Office
Logg på

Tidsintelligens i PowerPivot i Excel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

DAX (Data Analysis Expressions) har 35 funksjoner spesifikt for aggregering og sammenligning av data over tid. I motsetning dato- og klokkeslettfunksjonene til DAX finnes det egentlig ikke noe som ligner tidsintelligensfunksjonene i Excel. Dette skyldes at tidsintelligensfunksjoner arbeider med data som er i konstant endring, avhengig av konteksten du velger i pivottabeller og Power View-visualiseringer.

Hvis du vil arbeide med tidsintelligensfunksjoner, må du ha en datotabell i datamodellen. Dato-tabellen må inneholde en kolonne med én rad for hver dag i hvert år som er inkludert i dataene. Denne kolonnen regnes datokolonnen (selv om kan gis navn på det du liker). Mange tidsintelligensfunksjoner krever date-kolonnen for å beregne i henhold til datoene du velger som felt i en rapport. Hvis du har et mål som beregner en avsluttende kvartal-end saldo ved hjelp av funksjonen CLOSINGBALANCEQTR i rekkefølge for PowerPivot vite når slutten av kvartalet virkelig er, må det for eksempel referere date-kolonnen i datotabellen til å avgjøre når kvartalet starter og slutter. Hvis du vil lære mer om datatabeller, kan du ta en titt på Forstå og opprette datatabeller i Power Pivot i Excel.

Funksjoner

Funksjoner som returnerer én dato

Funksjoner i denne kategorien returnerer én dato. Resultatet kan deretter brukes som argumenter til andre funksjoner.

De to første funksjonene i denne kategorien returnerer den første eller siste datoen i Date_Column i gjeldende kontekst. Dette kan være nyttig når du vil finne den første eller siste datoen du hadde en transaksjon av en bestemt type. Disse funksjonene tar bare ett argument, navnet på datokolonnen i datotabellen.

De to neste funksjonene i denne kategorien finner den første eller siste datoen (eller hvilken som helst annen kolonneverdi i tillegg) der et uttrykk har en ikke-tom verdi. Dette brukes som oftest i situasjoner som lagerbeholdning, der du vil hente resultatet av den siste lagertellingen, men ikke vet når den ble utført.

Seks funksjoner til som returnerer én dato, er funksjonene som returnerer den første eller siste datoen i en måned, et kvartal eller et år i gjeldende kontekst av beregningen.

Funksjoner som returnerer en tabell med datoer

Det finnes 16 tidsintelligensfunksjonene som returnerer en tabell med datoer. Oftest bruker brukes disse funksjonene som et argument for SetFilter til CALCULATE -funksjonen. Akkurat som alle tidsintelligensfunksjoner i DAX tar en datokolonne i hver funksjon som et av argumentene.

De første åtte funksjonene i denne kategorien start med en datokolonne i gjeldende kontekst. Hvis du for eksempel hvis du bruker et mål i en pivottabell, kan det være en måned eller år kolonneetiketter eller radetiketter. Resultatet er date-kolonnen er filtrert for å inkludere bare datoene for gjeldende kontekst. Starter fra den gjeldende konteksten, disse åtte funksjonene deretter beregne den forrige (eller neste) dag, måned, kvartal eller år og returnere disse datoene i form av en tabell med én kolonne. "Forrige" funksjonene fungerer bakover fra den første datoen i gjeldende kontekst, og funksjonene "neste" gå fremover fra den siste datoen i gjeldende kontekst.

De neste fire funksjonene i denne kategorien ligner, men i stedet for å beregne tidligere (eller neste) periode beregner de sett med datoer i perioden som er måned til dags dato (eller kvartal til dags dato, år til dags dato eller i samme periode i foregående år). Alle disse funksjonene utfører beregningene ved hjelp av den siste datoen i gjeldende kontekst. Vær oppmerksom på at SAMEPERIODLASTYEAR krever at gjeldende kontekst inneholder et sammenhengende sett med datoer. Hvis gjeldende kontekst ikke er et sammenhengende sett med datoer, vil SAMEPERIODLASTYEAR returnere en feil.

De fire siste funksjoner i denne kategorien er litt mer kompliserte og også litt mer omfattende. Disse funksjonene brukes til å flytte fra settet med datoer som er i gjeldende kontekst, til et nytt sett med datoer.

 • DATEADD (Date_Column, Number_of_Intervals, intervall)

 • DATESBETWEEN (Date_Column, startdato, sluttdato)

 • DATESINPERIOD (Date_Column, startdato, Number_of_Intervals, intervall)

DATESBETWEEN beregner settet med datoer mellom den angitte startdatoen og sluttdatoen. De gjenstående tre funksjonene flytter et antall tidsintervaller fra gjeldende kontekst. Intervallet kan være dag, måned, kvartal eller år. Disse funksjonene gjør det enkelt å flytte tidsintervallet for en beregning med ett av følgende:

 • Gå tilbake to år

 • Gå tilbake én måned

 • Gå frem tre kvartaler

 • Gå tilbake 14 dager

 • Gå fremover 28 dager

I hvert tilfelle trenger du bare å angi hvilket intervall og hvor mange av disse intervallene det skal flyttes med. Et positivt intervall flytter frem i tid, mens et negativt intervall flytter tilbake i tid. Selve intervallet er angitt ved nøkkelordet DAG, MÅNED, KVARTAL eller ÅR. Disse nøkkelordene er ikke strenger, så de skal ikke stå i anførselstegn.

Funksjoner som evaluerer uttrykk i en tidsperiode

Denne kategorien av funksjoner evaluerer et uttrykk i en angitt tidsperiode. Du kan oppnå det samme ved hjelp av BEREGN og andre tidsintelligensfunksjoner. For eksempel er

= TOTALMTD (uttrykk, Date_Column [, SetFilter])

nøyaktig det samme som:

= BEREGN (uttrykk, DATESMTD (Date_Column) [, SetFilter])

Det er imidlertid enklere å bruke disse tidsintelligensfunksjonene når de er godt egnet for problemet som må løses:

 • TOTALMTD (Uttrykk, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALQTD (Uttrykk, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALYTD (Uttrykk, Date_Column [, SetFilter] [, YE_Date]) *

I denne kategorien er det også en gruppe med funksjoner som beregner start- og sluttsaldo. Det er visse begreper du bør forstå med disse bestemte funksjonene. For det første, og ganske innlysende, er startsaldoen for en gitt periode den samme som sluttsaldoen for forrige periode. Sluttsaldoen inneholder alle dataene frem til slutten av perioden, mens startsaldoen ikke inneholder noen data fra gjeldende periode.

Disse funksjonene returnerer alltid verdien av et uttrykk som er evaluert for et bestemt tidspunkt. Tidspunktet vi bryr oss om, er alltid den siste mulige datoverdien i en kalenderperiode. Startsaldoen er basert på den siste datoen i forrige periode, mens sluttsaldoen er basert på den siste datoen i gjeldende periode. Gjeldende periode bestemmes alltid av den siste datoen i gjeldende datokontekst.

Flere ressurser

Artikler: Forstå og opprette datatabeller i Power Pivot i Excel

Referanse: DAX-funksjonsreferansepå Office.com

Eksempler: Profit and Loss Data Modeling and Analysis with Microsoft PowerPivot i Excel

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×