Office
Logg på

Tilordne Exchange-tillatelser for å overføre postbokser til Office 365

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du overfører lokale Exchange-postbokser til Office 365, kreves visse tillatelser for å få tilgang til og, i noen tilfeller, kunne endre disse postboksene. Brukerkontoen som brukes til å koble til den lokale Exchange-organisasjonen under overføringen, trenger disse tillatelsene. Brukerkontoen er kjent som overføringsadministratoren og brukes til å opprette et overføringsendepunkt i den lokale organisasjonen.

Overføringsadministratoren må ha de nødvendige administrative rettighetene i den lokale Exchange-organisasjonen for å kunne opprette et overføringsendepunkt. De samme administrative rettighetene kreves hvis overføringsadministratoren ønsker å opprette en overføringsgruppe dersom organisasjonen ikke har noen overføringsendepunkter. Listen nedenfor viser de administrative rettighetene som overføringsadministratoren må ha for å kunne overføre postbokser til Office 365 ved hjelp av ulike typer overføring:

 • Trinnvis Exchange-overføring   

  For en trinnvis overføring må kontoen til overføringsadministratoren være

  • medlem av gruppen Domeneadministratorer i Active Directory Domain Services (AD DS) i den lokale organisasjonen

   eller

  • være tildelt både FullAccess-tillatelsen for hver lokale postboks OG WriteProperty-tillatelsen til å endre TargetAddress-egenskapen på den lokale brukerkontoen

   eller

  • være tildelt Recieve As-tillatelsen for den lokale postboksdatabasen som lagrer brukerpostbokser OG WriteProperty-tillatelsen til å endre TargetAddress-egenskapen for den lokale brukerkontoen

 • Fullstendig Exchange-overføring   

  For en fullstendig overføring må kontoen til overføringsadministratoren være

  • medlem av gruppen Domeneadministratorer i Active Directory Domain Services (AD DS) i den lokale organisasjonen

   eller

  • tilordnet FullAccess-tillatelsen for hver lokale postboks

   eller

  • tilordnet Receive As-tillatelsen for den lokale postboksdatabasen som lagrer brukerpostboksene

 • Internet Message Access Protocol 4-overføring (IMAP4)   

  For en IMAP 4-overføring, må den kommadelte verdifilen (CSV) for overføringsgruppen inneholde følgende:

  • Brukernavn og passord for hver postboks du vil overføre

   eller

  • Brukernavnet og passordet til en konto i IMAP 4-meldingssystemet som har de nødvendige administrative rettighetene til å få tilgang til alle brukerpostboksene. Hvis du vil lære om IMAP 4-serveren støtter denne tilnærmingen og hvordan du aktiverer den, kan du se dokumentasjonen for IMAP 4-serveren.

Du kan bruke skallet for administrasjon av Exchange i den lokale organisasjonen til å tilordne de nødvendige tillatelsene raskt for å kunne overføre postbokser til Office 365.

Obs!: Fordi Exchange Server 2003 ikke støtter Exchange Management Shell, må du bruke Active Directory brukere og datamaskiner til å tilordne FullAccess-tillatelsen og Exchange Server Manager til å tilordne Receive As-tillatelsen. For mer informasjon, kan du se hvordan for å tilordne tjenestekontoen tilgang til alle postbokser i Exchange Server 2003.

Du finner informasjon om hvordan du overfører postbokser til Office 365 ved hjelp av ulike typer overføring i Måter å overføre e-postkontoer til Office 365 på

Hva må du vite før du begynner?

 • Beregnet tid det tar å fullføre hver prosedyre: 2 minutter.

 • Du må være tildelt tillatelser før du kan utføre denne prosedyren eller prosedyrer. Hvis du vil se hvilke tillatelser du trenger, kan du se "Tillatelser og delegering" posten i delen "Mottakeren klargjøring av tillatelser" i emnet Mottakeren tillatelser .

Hva vil du gjøre?

Tilordne FullAccess-tillatelse

Eksemplene nedenfor viser forskjellige måter å bruke Exchange PowerShell Add-MailboxPermission-cmdleten på for å tilordne FullAccess-tillatelsen til kontoen til overføringsadministratoren for postbokser i den lokale organisasjonen.

Eksempel 1   
FullAccess-tillatelse til postboksen til Terry Adams blir tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren (for eksempel migadmin).

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Eksempel 2   
FullAccess-tillatelse for alle medlemmer av distribusjonsgruppen MigrationBatch1 blir tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren.

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Eksempel 3   
FullAccess-tillatelse for alle postbokser som har verdien MigBatch2 for CustomAttribute10 blir tilordnet til overføringsadministratoren.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Eksempel 4   
FullAccess-tillatelse til alle brukerpostboksene i den lokale organisasjonen blir tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren.

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Hvis du ønsker mer informasjon om syntaks og parametere, kan du se følgende emner:

Hvordan vet du at tilordningen av tillatelser fungerte?

Kjør en av følgende kommandoer for å kontrollere at tilordningen av FullAccess-tillatelse til kontoen til overføringsadministratoren i hvert eksempel var vellykket.

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

Tilordne Receive as-tillatelsen

Følgende eksempel viser hvordan du bruker Exchange PowerShell Add-ADPermission-cmdleten til å tilordne Receive As-tillatelsen til kontoen til overføringsadministratoren for Postboksdatabase 1900992314.

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

For detaljerte syntaksen og parameterinformasjon, kan du se Legge til ADPermission.

Hvordan vet du at tilordningen av tillatelser fungerte?

Kontroller at tilordningen av Receive As-tillatelsen til kontoen til overføringsadministratoren var vellykket i eksempelet. Kjør den følgende kommandoen.

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

Tilordne WriteProperty-tillatelse

Eksemplene nedenfor viser forskjellige måter å bruke Exchange PowerShell Add-ADPermission-cmdleten på for å tilordne WriteProperty-tillatelsen til kontoen til overføringsadministratoren slik at han kan endre TargetAddress-egenskapen for lokale brukerkontoer. Denne funksjonaliteten er nødvendig for å utføre en trinnvis Exchange-migrering hvis overføringsadministratoren ikke er medlem av gruppen Domeneadministratorer.

Eksempel 1   
WriteProperty-tillatelse til å endre TargetAddress-egenskapen for brukerkontoen til Rainer Witte er tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren (for eksempel migadmin).

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Eksempel 2   
WriteProperty-tillatelse til å endre TargetAddress-egenskapen for alle medlemmer av distribusjonsgruppen StagedBatch1 er tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren.

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

Eksempel 3   
WriteProperty-tillatelse til å endre TargetAddress-egenskapen for alle brukerkontoer som har verdien StagedMigration for CustomAttribute15 er tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren.

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Eksempel 4   
WriteProperty-tillatelse til å endre TargetAddress-egenskapen for brukerpostbokser i den lokale organisasjonen er tilordnet til kontoen til overføringsadministratoren.

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Hvis du ønsker mer informasjon om syntaks og parametere, kan du se følgende emner:

Hvordan vet du at tilordningen av tillatelser fungerte?

Kontroller at tilordningen av WriteProperty-tillatelsen til administratorkontoen var vellykket. Kjør en av de følgende kommandoene for å bekrefte at tillatelse ble gitt til å endre TargetAddress-egenskapen ved hjelp av kommandoen i hvert eksempel.

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×