Tilordne en makro til et skjema eller en kontrollknapp

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke en skjemakontrollknapp eller en kommandoknapp (ActiveX-kontrollen) til å kjøre en makro som utfører en handling når en bruker klikker den. Begge disse knappene er også kjent som en knapp, som kan være konfigurert til å automatisere utskrift av et regneark, filtrering av data eller beregne tall. Generelt en skjemakontrollknapp og en ActiveX-kontrollen kommandoknapp ligner i utseende og -funksjonen. De har imidlertid noen forskjeller, som forklart i delene nedenfor.

Knapp (skjemakontroll)

Eksempel på knappekontroll på skjemaverktøylinje

Kommandoknapp (ActiveX-kontroll)

Eksempel på ActiveX-kommandoknappkontroll

Lær hvordan du legger til en makro til en knapp i Excel i avsnittene nedenfor – for Windows eller for Mac.

Obs!: ActiveX-kontroller støttes ikke for Mac.

Du finner makroer og VBA-verktøy i kategorien utvikler, som er skjult som standard.

Første trinn er å aktivere den. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen: vise kategorien Utvikler.

Utvikler-fanen på båndet

Legge til en knapp (skjemakontroll)

 1. Klikk Sett inn i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen, og klikk deretter knappen Knappesymbol under Skjemakontroller.

 2. Klikk der du vil at det øverste venstre hjørnet av knappen skal vises et sted i regnearket. Tilordne makro popup-vinduet vises.

 3. Tilordne en makro til knappen, og klikk deretter på OK.

 4. Høyreklikk knappen og klikk Formater kontroll for å angi kontrollegenskapene for knappen.

Legge til en kommandoknapp (ActiveX-kontroll)

 1. Klikk Sett inn i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen, og klikk deretter Kommandoknapp Knappesymbol under ActiveX-kontroller.

 2. Klikk der du vil at det øverste venstre hjørnet av kommandoknappen skal vises et sted i regnearket.

 3. Klikk Visingskode i Kontroller-gruppen. Dette starter Visual Basic-redigering. Kontroller at Klikk er valgt i rullegardinlisten til høyre. Delprosedyre CommandButton1_Click (se figuren nedenfor) kjører disse to makroer når knappen klikkes: Merkc15 og Hallomelding.

  En delprosedyre i Visual Basic Editor

 4. Gjør ett av følgende i underrutine for kommandoknappen:

  • Skriv inn navnet på en eksisterende makro i arbeidsboken. Du finner makroer ved å klikke makroer i kode-gruppen. Du kan kjøre flere makroer fra en knapp ved å skrive makroen navnene på separate linjer i underrutine.

  • Legge til din egen VBA-kode etter behov.

 5. Lukk Visual Basic Editor, og klikk Utformingsmodus Knappesymbol for å sikre at utformingsmodus er deaktivert.

 6. Hvis du vil kjøre VBA-koden som er nå en del av knappen, klikk ActiveX-kommandoknappen du nettopp opprettet.

 7. Når du skal redigere ActiveX-kontrollen, må du være i utformingsmodus. Du aktiverer Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

 8. Klikk Egenskaper Knappesymbol for å angi kontrollegenskapene for kommandoknappen, i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen. Du kan også høyreklikke kommandoknappen, og klikk deretter Egenskaper.

  Obs!: Før du klikker på Egenskaper, må du passe på at objektet du ønsker å undersøke eller endre egenskaper for, allerede er valgt.


  Dialogboksen Egenskaper vises. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver egenskap, velger du egenskapen, og trykk deretter F1 for å vise et Visual Basic Help emne. Du kan også skrive inn navnet på egenskapen i Hjelp for Visual Basic Søk-boksen. Tabellen nedenfor oppsummerer egenskapene som er tilgjengelige.

Hvis du vil angi

Bruk denne egenskapen

Generelt:

Om kontrollen lastes når arbeidsboken åpnes. (Overses for ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen kan få fokus og reagere på brukergenererte hendelser.

Enabled (skjema)

Om kontrollen kan redigeres.

Locked (skjema)

Navnet på kontrollen.

Name (skjema)

Måten kontrollen knyttes til cellene under den på (fri flyt; flytt, men ikke skaler eller flytt og skaler).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrives ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen er synlig eller skjult.

Visible (skjema)

Tekst:

Skriftattributter (fet, kursiv, størrelse, gjennomstreking, understreking og vekt).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (skjema)

Beskrivende tekst på kontrollen som identifiserer eller beskriver den.

Caption (skjema)

Om innholdet i kontrollen skal brytes automatisk på slutten av en linje.

WordWrap (skjema)

Størrelse og plassering:

Om størrelsen på kontrollen automatisk justeres for å vise alt innholdet.

AutoSize (skjema)

Høyden eller bredden i punkter.

Height, Width (skjema)

Avstanden mellom kontrollen og venstre eller øvre kant av regnearket.

Left, Top (skjema)

Formatering:

Bakgrunnsfargen.

BackColor (skjema)

Bakgrunnsstilen (gjennomsiktig eller ugjennomsiktig).

BackStyle (skjema)

Forgrunnsfargen.

ForeColor (skjema)

Om kontrollen skal ha skygge.

Shadow (Excel)

Bilde:

Punktgrafikkbildet som skal vises i kontrollen.

Picture (skjema)

Plasseringen av bildet i forhold til teksten (venstre, topp, høyre osv.)

PicturePosition (skjema)

Tastatur og mus:

Hurtigtasten for kontrollen.

Accelerator (skjema)

Et egendefinert museikon.

MouseIcon (skjema)

Typen peker som vises når brukeren plasserer musen over et bestemt objekt (standard, pil, strek og så videre).

MousePointer (skjema)

Om kontrollen får fokus når den klikkes.

TakeFocusOnClick (skjema)


Makroer og VBA verktøy finner på utvikler-fanen som er skjult som standard, slik at det første trinnet er å aktivere det.

 1. Gå til Excel > Innstillinger... > Bånd og verktøylinje.

 2. Merk av for utvikler i Hovedkategorier-listen i kategorien Tilpass båndet, og klikk deretter Lagre.

  Merk av for utvikler for å legge den til på båndet

Legge til en knapp (skjemakontroll)

Gjør følgende:

 1. Klikk knappen Knappesymbolutvikler-fanen.

 2. Klikk der du vil at det øverste venstre hjørnet av knappen skal vises et sted i regnearket. Tilordne makro popup-vinduet vises.

  Obs!: Hvis du allerede har satt inn en knapp, kan du høyreklikke på den, og velg Tilordne makro.

 3. Tilordne en makro til knappen, og klikk OK.

 4. Hvis du vil angi kontrollegenskapene av knappen, høyreklikker du den, og velg deretter Formater kontroll ….

Legge til en kommandoknapp (Visual Basic-kontroll)

 1. Klikk knappen Knappesymbolutvikler-fanen.

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av kommandoknappen skal vises.

  Obs!: Hvis du allerede har satt inn en knapp, kan du høyreklikke på den, og velg Tilordne makro.

 3. Velg Ny, noe som vil åpne Visual Basic Editor (VBE ) til en rute med følgende kode i dialogboksen Tilordne makro:

   Sub ButtonX_Click() 
  
   End Sub
 4. I underrutine for kommandoknappen, mellom Sub og End Sub linjene, gjør du ett av følgende:

  • Skriv inn navnet på en eksisterende makro i arbeidsboken. Du kan kjøre flere makroer fra en knapp ved å skrive makroen navnene på separate linjer i sub-prosedyre

  • Legge til din egen VBA-kode.

 5. Klikk Utformingsmodus Knappesymbol for å sikre at utformingsmodus er deaktivert, og deretter lukker vinduet Visual Basic-redigering.

 6. Hvis du vil redigere knappen, høyreklikker du den, og velg Visual Basic.

 7. Hvis du vil angi kontrollegenskapene av knappen, høyreklikker du den, og velg deretter Formater kontroll ….

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×