Tilordne roller og tillatelser for å behandle termsett

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du skal kunne opprette eller endre en term i behandling av termlager, må du ha én av tre bestemte roller: Administrator for termlager, Gruppeadministrator eller bidragsyter.

Skjermbilde av tekstboksen Administratorer for termlager i administrasjonssenteret for SharePoint. I denne boksen kan du skrive inn navnet på personen du vil legge til som administrator.

En Administrator for termlager kan gjøre disse oppgavene:

 • Opprette eller slette termsettgrupper

 • Legge til eller fjerne gruppeadministratorer eller bidragsytere

 • Endre arbeidsspråkene for termlageret

 • Alle oppgaver som en gruppeadministrator eller bidragsyter kan gjøre

Viktig!: Du må være en administrator for termlager for å kunne oppnevne flere administratorer for termlager.

Legge til en Administrator for termlager:

 1. Åpne behandling av termlager.

 2. Velg taksonomien i Trevisningsruten til venstre.

Et skjermbilde av trevisningen i verktøyet for behandling av termlager der navnet på taksonomien og de underordnede mappene vises.

 1. Skriv inn navnene på personene som du vil legge til, i kategorien Generelt i Egenskaper-ruten i boksen Administratorer for termlager. Du kan også klikke knappen Bla gjennom for å finne og legge til brukere.

 2. Klikk Lagre når du er ferdig med å legge til navn på personer du vil skal være administratorer for termlager.

Legge til gruppeadministratorer

En Gruppeadministrator kan gjøre disse oppgavene:

 • Legge til eller fjerne bidragsytere

 • Alle oppgaver som en bidragsyter kan gjøre

Viktig!: Du må være administrator for termlager for å kunne legge til nye gruppeadministratorer.

Legge til en Gruppeadministrator:

 1. Gå til nettstedet der du vil legge til en gruppeadministrator.

 2. Åpne behandling av termlager.

 3. Velg gruppen der du vil legge til en gruppeadministrator, i trevisningsruten til venstre.

 4. Skriv inn navnene på personene du vil legge til, i Gruppeadministratorer-boksen i kategorien Generelt i ruten for egenskaper. Du kan også klikke Bla gjennom hvis du vil søke etter og legge til brukere.

 5. Klikk Lagre når du er ferdig med å legge til navn på personer du vil skal være gruppeadministratorer.

Legge til bidragsytere

En bidragsyter kan opprette eller endre et termsett.

Du må være enten administrator for termlager eller gruppeadministrator for en bestemt gruppe for å kunne legge til bidragsytere i den gruppen.

Obs!: Rollen bidragsyter i forvaltede metadata er annerledes enn en bidragsyter på et nettsted.

 1. Gå til nettstedet der du vil legge til en bidragsyter.

 2. Åpne behandling av termlager.

 3. Velg gruppen der du vil legge til en bidragsyter, i trevisningsruten til venstre.

 4. Skriv inn navnene på personene du vil legge til, i Bidragsytere-boksen i kategorien Generelt i ruten for egenskaper. Du kan også klikke Bla gjennom hvis du vil søke etter og legge til brukere.

 5. Klikk Lagre når du er ferdig med å legge til navn på personer du vil skal være bidragsytere.

I denne artikkelen

Roller for forvaltede metadata

Metadataoppgaver som andre nettstedsbrukere kan utføre

Legge til en Administrator for termlager

Legge til Gruppeadministratorer

Legge til bidragsytere

Åpne behandling av termlager

Roller for forvaltede metadata

Oppgavene du kan utføre i verktøyet for behandling av termlager, fastsettes av rollen du er tilordnet.

Obs!: Når du konfigurerer et termsett, kan du angi en gruppe eller person som eier, kontakt eller deltaker for termsettet. Disse etikettene gir ingen bestemte tillatelser til å arbeide med termsettet. De gjør det i stedet enkelt å spore eierne av eller deltakerne i et termsett.

Til toppen av siden

Metadataoppgaver som andre nettstedsbrukere kan utføre

Nettstedsbrukere som ikke har en tilordnet rolle i verktøyet for behandling av termlager, kan bruke termer og termsett på andre måter.

Nettstedsbrukere som minst har bidragstillatelse på nettstedet, kan utføre følgende oppgaver med forvaltede metadata:

 • Oppdatere verdier i kolonner for forvaltede metadata (hvis termsett som er knyttet til kolonnene, er åpne, og hvis kolonnen støtter utfyllingsalternativer)

 • Legge til nye termer i et termsett når de oppdaterer verdien for en kolonne for forvaltede metadata

 • Opprette nye organisasjonsnøkkelord når de oppdaterer kolonnen for organisasjonsnøkkelord for en liste eller et bibliotek

 • Bruke metadatanavigasjon i lister eller biblioteker til å filtrere visning av elementer

 • Bruke forvaltede termer eller organisasjonsnøkkelord i søkespørringer og deretter begrense søkeresultatene basert på disse termene

Nettstedsbrukere som har de aktuelle tillatelsene (for eksempel nettstedseiere), kan opprette nye kolonner for forvaltede metadata for lister, biblioteker eller innholdstyper. Når de oppretter disse kolonnene, kan de opprette nye termsett som er lokale for nettstedssamlingen, og de kan forvalte termene i disse termsettene.

Til toppen av siden

Åpne verktøyet for behandling av termlager

Hvis du vil åpne verktøyet for behandling av termlager, velger du SharePoint-miljøet du bruker, og følger deretter fremgangsmåten.

I SharePoint Online

 1. Gå til Administrasjonssenter for SharePoint Online.

 2. Klikk Termlager.

  I SharePoint Server

 3. Klikk Områdeinnhold på hjemmesiden i områdesamlingen.

 4. Klikk InnstillingerOmrådeinnhold-siden.

 5. Klikk Behandling av termlager under Områdeadministrasjon på siden Innstillinger for område.

Når du har åpnet verktøyet for behandling av termlager, kan du tilordne roller.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×