Tilpasse dataformater i Access

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med dataene i databasen følger forhåndsdefinerte formater, men hvis du vil at noe skal være annerledes, kan du bruke egendefinerte formater. I og med at egendefinerte formater bare endrer måten dataene vises på, trenger du ikke å bekymre deg om dataene. Denne artikkelen forklarer hvilke tegn som finnes og hvordan du bruker dem.

Obs!:  Alternativer for egendefinert formatering er ikke tilgjengelig for Access-apper.

Hva vil du gjøre?

Lær mer om egendefinerte formater

Formater for datatypene Tall og Valuta

Formater for datatypen tekst

Formatere datatypen Dato/klokkeslett

Lære mer om egendefinerte formater

For å opprette et egendefinert format skriver du inn forskjellige tegn i egenskapen Format for et tabellfelt. Tegnene kan være plassholdere (for eksempel 0 og #), skilletegn (for eksempel punktum og komma), litteraltegn og farger basert på hvordan du vil at formateringen skal være. Husk bare at Access automatisk bruker eventuelle egendefinerte formater du bruker i et tabellfelt, på en kontroll i et skjema eller en rapport hvis det er bundet (koblet).

Du kan angi formater for fire typer numeriske verdier – positive, negative og tomme verdier (0) samt nullverdier (udefinerte). Hvis du velger å opprettet et format for hver verditype, må du plassere formatet for positive verdier først, formatet for negative verdier på andre plass, formatet for tomme verdier på tredje plass, og formatet for nullverdier sist. Du må også skille hvert format med et semikolon.

Eksempel på egendefinert formatering: # ###,##;(# ###,##)[Rød];0 000,00;"Udefinert"

Vises som: 1 234,568-1 234,568 = 0

Dette betyr formateringen

 • Nummertegnet (#) er en plassholder for sifre. Hvis det ikke er noen verdier, vises et mellomrom. Hvis du vil vise tallet 0 i stedet for mellomrom,
  for eksempel vise 1234 som 1234,00, bruker du tallet 0 som plassholder på denne måten: ####,00.

 • Positive verdier med to desimaler.

 • Negative verdier med to desimaler i parentes og med rød skrift.

 • Nullverdier som tallet 0, alltid med to desimaler.

 • Nullverdier som ordet "Udefinert".

Opptil fire inndelinger er mulig i en streng, og hver inndeling er atskilt med et semikolon (;). Hvis tabellfeltet ditt ikke godtar nullverdier, kan du utelate den fjerde inndelingen.

Del

Beskrivelse av format

Eksempel

Hvis den første delen inneholder # ###,##

Viser positive verdier.

1234,5678 vises som 1 234,57

Dette formatet bruker mellomrom som tusenskilletegn og komma som desimalskilletegn. Hvis desimalverdiene i posten overskrider antallet plassholdertegn i det egendefinerte formatet, rundes verdiene av og bare antallet verdier som er angitt av formatet, vises. Hvis for eksempel feltet inneholder 3 456,789, men formatet angir to desimaler, rundes desimalverdien av til 0,79.

Tips!: Hvis du vil ha et format med større verdier eller flere desimalplasser, legger du til flere plassholdere for desimalverdien, for eksempel # ###,###.

Hvis den andre delen inneholder (# ###,##)[Rød]

Viser bare negative verdier.
Hvis dataene ikke inneholder negative verdier, lar Access feltet stå tomt.

De negative verdiene omsluttes av litterale tegn eller parentes. I dette eksemplet vises negative verdier med rød farge.

Hvis den tredje delen inneholder 0 000,00

Definerer formatet for alle nullverdier (0).

Når feltet inneholder verdien 0, vises 0 000,00. Hvis du vil vise tekst i stedet for et tall, bruker du "Null" (omgitt av doble anførselstegn).

Hvis den fjerde delen inneholder "Udefinert"

Definerer hva brukerne ser når en post inneholder en nullverdi. I dette tilfellet ser brukere ordet "Udefinert".

Du kan også bruke annen tekst, for eksempel "Null" eller "****". Omsluttende tegn med doble anførselstegn behandles som litteraler og vises nøyaktig slik de angis.

Til toppen av siden

Formater for datatypene Tall og Valuta

Hvis du vil opprette et egendefinert format, bruker du formateringstegnene som vises i følgende tabell.

Tegn

Beskrivelse

#

Brukes for å vise et siffer. Hver forekomst av tegnet representerer en plassering for ett tall. Hvis det ikke finnes en verdi i en plassering, vises et mellomrom. Kan også brukes som plassholder.

Hvis du bruker dialogboksen Formater ### og angi verdien 45 i feltet, vises for eksempel 45. Hvis du skriver inn 12,145 i et felt, viser Access 12,145 – selv om du definerte bare én plassholder til venstre for tusenskilletegn skilletegn.

0

Brukes for å vise et siffer. Hver forekomst av tegnet representerer en plassering for ett tall. Hvis det ikke finnes en verdi i en plassering, vises tallet 0.

Tusen- og desimalskilletegn

Brukes for å angi hvor du vil at tusen- og desimalskilletegnene skal plasseres.

mellomrom, + - $ ()

Brukes for å sette inn mellomrom, matematiske tegn (+ -) og økonomiske symboler (¥ £ $) etter behov hvor som helst i formatstrengene. Hvis du vil bruke andre vanlige matematiske symboler, for eksempel skråstrek (\ eller /) og stjerne (*), omgir du dem med doble anførselstegn. Legg merke til at du kan plassere dem hvor som helst.

\

Brukes for å tvinge Access til å vise tegnet som følger umiddelbart. Dette er det samme som å omgi et tegn med doble anførselstegn.

!

Brukes for å fremtvinge venstrejustering av alle verdier. Når du fremtvinger venstrejustering, kan du ikke bruke tallplassholderne # og 0, men du kan bruke plassholdere for bokstaver.

*

Brukes for å tvinge tegnet som følger umiddelbart etter stjernen (*), til å bli et fylltegn – et tegn som brukes til å fylle ut mellomrom. Numeriske data vises vanligvis som høyrejustert, og eventuelle områder til venstre for verdien fylles ut med mellomrom. Du kan legge til fylltegn hvor som helst i en formatstreng, og når du gjør dette, fylles eventuelle mellomrom ut med det angitte tegnet.

Formatet kr ##*~,00 viser for eksempel et valutabeløp som kr 45~~~~~,15. Hvor mange tildetegn (~) som vises i feltet, er avhengig av antallet mellomrom i tabellfeltet.

%

Brukes som det siste tegnet i en formatstreng. Multipliserer verdien med 100 og viser resultatet med et etterfølgende prosenttegn.

E+, E-

– eller –

e+, e-

Brukes for å vise verdier i eksponentiell notasjon.

Bruk dette alternativet når det forhåndsdefinerte eksponentielle formatet ikke gir nok plass for verdiene. Bruk E+ eller e+ for å vise verdier som positive eksponenter og E- eller e- for å vise negative eksponenter. Du må bruke disse plassholderne sammen med andre tegn.

Anta for eksempel at du angir formatet 0,000E+00 for et numerisk felt og deretter skriver inn 612345. Access viser 6,123E05. Access runder først antall desimalplasser ned til tre (antallet nuller til høyre eller venstre for desimalskilletegnet). Deretter beregner Access eksponentverdien fra antall sifre som plasseres til høyre (eller venstre, avhengig av språkinnstillingene) for desimalskilletegnet i den opprinnelige verdien. I dette tilfellet vil den opprinnelige verdien plassere "612345" (fem sifre) til høyre for desimaltegnet. Derfor viser Access 6,123E+05, og den resulterende verdien tilsvarer 6,123 x 105.

"Litteral tekst"

Omgi all tekst du vil at brukere skal se, med doble anførselstegn.

[farge]

Brukes for å anvende en farge for alle verdier i en inndeling i formatet. Du må omgi navnet på fargen med klammer og bruke ett av disse navnene: svart, blå, cyan, grønn, magenta, rød, gul og hvit.

Bruke egendefinert formatering for datatypene Tall eller Valuta:

 1. Åpne tabellen i Utformingsvisning, og velg feltet du vil formatere,

 2. Klikk cellen ved siden av Format-boksen i kategorien Generelt, og skriv inn spesialtegnene basert på formateringen du ønsker.

 3. Trykk CTRL+S for å lagre arbeidet.

Til toppen av siden

Formater for datatypen Tekst

Datatypene tekst og notat godtar ikke forhåndsdefinerte formater, men du kan bruke egendefinerte formater for å gjøre det enklere å lese tabelldataene. Hvis du bruker et webskjema til å samle inn kredittkortnumre, og du lagrer disse numrene uten mellomrom, kan du for eksempel bruke et egendefinert format til å legge til de riktige feltene for å gjøre det enklere å lese kredittkortnumre. Datatypene tekst og notat Tillat to formatinndelinger i en streng. Den første delen av strengen styrer hvordan teksten vises, og den andre delen styrer hvordan tomme verdier eller tomme strenger vises. Hvis du ikke angir et format, Venstrejusterer Access all tekst i dataark.

Tabellen nedenfor viser og forklarer de egendefinerte formatene du kan bruke på datatypen Tekst.

Tegn

Beskrivelse

@

Brukes for å vise eventuelle tilgjengelige tegn for plasseringen i formatstrengen. Hvis alle tegn plasseres i de underliggende dataene, i Access, vises eventuelle resterende plassholdere som mellomrom.

Hvis for eksempel formatstrengen er @@@@@, og den underliggende teksten er ABC, venstrejusteres teksten med to innledende mellomrom.

&

Brukes for å vise eventuelle tilgjengelige tegn for plasseringen i formatstrengen. Hvis alle tegn plasseres i de underliggende dataene, i Access, vises eventuelle resterende plassholdere som tomme.

Hvis for eksempel formatstrengen er &&&&&, og teksten er ABC, vises bare den venstrejusterte teksten.

!

Brukes for å tvinge plassholdertegn til å fylles ut fra venstre mot høyre i stedet for fra høyre mot venstre. Du må bruke dette tegnet på begynnelsen av alle formatstrenger.

<

Brukes for å tvinge all tekst til å ha små bokstaver. Du må bruke dette tegnet på begynnelsen av en formatstreng, men du kan sette inn et utropstegn (!) foran det.

>

Brukes for å tvinge all tekst til å ha store bokstaver. Du må bruke dette tegnet på begynnelsen av en formatstreng, men du kan sette inn et utropstegn (!) foran det.

*

Når dette brukes, blir tegnet som følger umiddelbart etter stjernen, til et fylltegn – et tegn som brukes til å fylle ut mellomrom. Tekst vises vanligvis som venstrejustert, i Access, og området til høyre for verdien fylles ut med mellomrom. Du kan legge til fylltegn hvor som helst i en formatstreng, og når du gjør dette, fylles eventuelle mellomrom ut med det angitte tegnet, i Access.

Mellomrom, + - $ ()

Brukes for å sette inn mellomrom, matematiske tegn (+ -), økonomiske symboler ($ ¥ £) og parenteser etter behov hvor som helst i formatstrengene. Hvis du vil bruke andre vanlige matematiske symboler, for eksempel skråstrek (\ eller /) og stjerne (*), omgir du dem med doble anførselstegn – legg merke til at du kan plassere dem hvor som helst i formatstrengen.

"Litteral tekst"

Omgi all tekst du vil at brukere skal se, med doble anførselstegn.

\

Brukes for å tvinge Access til å vise tegnet som følger umiddelbart. Dette er det samme som å omgi et tegn med doble anførselstegn.

[farge]

Brukes for å anvende en farge for alle verdier i en inndeling i formatet. Du må omgi navnet med klammer og bruke ett av disse navnene: svart, blå, cyan, grønn, magenta, rød, gul og hvit.

Obs!: Når du angir et format, fylles plassholdertegnene med data fra det underliggende feltet.

Bruke egendefinerte formater på tekstfelt

 1. Åpne tabellen i utformingsvisning.

 2. Merk feltet du vil formatere, og klikk deretter cellen ved siden av Format-boksen i kategorien Generelt.

 3. Angi formatet. Hvilken type egendefinert format du kan bruke, avhenger av datatypen du har valgt for feltet.

 4. Trykk CTRL+S for å lagre arbeidet.

Til toppen av siden

Formatere datatypen Dato/klokkeslett

Hvis du ikke angir et forhåndsdefinert eller egendefinert format for datatypen Dato/klokkeslett, bruker Access automatisk Generell dato-formatet – dd.mm.åååå tt:nn. Egendefinerte formater for Dato/klokkeslett-felt kan inneholde to inndelinger – én for datoen og en annen for klokkeslettet. Du skiller inndelingene med et semikolon. Du kan for eksempel omdefinere Generell dato-formatet slik: m/dd/åååå;t:nn. .

Tegn

Beskrivelse

Datoskilletegn

Brukes for å bestemme hvor skilletegnene for dager, måneder og år skal plasseres.

c

Brukes for å vise Generell dato-formatet.

d eller dd

Brukes for å vise datoen i måneden med ett eller to sifre. For ett siffer bruker du én enkelt plassholder. For to sifre bruker du to plassholdere.

ddd

Brukes for å forkorte ukedagen til tre bokstaver.

Mandag vises for eksempel som man.

dddd

Brukes for å vise hele navnet på ukedagene.

ddddd

Brukes for å vise Kort dato-formatet.

dddddd

Brukes for å vise Lang dato-formatet.

w

Brukes for å vise nummeret på ukedagen.

Mandag vises for eksempel som 2.

m eller mm

Brukes for å vise måneden som et ensifret eller tosifret nummer.

mmm

Brukes for å forkorte navnet på måneden til tre bokstaver.

Oktober vises for eksempel som okt.

mmmm

Brukes til å vise hele navnet på månedene.

k

Brukes for å vise nummeret på det gjeldende kalenderkvartalet (1-4).

For en dato i mai, viser Access 2 som kvartalsverdien.

y

Brukes for å vise dagen i året, 1-366.

åå

Brukes for å vise de to siste sifrene i året.

Obs!: Vi anbefaler at du angir og viser alle fire sifre for et gitt år.

åååå

Brukes for å vise alle sifrene i et år i området 0100-9999.

Skilletegn i klokkeslett

Brukes for å bestemme hvor skilletegnene for timer, minutter og sekunder skal plasseres.

t eller tt

Brukes for å vise timen som ett eller to sifre.

n eller nn

Brukes for å vise minutter som ett eller to sifre.

s eller ss

Brukes for å vise sekunder som ett eller to sifre.

ttttt

Brukes for å vise det Langt klokkeslett-formatet.

AM/PM

Brukes for å vise 12-timers klokkeverdier med et etterfølgende AM eller PM. Access bruker systemklokken i datamaskinen til å angi verdien.

A/P eller a/p

Brukes for å vise 12-timers klokkeverdier med et etterfølgende A, P, a eller p. Access bruker systemklokken i datamaskinen til å angi verdien.

AMPM

Brukes til å vise 12-timers klokkeverdier. Access bruker morgen- og ettermiddagsindikatorene som er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

Mellomrom, + - $ ()

Brukes for å sette inn mellomrom, matematiske tegn (+ -), økonomiske symboler ($ ¥ £) og parenteser etter behov hvor som helst i formatstrengene. Hvis du vil bruke andre vanlige matematiske symboler, for eksempel skråstrek (\ eller /) og stjerne (*), omgir du dem med doble anførselstegn. Legg merke til at du kan plassere dem hvor som helst.

\

Brukes for å tvinge Access til å vise tegnet som følger umiddelbart. Dette er det samme som å omgi et tegn med doble anførselstegn.

*

Brukes for å tvinge tegnet som følger umiddelbart etter stjernen (*), til å bli et fylltegn – et tegn som brukes til å fylle ut mellomrom. Tekst vises vanligvis som venstrejustert, og eventuelle områder til høyre for verdien fylles ut med mellomrom. Du kan legge til fylltegn hvor som helst i en formatstreng, og når du gjør dette, fylles eventuelle mellomrom ut med det angitte tegnet.

"Litteral tekst"

Omgi all tekst du vil at brukere skal se, med doble anførselstegn.

[farge]

Brukes for å anvende en farge for alle verdier i en inndeling i formatet. Du må omgi navnet med klammer og bruke ett av disse navnene: svart, blå, cyan, grønn, magenta, rød, gul og hvit.

Hvis du vil ha mer informasjon, se formatere datoer og klokkeslett.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×