Tillegg om personvern for Microsoft Outlook Preview

Sist oppdatert: mars 2010

Koble til bilder og andre dokumenter

Hvis du velger å opprette en kobling til et bilde, en fil, en data kilde eller et annet dokument på hard disken eller på en server, blir banen til den filen lagret i Outlook-elementet. I noen tilfeller kan koblingen inneholde ditt brukernavn eller informasjon om servere på nettverket du bruker. Ved datatilkobling kan du velge å lagre et brukernavn eller passord inne i koblingen for datatilkoblingen.

Når du bruker et XML-oppsett på et dokument, lagres også banene til XML-oppsettet som du har opprettet, i dokumentet. Banen kan i noen tilfeller inneholde brukernavnet ditt.

Utskrift

Når du skriver ut et Microsoft Outlook 2010-element og deretter lagrer elementet, lagrer Outlook 2010 banen til skrive ren med elementet. I noen tilfeller kan banen inneholde et brukernavn eller navnet på en datamaskin.

Områder for dokument arbeidsom råder

Outlook 2010 lar deg få tilgang til et dokument arbeidsom råde på et Microsoft SharePoint Foundation 2010-nettsted. Et dokument arbeidsom råde er et delt område hvor du kan samarbeide med andre gruppe medlemmer på ett eller flere dokumenter.

Når du får tilgang til et dokument arbeidsom råde, laster Outlook 2010 ned data fra området for dokument arbeidsom råder for å gi deg informasjon om området. Disse dataene omfatter:

 • Navnet på SharePoint Foundation-nettstedet

 • Netta dressen eller adressen til området

 • Navn, e-postadresser og tillatelses nivåer for nettsteds brukere

 • Lister over dokumenter, oppgaver og annen informasjon som er tilgjengelig fra området

Outlook 2010 inneholder også en liste over SharePoint Foundation-områder som du har besøkt på data maskinen, i form av informasjons kapsler. Denne listen brukes til å gi deg hurtig tilgang til nett stedene du har besøkt tidligere. Listen over områder du har besøkt, åpnes ikke av Microsoft og vises ikke på Internet t med mindre du velger å gjøre listen mer tilgjengelig.

Faks tjeneste

Med faks tjenesten kan du sende en telefaks over Internet t og organisere telefaksene du har sendt i Outlook 2010. Hvis du vil bruke Faks tjenesten, må du registrere deg hos en faks tjeneste leverandør, atskilt fra Microsoft, som behandler fakser og sender dem over Internet t. Microsoft samler ikke inn data av Faks tjenesten.

Når du registrerer deg for Faks tjenesten, oppretter faks tjeneste leverandøren en registrerings pakke som er lagret av faks tjeneste leverandøren og Outlook 2010. Pakken består av adressen til faks tjeneste leverandørens Web område og et "token" som bekrefter din tilgang til faks tjeneste leverandøren. Når du sender en telefaks fra et Office-program, legges denne registrerings pakken til i dokumentet.

Du kan også bruke Faks tjenesten til å beregne prisen på en telefaks uten faktisk å sende telefaksen. Hvis du velger å beregne prisen på en telefaks, bruker Outlook 2010 en kryptert tilkobling til å sende registrerings-tokenet, telefon nummeret som faksen sendes til, og antall sider i telefaksen til faks tjeneste leverandøren. Microsoft mottar ikke eller lagrer denne informasjonen.

SharePoint Foundation

Microsoft SharePoint Foundation 2010 inneholder delte, nettbaserte områder for arbeidsom råder der du kan samarbeide på dokumenter eller møter.

Når du åpner et SharePoint-område, enten ved hjelp av nett leseren eller et Office-program, lagrer nettstedet informasjons kapsler på data maskinen hvis du har tillatelse til å opprette et nytt sekundært område på området. Sammen utgjør disse informasjonskapslene en liste over nettsteder du har tilgang til. Denne listen brukes av flere Office-programmer til å gi deg rask tilgang til nett stedene du har besøkt tidligere.

Listen over områder du har besøkt, åpnes ikke av Microsoft og vises ikke på Internet t med mindre du velger å gjøre listen mer tilgjengelig.

SharePoint Foundation lagrer også en liste over de fem områdene for arbeidsom råder for møte som du har brukt sist, i systemets register. Register oppføringen inneholder nettsteds navnet og URL-adressen til hvert av disse fem områdene, mal språk-ID, mal-ID, malnavn og navn på møte arrangøren. Dette gjør det enkelt å holde oversikt over nett stedene du bruker oftest.

Når du oppretter et nytt Web område eller en ny liste i SharePoint Foundation, lagrer nettstedet følgende for hver person, inkludert for å legge til eller invitere personer til et eksisterende nettsted eller en liste.

 • Fullt navn

 • E-postadresse.

En bruker-ID legges til hvert element som du eller de andre brukerne av området legger til eller endrer på området. Som med alt innhold på SharePoint-området, skal bare administratorer og medlemmer av selve nettstedet ha tilgang til denne informasjonen.

Alle elementer på SharePoint-området inkluderer to felt: opprettet av og endret av. Opprettet av -feltet fylles ut med bruker navnet til personen som opprinnelig opprettet elementet, og datoen det ble opprettet. Endret av -feltet fylles ut med bruker navnet til personen som sist endret Outlook-2010-dokumentet, og datoen for siste endring.

Administratorer av serverne der SharePoint-nettsteder er vert for, har tilgang til enkelte data fra disse nett stedene, som brukes til å analysere bruks mønstrene for nettstedet og forbedre den prosent vise tiden som området er tilgjengelig på. Disse dataene er bare tilgjengelige for serveradministratorene, og deles ikke med Microsoft med mindre Microsoft er vert for SharePoint-nettstedet. Dataene som er angitt spesielt, inneholder navnene, e-postadressene og tillatelsene til alle som har tilgang til nettstedet.

Alle brukere som har tilgang til et bestemt SharePoint-nettsted, kan søke i og vise alt innhold som er tilgjengelig på nettstedet.

Overvåking

Microsoft SharePoint Foundation 2010 inneholder overvåkings funksjoner som lar administratorer beholde et pålitelig revisjons spor om hvordan brukere arbeider med bestemt innhold.

Når systemansvarlige aktiverer overvåkingsfunksjonen i Microsoft SharePoint Foundation, registreres automatisk visse handlinger brukeren utfører, i SharePoint-innholdsdatabasen. Disse handlingene omfatter visning, redigering og inn- og utsjekking. For hver handling som registreres, registreres det identifiseringsinformasjon om filen, handlingen og brukerens SharePoint-ID. Det sendes ingen data til Microsoft i forbindelse med denne funksjonen.

Denne funksjonen er som standard deaktivert, og den er bare tilgjengelig for administratorer for SharePoint-nettsteder der innhold er lagret.

Direktemeldinger og varsler

Outlook 2010 gir deg muligheten til å sende direkte meldinger fra selve programmet, og gir deg muligheten til å bli varslet når personer er tilkoblet eller visse endringer er utført i delte dokumenter eller arbeidsom råder.

Outlook 2010 kan bruke en direkte meldings klient til å gi deg muligheten til å se Internett-bruken til andre personer og sende meldinger til dem. Outlook 2010 inneholder en nett kontroll som lar direkte meldings tilgjengelighet vises på en nettside. Microsoft SharePoint Foundation 2010-sider og Microsoft SharePoint Server 2010-sider gjør begge bruk av denne kontrollen. Ingen av disse side typene overfører tilstede værelses data tilbake til nettserveren. Denne nett kontrollen kan brukes til å overføre tilstede værelses data fra direkte meldings programmet til nettserveren. Tilstedeværelsesdata blir som standard bare sendt til intranettnettsteder, klarerte nettsteder og nettsteder på den lokale datamaskinen.

Registrere makroer

Med makro registrering kan du registrere en sekvens med handlinger, slik at du kan reprodusere handlingene på et senere tidspunkt. Hvis du velger å registrere en makro, blir bruker navnet lagret som en kommentar i koden når makroen opprettes for første gang. Du kan fjerne bruker navnet ditt manuelt fra denne plasseringen.

Outlook-funksjoner

Som personlig informasjons behandling lagrer Outlook 2010 e-post, avtaler, kontakter og adresse bok oppføringer, oppgaver, eventuelle notater du lager ved hjelp av Outlook-notater og alle Logg oppføringer som er lagret i Outlook-loggen.

Som standard er all denne informasjonen lagret på din personlige data maskin og er bare tilgjengelig for deg. Du kan imidlertid dele informasjonen med andre på en av følgende måter:

 • Du kan sende en e-postmelding eller møteforespørsel.

 • Du kan sende eller dele en kontakt eller oppgave. Hvis du sender eller deler en kontakt med noen, blir all informasjonen du har lagret i denne kontakten, delt med den andre personen.

 • Du kan velge å dele kalender informasjon med andre i virksomheten eller med andre i andre nettverk som kan kommunisere med organisasjonens kalender system, for eksempel med personer som har Microsoft Exchange Server eller Windows Live ID-kontoer. Du kan velge hvem du vil dele kalenderen med, og hvor mye informasjon fra kalenderen du vil dele. Du kan når som helst stoppe deling av kalenderen.

 • Du kan sende en kryptert e-postmelding med en digital signatur. Hvis du signerer en melding digitalt, blir denne signaturen lagret med meldingen. Den digitale signaturen inneholder et digitalt sertifikat som kan inneholde en e-postadresse. Hvis du bruker Exchange Server, kan du også publisere offentlige nøkler til den Exchange Server-datamaskinen.

Outlook-integrasjon med Exchange Server

Når du arbeider med en server ved hjelp av Microsoft Exchange Server, samler Outlook 2010 en bestemt ytelses statistikk om de eksterne prosedyre samtalene som Outlook har sendt til serveren. Formålet med denne funksjonen er å la Exchange Server-administratorer bestemme hvor godt serverne deres utfører.

Et eksternt prosedyre anrop er et anrop fra Outlook 2010 til Exchange-serveren, som ber Exchange-serveren om å utføre en oppgave og returnere resultatene til Outlook. Outlook 2010 utsteder for eksempel et eksternt prosedyre anrop til en Exchange-Server når den ber Exchange-serveren sende en ny e-postmelding.

Outlook 2010 samler inn statistikk om antall eksterne prosedyre kall som er gjort, antall vellykkede og mislykkede anrop, antall eksterne prosedyre anrop som har blitt avbrutt, og hvor lenge hvert eksternt prosedyre anrop har tatt. Disse dataene lagres i en fil som kalles en hendelses logg. Ingen personlige opplysninger lagres i disse loggene. Som standard er loggene bare tilgjengelige på brukerens data maskin, men en nettverks administrator kan gjøre denne loggen tilgjengelig for en Exchange Server-administrator.

Automatisk konfigurasjon av konto

Outlook 2010 gir deg mulighet til å automatisk konfigurere Outlook-postboksen til å sende og motta e-postmeldinger fra en server. Hvis du vil konfigurere kontoen automatisk, må du angi bruker navn, passord og e-postadresse i dialog boksen Legg til ny e-postkonto under første kjøring. Hvis du vil endre disse verdiene, gjør du følgende:

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk konto innstillinger.

 3. Klikk konto innstillinger, og velg deretter kontoen du vil endre.

Som standard sendes bruker navnet og passordet over Internet t til en server ved domene navnet for e-postadressen du oppgir. Du kan også velge å konfigurere innstillingene for e-postserveren manuelt ved å klikke alternativet Konfigurer serverinnstillingene manuelt i dialog boksen Legg til ny e-postkonto under første kjøring. Hvis du vil endre disse verdiene, gjør du følgende:

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk konto innstillinger.

 3. Klikk konto innstillinger, og velg deretter kontoen du vil endre.

Sende og spore e-postmeldinger

Outlook 2010 gir deg muligheten til å bruke oppfølgings flagg (når du skriver en ny melding, klikker du oppfølging på båndet) til e-postmeldingene. Disse flaggene brukes til å spore og følge opp både sendte og mottatte e-postmeldinger. Flagg dataene lagres som en del av e-postmeldingen, og i noen tilfeller kan det være tilgjengelig for andre personer du videre sender meldingen til. Som standard fjerner en Microsoft Exchange Server flagg dataene før meldingen sendes til mottakeren.

IRM (Information Rights Management)

IRM (Information Rights Management) lar deg gi bestemte brukere eller grupper rett til å få tilgang til og endre et element. Til tross for noen likheter er ikke IRM det samme som dokument beskyttelse. Med IRM kan du angi tillatelser til hele elementet for bestemte handlinger, for eksempel for å skrive ut elementet eller vide res ende elementet til andre, i tillegg til å lese eller redigere elementet.

Når du lagrer et element med IRM aktivert, lagrer Outlook 2010 til elementet en liste over alle brukere som har rettigheter til elementet, og hva tillatelsene deres er. Denne informasjonen er kryptert slik at bare element eiere kan få tilgang til denne informasjonen.

I tillegg inneholder elementer med IRM aktivert innholds lisenser. En innholds lisens inneholder en e-postadresse, tillatelse og godkjennings informasjon. Hver gang noen prøver å åpne et element med IRM aktivert, kontrollerer Outlook 2010 innholds lisensene som er lagret i elementet mot brukerens identitet. Hvis brukeren aldri har åpnet dokumentet før, kontakter Outlook 2010 en IRM-server, kontrollerer brukerens identitet, laster ned en ny innholds lisens for brukeren (hvis brukeren har de nødvendige rettighetene) og lagrer denne innholds lisensen i elementet.

Element eiere har mulighet til å unngå å lagre innholds lisenser til elementet. Hvis denne innholds lisensen imidlertid ikke er lagret på elementet, må Outlook 2010 kontakte IRM-serveren hver gang elementet åpnes. Hvis Outlook 2010 ikke er koblet til et nettverk eller ikke kan kontakte IRM-serveren, kan ikke elementet åpnes.

Kollega tillegg for SharePoint Server

Tilleggs programmet for kollega importering av Microsoft SharePoint Server hjelper deg med å oppdage kollegene og emnene som du ofte diskuterer i Outlook 2010, og vise dem på det klarerte mitt område på Microsoft SharePoint Server 2010. Hvis du vil generere en liste over dine mulige kolleger, skanner tillegget e-postmappen Sendte elementer for å se etter navn og nøkkel ord sammen med hyppigheten for disse navnene og nøkkel ordene. Listen oppdateres regelmessig og lagres under brukerens profil på den lokale data maskinen. Listen over mulige kolleger åpnes av mitt område Legg til kolleger-siden der du kan velge kollegene du vil legge til i det klarerte mitt område. Dette tillegget er aktivert som standard når du installerer Outlook 2010. Du kan velge å slå av kollega tillegget for SharePoint og hindre tillegget i å søke i e-postmappen for Sendte elementer , i tillegg til å laste opp informasjon til mitt område, ved å gjøre følgende:

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk Avansert.

 4. Under andrefjerner du merket for Tillat analyse av sendte e-postmeldinger for å identifisere personer du ofte sender e-post og emner du ofte diskuterer, og laster opp denne informasjonen til mitt område på Microsoft SharePoint Server .

Dele informasjon på tvers av flere kontoer

Du kan få tilgang til flere kontoer med Outlook 2010. Du kan for eksempel bruke Outlook 2010 til å få tilgang til flere Microsoft Exchange-kontoer eller Windows Live Hotmail-kontoer ved hjelp av Outlook Connector. Som standard lagrer disse kontoene dataene sine separat, men de deler konfigurasjons informasjon, for eksempel innstillingene som er lagret i alternativer for Outlook. Det kan også hende at data som lagres separat, kombineres i én visning i Outlook 2010, for eksempel listen over kontakter du sender e-postmeldinger til oftest, lagres separat, men visualiseres i én liste.

Du kan hindre at Outlook 2010 deler informasjon mellom kontoer ved å konfigurere en Outlook-profil for hver konto du har tilgang til.

Mobiltjeneste for Outlook

Outlook Mobile-tjeneste (OMS) gjør at du kan sende SMS-meldinger (Short Messaging Service) eller MMS (multimediemelding) via Internet t ved hjelp av Outlook 2010. Hvis du bruker Outlook 2010 med en Microsoft Exchange 2010-konto som støtter SMS/MMS-meldinger, sendes meldinger via Exchange-kontoen. Hvis du bruker Outlook 2010 uten en Exchange-konto, eller Exchange-serveren ikke støtter SMS/MMS, må du registrere deg hos en tredje parts tjeneste leverandør for å sende SMS-og MMS-meldinger. Microsoft samler ikke inn noen data fra denne funksjonen. Tjeneste leverandøren behandler SMS-og MMS-meldinger og sender dem over Internet t på vegne av deg. Microsoft er ikke ansvarlig for person vern retnings linjer eller praksis for tredje parts leverandører av SMS-eller MMS-tjenester.

Under konfigurasjons prosessen for OMS-kontoen kan du vise en liste over tjeneste leverandører som støtter OMS-protokollen, og som tilbyr meldings tjenesten i ditt område. Når du har valgt en tjeneste leverandør, dirigeres du til tjeneste leverandørens nettsted for å fullføre konfigurasjonen av OMS-kontoen din. De fleste tjeneste leverandører for SMS og MMS tilbyr tjenester for en avgift, og de håndterer all fakturerings informasjon.

Outlook 2010 lagrer net tjeneste adressen for SMS-eller MMS-tjenesteleverandøren som brukes til å sende OMS-meldinger. Outlook kan også lagre bruker navnet og passordet for tjeneste leverandøren som brukes til å koble til tjenesten. Når du bruker OMS-funksjonene i Outlook 2010, sendes meldinger (SMS og MMS) over Internet t til Web tjeneste adressen som leveres av tjeneste leverandøren med bruker navnet og passordet for identifikasjons formål via en SSL-tilkobling (Secure Sockets Layer). Utgående meldinger (SMS og MMS) lagres i sendte elementer-mappen i Outlook 2010.

Outlook Social Connector

Outlook Social Connector lar deg installere tilleggs programmer for å koble til sosiale nettverk. Som standard kan Outlook koble til funksjoner for sosiale nettverk i Microsoft SharePoint Server 2010. Du kan bruke Outlook Social Connector til å:

 • Lagre bruker navn og passord for å koble enklere til sosiale nettverk. Hvis du lagrer bruker navnet og passordet, lagres de på data maskinen.

 • Synkronisere kontakter automatisk mellom Outlook og sosiale nettverk. Hvis du vil deaktivere synkronisering av kontakter fra sosiale nettverk til Outlook, gjør du følgende:

  1. Klikk konto innstillingeri person rute -gruppen i kategorien visning .

  2. Klikk det sosiale nettverket du vil endre, og klikk deretter endre.

  3. Klikk Alternativeri dialog boksen Innstillinger for det sosiale nettverket du valgte.

  4. Fjern merket i avmerkings boksen Last ned kontakter fra sosialt nettverk .

 • Vis Aktivitetsfeeder i Outlook, og lagre feedene i Outlook for frakoblet visning. Som standard kan du vise nyhets feed-elementer i frakoblet modus i 30 dager. Du kan endre hvor lenge elementer beholdes for visning i frakoblet modus og slette aktivitets elementer, ved å gjøre følgende:

  1. Klikk konto innstillingeri person rute -gruppen i kategorien visning .

  2. Klikk Innstillinger.

  3. Fjern merket for Slett aktivitets elementer fra feed-mappen automatisk etter: 30 dager , eller endre antall dager til noe annet enn 30.

Til toppen av siden

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×