Tillegg om personvern for Microsoft Office PowerPoint 2007

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Sist oppdatert: oktober 2006

Denne siden er et tillegg til Personvernerklæring for 2007 Microsoft Office system. Hvis du vil forstå innhenting og bruk av data som er relevante for et bestemt Office-program eller tjeneste, bør du lese både personvernerklæringen for 2007 Microsoft Office-system og denne tillegg.

Bruke maler på Microsoft Office Online

Dialogboksen Ny presentasjon (Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Ny ) kan du få oppdatert hjelp som er lastet ned fra Microsoft Office Online for presentasjoner som er basert på maler. Dialogboksen Ny presentasjon kan du sende tilbakemelding på malene og gi en numerisk rangering for hver mal du laster ned.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere nedlastinger fra Microsoft Office Online, kan du se få hjelp, maler, og mer elektronisk innhold i Hjelp-vinduet.

Når du åpner en mal eller en fil som er basert på en mal, kan det være at Microsoft Office PowerPoint 2007 kontakter Microsoft Office Online og sender IDen for denne malen, informasjon om programmet og versjonen du bruker for øyeblikket, og standardinformasjon om datamaskinen. Det avhenger av hvilke innstillinger du bruker for elektronisk hjelp.

Mal-IDen brukes til å identifisere den opprinnelige malen som enten ble lastet ned fra Microsoft Office Online eller fulgte med Office PowerPoint 2007-installasjonen. Dette innebærer ikke at presentasjonen din blir identifisert unikt. IDen er den samme for alle som bruker den samme malen.

Oppdateringer av populære koblinger

Office PowerPoint 2007 inneholder en liste over koblinger i dialogboksen Ny presentasjon (Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Ny ). Du kan velge å oppdatere disse koblingene regelmessig ved å klikke Oppdater dette innholdet automatisk fra Office Online i Office Online-delen. Hvis du velger å oppdatere disse koblingene regelmessig, Office PowerPoint 2007 med jevne mellomrom kontakte Microsoft Office Online og returneres oppdaterte koblinger til Office PowerPoint 2007.

Koble til bilder og andre dokumenter

Hvis du velger å opprette en kobling til et bilde, en fil, en datakilde eller et annet dokument på harddisken eller på en server, blir banen til den filen lagret i presentasjonen din. I noen tilfeller kan koblingen inneholde ditt brukernavn eller informasjon om servere på nettverket du bruker. Ved datatilkobling kan du velge å lagre et brukernavn eller passord inne i koblingen for datatilkoblingen.

Når du bruker et XML-oppsett på en presentasjon, blir en bane til XML-oppsettet du har opprettet, lagret i dokumentet. I noen tilfeller kan brukernavnet ditt inkluderes i banen.

Skrive ut

Når du skriver ut en Office PowerPoint 2007-presentasjon og deretter lagrer den i Office PowerPoint 2007, blir banen til skriveren din lagret med dokumentet. I noen tilfeller kan banen inneholde et brukernavn eller navnet på en datamaskin.

Områder for dokumentarbeidsområder

Med Office PowerPoint 2007 kan du få tilgang til et dokumentarbeidsområde på et Microsoft Windows SharePoint Services-område. Et dokumentarbeidsområde er et delt område hvor du raskt og enkelt kan samarbeide med andre gruppemedlemmer om én eller flere presentasjoner.

Når du kobler til et område for dokumentarbeidsområder fra Office PowerPoint 2007, lastes noen data ned fra området for dokumentarbeidsområder med informasjon om området. Følgende data hentes til Office PowerPoint 2007:

 • Navnet på Windows SharePoint Services-området

 • URL-adressen til området

 • Navn, e-postadresser og tillatelsesnivåer for områdebrukere

 • Lister med dokumenter, oppgaver og annen informasjon som er tilgjengelig fra området

I Office PowerPoint 2007 lagres det også en liste over Windows SharePoint Services-områdene du har besøkt på datamaskinen, i form av informasjonskapsler. Denne listen brukes til å gi rask tilgang til områdene du har besøkt tidligere. Listen med områder du har besøkt, kan ikke åpnes av Microsoft, og kan ikke vises på Internett hvis ikke du velger å gjøre listen mer tilgjengelig.

Fakstjeneste

Ved hjelp av fakstjenesten kan du sende en telefaks over Internett og organisere telefaksene du har sendt i Microsoft Office Outlook. Hvis du vil bruke fakstjenesten, må du registreres hos en leverandør av fakstjenester, atskilt fra Microsoft, som behandler faksene og sender dem via Internett. Microsoft samler ikke inn noen data fra denne transaksjonen.

Når du registrerer deg for fakstjenesten, oppretter fakstjenesteleverandøren en registreringspakke som lagres av fakstjenesteleverandøren og Office PowerPoint 2007. Pakken består av adressen på fakstjenesteleverandørens webområde samt et token som bekrefter din tilgang hos fakstjenesteleverandøren. Når du sender en telefaks fra et Office-program, blir denne registreringspakken føyd til dokumentet.

Du kan også bruke fakstjenesten til å beregne prisen på en telefaks uten faktisk å sende telefaksen. Hvis du velger å beregne prisen for en faks, bruker Office PowerPoint 2007 en SSL-tilkobling (Secure Sockets Layer) til å sende registreringstokenet, telefonnummeret faksen skal sendes til, samt antall sider i telefaksen til leverandøren av fakstjenesten. Microsoft vil ikke motta eller lagre denne informasjonen.

Oppslag og referanser

Ved hjelp av Office PowerPoint 2007 kan du forespørre informasjon om et bestemt ord eller uttrykk fra et antall større innholdsleverandører. Når du forespør et søk etter et bestemt ord eller uttrykk, bruker Office PowerPoint 2007 Internett til å sende teksten du har forespurt, programvareproduktet du bruker for øyeblikket, de regionale innstillingene som brukes på maskinen, samt godkjenningsinformasjon som indikerer om du har rett til å laste ned oppslagsinformasjon, hvis en tredjepart krever det.

Denne informasjonen sendes av Office PowerPoint 2007 til tredjeparts informasjonsleverandøren du har valgt. Tredjepartsleverandøren returnerer informasjon om ordet eller uttrykket du har spurt om.

Ofte vil informasjonen du mottar, inkludere en kobling til mer informasjon på tredjeparts innholdsleverandørens område. Hvis du klikker denne koblingen, kan innholdsleverandøren legge inn en informasjonskapsel på systemet ditt for å identifisere deg ved fremtidige transaksjoner. Microsoft tar ikke noe ansvar for personvernpraksisen på tredjeparters webområder.

Microsoft vil ikke motta eller lagre noe av denne informasjonen så lenge du ikke har forespurt en Microsoft-eid tjeneste.

Oversettingstjeneste

Ved hjelp av Office PowerPoint 2007 kan du oversette hele eller deler av presentasjonen din ved å bruke en tospråklig ordliste eller en maskinoversettelse. Du har mulighet til å angi hvordan du vil oversette presentasjonen.

Du kan velge eller skrive inn et ord eller uttrykk du vil oversette, eller du kan velge å oversette hele presentasjonen. Hvis du velger eller angir et ord eller uttrykk du vil oversette, blir uttrykket du har angitt, sammenlignet med en tospråklig ordliste. Noen tospråklige ordlister følger med programvaren din, andre er tilgjengelige fra Microsoft Office Online.

Hvis du velger å oversette hele dokumentet, sendes presentasjonen til en tredjeparts oversettelsestjeneste uten at den krypteres. All informasjon som sendes ukryptert via Internett, innebærer en risiko for at andre kan se dataene.

Hvis du velger å bruke en av ordlistene som er tilgjengelige på Microsoft Office Online eller en oversettelsestjeneste fra en tredjepart, vil Office PowerPoint 2007 bruke Internett til å sende den forespurte teksten, programvaretypen din samt regionale innstillinger og språk som er angitt for systemet ditt. For oversettelsestjenester fra tredjeparter kan også tidligere bufret godkjenningsinformasjon som indikerer at du tidligere er registrert for tilgang til området, bli sendt av Office PowerPoint 2007.

Ofte vil informasjonen du mottar, inkludere en kobling til mer informasjon på tredjeparts oversettelsestjenestens område. Hvis du klikker denne koblingen, vil kanskje innholdsleverandøren legge inn en informasjonskapsel på systemet ditt for å identifisere deg ved fremtidige transaksjoner.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services tilbyr delte, webbaserte områder for arbeidsområder hvor du kan samarbeide om dokumenter og møter.

Når du åpner et SharePoint-område, enten ved hjelp av webleseren eller et Office-program, blir en informasjonskapsel for området lagret på datamaskinen din hvis du har tillatelse til å opprette et nytt underområde på det området. Samlet utgjør disse informasjonskapslene en liste med områder du har tilgang til. Denne listen brukes av flere Office-programmer til å gi rask tilgang til områdene du har besøkt tidligere.

Listen med områder du har besøkt, kan ikke åpnes av Microsoft, og kan ikke vises på Internett hvis ikke du velger å gjøre listen mer tilgjengelig.

Du kan slette listen ved å bruke webleseren til å tømme hurtigbufferen for informasjonskapsler.

Når du oppretter et nytt webområde eller en ny liste i Windows SharePoint Services eller legger til eller inviterer andre til eksisterende webområder eller lister, lagres følgende data for hver person på området, inkludert deg:

 • Fullt navn

 • E-postadresse

 • Påloggingsnavn for bruker (Microsoft Windows NT-pålogging - for eksempel DOMENE\brukernavn) 

En bruker-ID legges til hvert element som du eller de andre av områdets brukere legger til eller endrer på området. Som for all annen informasjon på SharePoint-området, er det bare administratorer og medlemmer av selve området som bør ha tilgang til denne informasjonen.

Alle elementer på SharePoint-området inneholder følgende to felt: Opprettet av og Endret av. Opprettet av-feltet fylles ut med brukernavnet på personen som opprinnelig opprettet elementet, og datoen det ble opprettet. Endret av-feltet fylles ut med brukernavn på personen som sist endret Office PowerPoint 2007-presentasjonen, og datoen for siste endring.

Administratorer for servere som er vert for SharePoint-områder, har tilgang til noen data fra disse sidene, som brukes til å analysere brukermønstrene for området og forbedre den prosentvise tiden området er tilgjengelig. Disse dataene er bare tilgjengelige for serveradministratorer og deles ikke med Microsoft med mindre Microsoft er vert for SharePoint-området.

Dataene som er spesielt registrert inkluderer navnene, e-postadressene og tillatelsene til alle med tilgang til området.  Alle brukere som har tilgang til et bestemt SharePoint-område, kan søke etter og vise alt innhold som er tilgjengelig på dette området.

Overvåking

Windows SharePoint Services inneholder overvåkingsfunksjoner som gir systemansvarlige mulighet til å lagre pålitelige revisjonsspor om hvordan brukere arbeider med viktig innhold.

Når systemansvarlige aktiverer overvåkingsfunksjonen i Windows SharePoint Services, registreres automatisk visse handlinger brukeren utfører, i SharePoint-innholdsdatabasen. Disse handlingene omfatter visning, redigering og inn- og utsjekking. For hver handling som registreres, registreres det identifiseringsinformasjon om filen, handlingen og brukerens SharePoint-ID og IP-adresse. Det sendes ingen data til Microsoft i forbindelse med denne registreringen.

Denne funksjonen er som standard deaktivert, og den er bare tilgjengelig for systemansvarlige for SharePoint-områder det er lagret innhold på.

Direktemeldinger og varsler

I Office PowerPoint 2007 kan du sende direktemeldinger fra selve programmet, og du kan få et varsel når personer er tilkoblet eller visse endringer er utført i delte presentasjoner eller på delte arbeidsområder.

Office PowerPoint 2007 bruker en Microsoft-klient for direktemeldinger til å gi deg mulighet til å kontrollere om andre personer er tilkoblet og sende meldinger til dem. Det følger en webkontroll med Office PowerPoint 2007 som gjør det mulig å vise tilstedeværelse for direktemeldinger på en webside. Formålet med denne funksjonen er å gi deg mulighet til å bruke websider til å samarbeide direkte med andre som jobber med samme presentasjoner eller arbeidsområder.

Websideskript som er skrevet med tanke på denne webkontrollen, kan overføre data om tilstedeværelse fra direktemeldingsprogrammet til webserveren som er vert for skriptet. Som standard blir denne funksjonaliteten bare aktivert for intranettområder, klarerte områder og områder på den lokale datamaskinen.

Microsoft Windows SharePoint Services-sider og Microsoft Office SharePoint Server 2007-sider gjør begge bruk av denne kontrollen. Ingen av disse sidetypene overfører tilstedeværelsesdata tilbake til webserveren.

Når du besøker et Microsoft Windows SharePoint Services-område eller et Office SharePoint Server-område, og oppretter et varsel, legger Office PowerPoint 2007 inn en informasjonskapsel på datamaskinen din, med følgende data:

 • Navnet på området

 • URL-adressen til området

 • Informasjon om varselkilden er et Windows SharePoint Services-område eller et SharePoint Server-område

 • URL-adressen som brukes av området til å eksponere varslingstjenesten

Ved hjelp av dataene i denne informasjonskapselen kan varslene fra området sendes riktig til deg. Microsoft åpner ikke denne informasjonskapselen hvis den ikke opprinnelig ble sendt fra en Microsoft-server, og da brukes informasjonskapselen utelukkende på Windows SharePoint Services-området eller SharePoint Server-området.

Nye filformater

Office PowerPoint 2007 bruker som standard et nytt filformat som er basert på XML. Dette filformatet er utvidbart, det vil si at brukere kan angi tilleggsskjemaer eller -koder som skal inkluderes i filen. Et tilleggsprogram eller annen kode fra en tredjepartsleverandør kan også føre til at det legges ved tilleggsinformasjon som metadata i Microsoft Office-filformatet, som ikke vises i Office PowerPoint 2007.

Du kan kontrollere hvilke metadata som er tilknyttet en fil, ved å bruke et annet program for tekstvisning (ikke Office) til å vise XML-filen.

Merknader

Hvis du lagrer kommentarer til en fil, vil Office PowerPoint 2007 som standard plassere initialene dine foran kommentaren. Denne informasjonen blir deretter tilgjengelig for alle som har tilgang til filen din.

Du kan fjerne personlige opplysninger fra disse kommentarene (Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Fullfør, og klikk deretter Undersøk dokument ).

Spore endringer

Når funksjonen Spor endringer er aktivert mens du endrer en fil, lagres som standard brukernavnet og/eller initialene dine i dokumentet, og disse dataene knyttes til endringene du har foretatt. Denne informasjonen, i tillegg til originalteksten og den endrede teksten, er deretter tilgjengelig for alle som har tilgang til filen.

Etter at disse endringene er godtatt eller forkastet, fjernes navnet ditt. Du kan også fjerne personlige opplysninger fra disse endringene (Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Fullfør, og klikk deretter Undersøk dokument ).

Hvor navnet ditt kan lagres

I visse tilfeller lagres navnet ditt i Office PowerPoint 2007 for at du skal få en bedre opplevelse når du bruker enkelte funksjoner. Navnet ditt kan for eksempel lagres disse stedene:

 • Forfatterfelt

 • Filegenskapen AuthorName

Du kan fjerne navnet ditt fra disse feltene og egenskapene (Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Fullfør, og klikk deretter Undersøk dokument ).

Office-løsninger som opprettes av andre firmaer, kan også inneholde ditt navn eller andre personlige opplysninger i de egendefinerte egenskapene som er tilknyttet dine filer.

Hvis du bruker Microsoft Office Web Control, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc eller andre funksjoner som lar deg koble direkte til en annen datakilde, kan godkjenningsinformasjon om deg (bruker-ID og passord) bli lagret i dokumentet ditt. Hvis du vil endre eller slette denne godkjenningsinformasjonen, må du endre egenskapene for tilkoblingen.

Andre skjulte data og metadata

Alle filer som lagres i Office PowerPoint 2007, inneholder som standard filegenskaper, for eksempel:

 • Forfatter

 • Overordnet

 • Firma

 • Sist lagret av

 • Navn på personer som har korrekturlest presentasjonen

I tillegg kan det lagres andre egenskaper i filen avhengig av hvilke funksjoner eller tredjepartsløsninger du bruker. Hvis presentasjonen for eksempel er en del av en dokumentarbeidsflyt, lagres det flere filegenskaper for å spore arbeidsflyten.

Denne informasjonen blir deretter tilgjengelig for alle som har tilgang til filen din.

Du kan fjerne navnet ditt fra disse egenskapene (Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Fullfør, og klikk deretter Undersøk dokument ).

Funksjonen Undersøk dokument kan også brukes til å fjerne andre typer data som kanskje ikke er tilgjengelige i alle visninger, for eksempel merknader og sporede endringer. Microsoft anbefaler at du kjører denne funksjonen på alle presentasjoner du har tenkt å offentliggjøre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du søke etter informasjon om denne funksjonen i Hjelp.

Skjulte figurer

Office PowerPoint 2007 gir deg mulighet til å skjule figurer eller tekstobjekter i presentasjoner eller maler ved hjelp av oppgaveruten Valg. (Du viser oppgaveruten Utvalg og synlighet ved å merke en figur og deretter klikke Valgrute i kategorien Format.) Skjulte figurer eller tekstobjekter kan inneholde personlige opplysninger som forfatteren av presentasjonen har lagt til. De skjulte tekstobjektene eller figurene kan lagres med et tema eller en mal, og de vises ikke under lysbildefremvisningen. Hvis malfilen brukes til å opprette en ny presentasjon, kopieres alle skjulte figurer eller tekstobjekter til den nye presentasjonen. Du kan vise hvilke figurer som er skjult, og angi at de skal vises i oppgaveruten Utvalg og synlighet.

Temaer

Office PowerPoint 2007 lar deg opprette et tema fra en eksisterende presentasjon (Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Lagre som. I dialogboksen Lagre som i Filtype-listen velger du Office-tema ). Når du oppretter et tema, kopieres enkelte elementer, for eksempel tekst, bilder eller skjulte figurer fra den opprinnelige presentasjonen lysbildemal på temaet. Disse objektene brukes som utformingselementer når du bruker temaet på en ny presentasjon og er synlig for andre brukere. Hvis du vil publisere temaet for bruk av andre brukere, kan du ikke vil bruke til å lagre personlig eller konfidensiell informasjon i den opprinnelige presentasjonen. Du kan slette personlig eller konfidensiell informasjon fra et eksisterende tema ved å redigere det temaet lysbildemalen og lagre temaet med samme navn å erstatte opprinnelige på nytt.

Registrere makroer

Ved hjelp av makroinnspilling kan du spille inn en sekvens med handlinger slik at du kan reprodusere handlingene senere. Hvis du velger å spille inn en makro, lagres brukernavnet ditt i Beskrivelse-egenskapen til makroen og som en kommentar i koden første gang makroen opprettes. Du kan fjerne brukernavnet ditt manuelt fra disse to plasseringene.

Digitale signaturer

En digital signatur er en valgfri funksjon som kan bidra til å bekrefte identiteten til personen som har sendt deg en presentasjon. En digital signatur er en unik, kryptert verdi av dataene i PowerPoint-presentasjonen du signerer. Når du sender en presentasjon med en digital signatur, sendes signaturen til mottakeren sammen med dataene i presentasjon og et klarert digitalt sertifikat fra deg (avsenderen). Det digitale sertifikatet utstedes av en sertifiseringsinstans, for eksempel VeriSign, og det inneholder informasjon for å godkjenne avsenderen og bekrefte at det opprinnelige innholdet i presentasjonen ikke er endret.

Når du signerer en presentasjon, vises det en dialogboks med informasjonen som tas med i den digitale signaturen, for eksempel systemdato og -klokkeslett og versjonsnumre for operativsystem, Microsoft Office og Office PowerPoint 2007. Hvis du sender en signert presentasjon til andre, kan mottakerne ikke vise informasjonen om ditt system selv om de kan vise innholdet i selve presentasjonen.

IRM (Information Rights Management)

Ved hjelp av Administrasjon av informasjonsrettigheter (IRM - Information Rights Management) kan du gi visse brukere eller grupper rett til å åpne og endre en presentasjon. Til tross for noen likheter er ikke IRM det samme som dokumentbeskyttelse. Ved hjelp av IRM kan du angi tillatelser for hele presentasjonen for bestemte handlinger, for eksempel tillatelse til å skrive ut presentasjonen eller videresende den til andre, eller til å lese eller redigere presentasjonen.

Når du lagrer en presentasjon hvor IRM er aktivert, vil Office PowerPoint 2007 lagre en liste i presentasjonen, med alle brukerne som har tillatelser for denne presentasjonen og hva tillatelsene består av. Denne informasjonen er kryptert slik at bare presentasjonseierne har tilgang til den.

I tillegg vil presentasjoner hvor IRM er aktivert, inneholde "innholdslisenser". En innholdslisens inneholder en e-postadresse, tillatelsesinformasjon og godkjenningsinformasjon. Hver gang noen prøver å åpne en IRM-aktivert presentasjon, kontrollerer Office PowerPoint 2007 innholdslisensene som er lagret i presentasjonen mot brukerens identitet. Hvis brukeren aldri har åpnet presentasjonen før, vil Office PowerPoint 2007 kontakte en IRM-server, godkjenne brukerens identitet, laste ned en ny innholdslisens for brukeren (hvis brukeren har de nødvendige tillatelsene) og lagre denne innholdslisensen i presentasjonen.

Presentasjonseiere har mulighet til å unngå å lagre innholdslisenser til presentasjonen, men hvis denne innholdslisensen ikke lagres i presentasjonen, må Office PowerPoint 2007 kontakte IRM-serveren hver gang presentasjonen åpnes. Hvis Office PowerPoint 2007 ikke er koblet til et nettverk eller ikke får kontakt med IRM-serveren, kan presentasjonen ikke åpnes.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×