Tilkoblingsegenskaper

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk dialogboksen Egenskaper for tilkobling for å styre ulike innstillinger for tilkoblinger til eksterne datakilder, og for å bruke, bruke på nytt eller bytte tilkoblingsfiler.

Viktig!: Tilkoblinger til eksterne data kan være deaktivert på datamaskinen. Hvis du vil koble til data når du åpner en arbeidsbok, må du aktivere datatilkoblinger ved hjelp av klareringssenteret linjen eller ved å plassere arbeidsboken på en klarert plassering. For mer informasjon, kan du se følgende artikler:

Boksene Tilkoblingsnavn og Beskrivelse
disse visningsnavnet du tilkobling og en valgfri beskrivelse. Hvis du vil endre navn og beskrivelse, klikker du teksten i boksen, og deretter Rediger teksten. Tilkoblingsnavn og beskrivelse, vises som kolonner i dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger. (Klikk tilkoblinger i tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.)

I denne artikkelen

Bruk kategorialternativer

Alternativer i kategorien definisjon

Bruk kategorialternativer

Innstillingene for Bruk kategorikontroll slik at tilkoblingsinformasjonen brukes i arbeidsboken.

Oppdater kontroll

Aktiver bakgrunnsoppdatering    Velg dette alternativet for å kjøre spørringen i bakgrunnen. Fjern merket for alternativet for å kjøre spørringen mens du venter. Kjøre en spørring i bakgrunnen, kan du bruke Excel mens spørringen kjøres.

Oppdater hvert n minutt    Merk denne avmerkingsboksen for å aktivere oppdatering av eksterne data automatisk ved jevnlige intervaller, og skriv deretter inn antall minutter mellom hver oppdatering. Fjern merket for alternativet hvis du vil deaktivere automatisk ekstern dataoppdatering.

Oppdater data når filen åpnes    Velg dette alternativet for å oppdatere eksterne data automatisk når du åpner arbeidsboken. Fjern merket for alternativet for å åpne arbeidsboken umiddelbart uten å oppdatere eksterne data.

Fjerne data fra det eksterne dataområdet før du lagrer arbeidsboken    Merk dette alternativet hvis du vil lagre arbeidsboken med spørringsdefinisjonen, men uten de eksterne dataene. Fjern merket for alternativet for å lagre spørringsdefinisjonen og dataene med arbeidsboken. Denne avmerkingsboksen blir bare tilgjengelig når du Merk av for Oppdater data når filen åpnes.

OLAP-serverformatering

Kontroller om følgende OLAP-serverformater er hentet fra serveren, og vises med dataene.

Tallformat    Merk av eller fjern merket for alternativet for å aktivere eller deaktivere tallformatering, for eksempel valuta, dato eller klokkeslett.

Skriftstil    Merk av eller fjern merket for alternativet for å aktivere eller deaktivere skriftstiler, for eksempel fet, kursiv, understreking eller gjennomstreking.

Fyllfarge    Merk av eller fjern merket for å aktivere eller deaktivere fyllfarger.

Tekstfarge    Merk av eller fjern merket for å aktivere eller deaktivere tekstfarge.

OLAP-gjennomgang

Maksimalt antall poster som skal hentes    Skriv inn et tall mellom 1 og 10 000 til å angi maksimalt antall poster som skal hentes når du utvider et datanivå i et hierarki.

Språk

Hente data og feil i samme skjermspråk for Office når den er tilgjengelig    Merk av eller fjern merket for alternativet for å aktivere eller deaktivere henting av oversatte data og feil, hvis noen fra OLAP-serveren.

Til toppen av siden

Alternativer i kategorien definisjon

Innstillinger i kategorien definisjon styre hvordan tilkoblingsinformasjonen er definert og kilden til tilkoblingsinformasjonen, enten arbeidsboken eller en tilkoblingsfil.

Tilkoblingstype    Viser hvilken type tilkobling som brukes, for eksempel Office Data Connection eller Microsoft Access-Database.

Tilkoblingsfil    Viser gjeldende tilkoblingsfilen som brukes til å lagre informasjon om databasetilkobling og aktiverer bytte til en revidert eller ny tilkoblingsfil. Hvis dette feltet er tomt, en tilkoblingsfil aldri ble brukt, eller det er brukt, og deretter tilpasses slik at koblingen til tilkoblingsfilen ble brutt.

Hvis du vil gjenopprette koblingen til tilkoblingsfilen, for eksempel fordi den ble oppdatert og du ønsker å bruke den nye versjonen, eller for å endre gjeldende tilkobling og bruke en annen tilkoblingsfil, klikker du Bla gjennom, som viser Velg datakilde dialogboksen. Du kan deretter velge den reviderte tilkoblingsfilen, en annen tilkoblingsfil, eller Opprett en ny tilkoblingsfil ved å klikke Ny kilde, som starter veiviseren for datatilkobling.

Obs!: Kontroller at den nye tilkoblingsfilen er konsekvente med objektet som har datatilkoblingen. Du kan endre tilkoblingen, men du kan ikke bytte tilkoblinger mellom følgende objekter:

 • En OLAP-pivottabell- eller rapport

 • En ikke - OLAP-pivottabell eller pivotdiagramrapport

 • En Excel-tabell

 • En tekstfil

 • En XML-tabell

 • En webspørring til en webside

Bruk alltid tilkoblingsfil    Velg dette alternativet for å sikre at den mest oppdaterte versjonen av tilkoblingsfilen alltid brukes når dataene vises eller oppdateres. Fjern merket for alternativet hvis du vil bruke tilkoblingsinformasjonen i Excel-arbeidsboken.

Viktig!: Hvis tilkoblingsfilen ikke er tilgjengelig, bruker Excel tilkoblingsinformasjonen tilkoblingsinformasjonen som er lagret i arbeidsboken. Hvis du vil sikre at den mest oppdaterte versjonen av tilkoblingsfilen alltid brukes, kontrollerer du at tilkoblingsfilen er tilgjengelig og tilgjengelig.

Tilkoblingsstreng    Viser gjeldende tilkoblingsinformasjon i form av en tilkoblingsstreng. Bruke en tilkoblingsstreng til å kontrollere all informasjon om databasetilkobling og redigere spesifikk tilkoblingsinformasjon som du ikke kan endre via dialogboksen Tilkoblingsegenskaper.

Lagre passord    Merk denne avmerkingsboksen for å lagre brukernavn og passord i tilkoblingsfilen. Det lagrede passordet er ikke kryptert. Fjern merket for alternativet til å logge på datakilden, hvis et brukernavn og passord kreves, første gang du åpner den. Denne avmerkingsboksen gjelder ikke for data som hentes fra en tekstfil eller en webspørring.

Sikkerhetsmerknad: Unngå å lagre påloggingsinformasjon når du kobler til datakilder. Denne informasjonen kan være lagret som ren tekst, og en ondsinnet bruker kan få tilgang til informasjonen sikkerheten for datakilden.

Kommandotype    Velg ett av følgende kommando:

 • SQL

 • Tabell

 • Standard

Hvis tilkoblingen er i en OLAP-datakilde, kuben vises, men du kan ikke endre kommandotypen.

Kommandotekst     Angir dataene som returneres basert på kommandotypen. Hvis kommandotypen er tabell, vises for eksempel tabellnavnet. Hvis kommandotypen er SQL, SQL-spørringen brukes til å angi dataene som returneres, skal vises. Hvis du vil endre kommandoteksten, klikker du teksten i boksen og redigerer teksten.

Excel-tjenester    Klikk knappen Godkjenningsinnstillinger for å vise dialogboksen Innstillinger for godkjenning av Excel-tjenester og velg godkjenningsmetoden når du har tilgang til datakilden som er koblet til en arbeidsbok, og som vises i Excel Tjenester. Velg ett av følgende alternativer for å logge på datakilden:

 • Windows-godkjenning    Velg dette alternativet hvis du bruker Windows-brukernavnet og passordet for gjeldende bruker. Dette er den sikreste metoden, men den kan påvirke ytelsen når det er mange brukere.

 • SSS    Velg dette alternativet hvis du bruker sikker lagringstjeneste, og angi deretter inn ID-strengen i SSS-ID-tekstboksen. En administrator kan konfigurere et SharePoint-område for å bruke en sikker lagringstjeneste database der et brukernavn og passord kan lagres. Denne metoden kan være den mest effektive når det er mange brukere.

 • Ingen    Velg dette alternativet til å bruke informasjon som er lagret i tilkoblingsstrengen for godkjenning, for eksempel når du velger avmerkingsboksen Lagre passord.

  Sikkerhetsmerknad: Unngå å lagre påloggingsinformasjon når du kobler til datakilder. Denne informasjonen kan være lagret som ren tekst, og en ondsinnet bruker kan få tilgang til informasjonen sikkerheten for datakilden.

Obs!: Godkjenningsinnstillingen for brukes bare av Microsoft Excel-tjenester, og ikke av skrivebordsversjonen av Excel. Hvis du vil sikre at de samme dataene brukes enten du åpner arbeidsboken i Excel eller Excel-tjenester, kontroller at Godkjenningsinnstillinger for tilkoblingen er den samme i Excel og Excel Services.

Rediger spørring    Klikk denne knappen for å endre spørringen som brukes til å hente data fra datakilden. Avhengig av hvilken type datakilde, viser du ett av følgende:

 • Veiviseren for datatilkobling for en Office Data Connection (ODC) ODC-filen OLEDB-tilkobling.

 • Microsoft Query for en ODBC-tilkobling.

 • Dialogboksen Rediger webspørring for en nettside.

 • Tekstimportveiviseren for en tekstfil.

Obs!: Du kan ikke redigere spørringen hvis tilkoblingsinformasjonen er koblet til en tilkoblingsfil.

Parametere    Klikk denne knappen for å vise dialogboksen Parametere og redigere informasjon om parametere for en Microsoft Query eller en webspørring tilkobling.

Eksporter tilkoblingsfil    Klikk denne knappen for å vise dialogboksen Lagre fil og lagre gjeldende tilkoblingsinformasjon til en tilkoblingsfil.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×