Tilordne og spore oppgaver

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I tillegg til å opprette dine egne oppgaver, kan du opprette oppgaver du tilordner til andre.

Oppgaver er med på å spore ting du må gjøre. Du kan også tilordne oppgaver til andre personer.

 1. Klikk Oppgaver i navigasjonsfelt, og klikk deretter Ny oppgave, eller åpne en eksisterende oppgave.

  Hurtigtast    Trykk CTRL+SKIFT+N for å opprette en oppgave.

 2. Klikk Tilordne oppgave.

  Tilordne oppgave-kommandoen på båndet

 3. I Til-boksen skriver du inn et navn eller en e-postadresse.

 4. Angi Emne, Startdato og forfallsdato.

  Egenskaper for start- og forfallsdato for en tilordnet oppgave

 5. Hvis du vil at oppgaven skal gjentas, klikker du Regelmessighet, velger ønskede alternativer og klikker deretter OK.

 6. Klikk Send.

  Obs!: Hvis du tilordner en regelmessig oppgave, beholdes en kopi av oppgaven i oppgavelisten, men den oppdateres aldri. Hvis du merker av for Send meg en statusrapport når denne oppgaven er fullført, får du statusrapporter for hver fullførte forekomst av oppgaven.

Når du åpner en tilordnet oppgave, kan du analysere fremdriften i tildelte aktiviteter med % fullført-boksen som du eller mottakeren kan oppdatere når de sender du en statusrapport for tilordnet oppgave.

Outlook kan spore fremdriften for en oppgave tilordnet til én person. Hvis du vil til flere personer arbeider på en aktivitet, er det lurt å dele opp aktiviteten i mindre deler eller tilordne hver oppgave enkeltvis. Hvis du vil spore en rapport som skal skrives av tre forfattere, kan du for eksempel opprette tre separate oppgaver kalt Skrive rapport: Karen, Skrive rapport: Carlos, og Skrive rapport: Michiyo, og tilordne hver enkelt aktivitet til riktig forfatter.

Spore oppgaver du har tilordnet til noen andre

 1. Klikk Oppgaver i navigasjonsfelt.

 2. Klikk Visning > Endre visning > Tilordnet.

Kommandoen for visning for tilordnet oppgave på båndet

Tilordnede oppgaver mangler

Hvis oppgaver du har tilordnet, ikke vises, kan det hende at Outlook ikke er konfigurert slik at det beholder kopier av oppgaver du tilordner.

 1. Klikk Fil > Alternativer > Oppgaver.

 2. Merk av for Hold oppgavelisten min oppdatert med kopier av oppgaver jeg tilordner til andre personer under Oppgavealternativer.

Avmerkingsboksen Hold oppgavelisten min oppdatert med kopier av oppgaver jeg tilordner til andre personer

Når du aktiverer dette alternativet, spores ikke oppgavene du allerede har tilordnet, men nye oppgaver du tilordner, spores.

Når du oppretter en aktivitet og tilordne den til noen, kan det hende noen management pliktene å vedlikeholde den til den er fullført. Du kan for eksempel vil statusrapporter og oppdateringer på fremdriften for oppgaven. Hvis personen du gi oppgaven avviser det, bør du også tilordne oppgaven til en annen person.

Hvis du vil tilordne en oppgave, må du først opprette oppgaven, og sende den som en oppgaveforespørsel til andre. Personen som mottar oppgaveforespørselen blir midlertidige eieren av aktiviteten. Denne personen kan avslå oppgaven, godta oppgaven eller tilordne oppgaven til en annen person. Hvis oppgaven er avslått, returneres den til deg.

Obs!: Selv om en avslått oppgave returneres til deg, eies aktiviteten fortsatt av mottakeren før du godtas av oppgaven i oppgavelisten din egen.

Tilordne en oppgave til noen

 1. Gjør ett av følgende:

  • Slik tilordner du en ny aktivitet     Pek på Nyfil-menyen, og klikk deretter Oppgaveforespørsel.

   Sende en oppgaveforespørsel til andre

  • Tilordne en eksisterende oppgave     Åpne oppgaven du vil tilordne i oppgavelisten. Klikk Tilordne oppgave på i gruppen Behandle oppgave i kategorien aktivitet.

 2. Skriv inn navnet eller e-postadressen til personen du vil tilordne oppgaven, i til-boksen.

  Hvis du vil velge navnet fra en liste, klikker du knappen til.

 3. Skriv inn et navn på oppgaven i Emne-boksen.

  Obs!: Emne-boksen er allerede fylt ut for en eksisterende oppgave.

 4. Velg forfallsdato og Status for alternativene du vil bruke.

 5. Merk av eller fjern merket for Behold en oppdatert kopi av denne oppgaven i oppgavelisten og merket for Send meg en statusrapport når denne oppgaven er fullført.

 6. Hvis du vil at oppgaven skal gjentas, klikker du Regelmessighet i Alternativer-gruppen i kategorien oppgave, velger du alternativene du vil bruke, og klikk deretter OK.

 7. Skriv inn informasjonen du vil inkludere i oppgaven i brødteksten i den regelmessige aktiviteten.

 8. Klikk Send Knapp .

  Obs!: Hvis du tilordner en regelmessig aktivitet, forblir en kopi av oppgaven i oppgavelisten din, men vil ikke bli oppdatert. Hvis du velger merket for Send meg en statusrapport når denne oppgaven er fullført, får du en statusrapport for hver fullførte forekomst av aktiviteten.

 1. Åpne oppgaven du vil sende.

 2. Klikk Videresend i kategorien oppgave i gruppen Behandle oppgave.

  Hurtigtasten for å videresende en aktivitet, trykker du CTRL + F.

 3. Skriv inn mottakerens navn eller e-postadresser i boksene til og kopi.

 4. Skriv meldingen du vil ta med i brødteksten av aktiviteten. Hvis du vil sende mer enn én aktivitet, drar du de andre oppgavene fra oppgavelisten til brødteksten i oppgaven som du videresender.

 5. Klikk Send Knapp .

 1. Åpne e-postmeldingen som inneholder oppgaveforespørselen. Denne meldingen er vanligvis i Sendte elementer-mappen.

 2. Klikk Gå tilbake til oppgavelisten i gruppen Behandle oppgave i kategorien oppgave.

Du kan også ta tilbake oppgaven fra avslått oppgavemeldingen ved å klikke Gå tilbake til oppgavelisten.

Det er tre måter å spore oppgaver som du har tilordnet til andre personer:

 • Automatisk beholde kopier av oppgaver du tilordner, og motta automatiserte statusrapporter   

  1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen.

  2. Klikk Alternativer for aktiviteter.

  3. Merk av for Behold oppdaterte kopier av tilordnede oppgaver i oppgavelisten.

  4. Merk av for Send statusrapporter når tilordnede oppgaver er fullført.

 • Vise oppgaver som du har tilordnet til andre   

  1. Klikk oppgaver.

  2. Velg Gjeldende visningVis-menyen, og klikk deretter tildeling.

 • Vis listen over personer som mottar oppdaterte kopier av en tilordnet oppgave   

  1. Åpne den tilordnede oppgaven du vil vise listen.

  2. Vise navnene i listeboksen oppdateringenDetaljer-fanen.

 1. Åpne oppgaven eller oppgaveforespørsel.

 2. Klikk Godta eller Avslå i gruppen Behandle oppgave i kategorien aktivitet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Rediger svaret før det sendes, Skriv inn kommentaren i meldingen, og klikk deretter Send.

  • Klikk Send svaret nå.

 1. Åpne oppgaven du vil sende en statusrapport eller kommentar.

 2. Klikk enten Send statusrapport, Svar eller Svar til alle i gruppen Behandle oppgave i kategorien oppgave.

 3. Skriv inn mottakerens navn eller e-postadresser i boksene til og kopi.

  Hvis oppgaven er tilordnet til deg, legges navnene på personene som skal oppdateres automatisk.

 4. Skriv inn informasjonen du vil inkludere i status-rapporten i brødteksten i meldingen.

 5. Klikk Send Knapp .

Når du oppretter en aktivitet og tilordne den til noen, kan det hende noen management pliktene å vedlikeholde den til den er fullført. Du kan for eksempel vil statusrapporter og oppdateringer på fremdriften for oppgaven. Hvis personen du gi oppgaven avviser det, bør du også tilordne oppgaven til en annen person.

Hvis du vil tilordne en oppgave, må du først opprette oppgaven, og sende den som en oppgaveforespørsel til andre. Personen som mottar oppgaveforespørselen blir midlertidige eieren av aktiviteten. Denne personen kan avslå oppgaven, godta oppgaven eller tilordne oppgaven til en annen person. Hvis oppgaven er avslått, returneres den til deg.

Obs!: Selv om en avslått oppgave returneres til deg, eies aktiviteten fortsatt av mottakeren før du godtas av oppgaven i oppgavelisten din egen.

Tilordne en oppgave til noen

 1. Gjør ett av følgende:

  • Slik tilordner du en ny aktivitet     Pek på Nyfil-menyen, og klikk deretter Oppgaveforespørsel.

   Sende en oppgaveforespørsel til andre

  • Tilordne en eksisterende oppgave     Åpne oppgaven du vil tilordne i oppgavelisten. Klikk Tilordne oppgave på i gruppen Behandle oppgave i kategorien aktivitet.

 2. Skriv inn navnet eller e-postadressen til personen du vil tilordne oppgaven, i til-boksen.

  Hvis du vil velge navnet fra en liste, klikker du knappen til.

 3. Skriv inn et navn på oppgaven i Emne-boksen.

  Obs!: Emne-boksen er allerede fylt ut for en eksisterende oppgave.

 4. Velg forfallsdato og Status for alternativene du vil bruke.

 5. Merk av eller fjern merket for Behold en oppdatert kopi av denne oppgaven i oppgavelisten og merket for Send meg en statusrapport når denne oppgaven er fullført.

 6. Hvis du vil at oppgaven skal gjentas, klikker du Regelmessighet i Alternativer-gruppen i kategorien oppgave, velger du alternativene du vil bruke, og klikk deretter OK.

 7. Skriv inn informasjonen du vil inkludere i oppgaven i brødteksten i den regelmessige aktiviteten.

 8. Klikk Send Knapp .

  Obs!: Hvis du tilordner en regelmessig aktivitet, forblir en kopi av oppgaven i oppgavelisten din, men vil ikke bli oppdatert. Hvis du velger merket for Send meg en statusrapport når denne oppgaven er fullført, får du en statusrapport for hver fullførte forekomst av aktiviteten.

 1. Åpne oppgaven du vil sende.

 2. Klikk Videresend i kategorien oppgave i gruppen Behandle oppgave.

  Hurtigtasten for å videresende en aktivitet, trykker du CTRL + F.

 3. Skriv inn mottakerens navn eller e-postadresser i boksene til og kopi.

 4. Skriv meldingen du vil ta med i brødteksten av aktiviteten. Hvis du vil sende mer enn én aktivitet, drar du de andre oppgavene fra oppgavelisten til brødteksten i oppgaven som du videresender.

 5. Klikk Send Knapp .

 1. Åpne e-postmeldingen som inneholder oppgaveforespørselen. Denne meldingen er vanligvis i Sendte elementer-mappen.

 2. Klikk Gå tilbake til oppgavelisten i gruppen Behandle oppgave i kategorien oppgave.

Du kan også ta tilbake oppgaven fra avslått oppgavemeldingen ved å klikke Gå tilbake til oppgavelisten.

Det er tre måter å spore oppgaver som du har tilordnet til andre personer:

 • Automatisk beholde kopier av oppgaver du tilordner, og motta automatiserte statusrapporter   

  1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen.

  2. Klikk Alternativer for aktiviteter.

  3. Merk av for Behold oppdaterte kopier av tilordnede oppgaver i oppgavelisten.

  4. Merk av for Send statusrapporter når tilordnede oppgaver er fullført.

 • Vise oppgaver som du har tilordnet til andre   

  1. Klikk oppgaver.

  2. Velg Gjeldende visningVis-menyen, og klikk deretter tildeling.

 • Vis listen over personer som mottar oppdaterte kopier av en tilordnet oppgave   

  1. Åpne den tilordnede oppgaven du vil vise listen.

  2. Vise navnene i listeboksen oppdateringenDetaljer-fanen.

 1. Åpne oppgaven eller oppgaveforespørsel.

 2. Klikk Godta eller Avslå i gruppen Behandle oppgave i kategorien aktivitet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Rediger svaret før det sendes, Skriv inn kommentaren i meldingen, og klikk deretter Send.

  • Klikk Send svaret nå.

 1. Åpne oppgaven du vil sende en statusrapport eller kommentar.

 2. Klikk enten Send statusrapport, Svar eller Svar til alle i gruppen Behandle oppgave i kategorien oppgave.

 3. Skriv inn mottakerens navn eller e-postadresser i boksene til og kopi.

  Hvis oppgaven er tilordnet til deg, legges navnene på personene som skal oppdateres automatisk.

 4. Skriv inn informasjonen du vil inkludere i status-rapporten i brødteksten i meldingen.

 5. Klikk Send Knapp .

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×