Tilordne felt i Business Contact Manager

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du importerer data fra et annet program til Business Contact Manager for Outlook, kan dataene kategoriseres i forskjellige felt som brukes i Business Contact Manager-database. Hvis du vil importere dataene på riktig måte, må du merke hvilket felt i den importerte filen samsvarer med en tilsvarende felt i Business Contact Manager for Outlook. Denne prosessen kalles tilordning.

Tips!: Før du importerer en datafil, anbefaler vi at du sammenligner feltene mot feltene i Konto eller Forretningskontaktpost, og sorterer dem slik at det samsvarer med feltene. Hvis du for eksempel ikke ta med poststed og delstat i Business adresse-feltet. opprette dem som to verdier slik at du kan tilordne virksomheten adresse, by, og angi felt separat.

Fra      Dra en verdi fra Verdi-listen til feltet du vil tilordne den til, i Felt-listen. Når du har tilordnet en verdi, vises det et hakemerke ved siden av verdien i Verdi-listen, og verdinavnet vises ved siden av navnet på det tilordnede feltet i Felt-listen.

Til      Dra et element fra Felt-listen til verdien i Verdilisten som det er tilordnet fra, for å fjerne tilordningen for feltet.

Automatisk kart      Klikk denne knappen for å la Business Contact Manager for Outlook automatisk tilordne feltene.

Fjern tilordning      Klikk denne knappen hvis du vil fjerne alle tilordningene fra kildeverdiene til målfeltene.

Bruk forrige tilordning      Når en fil er importert, er de tilordnede feltene lagret. Klikk denne knappen for å bruke de tidligere tilordningene hvis du bruker en fil med samme navn og samme felt.

Tips!

Du kan tilordne data uten å dra og slippe dem ved å velge en verdi i verdilisten, trykke CTRL + L, merke målfeltet i feltlisten og deretter trykke CTRL + L på nytt.

Klikk Tilordne til nytt felt for å tilordne dataene til nye brukerdefinerte felt, eller for å tilordne til andre eksisterende eller brukerdefinerte felttyper.

Obs!: Denne siden er en del av veiviseren for import og eksport av forretningsdata i Business Contact Manager for Outlook. Du åpner denne veiviseren ved å velge Import og eksportFil-menyen og deretter klikke Business Contact Manager for Outlook.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×