Tilgjengelighet i Sway for iPad

Viktig!: iOS-appen Sway trekkes tilbake fra midten av desember 2018. Hvis du opprettet noen swayer i iOS-appen før denne datoen, kan du fortsatt åpne og redigere dem på www.sway.office.com eller i Sway for Windows 10.

Sway fungerer med tilgjengelighetsfunksjonene i iPad slik at du kan opprette interaktive rapporter, presentasjoner, personlige historier og mer. Du leverer innholdet, og Sway gjør resten og påser at det ferdige oppsettet ditt ser elegant ut på nesten en hvilken som helst enhet. Tilgjengelighetsfunksjonene i Sway gjør det lettere for flere å bruke Sway til å skape, uavhengig av funksjonsevne. De sørger også for at flere personer kan lese og dra nytte av det ferdige innholdet.

Hvis du vil lære om andre måter å angi tilgjengelighetsinnstillinger på, kan du se Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365.

I dette emnet

Utforske Sway-brukergrensesnittet

Når du starter Sway-appen, vises Mine swayer øverst. Denne visningen lister opp alle swayene som er tilknyttet kontoen du logget på med.

Hvis du vil starte en ny Sway, velger du + (pluss)-knappen på menylinjen.

Når du oppretter eller redigerer en Sway, finner du to knapper i midten av den øverste navigasjonslinjen:

 • Rediger. Bruk Rediger-knappen til å legge til innhold på et kort i dreieboken din. Nedenfor dreieboken finner du knapper for å legge til innhold, for eksempel medier, bilder, tekst og overskrifter.

 • Forhåndsvisning. Bruk Forhåndsvisning-knappen til å se gjennom Sway. I Forhåndsvisning kan du gjøre om på utformingen, prøve forskjellige navigasjonsstiler og endre fargetema.

Tips!: Hvis du vil slette Swayen, bruker du (mer)-knappen i Mine swayer-visningen nederst i det høyre hjørnet på Swayen.

Bruk av VoiceOver for å komme i gang med Sway

VoiceOver kan hjelpe deg med å navigere og arbeide i Sway, enten du bruker bevegelser eller et eksternt tastatur.

Fremgangsmåtene i dette emnet forutsetter at Hurtignavigasjon er deaktivert. Hvis du vil slå av Hurtignavigasjon, trykker du PIL VENSTRE og PIL HØYRE samtidig.

Dette emnet bruker forkortelsen «VO» for å vise til VoiceOver-tastene, for eksempel KONTROLL og TILVALG.

Her er noen viktige tips for å holde seg orientert i Sway:

 • Når du starter Sway, er overskriften øverst på skjermen Mine swayer. Når du trekker fingeren over skjermen øverst nær midten, hører du «Mine swayer, overskrift». Hvis du hører «Mine swayer, knapp», er enten Forhåndsvis- eller Rediger-visningen aktiv, og VoiceOver-markøren er plassert på Mine swayer-knappen i øvre venstre hjørne.

 • Sveip opp eller ned for å finne tilgjengelige kommandoer mens du redigerer. Hvis du bruker et tastatur, trykker du VO+PIL NED. VoiceOver lister opp alternativene for den gjeldende konteksten, avhengig av hva du har valgt. Når du hører den du vil bruke, dobbelttrykker du.

Logge på

Hvis du ikke allerede er logget på, hører du «Logg på for å starte» når du starter Sway. Slik logger du på:

 1. Aktiver Logge på for å starte-knappen ved å navigere gjennom velkomstmeldingene Komme i gang til du kommer til den siste skjermen. Sveip til høyre eller venstre til du hører «Komme i gang, knapp», og dobbelttrykk for å åpne Logg på -dialogboksen. VoiceOver-markøren plasseres på Avbryt-knappen i øvre venstre hjørne.

 2. Sveip til høyre, eller trykk på VO+PIL HØYRE gjentatte ganger til du hører «Hvilken e-postadresse eller hvilket telefonnummer vil du bruke for å logge på Sway?»

 3. Dobbelttrykk for å plassere innsettingspunktet i tekstboksen, skriv inn kontoinformasjonen, og trykk deretter ENTER. Dette vil vise dialogboksen for å logge på kontoen.

 4. Skriv inn påloggingsopplysningene som forklart på skjermen. Når du er ferdig, åpnes Sway i Mine swayer-visningen.

Åpne en eksisterende Sway.

 1. I Mine swayer sveiper du fingeren til høyre og trykker på VO+PIL HØYRE gjentatte ganger til du hører navnet på Swayen du vil bruke.

 2. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen. Sway åpnes i Rediger-vinduet, og VoiceOver-markøren plasseres på det første kortet i visningen.

 3. Hvis du vil forhåndsvise denne Swayen, sveiper du til høyre eller trykker på VO+PIL HØYRE gjentatte ganger inntil du hører «Forhåndsvis, knapp», og deretter dobbelttrykker du hvor som helst på skjermen.

Slik starter du en ny Sway

 1. I Mine swayer sveiper du fingeren til høyre, eller trykk på VO+PIL HØYRE gjentatte ganger til du hører «Legg til, knapp» eller «Legg til, ny».

 2. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen. I dreieboken vises et nytt, tomt tittelkort, etterfulgt av en rad med knapper for å legge til innhold.

Bruk VoiceOver for å legge til innhold i en ny Sway

 1. I Rediger-visningen flytter du fingeren til det første kortet i dreieboken. Hvis du bruker et tastatur, trykker du VO+PIL HØYRE gjentatte ganger til du hører «Tittel uten bakgrunnsbilde».

 2. Hvis du vil legge til et bilde som vises bak tittelen, sveiper du opp gjentatte ganger, eller du kan trykke VO+PIL NED til du hører «Erstatt bildet.» Deretter dobbelttrykker du hvor som helst. En dialogboks åpnes, hvor du kan velge Fra bibliotek eller Ta bilde.

 3. Sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom bilder, eller trykk VO+PIL VENSTRE eller VO+PIL HØYRE. Når du finner bildet du vil bruke, dobbelttrykk eller trykk VO+MELLOMROM. Bildet settes inn i tittelkortet som et bakgrunnsbilde.

 4. For å legge til tittel må du passe på at tittelkortet er merket av og deretter trykker du raskt tre ganger. Innsettingspunktet vises i tekstområdet. Skriv inn tittelteksten.

 5. Hvis du vil legge til mer innhold, kan du bruke knappene nedenfor tittelkortet.

Bruke tilgjengelighetsvisning

Når du forhåndsviser Swayen, kan du slå på tilgjengelighetsvisning. Med tilgjengelighetsvisning kan du se swayen med redusert animasjon, høykontraststil og oppsett som er optimalisert for VoiceOver. Tilgjengelighetsvisning gjelder bare for Swayer i denne appen. Den påvirker ikke utformingen og oppsettet av swayer når de vises på andre enheter eller i andre apper.

Slå på tilgjengelighetsvisning

Tips!: Når du starter Sway med VoiceOver aktivert, er tilgjengelighetsvisning aktivert som standard.

Når du forhåndsviser Swayen, kan du slå på tilgjengelighetsvisning. Det viser innholdet ditt med redusert animasjon, høykontraststil og oppsett som er optimalisert for VoiceOver.

For å forhåndsvise swayer i tilgjengelighetsvisning:

 1. Gå til dialogboksen Alternativer i Mine swayer.

 2. Sveip til høyre til du hører «Tilgjengelighetsvisning», og dobbelttrykk deretter for å velge.

 3. Sveip til høyre på nytt til du hører «Tilgjengelighetsvisning, bytte knapp», og dobbelttrykk deretter for å slå på innstillingen.

Hvis tilgjengelighetsvisning er deaktivert, kan du likevel forhåndsvise bestemte swayer i tilgjengelighetsvisning. I forhåndsvisning er koblingen for tilgjengelighetsvisning et skjult landemerke.

Slik viser du koblingen for tilgjengelighetsvisning:

 • Med et eksternt tastatur trykker du på VO+PIL VENSTRE til du hører «Tilgjengelighetskobling», og deretter trykker du på VO+MELLOMROM. Swayen åpnes i et nytt nettleservindu i tilgjengelighetsvisning.

 • Hvis du bruker bevegelser, trykker du på Swayen. Du hører tittelen på Swayen. Sveip til venstre gjentatte ganger til du hører «Tilgjengelighetsvisning». Dobbelttrykk. Swayen åpnes i tilgjengelighetsvisning i et nytt nettleservindu.

Tips for å arbeide i tilgjengelighetsvisning

Her er noen tips for å arbeide i tilgjengelighetsvisning:

 • For å bla gjennom alle de valgbare alternativene, trykker du VO+PIL VENSTRE eller VO+PIL HØYRE på tastaturet gjentatte ganger for å komme til ønsket alternativ.

 • Hvis du vil zoome inn på et valgt bilde i den gjeldende Swayen, trykker du på MELLOMROM.

 • Hvis du vil lukke bildet og gå tilbake til Sway-lerretet, trykker du ESC.

Slik går du ut av tilgjengelighetsvisning

 1. Sveip til venstre, eller trykk VO+PIL HØYRE eller VO+PIL VENSTRE gjentatte ganger til du hører «Flere alternativer», og deretter dobbelttrykk.

 2. Gå til Avslutt tilgjengelighetsvisning, og dobbelttrykk, eller trykk VO+MELLOMROM.

 3. Hvis du vil gå tilbake til redigering, bytter du tilbake til Sway-appen. Dobbelttrykk på Hjem-knappen for å åpne Appbytte, eller trykk på KOMMANDO+TAB.

Gjør bilder og videoer tilgjengelige med alternativ tekst

Hvis du vil gjøre bilder og videoer tilgjengelige for personer som bruker skjermlesere, kan du legge til alternativ tekst.

 1. Åpne bilde- eller videokortet i Rediger-visningen til en Sway.

 2. Trykk på tekstfeltet Alternativ tekst, og skriv inn beskrivelsesteksten.

Gjør koblinger lette å lese

Du kan legge til visningstekst for å gjøre koblinger tilgjengelige for alle brukere.

 1. Åpne kortet som inneholder koblingen, i Rediger-visningen til en Sway

 2. Trykk Kobling-knappen over tastaturet, og skriv inn beskrivelsesteksten i Vis tekst-feltet.

Send oss tilbakemelding

Sway er i stadig utvikling, og Sway-teamet er opptatt av å levere en flott, tilgjengelig opplevelse.

Fortell oss hvilke tilgjengelighetsfunksjoner som er viktigst for deg. For å sende tilbakemelding går du til nettstedet Sway User Voice. Eller send oss en e-postmelding på følgende måte:

 1. I Mine swayer sveiper du til venstre til du hører «Alternativer, knappen», og dobbelttrykk deretter.

 2. Sveip til høyre, eller trykk VO+PIL HØYRE gjentatte ganger til du hører «Send tilbakemelding, knapp». Dobbelttrykk.

 3. I dialogboksen Hjelp oss å bli bedre velger du OK. En e-postmelding adressert til Sway-teamet hos Microsoft åpnes.

 4. Skriv og send meldingen. For at vi enkelt skal kunne finne tilbakemeldingen din ber vi om at du inkluderer ordet Tilgjengelighet.

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×