Tilgjengelighetsfunksjoner

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

På Microsoft Office SharePoint Server 2007-eller Microsoft Office Forms Server 2007-områder kan du utføre de fleste oppgaver ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner som hurtigtaster. Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, sammen med tilgjengelighetsfunksjoner og verktøy i Microsoft Windows, gjør områder mer tilgjengelige for funksjonshemmede.

Obs!: Informasjonen i dette emnet gjelder bare for brukere som har lisens for Microsoft-produkter i USA. Hvis du kjøpte dette produktet utenfor USA, inneholder pakken et datterselskap kort oversikt over Microsoft Kundestøtte telefonnumre og adresser. Du kan også kontakte forhandleren for å finne ut om produkter og tjenester som er beskrevet her, er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon som er tilgjengelig på andre språk, inkludert japansk og fransk, kan du se http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

I denne artikkelen

Modus med større tilgjengelighet

Hurtigtaster

Navigasjon

Overskrifter

Bilder, alternativ tekst og visningsinnstillinger

Ved hjelp av verktøy for tilgjengelighet

Hjelp på

Funksjoner i nettleseren

Mer informasjon om tilgjengelighet

Modus med større tilgjengelighet

På et Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-område er de fleste elementene i brukergrensesnittet, for eksempel koblinger, skjemakontroller og knapper, utformet for å bruke Microsoft Active Accessibility (MSAA). MSAA gjør det mulig for funksjonshemmede å arbeide interaktivt med innhold ved hjelp av tilgjengelighetsverktøy som skjermlesere. Dette er enheter som frembringer syntetisk tale eller gir en beskrivelse med blindeskrift for det en blind eller svaksynt person ikke er i stand til å se på en dataskjerm eller på et webområde. Ettersom enkelte egendefinerte grensesnittelementer ikke bruker MSAA-egenskaper, kan du aktivere modus med større tilgjengelighet. Denne modusen gjengir egendefinerte kontroller som tilsvarende standard HTML-kontroller. Denne gjengivelsen sikrer at personer som bruker tilgjengelighetsverktøy, kan arbeide interaktivt med de egendefinerte kontrollene.

Obs!: Modus med større tilgjengelighet aktiverer ikke alternative versjoner av hvert grensesnittelement. Hvis noen i organisasjonen for eksempel tilpasser et SharePoint-område ved å legge til en egendefinert kontroll, opprettes det ikke automatisk en alternativ versjon av denne kontrollen når du aktiverer modus med større tilgjengelighet.

Du aktiverer og deaktiverer modus med større tilgjengelighet ved å trykke TAB-tasten rett etter at du har plassert fokus på siden i en leser. Trykk TAB inntil du når koblingen Aktiver modus med større tilgjengelighet eller Deaktiver modus med større tilgjengelighet. Selv om koblingen for å aktivere modus med større tilgjengelighet er det første elementet i tabulatorrekkefølgen – som betyr at det er det første alternativet du samvirker med på siden – kan det hende du må trykke TAB flere ganger for å aktivere funksjonen. Dette skyldes at lesermenyene eller verktøylinjene kan være aktivert i utgangspunktet. Modus med større tilgjengelighet endrer måten siden gjengis på for deg, ikke for andre brukere av området. Siden dette er en lokal innstilling, er det bare du som vet at du har aktivert denne innstillingen. Modus med større tilgjengelighet forblir aktivert inntil du deaktiverer den eller lukker leseren. Modus med større tilgjengelighet gjør det mulig å gjengi følgende elementer på en måte som optimaliserer dem for bruk med tilgjengelighetsverktøy som skjermlesere:

 • Menyer    I stedet for å vise en rullegardinmeny med alternativer for filer i et dokumentbibliotek, åpnes et nytt leservindu som inneholder alle menyelementene som hyperkoblinger. Dette formatet er lettere å tolke for tilgjengelighetsverktøy.

 • Optimaliserte felt    Noen felt er vanskelige å tolke for tilgjengelighetsverktøy. Når modus med større tilgjengelighet er aktivert, erstattes disse feltene med felt som er optimalisert for tilgjengelighetsverktøy. Noen SharePoint-lister støtter for eksempel forbedrede tekstfelt som gjør det mulig for brukere å legge til formatert tekst, bilder, tabeller og hyperkoblinger. På grunn av måten disse feltene gjengis på i en leser, er det noen tilgjengelighetsverktøy som ikke kan lese dem. Når modus med større tilgjengelighet er aktivert, erstattes slike felt med standard tekstfelt for ren tekst som er kompatible med tilgjengelighetsverktøy.

  I tillegg til forbedrede tekstfelt, erstattes flere andre typer felt med alternative felt i modus med større tilgjengelighet.

  Lister over felter og alternative felter i modus med større tilgjengelighet

  Felt i standardmodus

  Alternative felt i modus med større tilgjengelighet

  Forbedrede tekstfelt

  Tekstfelt med flere linjer

  Grafiske sammendragsdiagrammer (for undersøkelser)

  Tabell med tabelloverskrifter

  Gantt-diagram (i en prosjektliste)

  Tabell med tabelloverskrifter

  En tabell med tabelloverskrifter vises også under et Gantt-diagram i standardmodus.

  Kontaktvelger

  Tekstfelt

Obs!: Modus med større tilgjengelighet begrenser ikke funksjonalitet, men aktiverer i stedet alternative gjengivelsesmetoder for sideelementer slik at de er kompatible med tilgjengelighetsverktøy.

Til toppen av siden

Hurtigtaster

Mange funksjoner og kommandoer er tilgjengelige direkte ved hjelp av tastaturet. Du kan trykke TAB og SKIFT + TAB for å flytte frem og tilbake mellom elementer på en side. Du kan også finne hurtigtaster for mange kommandoer. For mer informasjon, kan du se hurtigtaster.

Til toppen av siden

Navigasjon

Side- og navigasjonselementene på et område følger en logisk og intuitiv tabrekkefølge. Tabrekkefølgen er rekkefølgen for hvordan du aktiverer ett og ett grensesnittelement ved å trykke TAB-tasten. I tillegg er to viktige alternativer, koblingene Aktiver modus med større tilgjengelighet og Hopp til hovedinnhold, de første to alternativene i tabrekkefølgen. Hvis du vil aktivere modus med større tilgjengelighet, kan du gjøre dette ved å trykke TAB-tasten etter at siden i leseren er aktivert. Du kan også hoppe over koblinger som forekommer ofte, og gå direkte til hovedinnholdet på siden ved å trykke TAB-tasten til du kommer til koblingen Hopp til hovedinnhold.

Sidene på et Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-område bruker i tillegg Breadcrumb-navigasjonskoblinger som angir hvor gjeldende side eller område hører til i det totale hierarkiet for området eller områdesamlingen. Disse navigasjonskoblingene vises nesten øverst på de fleste sidene, under sidenavnet. Hvis du for eksempel blar til en mappe med navnet Rapporter i Delte dokumenter-biblioteket for webområdet Contoso, kan navigasjonskoblingene vise Contoso > Delte dokumenter > Rapporter.

Til toppen av siden

Overskrifter

Tabelloverskrifter    For data i tabellform brukes tabelloverskriftsceller (TH-koder). På siden Kunngjøringer i standardvisningen Alle elementer beholdes kolonneoverskriftene Tittel og Endret i tabelloverskriftsceller. Tabelloverskriftsceller hjelper brukere med å forstå strukturen for en tabell og forbedrer leseopplevelsen for personer som bruker tilgjengelighetsverktøy.

Overskriftskoder    Koder brukes på områder for å hjelpe til med å formidle strukturen for en side til brukere av tilgjengelighetsverktøy. Overskriftskodene (H1, H2, H3 og H4) bygger en logisk disposisjon av innholdet på en side. Hvis du bruker et tilgjengelighetsverktøy, for eksempel en skjermleser, kan du konfigurere den til bare å lese overskriftskodene på en side. Denne virtuelle disposisjonen gjør sideinnholdet klarere. Hjemmesiden for et område inneholder for eksempel én H1-kode som inneholder områdetittelen, én H2-kode som inneholder sidetittelen, én H3-kode rundt koblingen Vis alt områdeinnhold, og H3-koder rundt tittelen for hver webdel. Brukere av bestemte tilgjengelighetsverktøy kan hente en disposisjon basert på disse kodene, og bruke den for å gjøre det lett å forstå oppsettet for siden og gå direkte til den ønskede overskriften.

Til toppen av siden

Bilder, alternativ tekst og skjerminnstillinger

Alternativ tekst og titler for bilder    Personer med nedsatt syn kan ikke se bilder (for eksempel filer i JPEG-, GIF- eller PNG-format), og må bruke alternativ tekst for bilder på et område. Alternativ tekst for bilder angis med ALT-attributtet i IMG-koden. Uten velskrevet og informativ alternativ tekst har synshemmede ingen mulighet til å forstå meningen med bilder på en side. Den alternative teksten vises også i visuelle lesere hvis bildet ikke lastes inn, eller hvis gjengivelsen av bilder ikke er aktivert for en leser. SharePoint-områder bruker beskrivende ALT-tekst for bilder som formidler mening eller viktig informasjon til brukere. Bilder som regnes som avstandsstykker eller ikke inneholder noen informasjonsverdi, har ALT="", som av tilgjengelighetsverktøy tolkes som at bildene ikke formidler innhold eller informasjon.

Når du laster opp en bildefil til et område, kan du også legge til alternativ tekst i bildet, noe som er avgjørende for oppretting av tilgjengelige områder. Webdelen Områdeavbildning inneholder for eksempel et felt der du kan skrive inn egendefinert ALT-tekst når du legger til et bilde. Når du legger til bilder i et bildebibliotek, kan du angi egendefinert ALT-tekst for bildene.

Noen ganger åpnes en ny leser når du klikker et element. ALT-teksten for bilder som åpner nye vinduer, og tittelattributter for hyperkoblinger som gjør det samme, inneholder tilleggsinformasjon som hjelper brukeren med å forstå at det åpnes et nytt vindu. Tittelattributtet for en hyperkobling som åpner et nytt vindu, inneholder for eksempel (nytt vindu).

Støtte for fargevalg med høy kontrast    Sidene på et SharePoint-område er utformet slik at de vises på riktig måte hvis du bruker et fargevalg med høy kontrast på datamaskinen.

Til toppen av siden

Bruke tilgjengelighetsverktøy

Noen tilgjengelighetsverktøy vil kanskje ikke fungere godt med visse elementer på sidene på et område. Hvis du får problemer, kan du se etter mulige løsninger i følgende informasjon og ressurser.

Obs!: Det anbefales at brukere med tilgjengelighetsverktøy aktiverer modus med større tilgjengelighet. Denne modusen gjør det mulig for brukere å arbeide interaktivt med elementene på et Office SharePoint Server 2007-- eller Office Forms Server 2007-område ved å bruke tilgjengelighetsverktøy som skjermlesere.

Arbeide med Windows Talegjenkjenning i Windows Vista

Windows Talegjenkjenning er et talebasert tilgjengelighetsverktøy som er tilgjengelig i Windows Vista. Med Windows Talegjenkjenning kan brukere utføre handlinger ved å snakke i stedet for å bruke tastaturet eller musen.

Det finnes kjente problemer i forbindelse med bruken av Windows Talegjenkjenning med enkelte menyer på en Office SharePoint Server 2007 eller Office Forms Server 2007, inkludert menyene Ny, laster opp, Velkommen brukeren og rullegardinmenyen av alternativene som er tilgjengelige for filer i et dokumentbibliotek.

Hvis du vil bruke Windows Talegjenkjenning til å få tilgang til disse menyene, aktiverer du modus med større tilgjengelighet ved å gjøre følgende:

 1. Åpne hjemmesiden for området i en webleser, og si deretter Trykk TAB til koblingen Aktiver modus med større tilgjengelighet vises.

 2. Si Trykk ENTER.

 3. Hvis du vil bruke en delt knappemeny som for eksempel knappen Ny eller Last opp på en listeverktøylinje, eller bruke menyen over alternativer for et dokument i et dokumentbibliotek, plasserer du først fokus på elementet ved å si "Trykk TAB," og deretter sier du "Trykk ALT PIL NED."

  Et nytt leservindu som inneholder koblinger fra menyen, åpnes.

Obs!: For menyer som har mer enn én kommando, sier du "Trykk ALT PIL NED."

Til toppen av siden

Bruke Hjelp

Noen tilgjengelighetsverktøy som skjermlesere kanskje ikke fungere med de utvidbare koblingene i elektronisk hjelp. Hvis du har problemer, kan du prøve å installere Microsoft Internet Explorer 5 eller Internet Explorer 6. For mer informasjon, kan du gå til webområdet Internet Explorer.

Obs!: Hyperkoblinger i dette emnet går til weben. Du kan gå tilbake til hjelpen når som helst.

Til toppen av siden

Funksjoner i webleseren

Webleseren inneholder funksjoner som forbedrer lesbarheten for sider. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighetsfunksjonene som finnes i webleseren, søker du etter informasjon om hvordan du kan tilpasse leseren slik at den viser skriftene og fargene du vil ha, i Hjelp i webleseren. Hvis Internet Explorer er webleseren din, søker du etter Tilgjengelighet i innholdsfortegnelsen i Hjelp.

Til toppen av siden

Få mer informasjon om tilgjengelighet

Webområdet for Microsoft tilgjengelighet på Microsoft Accessibility inneholder informasjon om tekniske hjelpefunksjoner for å forbedre livene til personer med funksjonshemninger. Informasjonen på dette området fordel for personer med funksjonshemninger og deres venner og familie, personer i støtteorganisasjoner, lærere og andre.

En gratis, månedlig nyhetsbrev er tilgjengelig for å hjelpe deg med å holde deg oppdatert med tilgjengelighet emner om Microsoft-produkter. Hvis du vil abonnere, går du til Gratis abonnement på tilgjengelighetsoppdateringer.

Hvis du vil lære mer om hvordan du oppretter tilgjengelig innhold for websidene, kan du se tilgjengelighetsstandardene som er utviklet av World Wide Web Consortium.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×