Tilpasse båndet og verktøylinjer i Office for Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan tilpasse båndet og verktøylinjer i Office akkurat slik du vil ha dem, slikt at du viser ofte brukte kommandoer og skjuler de du sjelden bruker.

I Office 2016 for Mac kan du angi innstillinger for verktøylinjen for hurtigtilgang og tilpasse båndet slik du vil ha det. Du kan endre standardfanene eller opprette egendefinerte faner og grupper for kommandoene du bruker mest.

Obs!: Du kan ikke gi nytt navn til standardkommandoer, endre ikonene tilknyttet disse standardkommandoene eller endre rekkefølgen på disse kommandoene.

Tilpasse båndet

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har et Office 365-abonnement. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office.

 1. Du kan tilpasse båndet ved å åpne eller opprette et Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument.

 2. Gå til programmets Innstillinger, og klikk Bånd og verktøylinje.

  Office2016 for Mac Båndinnstillinger for verktøylinjen
 3. På vinduet for Bånd-fanen velger du kommandoene du vil legge til eller fjerne fra båndet, og klikker legg til- eller fjern-pilene.

  Office2016 for Mac Tilpass båndet

  Obs!: For å fjerne standardfaner eller -kommandoer, slik som Hjem- eller Sett inn-fanen fra båndet, fjerner du avmerkingen for den relevante boksen i Tilpass båndet-boksen.

Her er hva du kan tilpasse på båndet:

 • Gi nytt navn til fanene: For å gi nytt navn velger du en fane, f.eks. Hjem, Sett inn, Utforming i Tilpass båndet-boksen, og klikker Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Gi nytt navn.

 • Legg til ny fane eller ny gruppe: For å legge til en ny fane eller ny gruppe klikker du Office2016 for Mac Legg til-knapp på Tilpass båndet nedenfor Tilpass båndet-boksen og velger Ny fane eller Ny gruppe.

 • Fjerning av faner: Du kan bare fjerne egendefinerte faner fra båndet. For å fjerne en fane velger du fanen i Tilpass båndet-boksen og klikker Office2016 for Mac Fjern-knapp på Tilpass båndet .

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang

Hvis du bare vil ha noen kommandoer lett tilgjengelige, er det best å bruke verktøylinjen for hurtigtilgang. Dette er ikonene som er ovenfor båndet og som alltid er på, uansett hvilken fane du er i på båndet.

Office2016 for Mac Hurtigtilgang
 1. For å tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang åpner eller oppretter du et Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument.

 2. Gå til programmets Innstillinger, og klikk Verktøylinje for hurtigtilgang.

  Office2016 for Mac Tilpass hurtigtilgang
 3. På fanevinduet til Verktøylinjen for hurtigtilgang velger du kommandoene og klikker pilene for å legge til eller fjerne et element fra Tilpass verktøylinjen for hurtigtilgang-boksen.

  Obs!: Hvis du ikke ser kommandoen for å legge til på verktøylinjen for hurtigtilgang, er det fordi vi ikke støtter den for øyeblikket.

  Når du velger en kommando, vises den på slutten av verktøylinjen for hurtigtilgang.

  Her er standardkommandoene på verktøylinjen for hurtigtilgang:

  Office2016 for Mac Tilpass-menyen på verktøylinjen for hurtigtilgang

  Hvis du bare vil legge til én av disse kommandoene, klikker du kommandonavnet for å legge den til eller fjerne den fra verktøylinjen. Elementer som vises i verktøylinjen for hurtigtilgang, har en hake Viser avmerkingsikonet for menyen på verktøylinjen for hurtigtilgang i Office 2016 for Mac. ved siden av seg.

Tilpasse båndet

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Gjør ett av følgende:

Omorganiser faner

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Tilpass fanerekkefølgen på båndet.

 2. Dra fanen dit du vil ha den.

  Obs!: Du kan ikke flytte Hjem-fanen.

 3. Klikk Fullført.

Skjul faner

Følgende prosedyre skjuler en fane til du viser den igjen. Fanen forblir skjult selv når du lukker og åpner programmet på nytt.

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Tilpass fanerekkefølgen på båndet.

 2. Klikk Skjule faner på båndet på fanen.

 3. Klikk Fullført.

Vis skjulte faner

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

 2. Merk avmerkingsboksen for fanen du vil bruke under Tilpass.

Vis eller skjul grupper på en fane

Kommandoene er organisert i logiske grupper som er samlet under faner. Noen grupper er skjult som standard, men du kan vise dem igjen.

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

 2. Gjør ett av følgende under Tilpass:

Hvis du vil

Gjør du dette

Vise grupper

Merk gruppens avmerkingsboks, som er rykket inn under fanen

Skjule grupper

Fjern merket fra gruppens avmerkingsboks, som er rykket inn under fanen

Tilbakestill båndets fanerekkefølge til standardinnstillingene

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Tilpass fanerekkefølgen på båndet.

 2. Klikk Tilbakestill.

Skjul eller vis gruppetitler i båndet

Skjuling av gruppetitler gir deg mer plass å arbeide med.

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

 2. Gjør ett av følgende under Generelt:

Hvis du vil

Gjør du dette

Skjule gruppetitler

Merk avmerkingsboksen Skjul gruppetitler.

Vise gruppetitler

Fjern merket fra avmerkingsboksen Skjul gruppetitler.

PowerPoint

Gjør ett av følgende:

Omorganiser faner

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Tilpass fanerekkefølgen på båndet.

 2. Dra fanen dit du vil ha den.

  Obs!: Du kan ikke flytte Hjem-fanen.

 3. Klikk Fullført.

Skjul faner

Følgende prosedyre skjuler en fane til du viser den igjen. Fanen forblir skjult selv når du lukker og åpner programmet på nytt.

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Tilpass fanerekkefølgen på båndet.

 2. Klikk Skjule faner på båndet på fanen.

 3. Klikk Fullført.

Vis skjulte faner

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

 2. Merk avmerkingsboksen for fanen du vil bruke under Tilpass.

Tilbakestill båndets fanerekkefølge til standardinnstillingene

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Tilpass fanerekkefølgen på båndet.

 2. Klikk Tilbakestill.

Skjul eller vis gruppetitler i båndet

Skjuling av gruppetitler gir deg mer plass å arbeide med.

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

 2. Gjør ett av følgende under Generelt:

Hvis du vil

Gjør du dette

Skjule gruppetitler

Merk avmerkingsboksen Skjul gruppetitler.

Vise gruppetitler

Fjern merket fra avmerkingsboksen Skjul gruppetitler.

Excel

Gjør ett eller flere av følgende:

Omorganiser faner

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Tilpass fanerekkefølgen på båndet.

 2. Dra fanen dit du vil ha den.

  Obs!: Du kan ikke flytte Hjem-fanen.

 3. Klikk Fullført.

Skjul faner

Følgende prosedyre skjuler en fane til du viser den igjen. Fanen forblir skjult selv når du lukker og åpner programmet på nytt.

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Tilpass fanerekkefølgen på båndet.

 2. Klikk Skjule faner på båndet på fanen.

 3. Klikk Fullført.

Vis skjulte faner

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

 2. Merk avmerkingsboksen for fanen du vil bruke under Tilpass.

Tilbakestill båndets fanerekkefølge til standardinnstillingene

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Tilpass fanerekkefølgen på båndet.

 2. Klikk Tilbakestill.

Skjul eller vis gruppetitler i båndet

Skjuling av gruppetitler gir deg mer plass å arbeide med.

 1. Klikk Hurtigmeny for handlinger på høyre side av båndet, og klikk deretter Båndinnstillinger.

 2. Gjør ett av følgende under Generelt:

Hvis du vil

Gjør du dette

Skjule gruppetitler

Merk avmerkingsboksen Skjul gruppetitler.

Vise gruppetitler

Fjern merket fra avmerkingsboksen Skjul gruppetitler.

Tilpasse verktøylinjer og menyer

Vis eller skjul en verktøylinje

 • Pek på VerktøylinjerVisning-menyen, og klikk deretter verktøylinjen du vil vise eller skjule.

  Obs!: 

  • Det vises en hake ved siden av navnet på synlige verktøylinjer.

  • Når du åpner et Office-program, vises de samme verktøylinjene som vistes forrige gang du brukte programmet.

  • Hvis knappene på standardverktøylinjen ikke vises, klikker du Knappen for å vise/skjule standard verktøylinje helt til høyre på verktøylinjen. Hvis du bruker Office på Mac OS X 10.7 (Lion), vises ikke denne knappen på standardverktøylinjen.

Forankre eller fristille en verktøylinje

Du kan forankre enkelte verktøylinjer rett under standardverktøylinjen. Hvis en verktøylinje er fristilt (ikke forankret), kan du plassere den hvor du vil på skjermen.

 1. Pek på VerktøylinjerVisning-menyen, og klikk deretter Tilpass verktøylinjer/menyer.

 2. Klikk fanen Verktøylinjer og menyer.

  Vis-kolonnen angir verktøylinjene som for øyeblikket vises.

 3. Merk av for eller fjern merket for den aktuelle verktøylinjen, under Forankre.

  Obs!: 

  • Hvis avmerkingsboksen Forankre ikke finnes for en verktøylinje, kan den ikke forankres under standardverktøylinjen. Du kan imidlertid dra en fristilt verktøylinje manuelt til menylinjen for å forankre den der.

  • Standardverktøylinjen, hvis den viser, må være forankret.

Legge til eller fjerne knapper eller kommandoer fra en verktøylinje eller fra menylinjen

 1. Pek på VerktøylinjerVisning-menyen, og klikk deretter Tilpass verktøylinjer/menyer.

 2. Klikk fanen Verktøylinjer og menyer.

 3. Merk av for Vis for verktøylinjen du vil endre.

 4. Klikk Kommandoer-fanen.

 5. Klikk en kategori under Kategorier.

 6. Gjør noe av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Legge til en kommando på en verktøylinje eller på menylinjen

  Gå til Kommandoer, og dra en kommando fra Kommandoer-listen til der du vil legge den til på verktøylinjen eller menylinjen.

  Fjerne en kommando fra en verktøylinje eller menylinjen

  Dra en kommando på verktøylinjen eller menylinjen bort fra verktøylinjen.

Tilpasse navnet eller utseendet til en menykommando eller en verktøylinjeknapp

 1. Pek på VerktøylinjerVisning-menyen, og klikk deretter Tilpass verktøylinjer/menyer.

 2. Klikk fanen Verktøylinjer og menyer.

 3. Merk av for verktøylinjen som inneholder knappen eller menykommandoen du vil endre, under Vis.

 4. Fjern merket for verktøylinjen som inneholder knappen eller menykommandoen du vil endre, under Forankre.

  Viktig!: Du kan bare endre egenskapene for knappene på verktøylinjen eller menykommandoene når verktøylinjen ikke er forankret. Du kan ikke endre egenskapene for knapper eller menykommandoer på standardverktøylinjen.

 5. Dobbeltklikk knappen eller kommandoen du vil endre på verktøylinjen eller menylinjen.

 6. Foreta de endringene du vil.

Se også

minimere eller utvide båndet

Slå av eller slå på båndet

Bli bedre kjent med båndet

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×