Tilordne en makro til et skjema eller en kontrollknapp

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke en knapp (en skjemakontroll) eller en kommandoknapp (en ActiveX-kontroll) til å kjøre en makro som utfører en handling når en bruker klikker den.

Både en skjemakontrollknapp og en ActiveX-kontrollkommandoknapp kalles også en trykknapp. Du kan bruke en knapp eller en kommandoknapp til å automatisere utskriften av et regneark, filtrering av data eller beregning av tall. Skjemakontrollknapper og ActiveX-kontrollkommandoknapper er generelt like i utseende og funksjon. Men de har noen få ulikheter, som forklares i den neste avsnittene.

Knapp (skjemakontroll)

Eksempel på knappekontroll på skjemaverktøylinje

Kommandoknapp (ActiveX-kontroll)

Eksempel på ActiveX-kommandoknappkontroll

Obs!: ActiveX-kontroller støttes ikke for Mac.

Makroer og VBA-verktøy finner du på Utvikler-fanen. Den er skjult som standard, så det første trinnet er å aktivere den. Hvis du vil ha mer informasjon, se Vis utviklerfanen.

Utvikler-fanen på båndet

Legge til en knapp (skjemakontroll)

 1. Klikk Sett inn i Kontroller-gruppen i dialogboksen Utvikler, og klikk deretter Knapp under Skjemakontroller Knappesymbol .

  kontroller-gruppe

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av knappen skal vises.

  Tilordne makro-dialogboksen vises.

 3. Tilordne en makro til knappen, og klikk deretter på OK.

 4. Høyreklikk knappen og klikk Formater kontroll for å angi kontrollegenskapene for knappen.

Legge til en kommandoknapp (ActiveX-kontroll)

 1. Klikk Sett inn i Kontroller-gruppen i dialogboksen Utvikler, og klikk deretter Kommandoknapp under ActiveX-kontroller Knappesymbol .

  kontroller-gruppe

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av kommandoknappen skal vises.

 3. Klikk på Vis kode i Kontroller-gruppen.
  Visual Basic Editor starter. Kontroller at Klikk er valgt i rullegardinlisten til høyre. Delprosedyren CommandButton1_Click, som vises i bildet under, kjører to makroer når knappen klikkes: VelgC15 og Hallomelding.

  En delprosedyre i Visual Basic Editor

 4. Gjør ett av følgende i delprosedyren for kommandoknappen:

  • Skriv inn navnet på en eksisterende makro i arbeidsboken. Du kan finne makroer ved å klikke Makroer i Kode-gruppen. Du kan kjøre flere makroer fra en knapp ved å skrive inn makronavnene på egne linjer i delprosedyren.

  • Skriv inn din egen VBA-kode.

 5. Lukk Visual Basic Editor, og kontroller at utformingsmodus er deaktivert ved å klikke på Utformingsmodus Knappesymbol .

 6. Du kjører VBA-koden som er tilknyttet knappen, ved å klikke ActiveX-kommandoknappen du nettopp opprettet.

 7. Når du skal redigere ActiveX-kontrollen, må du være i utformingsmodus. Du aktiverer Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

 8. Klikk på Egenskaper Knappesymbol i Kontroller-gruppen under fanen Utvikler for å angi kontrolleregenskapene for kommandoknappen. Du kan også høyreklikke på kommandoknappen og deretter klikke på Egenskaper.

  Obs!: Før du klikker på Egenskaper, må du passe på at objektet du ønsker å undersøke eller endre egenskaper for, allerede er valgt.

  Dialogboksen Properties åpnes. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver egenskap, velger du egenskapen, og deretter trykker du F1 for å vise et emne i Visual Basic Help. Du kan også skrive inn egenskapsnavnet i Søk-boksen i Hjelp for Visual Basic. Tabellen nedenfor gir et sammendrag av egenskapene som er tilgjengelig.

Hvis du vil angi

Bruk denne egenskapen

Generelt:

Om kontrollen lastes når arbeidsboken åpnes. (Overses for ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen kan få fokus og reagere på brukergenererte hendelser.

Enabled (skjema)

Om kontrollen kan redigeres.

Locked (skjema)

Navnet på kontrollen.

Name (skjema)

Måten kontrollen knyttes til cellene under den på (fri flyt; flytt, men ikke skaler eller flytt og skaler).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrives ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen er synlig eller skjult.

Visible (skjema)

Tekst:

Skriftattributter (fet, kursiv, størrelse, gjennomstreking, understreking og vekt).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (skjema)

Beskrivende tekst på kontrollen som identifiserer eller beskriver den.

Caption (skjema)

Om innholdet i kontrollen skal brytes automatisk på slutten av en linje.

WordWrap (skjema)

Størrelse og plassering:

Om størrelsen på kontrollen automatisk justeres for å vise alt innholdet.

AutoSize (skjema)

Høyden eller bredden i punkter.

Height, Width (skjema)

Avstanden mellom kontrollen og venstre eller øvre kant av regnearket.

Left, Top (skjema)

Formatering:

Bakgrunnsfargen.

BackColor (skjema)

Bakgrunnsstilen (gjennomsiktig eller ugjennomsiktig).

BackStyle (skjema)

Forgrunnsfargen.

ForeColor (skjema)

Om kontrollen skal ha skygge.

Shadow (Excel)

Bilde:

Punktgrafikkbildet som skal vises i kontrollen.

Picture (skjema)

Plasseringen av bildet i forhold til teksten (venstre, topp, høyre osv.)

PicturePosition (skjema)

Tastatur og mus:

Hurtigtasten for kontrollen.

Accelerator (skjema)

Et egendefinert museikon.

MouseIcon (skjema)

Typen peker som vises når brukeren plasserer musen over et bestemt objekt (standard, pil, strek og så videre).

MousePointer (skjema)

Om kontrollen får fokus når den klikkes.

TakeFocusOnClick (skjema)

Makroer og VBA-verktøy finner du på Utvikler-fanen. Den er skjult som standard, så det første trinnet er å aktivere den.

 1. Gå til Excel > Innstillinger... > Bånd og verktøylinje.

 2. Merk av i avmerkingsboksen Utvikler i Hovedfaner-listen i kategorien Tilpass båndet, og klikk deretter på Lagre.

Legge til en knapp (skjemakontroll)

 1. Klikk knappen Knappesymbolutvikler-fanen.

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av knappen skal vises.

  Tilordne makro-dialogboksen vises.

  Obs!: Hvis du allerede har satt inn en knapp, kan du høyreklikke på den, og velg Tilordne makro.

 3. Tilordne en makro til knappen, og klikk deretter på OK.

 4. Hvis du vil angi kontrollegenskapene av knappen, høyreklikker du den, og velg deretter Formater kontroll ….

Legge til en kommandoknapp (Visual Basic-kontroll)

 1. Klikk knappen Knappesymbolutvikler-fanen.

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av kommandoknappen skal vises.

  Obs!: Hvis du allerede har satt inn en knapp, kan du høyreklikke på den, og velg Tilordne makro.

 3. Velg Ny, noe som vil åpne Visual Basic Editor (VBE ) til en rute med følgende kode i dialogboksen Tilordne makro:

  Sub ButtonX_Click() 
  End Sub
 4. Gjør ett av følgende i delprosedyren for kommandoknappen mellom Sub og End Sub linjer:

  • Skriv inn navnet på en eksisterende makro i arbeidsboken. Du kan kjøre flere makroer fra en knapp ved å skrive makroen navnene på separate linjer i sub-prosedyre

  • Skriv inn din egen VBA-kode.

 5. Kontroller at utformingsmodus er deaktivert ved å klikke Utformingsmodus Knappesymbol og lukke vinduet Visual Basic-redigering.

 6. Hvis du vil redigere knappen, høyreklikker du den, og klikk deretter Visual Basic på båndet.

 7. Hvis du vil angi kontrollegenskapene av knappen, høyreklikker du den, og velg deretter Formater kontroll ….

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Aktivere eller deaktivere makroer i Office-filer

Aktivere eller deaktivere ActiveX-innstillinger i Office-filer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×