Tilgjengelighet i Sway for iPad

Viktig!: iOS-appen Sway trekkes tilbake fra midten av desember 2018. Hvis du opprettet noen swayer i iOS-appen før denne datoen, kan du fortsatt åpne og redigere dem på www.sway.office.com eller i Sway for Windows 10.

Sway fungerer med tilgjengelighetsfunksjonene på iPhone, slik at alle kan opprette interaktive rapporter, presentasjoner, personlige historier og mer. Du leverer innholdet og Sway gjør resten, slik at det ferdige oppsettet ditt ser elegant ut på nær sagt en hvilken som helst enhet.

Tips!: 

 • Dette emnet bruker forkortelsen «VO» i tastekombinasjoner for å vise til Kontroll-tasten og Alternativ-tasten på et eksternt tastatur som brukes med VoiceOver.

I dette emnet

Utforske Sway-brukergrensesnittet

Når du starter Sway-appen, vises Mine swayer øverst. Denne visningen lister opp alle swayene som er tilknyttet kontoen du logget på med. Dette omfatter swayer som du har opprettet, og swayer som er delt med deg.

Hvis du vil starte en ny sway, velger du + (pluss)-knappen på menylinjen.

Når du oppretter eller redigerer en sway, finner du to knapper midt på navigasjonslinjen øverst:

 • Bruk Rediger-knappen for å legge til innhold i et kort i dreieboken din. Nederst på skjermen finner du en rad med knapper for å legge til innhold: for eksempel medier, bilder fra kameraet, tekst, topptekster og mer.

 • Bruk Forhåndsvis-knappen til å se gjennom de forskjellige swayene dine. Her kan du gjøre om utformingen, prøve forskjellige navigasjonsstiler og endre fargetema. Du kan også slette swayen ved bruk av knappen nederst til høyre.

  Obs!: Hvis du vil slette swayen, bruker du (mer)-knappen i Mine swayer-visningen nederst i det høyre hjørnet på swayen.

Bruk av VoiceOver for å komme i gang med Sway

VoiceOver kan hjelpe deg med å navigere og arbeide i Sway, enten du bruker bevegelser eller et eksternt tastatur. VoiceOver er den innebygde skjermleseren på iPhone. For å slå på VoiceOver trippelklikker du på Hjem-knappen eller bruker Siri ved å si «Hei, Siri, start VoiceOver».

Her er to tastetips for å holde oversikten i Sway:

 • Når du starter Sway, er overskriften øverst på skjermen Mine swayer, og når du trekker fingeren over skjermen øverst nær midten, hører du «Mine swayer, overskrift». Hvis du hører «Mine swayer, tilbake-knapp», er enten Forhåndsvis- eller Rediger-visningen aktiv, og VoiceOver-markøren er plassert på Mine swayer-knappen.

 • For å finne tilgjengelige kommandoer mens du redigerer sveiper du opp eller ned. Hvis du bruker et tastatur trykker du VO+PIL NED. VoiceOver lister opp alternativene for den gjeldende konteksten avhengig av hva som er valgt. Når du hører ønsket alternativ, dobbelttrykker du, eller på tastaturet trykker du VO+MELLOMROM.

Logge på

Hvis du ikke allerede er logget på, hører du «Logg på for å starte» når du starter Sway. Slik logger du på:

 1. Aktiver Logge på for å starte-knappen ved å navigere gjennom velkomstmeldingene Komme i gang til du kommer til den siste skjermen. Sveip mot høyre eller venstre til du hører «Komme i gang, knapp», og dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å åpne Logg på -dialogboksen. VoiceOver-markøren plasseres på Avbryt-knappen i øvre venstre hjørne.

 2. Sveip til høyre, eller trykk på VO+PIL HØYRE gjentatte ganger, til du hører «Hvilken e-postadresse eller hvilket telefonnummer ønsker du å bruke for å logge på Sway?» og deretter «Skriv inn e-postadressen eller telefonnummeret, tekstfelt, obligatorisk».

 3. Dobbelttrykk for å plassere innsettingspunktet i tekstboksen, og skriv deretter inn kontoinformasjonen din.

 4. Gå til neste trinn:

  • Skyv ned på skjermen til du hører «Neste-knappen», og dobbelttrykk.

  • Med tastaturet trykker du på VO+MELLOMROM+PIL HØYRE til du hører «Neste-knappen», og deretter trykker du på VO+MELLOMROM. Dette gjør at dialogboksen for pålogging på kontoen din åpnes.

 5. Skriv inn påloggingsopplysningene som forklart på skjermen. Når du er ferdig, åpnes Sway i Mine swayer-visningen.

Åpne en eksisterende sway

 1. I Mine swayer skyver du fingeren til høyre eller venstre til du hører navnet på ønsket Sway. Trykk på VO+PIL HØYRE gjentatte ganger på tastaturet.

 2. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen, eller trykk på VO+MELLOMROM på tastaturet. Swayen åpnes i Forhåndvis-vinduet, og VoiceOver-markøren plasseres på det første kortet i swayen.

 3. Skyv fingeren til venstre eller høyre for å forhåndsvise denne swayen, eller trykk på VO+PIL HØYRE gjentatte ganger til du hører «Forhåndsvis, knapp», og deretter dobbelttrykker du hvor som helst på skjermen.

Slik starter du en ny sway

 1. I Mine swayer skyver du fingeren nedover eller sveiper fingeren til høyre til du hører «Legg til, knapp». På tastaturet trykker du VO+PIL HØYRE gjentatte ganger.

 2. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen, eller VO+MELLOMROM. I dreieboken, vises et nytt, tomt tittelkort, etterfulgt av en rad med knapper for å legge til innhold.

Bruk VoiceOver til å legge til innhold i en ny sway

 1. I Rediger-visningen flytter du fingeren til det første kortet i dreieboken. Hvis du bruker et tastatur, trykker du på VO+PIL HØYRE gjentatte ganger til du hører «Tittel uten bakgrunnsbilde».

 2. Hvis du vil legge til et bilde som vises bak tittelen, sveiper du opp gjentatte ganger, eller, hvis du bruker et eksternt tastatur, trykker du på VO+PIL NED til du hører «Erstatt bildet.» Deretter dobbelttrykker du hvor som helst. En dialogboks åpnes, hvor du kan velge Fra bibliotek eller Ta bilde. (Du må kanskje først gi Sway tilgang til Bilder i innstillingene dine.)

 3. For å legge til tittelen må du først påse at tittelkortet er valgt (skyv fingeren nedover skjermen) og deretter dobbelttapper du på skjermen, eller på tastaturet trykker du VO+MELLOMROM. Innsettingspunktet står i tekstområdet. Skriv inn tittelteksten.

 4. Hvis du vil legge til mer innhold, kan du bruke knappene nedenfor tittelkortet.

Bruke tilgjengelighetsvisning

Tips!: Alternativet for tilgjengelighetsvisning er slått på som standard hvis du starter appen med VoiceOver påslått.

Når du forhåndsviser swayen, kan du slå på tilgjengelighetsvisning. Tilgjengelighetsvisning viser arbeidet med reduserte animasjoner, stil med høy kontrast for enklere lesing, og oppsett som er optimalisert for VoiceOver. Den påvirker kun visningen i denne appen. Den påvirker ikke utformingen og oppsettet av swayene når de vises på andre enheter eller apper.

Slå på tilgjengelighetsvisning

For å forhåndsvise alle swayene i tilgjengelighetsvisning:

 1. Naviger til dialogboksen Alternativer i Mine swayer.

 2. Sveip til høyre til du hører «Tilgjengelighetsvisning», og dobbelttrykk deretter for å velge.

 3. Sveip til høyre på nytt til du hører «Tilgjengelighetsvisning, bytteknapp», og dobbelttrykk deretter for å veksle innstillingen til på.

Hvis du ikke har alternativet for tilgjengelighetsvisning slått på i Alternativer-dialogboksen, kan du likevel forhåndsvise spesifikke swayer i tilgjengelighetsvisning. I forhåndsvisning er tilgjengelighetsvisning-koblingen et skjult landemerke.

Slik viser du koblingen:

 • Hvis du bruker et eksternt tastatur, trykker du på VO+PIL VENSTRE eller VO+PIL HØYRE til du hører «Tilgjengelighetskobling», og deretter trykker du på VO+MELLOMROM. Swayen din åpnes i tilgjengelighetsvisning i et nytt nettleservindu.

 • Hvis du bruker bevegelser, flytter du fokus til swayen. Du hører tittelen på swayen. Sveip til venstre eller høyre gjentatte ganger til du hører «Tilgjengelighetsvisning». Dobbelttrykk. Swayen din åpnes i tilgjengelighetsvisning i et nytt nettleservindu.

Tips for å arbeide i tilgjengelighetsvisning

Her er noen tips for bruk av tilgjengelighetsvisning:

 • For å navigere gjennom valgbare alternativer på tastaturet trykker du VO+PIL VENSTRE eller VO+PIL HØYRE gjentatte ganger til du kommer til ønsket alternativ. Eller du kan sveipe til høyre eller venstre på skjermen.

 • For å zoome inn på et valgt bilde på den gjeldende swayen din, trykker du på MELLOMROM på tastaturet.

 • Hvis du vil lukke bildet og gå tilbake til swayen, trykker du på ESC-tasten.

Slik går du ut av tilgjengelighetsvisning

 1. Sveip fingeren til venstre, eller trykk på VO+PIL HØYRE eller VO+PIL VENSTRE gjentatte ganger til du hører «Flere alternativer», og dobbelttrykk deretter.

 2. Gå til Avslutt tilgjengelighetsvisning, og dobbelttrykk, eller trykk på VO+MELLOMROM.

 3. For å gå tilbake til redigering bytter du tilbake til Sway-appen, slik:

  • Dobbelttrykk på Hjem-tasten for å bruke appbytteren.

  • Skyv fingeren, eller trykk på VO+PIL VENSTRE eller VO+PIL HØYRE gjentatte ganger til du hører «Tilbake til Sway.» Deretter dobbelttrykker du eller trykker på VO+MELLOMROM på tastaturet.

Gjør bilder og videoer tilgjengelige med alternativ tekst

Hvis du vil gjøre bilder og videoer tilgjengelige for personer som bruker skjermlesere, kan du legge til alternativ tekst.

 1. I Rediger-visningen for en sway åpner du bilde- eller videokortet. Trykk så på «Alternativ tekst»-feltet.

 2. Legg til beskrivende tekst.

Gjør koblinger lesbare

Du kan legge til visningstekst for å gjøre koblinger tilgjengelige for alle brukere.

 1. I Rediger-visningen for en sway åpner du kortet som inneholder koblingen, og trykker på koblingsknappen over tastaturet (knappen til venstre).

 2. Legg til beskrivende tekst i «Visningstekst»-feltet.

Send oss tilbakemelding

Sway er i stadig utvikling, og Sway-teamet er opptatt av å levere en flott, tilgjengelig opplevelse. Fortell oss hvilke tilgjengelighetsfunksjoner som er viktigst for deg. For å sende tilbakemelding kan du gå til Sway User Voice.

Eller følg denne fremgangsmåten for å sende oss e-postmeldinger:

 1. I Mine swayer sveiper du mot venstre til du hører «Alternativer, knapp», og deretter dobbelttrykker du.

 2. Skyv fingeren nedover eller trykk på VO+PIL HØYRE gjentatte ganger til du hører «Send tilbakemelding, knapp». Dobbelttrykk.

 3. I dialogboksen Hjelp oss med å bli bedre skyver du til du hører «OK-knapp», eller trykk på VO+PIL VENSTRE eller VO+PIL HØYRE. Dobbelttrykk, eller trykk på VO+MELLOMROM på tastaturet. En e-postmelding adressert til Sway-teamet hos Microsoft åpnes.

 4. Skriv inn meldingen og send den. Ta med ordet «tilgjengelighet» i tilbakemeldingen.

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×