TILFELDIGMATRISE (funksjon)

TILFELDIGMATRISE-funksjonen returnerer en matrise med tilfeldige tall. Du kan spesifisere antall rader og kolonner som skal fylles, minimums- og maksimumsverdier og om du vil returnere hele tall eller desimalverdier.

I eksemplene nedenfor har vi opprettet en matrise som er fem rader høy og tre kolonner bred. Det første returnerer et tilfeldig sett med verdier mellom 0 og 1, som er standard virkemåte for TILFELDIGMATRISE. Det neste returnerer en serie tilfeldige desimalverdier mellom 1 og 100. Det tredje eksemplet returnerer en rekke tilfeldig heltall mellom 1 og 100.

TILFELDIGMATRISE-funksjonen i Excel TILFELDIGMATRISE(5,3) returnerer tilfeldige verdier mellom 0 og 1 i en matrise som er 5 rader høy og 3 kolonner bred.

TILFELDIGMATRISE-funksjonen med minimums-, maksimums- og desimalargumenter

TILFELDIGMATRISE-funksjonen med minimums-, maksimums- og heltallsargumenter

Obs!: 14. januar 2019: TILFELDIGMATRISE-funksjonen er en av flere beta funksjoner og er for øyeblikket bare tilgjengelig for en del av Office Insider -er på dette tidspunktet. Vi fortsetter med å optimalisere disse funksjonene i løpet av de neste månedene. Når de er klare, lanserer vi dem for alle Office Insider-deltakere og Office 365-abonnenter.

=TILFELDIGMATRISE([rows],[columns],[min],[max],[whole_number])

Argument

Beskrivelse

[rader]

Antall rader som skal returneres

[kolonner]

Antall kolonner som skal returneres

[minimum]

Det minste antallet du vil ha returnert

[maksimum]

Det maksimale antallet du vil ha returnert

[whole_number]

Returnere et helt tall eller en desimalverdi

  • SANN for et helt tall

  • USANN for et desimaltall.

Obs!: 

  • Hvis du ikke setter inn et rad- eller kolonneargument, returnerer TILFELDIGMATRISE en enkelt verdi mellom 0 og 1.

  • Hvis du ikke angir et argument for minimums-eller maksimumsverdi, vil TILFELDIGMATRISE som standard sette verdien til henholdsvis 0 og 1.

  • Det minste tall-argumentet må være mindre enn det største tallet, ellers vil TILFELDIGMATRISE returnere #VERDI! som feilmelding.

  • Hvis du ikke angir et whole_number-argument, vil TILFELDIGMATRISE som standard angi USANN, eller desimal verdi.

  • TILFELDIGMATRISE-funksjonen returnerer en matrise som flyter over hvis det er det endelige resultatet av en formel. Dette betyr at Excel dynamisk oppretter riktig tilpasset matriseområde når du trykker på ENTER. Hvis støttedataene er i en Excel-tabell, vil matrisen automatisk endre størrelse når du legger til eller fjerner data fra matriseområdet, hvis du bruker strukturerte referanser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne artikkelen om overflytende matriser.

  • TILFELDIGMATRISE er forskjellig fra tilfeldig-funksjonen i at tilfeldig returnerer ikke en matrise, så tilfeldig må kopieres til hele området.

  • En matrise kan ses på som en rad med verdier, en kolonne med verdier eller en kombinasjon av rader og kolonner med verdier. I eksemplet ovenfor er matrisen for TILFELDIGMATRISE-formelen området D2:F6, eller fem rader og tre kolonner.

  • Excel har begrenset støtte for dynamiske matriser mellom arbeidsbøker, og dette scenarioet støttes bare når begge arbeidsbøkene er åpne. Hvis du lukker kildearbeidsboken, vil eventuelle koblede, dynamiske matriseformler returnere en #REF! feil når de er oppdaterte.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

FILTER-funksjonen

SEKVENS-funksjonen

SORTER-funksjonen

SORTER ETTER-funksjonen

UNIK-funksjonen

#OVERFLYT!-feil i Excel

Dynamiske matriser og overflytende matrise

Implisitt Intersection-operator: @

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×