Office
Logg på

Tilgjengelige grupper

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office Project 2007 inneholder forhåndsdefinerte aktivitet eller ressursgrupper for å kategorisere og vise fremhevet oppgave, ressurs eller tilordning informasjon i en rekke måter.

Obs!: Hvis ingen av de forhåndsdefinerte gruppene passer for deg, kan du opprette en egendefinert gruppe, gjøre den tilgjengelig på menyen og vise den automatisk i en bestemt visning.

I denne artikkelen

Lære mer om oppgavegrupper

Lære mer om ressursgrupper

Lær om aktivitetsgrupper

Gruppenavn

Beskrivelse

Best bruk

Fullførte og ufullstendige aktiviteter

Gruppen Fullførte og ufullstendige aktiviteter brukes til å kategorisere og vise aktivitetene i prosjektet i disse tre gruppene for prosent arbeid fullført: 0, 1–99 og 100.

Bruk gruppen Fullførte og ufullstendige aktiviteter til raskt å se status for fullføring av aktivitetene i prosjektet.

Betingelsestype

Betingelsestype-gruppen brukes til å kategorisere og vise aktivitetene i prosjektet i henhold til en av følgende betingelser: Så sent som mulig, Så snart som mulig, Ferdig tidligst, Ferdig senest, Må avsluttes den, Må starte den, Start tidligst og Start senest.

Bruk Betingelsestype-gruppen til å se betingelsene som gjelder for aktivitetene i prosjektet, eller til å endre betingelsestypen for en enkeltaktivitet.

Kritisk

Kritisk-gruppen brukes til å vise aktivitetene i prosjektet i henhold til om de er kritiske.

Bruk Kritisk-gruppen til raskt å se hvilke av aktivitetene i prosjektet som er på den kritiske linjen.

Varighet

Varighet-gruppen brukes til å kategorisere og vise aktivitetene i prosjektet i henhold til antallet dager det vil ta å fullføre dem.

Bruk Varighet-gruppen hvis du raskt vil se aktivitetene oppført etter hvor lang tid det vil ta å fullføre dem.

Varighet, så prioritet

Gruppen Varighet, så prioritet brukes til å kategorisere og vise aktivitetene i prosjektet først i henhold til antallet dager det vil ta å fullføre dem, og deretter etter prioritet (i trinn på 100) i hver varighetsgruppe.

Bruk gruppen Varighet, så prioritet hvis du vil se aktivitetene oppført etter hvor lang tid det vil ta å fullføre dem, og ordnet etter prioriteten du har tilordnet dem.

Milepæler

Milepæler-gruppen brukes til å vise aktivitetene i prosjektet i henhold til om de er milepæler.

Bruk Milepæler-gruppen til raskt å se en liste over alle milepælene i prosjektet atskilt fra alle andre aktiviteter.

Prioritet

Prioritet-gruppen brukes til å kategorisere og vise aktivitetene i prosjektet etter prioritet (i trinn på 100).

Bruk Prioritet-gruppen til raskt å se aktiviteter kategorisert etter prioritetsnivåene du har spesifisert.

Prioritet å beholde disposisjonsstruktur

Gruppen Prioritet å beholde disposisjonsstruktur brukes til å kategorisere og vise aktivitetene i prosjektet først etter disposisjonsnummer og deretter etter prioritet i disposisjonen.

Bruk gruppen Prioritet å beholde disposisjonsstruktur til å opprettholde WBS (work breakdown structure) mens du grupperer etter prioritetstrinn i hver del av disposisjonen.

Venter på gruppestatus

Gruppen Venter på gruppestatus brukes til å kategorisere og vise aktivitetene i prosjektet i henhold til om et svar er mottatt på en forespørsel om prosjektinformasjon som er sendt til en ressurs som er tilordnet en aktivitet. Så snart du ber om fremdriftsinformasjon, settes feltet Venter på gruppestatus til Ja. Når du har mottatt alle svar fra alle ressurser som er tilordnet aktiviteten, endres Ja til Nei.

Bruk gruppen Venter på gruppestatus til å spore hvilke aktiviteter som fremdeles venter på statusmeldinger fra tilordnede ressurser.

Til toppen av siden

Lær om ressursgrupper

Gruppenavn

Beskrivelse

Best bruk

Tildelinger som beholder disposisjonsstrukturen

Gruppen Tildelinger som beholder disposisjonsstrukturen brukes til å kategorisere og vise prosjektets ressurstildelinger ved hjelp av hierarkiet i prosjektplanen.

Bruk gruppen Tildelinger som beholder disposisjonsstrukturen til å vise tilordningene for hver ressurs i konteksten for hele prosjektet.

Fullførte og ufullstendige ressurser

Gruppen Fullførte og ufullstendige ressurser brukes til å kategorisere og vise ressursene i prosjektet i disse tre gruppene for prosent arbeid fullført: 0, 1–99 og 100.

Bruk gruppen Fullførte og ufullstendige ressurser hvis du raskt vil se fremdriften til arbeidet for hver ressurs.

Ressursgruppe

Ressursgruppe brukes til å kategorisere og vise ressurser etter feltet for ressursgruppe.

Bruk Ressursgruppe-gruppen til å vise ressurser i henhold til spesifiserte kategorier.

Ressurstype

Ressurstype-gruppen brukes til å kategorisere og vise prosjektets ressurser basert på ressurstypen (arbeid, materiale eller kostnad).

Bruk Ressurstype-gruppen til å vise brukerdata etter ressurstype.

Venter på svar

Gruppen Venter på svar brukes til å kategorisere og vise ressursene i prosjektet i henhold til om de har svart på en forespørsel om tilordningsstatus.

Bruk gruppen Venter på svar til å spore hvilke ressurser som har svart på en forespørsel om tilordningsstatus.

Standard timepris

Standard timepris-gruppen brukes til å kategorisere og vise prosjektets ressurser i henhold til standard timepris (timepris for vanlig arbeid, ikke overtidsarbeid).

Bruk Standard timepris-gruppen til å se prosjektets ressurser i henhold til timepris.

Arbeid vs. materialressurser

Gruppen Arbeid vs. materialressurser brukes til å kategorisere prosjektets ressurser i henhold til om de er materialressurser eller arbeid.

Bruk gruppen Arbeid vs. materialressurser til å skille arbeid og materialer. Dermed kan du se gjennom fremhevet oppsummeringsinformasjon for hver enkelt gruppe. Du kan for eksempel raskt se den totale kostnaden for alle materialressurser som er brukt.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×