren du vil ha.

 5. Klikk Verdi-boksen, og skriv deretter inn eller velg vilkåret du vil bruke.

 6. Hvis du vil legge til en annen setning i filteret, klikker du Og/eller-boksen på slutten av den eksisterende setningen, og deretter gjør du følgende:

  1. Klikk Og hvis du vil opprette et filter der dataene må oppfylle vilkåret i begge setningene.

  2. Klikk Eller hvis du vil opprette et filter der dataene må oppfylle vilkåret i én av setningene.

 7. Klikk meldingen Klikk her for å legge til en ny setning.

 8. Gjenta trinn 3-6 for å opprette en ekstra setning for dette filteret.

 9. Hvis du arbeider datavisninger og ønsker å bruke mer avanserte vilkår, Merk av for Legg til XSLT-filtrering, og klikk deretter Rediger.
  Dette åpner dialogboksen Avansert betingelse, der du kan tilpasse sorteringsrekkefølgen ved hjelp av XPath-uttrykk.

 10. Klikk OK.

Hvis du vil tillate besøkende på området å sortere og gruppere data via webleseren, kan du legge til en verktøylinje i visningen, slik det er beskrevet senere i denne artikkelen. Husk bare på at filtrering i webleseren bare virker inn på presentasjonen av dataene. Det begrenser ikke mengden av data som er tilgjengelig i visningen.

Obs!:  Filtrering av en datavisning kan virke inn på ytelsen. Det er viktig å filtrere et håndterbart datasett. Når du bruker grunnleggende filtrering ved hjelp av dialogboksen Filtervilkår, brukes filteret før dataene returneres. Hvis du imidlertid bruker alternativet Avansert filtrering (tilgjengelig for datavisninger), brukes filtrering i XSLT-presentasjonen, etter at dataene returneres.

Til toppen av siden

Betinget formatering

Med betinget formatering kan du bruke formatert tekst, bakgrunnsfarger, egendefinerte ikoner og mer i en merket HTML-kode eller dataverdi når dataene oppfyller et bestemt vilkår. Du kan også angi betingelser som bestemmer om en HTML-kode eller dataverdi skal vises eller skjules. Betinget formatering er en avansert måte for å utheve elementer i en datavisning som krever handling av brukeren. Du kan for eksempel utheve oppgaver som er etter forfallsdatoen, prosjekter som er i ferd med å gå over budsjettet, eller bedriftsforsyninger som er i ferd med å gå tomme.

Gjør følgende for å bruke betinget formatering i en liste- eller datavisning.

Klikk i raden eller kolonnen der du vil bruke betinget formatering i visningen er åpen i SharePoint Designer 2010.

 1. Klikk Alternativer-fanen, klikk filteret Åpent område i SharePoint Designer 2010 , og velg ett av følgende:

 2. Vis innhold hvis du vil vise data i visningen som oppfyller angitte vilkår.

 3. Skjul innhold hvis du vil skjule data i visningen som oppfyller angitte vilkår.

 4. Formater rad hvis du vil bruke formatering på en rad som oppfyller angitte vilkår.

 5. Formater kolonne hvis du vil bruke formatering på en kolonne som oppfyller angitte vilkår.

 6. Formater merket område hvis du vil bruke formatering på et merket område som oppfyller angitte vilkår. (Du må først utheve en del av datavisningen før du bruker dette alternativet.)

  Alternativene Vis innhold og Skjul innhold endrer synligheten for merkede HTML-koder eller dataverdier. Formater-alternativene bruker en stil på merkede HTML-koder eller dataverdier.

 7. Dialogboksen Betingelsesvilkår åpnes.
  Åpent område i SharePoint Designer 2010

 8. Klikk feltet som inneholder verdiene du vil ha, under Feltnavn.

 9. Klikk Sammenligning-boksen, og klikk deretter operatoren du vil ha.

 10. Klikk Verdi-boksen, og skriv deretter inn eller velg vilkåret du vil bruke.

 11. Hvis du vil bruke mer avanserte vilkår i visningen, klikker du Avansert.
  Dette åpner dialogboksen Avansert betingelse, der du kan tilpasse sorteringsrekkefølgen ved hjelp av XPath-uttrykk.

 12. Hvis du vil legge til en annen setning i betingelsesvilkåret, klikker du Og/eller-boksen på slutten av den eksisterende setningen, og deretter gjør du følgende:

  • Klikk Og hvis du vil opprette et betingelsesvilkår der dataene må oppfylle vilkåret i begge setningene.

  • Klikk Eller hvis du vil opprette et betingelsesvilkår der dataene må oppfylle vilkåret i én av setningene.

 13. Klikk meldingen Klikk her for å legge til en ny setning under den eksisterende setningen.

 14. Gjenta trinn 4-7 for å opprette en ekstra setning for dette betingelsesvilkåret.

 15. Hvis du viser eller skjuler data med betingelsen, klikker du OK for å lukke dialogboksen. Hvis du vil bruke spesialformatering på betingelsen, klikker du Angi stil.

 16. Dialogboksen Endre Stil åpnes.
  Åpent område i SharePoint Designer 2010

 17. Velg formateringsalternativene du vil bruke i datavisningen.
  Hvis du for eksempel vil ha fet tekst med gul bakgrunn, velger du fetfont-weight-menyen. Klikk kategorien Bakgrunn, og skriv inn gulbackground-color, eller velg en variant av gul.

 18. Klikk OK.

Siden listevisninger og datavisninger viser aktive data, brukes den betingede formateringen umiddelbart i utformingsvisningen.

Til toppen av siden

Sideveksling

Med sideveksling kan du endre antallet poster som vises på hver side i en liste- eller datavisning. Du kan sette opp visningen slik at den viser elementer i sett på 5, 10 eller enhver gitt verdi. Besøkende på området vil som et resultat av dette se koblinger for tilbake og neste i webleseren, som de kan bruke til å navigere i visningen. Du kan også angi en grense for det maksimale antallet elementer som kan vises i visningen, som igjen kan være 5, 10 eller enhver gitt verdi.

Gjør følgende for å legge til en sidevekslingsverdi i en liste- eller datavisning.

Åpne i SharePoint Designer 2010 med visningen, klikk Alternativer-fanen, og klikk deretter sideveksling Åpent område i SharePoint Designer 2010 .

 1. Velg ett av sidevekslingsalternativene:

  1. Vis elementsett: Velg om du vil vise elementer i sett på 1, 5, 10 eller 30.

   Hvis du velger dette alternativet, vises navigasjonskoblinger i visningen når det totale antallet poster overskrider antallet som er angitt i dette alternativet.

  2. Grense for elementer: Velg et maksimalt antall elementer som skal vises i visningen – 1, 5, 10 eller 30.

 2. Velg Flere alternativer for sideveksling hvis du vil angi en egendefinert verdi for sidevekslingen i datavisningen.

 3. Dialogboksen Egenskaper for datavisning åpnes.
  Åpent område i SharePoint Designer 2010

 4. Velg ett av følgende alternativer i Sideveksling-kategorien:

  • Velg Vis elementer i sett på denne størrelsen, og angi deretter et antall i den oppgitte boksen.
   Standardverdien er 10 hvis det er flere enn 25 poster i visningen, og 6 hvis det er færre enn 25 poster i visningen.

  • Velg Begrens antall elementer som vises til, og angi deretter et antall i den oppgitte boksen.
   Standardverdien i dette feltet er 100.

 5. Klikk OK.

I tillegg til å endre antall poster som vises for visning på en nettside, kan du endre antall poster som vises i utformingsvisning for SharePoint Designer 2010. Du kan gjøre dette når du vil se hvordan en visning gjengis med et bestemt antall poster. Hvis du vil endre antall poster i utformingsvisning, klikk kategorien Utforming, og velg ett av de tilgjengelige alternativene for forhåndsvisning av Data i Forhåndsvisning-gruppen.

Til toppen av siden

Aktivere innebygd redigering

Når innebygd redigering er aktivert, kan besøkende på området enkelt redigere hver post i visningens kontekst uten at de må forlate siden eller åpne et nytt vindu. De klikker ganske enkelt en redigeringsknapp ved siden av kolonnen eller raden i datavisningen. Da blir hvert felt redigerbart. Tekstbokser, menyer og feltkontroller er tilgjengelige for hver post på samme måte som de er tilgjengelige i skjemaene for nytt element eller redigering av elementer. Med innebygd redigering kombineres det beste av en visning og et skjema på ett sted.

Gjør følgende for å aktivere innebygd redigering for en liste- eller datavisning.

Åpne i SharePoint Designer 2010 med visningen, klikk Alternativer-fanen, og klikk deretter Innebygd redigering Åpent område i SharePoint Designer 2010 .
For listevisninger, denne aktiverer nye og Rediger koblinger, som besøkende på området bruker til å opprette og redigere poster.

 1. For datavisninger kan du velge et av eller alle alternativene for innebygd redigering nedenfor:

  1. Vis koblinger for å redigere element: Aktiverer en redigeringskobling som brukere klikker for innebygd redigering av posten.

  2. Vis koblinger for å sette inn element: Aktiverer en innsettingskobling som brukere klikker for innebygd opprettelse av nye poster.

  3. Vis koblinger for å slette element: Aktiverer en slettekobling som brukere klikker for innebygd sletting av poster.

 2. Lagre endringene i liste- eller datavisningen.

For listevisninger ser neste gang du åpner visningen i en nettleser og pekerfølsomme over en rad eller kolonne, du en redigere Åpent område i SharePoint Designer 2010 knapp. For datavisninger, kan du se en Rediger kobling ved siden av hver rad eller kolonne.

Klikk koblingen for å begynne den innebygde redigeringen av rader eller kolonner i poster som vist nedenfor.

Åpent område i SharePoint Designer 2010

Til toppen av siden

Aktivere asynkrone oppdateringer

Asynkrone oppdateringer er en kjernekomponent i ASP.NET AJAX-plattformen, og du kan aktivere dem for liste- og datavisninger på området. Når du aktiverer asynkrone oppdateringer, henter liste- eller datavisningen data fra serveren i sanntid og gjengir dem i en webleser uten at brukeren må oppdatere siden. Liste- og datavisninger med asynkrone oppdateringer er ideelle for dynamiske websider og instrumentbord med mye data.

Obs!:  Asynkrone oppdateringer kan være deaktivert i sentraladministrasjonen, så du må kontakte systemansvarlig hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig

.

Gjør følgende for å aktivere asynkrone oppdateringer for en liste- eller datavisning.

Åpne i SharePoint Designer 2010 med visningen, klikk Alternativer-fanen, og Merk Asynkron oppdatering.
Åpent område i SharePoint Designer 2010

 1. Merk av for Oppdater-knappen for å legge til en oppdateringsknapp på siden.
  Dette lar besøkende å klikke en Oppdater-knappen Åpent område i SharePoint Designer 2010 for å oppdatere siden manuelt.

 2. Velg en oppdateringsintervall: 15 sekunder, 30 sekunder eller 60 sekunder.

 3. Lagre endringene i liste- eller datavisningen.

Til toppen av siden

Legge til verktøylinjealternativer

Hvis visningen bruker en liste eller et bibliotek som datakilde, kan du legge til en verktøylinje for SharePoint-lister i visningen, slik at brukerne kan arbeide mer effektivt med den underliggende listen eller biblioteket. Verktøylinjen for SharePoint-lister er en menylinje øverst i en liste eller et bibliotek som har flere alternativer for å arbeide med listen eller biblioteket. Du kan legge til to typer verktøylinjer:

 • SharePoint-verktøylinje har alternativer for listeredigering, for eksempel legge til nye elementer, opprette visninger og kolonner og redigere egenskapene for listen.

 • Grupperingsverktøylinje har alternativer for listevisning, for eksempel endring av filtrering, sortering og gruppering.

Gjør følgende for å legge til en verktøylinjen i en liste- eller datavisning.

Åpne i SharePoint Designer 2010 med visningen, klikker du kategorien Utforming, og klikk deretter Alternativer for Åpent område i SharePoint Designer 2010 .

 1. Hvis du vil legge til en fullstendig verktøylinje med alternativer for listeredigering, klikker du SharePoint-verktøylinje.

 2. Hvis du vil legge til en verktøylinje med alternativer for listevisning, klikker du Grupperingsverktøylinje.

  Obs!:  Verktøylinjen bruker filtrering i presentasjonen av visningen, og ikke på spørringsnivå. Du bør derfor bruke dette siden det er du selv som primært filtrerer visningen. Du bør bruke filtreringen slik den er beskrevet tidligere i denne artikkelen, til dette.

 3. Klikk Ingen hvis du vil fjerne verktøylinjen.

 4. Lagre endringene i liste- eller datavisningen.

Når du åpner visningen i webleseren, ser du verktøylinjen øverst på siden. Hvis du aktiverer både SharePoint-verktøylinjen og grupperingsverktøylinjen, ser du disse alternativene øverst i visningen.

Åpent område i SharePoint Designer 2010

Til toppen av siden

Bruke visningsstiler

Når du oppretter en liste- eller datavisning, vises dataene som standard vanligvis i et enkelt tabelloppsett. Du kan raskt og enkelt endre visningsoppsettet ved å bruke en annen visningsstil. Du kan for eksempel endre det enkle tabelloppsettet i visningen til et som viser visningen med kantlinjer, kolonner eller punktlister.

Før du bruker en visningsstil i en liste- eller datavisning, er det viktig å legge merke til at alle tidligere tilpasninger og webdeltilkoblinger vil bli fjernet.

Gjør følgende for å bruke en visningsstil i en liste- eller datavisning.

Med visningen åpen i SharePoint Designer 2010, klikk kategorien Utforming, og klikk deretter ett av visningsstiler basert på preview og pekerfølsom tekstbeskrivelsen.

Åpent område i SharePoint Designer 2010

Obs!:  Forskjellige visningsstiler vises, alt etter om du bruker dem i en listevisning eller datavisning. Antallet stiler avhenger også av hva som er lastet opp til stilgalleriet i områdesamlingen.

 1. Hvis du vil se flere stil, klikker du flere Åpent område i SharePoint Designer 2010 i det nedre høyre hjørnet av Visningsstiler-gruppen.

 2. En advarselsmelding viser informasjon om at egendefinert formatering og webdeltilkoblinger vil bli fjernet hvis du endrer visningsstilen. Klikk Ja hvis du vil fortsette.

  Obs!:  Hvis du velger en stil som viser færre felt en den opprinnelige visningen, fjernes disse feltene fra visningen.

 3. Lagre endringene i liste- eller datavisningen.

Til toppen av siden

Flere tilpasningsalternativer

I tillegg til tilpasningene ovenfor kan du tilpasse en liste- eller datavisning på følgende måter:

 • Opprette en formelkolonne     som viser resultatet av en beregning av andre kolonner i visningen. Dette ligner på hvordan du bruker formler i et regnearkprogram. Du kan, for eksempel multiplisere enhetsprisen for et produkt etter antall enheter på lager til å vise totalverdien for elementer i en egen kolonne.

 • Visningsdata fra flere kilder     i én visning. Dette er kraftig måte å kombinere datakilder på ett sted. Du kan, for eksempel vise produktkategorier fra én liste og produktet informasjon fra en annen liste i samme visning.

 • Legg til parametere     i en liste eller datavisning. Du kan, for eksempel vil sende en parameter fra en annen meny til datavisning og filtrere data ved at parameterverdi.

 • Legg til serverkontroller     til listen eller datavisning. Du kan binde SharePoint-kontroller, ASP.NET-kontroller og mer til en datakilde og legge dem til i en visning for å opprette innholdsrike, interaktive data grensesnitt for brukerne.

 • Endre skrift og formatering     for listen eller datavisning. Du kan endre skriftstørrelse, skriftfarge, skriftserie og mer i feltene og kolonneoverskrifter. Du kan gjøre dette manuelt ved hjelp av WYSIWYG-verktøyene i SharePoint Designer 2010 eller bruke CSS-stiler på disse elementene på siden.

 • Tilpass tabelloppsettet     på listen eller datavisning. Du kan legge til og fjerne tabellceller, endre bredden eller høyden på en rad eller kolonne, vise eller skjule kantlinjer eller skyggelegging og mye mer ved hjelp av tabellen redigeringsalternativene i SharePoint Designer 2010.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×