Tilbakestille en tilpasset side til områdedefinisjonen

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du raskt opprette et område med profesjonelt utseende fra områdemaler, for eksempel malen Gruppeområde og Dokumentarbeidsområde. Deretter kan du ta en av sidene i en mal og tilpasse den videre. Mange webdesignere tilpasser for eksempel hjemmesiden (Default.aspx) med organisasjonens eller gruppens logo, kontaktnavn, egendefinerte webdeler og så videre.

Enkelte ganger kan det imidlertid være at du ønsker å fjerne tilpasninger og gå tilbake til områdedefinisjonen. Det kan for eksempel være at du ønsker å tilbakestille til områdedefinisjonen i disse tilfellene:

 • Tilpasningene fungerer ikke så bra som du hadde håpet. Selv om for eksempel tilpasningene ser ut slik du ønsker, ble viktig funksjonalitet i hoveddokumentet fjernet ved et uhell.

 • Området er oppgradert til Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007, og du ønsker å tilbakestille den nye områdedefinisjonen for å kunne dra nytte av nye funksjoner, for eksempel fane|koblinger til sekundære områder, papirkurven, smuler for enklere å kunne identifisere hvilken side du er på, og utvidet søk.

I denne artikkelen får du vite hvordan du identifiserer sider som du har tilpasset, og hvordan du tilbakestiller en tilpasset side til områdedefinisjonen. Du kan tilbakestille sider til områdedefinisjonen både på Windows SharePoint Services 3.0- og Office SharePoint Server 2007-områder.

I denne artikkelen

Hva er en områdedefinisjonen?

Identifisere tilpassede sider

Tilbakestille et standard hoveddokument til områdedefinisjonen

Tilbakestille en side til områdedefinisjonen

Hva er en områdedefinisjon?

En områdedefinisjon er en gruppe filer som ligger på webserveren, og som definerer en enestående type SharePoint-område. Hver SharePoint-mal som vises i kategorien Webområde i dialogboksen Ny, er basert på en områdedefinisjon. Én områdedefinisjon definerer for eksempel malene Gruppeområde, Tomt område og Dokumentarbeidsområde, og en annen områdedefinisjon definerer malene Grunnleggende arbeidsområde for møte, Tomt arbeidsområde for møte, Arbeidsområde for beslutningsmøte, Arbeidsområde for sosialt møte og Arbeidsområde for flere møter.

Når du tilbakestiller en tilpasset side til områdedefinisjonen, forkaster du alle endringene på siden og går tilbake til slik den opprinnelig var definert i områdedefinisjonen. Legg imidlertid merke til at du ikke mister noe av det du har tilpasset i webdeler, så lenge disse webdelene ligger i en webdel-sone som finnes på områdedefinisjonssiden. Webdel-soner – og webdelene i dem – som du legger til på en områdedefinisjonsside, forkastes når du tilbakestiller siden.

Du kan for eksempel sette inn en webdel for innholdsredigering i en webdel-sone (en standardsone, ikke en du har lagt til) på en områdedefinisjonsside, for eksempel standard hjemmeside (Default.aspx), og deretter angi tilpasset innhold eller tekst i webdelen. Hvis du tilbakestiller denne siden til områdedefinisjonen, forkastes alle andre endringer, men webdelen for innholdsredigering vises fremdeles i sonen og inneholder fremdeles det tilpassede innholdet som du angav.

Kommandoen Tilbakestill til områdedefinisjon er ikke tilgjengelig for alle sidene på et område. Hvis siden ikke ble opprettet ved å tilpasse en eksisterende side, men i stedet enten ble opprettet fra en tom side eller i et annet program og deretter importert til området, har ikke siden noen tilknytning til områdedefinisjonen. Derfor kan du ikke tilbakestille den til områdedefinisjonen. Malen Gruppeområde omfatter for eksempel Default.master, listeskjemaer som DispForm.aspx og EditForm.aspx, og et Microsoft Office Word-dokument som er en mal for dokumenter i det delte dokumentbiblioteket. Alle disse sidene kan tilbakestilles fordi de er med i områdedefinisjonen, men alle nye sider som opprettes fra Default.master, alle nye, tomme ASPX-sider og alle egendefinerte listeskjemaer som du oppretter, kan ikke tilbakestilles.

Obs!: Når du tilbakestiller en tilpasset side til områdedefinisjonen, gjenopprettes den opprinnelige siden. Hvis du arbeider med sider som ligger i et dokumentbibliotek, har du imidlertid et annet alternativ. Hoveddokumenter ligger i galleriet for hoveddokumenter, som er et dokumentbibliotek, og du kan bruke versjonskontroll for filer i dokumentbiblioteker. Hvis funksjonen for versjonskontroll er aktivert for galleriet for hoveddokumenter når du endrer et hoveddokument, kan du senere gå tilbake til en tidligere versjon i stedet for å starte på nytt ved å tilbakestille til områdedefinisjonen. Du finner koblinger til mer informasjon om versjonskontroll i Se også-delen.

Til toppen av siden

Identifisere tilpassede sider

Begynn med å identifisere de tilpassede sidene på området. Du gjør dette ved å åpne området i Office SharePoint Designer 2007 og deretter se i mappelisten etter sider som har ikonet Siden er tilpasset ved siden av filnavnet. Se følgende illustrasjon.

Filnavn med ikonet Siden er tilpasset

Du kan også lage en rapport i Office SharePoint Designer 2007 for å få en liste over alle tilpassede sider på området.

 1. Åpne webområdet som du ønsker å lage rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Velg RapporterOmråde-menyen, velg Delt innhold og klikk deretterTilpassede sider.

  Rapporten åpnes, og alle sidene på området vises. Tilpasset-kolonnen angir om innhold har blitt tilpasset for den aktuelle siden.

 3. Hvis du vil vise bare sider som har blitt tilpasset, klikker du Pil ned til høyre for Tilpasset-kolonnen og klikker deretter Ja.

  Nå inneholder rapporten bare sider som har blitt tilpasset.

Til toppen av siden

Tilbakestille et standard hoveddokument til områdedefinisjonen

Når du oppretter et SharePoint-område, får mange av områdets sider struktur, funksjonalitet, skrifter og formatering fra et standard hoveddokument. På et Windows SharePoint Services 3.0-gruppeområde kalles standard hoveddokument Default.master. Her vises trinnene du må følge hvis du har tilpasset standard hoveddokument, og du ønsker å tilbakestille det til områdedefinisjonen. Alle sider som var knyttet til det tilpassede hoveddokumentet, blir knyttet til den tilbakestilte versjonen av filen – ikke til kopien.

Obs!: Når du tilbakestiller en tilpasset side til områdedefinisjonen, gjenopprettes den opprinnelige siden. Hvis du arbeider med hoveddokumenter, har du imidlertid et annet alternativ. Hoveddokumenter ligger i galleriet for hoveddokumenter, som er et dokumentbibliotek, og du kan bruke versjonskontroll for elementer i lister og filer i dokumentbiblioteker. Hvis funksjonen for versjonskontroll er aktivert for galleriet for hoveddokumenter når du endrer et hoveddokument, kan du senere gå tilbake til en tidligere versjon i stedet for å starte på nytt ved å tilbakestille til områdedefinisjonen. Du finner koblinger til mer informasjon om versjonskontroll i Se også-delen.

 1. Åpne webområdet der det tilpassede hoveddokumentet ligger, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Høyreklikk hoveddokumentet som du ønsker å tilbakestille, for eksempel Default.master, og klikk deretter Tilbakestill til områdedefinisjon på hurtigmenyen.

  Obs!: Som standard ligger hoveddokumenter ligger i masterpages-mappen, som ligger i _catalogs-mappen i Mappeliste på området.

  Du får en advarsel om at innholdet i hoveddokumentet vil bli overskrevet, men at det lages en sikkerhetskopi av gjeldende side.

 3. Klikk Ja.

  En kopi av tilpasset hoveddokument er plassert i samme mappe der Tilbakestill hoveddokumentet, og den kalles filen name_copy(1), der filnavn er det opprinnelige filnavnet, som vist i illustrasjonen nedenfor.

  Mappelisten inneholder kopi av tilpasset hoveddokument

  Obs!: Default.master er ikke lenger merket med ikonet Siden er tilpasset, fordi siden er tilbakestilt til områdedefinisjonen.

Til toppen av siden

Tilbakestille en side til områdedefinisjonen

Hvis du har tilpasset en side som opprinnelig ble generert fra en SharePoint-mal, kan du tilbakestille den til områdedefinisjonen.

 1. Åpne webområdet som den tilpassede siden ligger på, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Høyreklikk siden som du ønsker å tilbakestille til områdedefinisjonen, og klikk deretter Tilbakestill til områdedefinisjon på hurtigmenyen.

  Obs!: Tilbakestillingskommandoen er ikke tilgjengelig for alle sidene på et område. Hvis siden ikke ble opprettet ved å tilpasse en eksisterende side, men i stedet enten ble opprettet fra en tom side eller i et annet program og deretter importert til området, har ikke siden noen tilknytning til områdedefinisjonen. Derfor kan du ikke tilbakestille den til områdedefinisjonen. Malen Gruppeområde omfatter for eksempel Default.master, listeskjemaer som DispForm.aspx og EditForm.aspx, og et Office Word-dokument som er en mal for dokumenter i det delte dokumentbiblioteket. Alle disse sidene kan tilbakestilles fordi de er med i områdedefinisjonen, man alle nye sider som opprettes fra Default.master, alle nye, tomme ASPX-sider og alle egendefinerte listeskjemaer som du oppretter, kan ikke tilbakestilles.

  Du får en advarsel om at innholdet på siden vil bli overskrevet, men at det lages en sikkerhetskopi av gjeldende side.

 3. Klikk Ja.

  En kopi av den tilpassede siden er plassert i samme mappe der Tilbakestill siden, og den kalles filen name_copy(1), der filnavn er det opprinnelige filnavnet.

  Tips!: Legg merke til at når du bruker brukergrensesnittet for leseren i Windows SharePoint Services 3.0 til å tilbakestille en side til områdedefinisjonen, sikkerhetskopieres ikke den tilpassede siden. Når du tilbakestiller en side i Office SharePoint Designer 2007, lages det derimot en sikkerhetskopi. Sikkerhetskopien er god å ha fordi den fremdeles inneholder alt tilpasset innhold som du la til på siden, for eksempel webdel-soner – og webdelene i dem – som du la til på siden. Du kan kopiere og lime inn den delen av innholdet som du ønsker å beholde fra kopien, til siden som nettopp ble tilbakestilt.

 4. Hvis den tilpassede siden har webdel-soner som ikke er tatt med i områdedefinisjonen, fjernes disse ekstra webdel-sonene – og webdelene i dem – når siden tilbakestilles. Kontroller om den tilbakestilte siden omfatter alle webdelene du ønsker. Du kan legge til alle webdeler som mangler, på den nylig tilbakestilte siden ved å åpne sikkerhetskopien av den tilpassede siden og deretter kopiere og lime inn webdelene på den tilbakestilte siden.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×