Tilpasse båndet i Office

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hva du kan tilpasse: du kan tilpasse båndet for å ordne faner og kommandoer i rekkefølgen du vil ha dem, skjule eller vise båndet og skjule kommandoene du ikke bruker så ofte. Du kan også eksportere eller importere et tilpasset bånd.

Et bilde som viser delene i en båndet: kategorier, kommandoer, gruppekommandoer

Hva du kan ikke tilpasse: du kan redusere størrelsen på båndet eller størrelsen på teksten eller ikonene på båndet. Det er den eneste måten å gjøre dette til å endre skjermoppløsning, noe som vil endre størrelsen på alt på siden.

Når du tilpasser båndet: tilpasningene gjelder bare for Office-programmet du arbeider i, på tidspunktet. Hvis du tilpasse båndet i Word, være ikke for eksempel de samme endringene synlig i Excel. Hvis du vil tilsvarende tilpassinger i andre Office-programmer, må du åpne hver av disse apper for å gjøre de samme endringene.

Tips!: Du kan ikke endre fargen på båndet eller ikonene i gruppen, men du kan endre fargevalget som brukes i hele Office. Se Endre Office-temaetfor mer informasjon.

Slik skjuler båndet:

 1. Åpne appen du vil skjule båndet i, for eksempel Word eller Excel.

 2. Velg ^ i øverst til høyre i appen.

  Velg den ^ å skjule båndet.

Slik viser du båndet:

 1. Velg en kategori, for eksempel Hjem.

 2. Velg Løsne-knappen i Office 2016 til å feste båndet øverst slik at det forblir det når båndet utvides i øverst til høyre.

  Øverst til høyre på skjermen, velg deretter Fest til å feste båndet til siden slik at det forblir det.

Hvis du bruker lesemodus, trykker du Esc for å vise båndet.

Fanene på båndet er hjem, Sett inn, utforming og så videre. Bildet nedenfor viser for eksempel kategoriene i Word.

Et bilde av kategorier på båndet i Word.

Du kan legge til egendefinerte faner eller gi nytt navn til og endre rekkefølgen på standardkategorier som er innebygd i Office. Egendefinerte faner i listen Tilpass båndet har (egendefinert) etter navnet, men word (egendefinert) vises ikke på båndet.

Åpne vinduet «Tilpass båndet»

Hvis du vil arbeide med båndet, må du gå til Tilpass båndet-vinduet. Her viser vi hvordan du gjør det.

 1. Åpne appen du vil tilpasse båndet i, for eksempel Word eller Excel.

 2. Plasser musen i et tomt område på båndet, og høyreklikk.

  Plasser musen på et tomt område i båndet og høyreklikk, og velg deretter Tilpass båndet.

 3. Klikk Tilpass båndet.

Nå er du klar til å gjøre fremgangsmåten nedenfor for å tilpasse båndet.

Endre rekkefølgen på standardfaner eller egendefinerte faner

Du kan endre rekkefølgen på Hjem, Sett inn, tegn, utforming og andre kategorier. Du kan ikke endre plasseringen av kategorien fil .

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du fanen du vil flytte.

  Merk kategorien du vil flytte, og deretter bruke opp og pil ned til å endre plasseringen.

 2. Klikk pilene Flytt opp eller Flytt ned til du har ønsket rekkefølge.

 3. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Legge til en egendefinert fane

Når du klikker Ny fane, legger du til en tilpasset fane og en egendefinert gruppe. Du kan bare legge til kommandoer på egendefinerte grupper.

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du Ny fane.

 2. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Gi nytt navn til en standard eller egendefinert fane

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du den fanen du vil gi nytt navn til.

 2. Klikk Gi nytt navn, og skriv deretter inn det nye navnet.

 3. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Skjule en standard eller egendefinert fane

Du kan skjule både egendefinerte faner og standardfaner. Men du kan bare fjerne egendefinerte faner. Du kan ikke skjule kategorien fil.

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet fjerner du merket i avmerkingsboksen ved siden av standardfanen eller den egendefinerte fanen du vil skjule.

 2. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Fjerne en egendefinert fane

Du kan skjule både egendefinerte og standard faner, men du kan bare fjerne egendefinerte faner. De egendefinerte fanene og gruppene har (Egendefinert) etter navnet, men ordet (Egendefinert) vises ikke på båndet.

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du fanen du vil fjerne.

 2. Klikk Fjern.

 3. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Du kan legge til egendefinerte grupper eller gi nytt navn til og endre rekkefølgen på standardgruppene som er innebygd i Office. Egendefinerte grupper i listen Tilpass båndet har (egendefinert) etter navnet, men word (egendefinert) vises ikke på båndet.

Endre rekkefølgen på standard og egendefinerte grupper

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du gruppen du vil flytte.

 2. Klikk pilene Flytt opp eller Flytt ned til du har ønsket rekkefølge.

 3. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Legge til en egendefinert gruppe i en kategori

Du kan legge til en egendefinert gruppe på enten en egendefinert fane eller en standardfane.

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du fanen du vil legge til en gruppe på.

 2. Klikk Ny gruppe.

 3. Hvis du vil gi nytt navn til gruppen Ny gruppe (Egendefinert) høyreklikker du gruppen, klikker Gi nytt navn, og skriver deretter inn et nytt navn.

  Obs!: Du kan også legge til et ikon som skal representere den egendefinerte gruppen ved å klikke den egendefinerte gruppen, og deretter Gi nytt navn. Velg et ikon som skal representere gruppen når dialogen Symbol åpnes.

 4. Høyreklikk gruppen, og klikk deretter Skjul kommandoetiketter for å skjule etikettene for kommandoer du legger til i denne egendefinerte gruppen. Gjenta for å vise dem.

 5. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Gi nytt navn til en standardgruppe eller egendefinert gruppe

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du den fanen eller gruppen du vil gi nytt navn til.

 2. Klikk Gi nytt navn, og skriv deretter inn det nye navnet.

 3. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Fjerne en standardgruppe eller egendefinert gruppe

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du gruppen du vil fjerne.

 2. Klikk Fjern.

 3. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Erstatte en standardgruppe med en egendefinert gruppe

Du kan ikke fjerne en kommando fra en gruppe som er innebygd i Microsoft Office. Du kan imidlertid lage en egendefinert gruppe med kommandoer som skal erstatte standardgruppen.

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du standardfanen du vil legge til en egendefinert gruppe på.

 2. Klikk Ny gruppe.

 3. Høyreklikk den nye gruppen, og klikk deretter Gi nytt navn.

 4. Skriv inn et navn for den nye gruppen, og velg et ikon som skal representere den nye gruppen når båndet er endret.

 5. Klikk Hovedfaner i Velg kommandoer fra listen.

 6. Klikk plusstegnet (+) ved siden av standardfanen som inneholder gruppen du vil tilpasse.

 7. Klikk plusstegnet (+) ved siden av standardgruppen du vil tilpasse.

 8. Klikk kommandoen du vil legge til i den egendefinerte gruppen, og klikk deretter Legg til.

 9. Høyreklikk standardgruppen, og klikk Fjern.

For å legge til kommandoer i en gruppe må du først legge til en egendefinert gruppe på en standardfane eller til en ny egendefinert fane. Bare kommandoer som er lagt til i egendefinerte grupper, kan gis nytt navn.

Standardkommandoer vises i grå tekst. Du kan ikke gi disse nytt navn, endre ikonene deres, eller endre rekkefølgen deres.

Kommandoer lagt til i en ny gruppe i en standardkategori

Endre rekkefølgen på kommandoer i egendefinerte grupper

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du kommandoen du vil flytte.

 2. Klikk pilene Flytt opp eller Flytt ned til du har ønsket rekkefølge.

 3. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Legge til kommandoer på en egendefinert gruppe

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du den egendefinerte gruppen du vil legge til en kommando i.

 2. I Velg kommandoer fra listen klikker du listen du vil legge til kommandoer fra, for eksempel Populære kommandoer eller Alle kommandoer.

  Listen Velg kommandoer fra

 3. Klikk en kommando i listen du velger.

 4. Klikk Legg til.

 5. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Fjerne en kommando fra en egendefinert gruppe

Du kan bare fjerne kommandoer fra en egendefinert gruppe.

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du kommandoen du vil fjerne.

 2. Klikk Fjern.

 3. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Gi nytt navn til en kommando du la til en egendefinert gruppe

 1. I vinduet Tilpass båndet under listen Tilpass båndet klikker du kommandoen du vil gi nytt navn.

 2. Klikk Gi nytt navn, og skriv deretter inn det nye navnet.

 3. For å se og lagre endringene, klikker du OK.

Du kan tilbakestille alle kategoriene til sin opprinnelige tilstand, eller du kan tilbakestille Velg fanene til sin opprinnelige tilstand. Når du tilbakestiller alle kategorier på båndet, kan du også tilbakestille verktøylinjen for hurtigtilgang for å vise bare de standardkommandoene.

Følg disse trinnene for å tilbakestille båndet:

 1. I vinduet Tilpass båndet klikker du Tilbakestill.

 2. Klikk Tilbakestill alle tilpasninger.

Tilbakestille bare den valgte fanen til standardinnstillingen

Du kan bare tilbakestille standardfanene til standardinnstillingene.

 1. Standardfanen du vil tilbakestille til standardinnstillingene, velger du i vinduet Tilpass båndet.

 2. Klikk Tilbakestill, og klikk deretter Tilbakestill bare den merkede båndfanen.

Du kan dele båndet og verktøylinje for hurtigtilgang tilpassinger til en fil som kan importeres og brukes av en kollega eller på en annen datamaskin.

Trinn 1: eksportere tilpassede båndet:

 1. I vinduet Tilpass båndet klikker du Importer/eksporter.

 2. Klikk Eksporter alle tilpasninger.

Trinn 2: Importere tilpassede båndet og verktøylinje for hurtigtilgang på den andre datamaskinen

Viktig!: Når du importerer en fil med et tilpasset bånd, går alle tidligere tilpasninger for båndet og Verktøylinje for hurtigtilgang tapt. Hvis du tror at du vil gå tilbake til tilpasningen du har for øyeblikket, må du eksportere dem før du importerer nye tilpasninger.

 1. I vinduet Tilpass båndet, klikker du Importer/eksporter.

 2. Klikk Importere fil med tilpasninger.

Beslektede emner

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×