Tidsintelligens i Power Pivot i Excel

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Data Analysis Expressions (DAX) har 35 funksjoner spesielt for å aggregere og sammenligne data over tid. I motsetning til DAX dato- og klokkeslettfunksjoner tidsintelligens funksjoner virkelig har ikke noe lignende i Excel. Dette er fordi tidsintelligensfunksjoner arbeide med data som er i konstant forandring, avhengig av konteksten du velger i pivottabeller og Power View-visualiseringer.

Hvis du vil arbeide med tidsintelligensfunksjoner, må du ha en datotabell i datamodellen. Dato-tabellen må inneholde en kolonne med én rad for hver dag i hvert år som er inkludert i dataene. Denne kolonnen regnes datokolonnen (selv om kan gis navn på det du liker). Mange tidsintelligensfunksjoner krever date-kolonnen for å beregne i henhold til datoene du velger som felt i en rapport. Hvis du har et mål som beregner en avsluttende kvartal-end saldo ved hjelp av funksjonen CLOSINGBALANCEQTR i rekkefølge for PowerPivot vite når slutten av kvartalet virkelig er, må det for eksempel referere date-kolonnen i datotabellen til å avgjøre når kvartalet starter og slutter. Hvis du vil lære mer om datatabeller, kan du ta en titt på Forstå og opprette datatabeller i Power Pivot i Excel.

Funksjoner

Funksjoner som returnerer én dato

Funksjoner i denne kategorien returnerer én dato. Resultatet kan deretter brukes som argumenter for andre funksjoner.

De to første funksjonene i denne kategorien returnere den første eller siste datoen i Date_Column i gjeldende kontekst. Dette kan være nyttig når du vil finne den første eller siste datoen da du hadde en transaksjon av en bestemt type. Disse funksjonene ta bare ett argument, navnet på datokolonnen i dato-tabellen.

De neste to funksjonene i denne kategorien finne første eller siste dato (eller en annen kolonneverdi også) der et uttrykk som har en verdi. Oftest brukes i situasjoner som lager der du vil ha de siste lager beløpet, og du ikke vet når den siste beholdningen ble tatt.

Seks flere funksjoner som returnerer én dato er funksjoner som returnerer den første eller siste datoen i en måned, kvartal eller året i gjeldende kontekst av beregningen.

Funksjoner som returnerer en tabell med datoer

Det finnes 16 tidsintelligensfunksjonene som returnerer en tabell med datoer. Oftest bruker brukes disse funksjonene som en SetFilter-argument for funksjonen CALCULATE . Akkurat som alle tidsintelligensfunksjoner i DAX tar en datokolonne i hver funksjon som et av argumentene.

De første åtte funksjonene i denne kategorien start med en datokolonne i gjeldende kontekst. Hvis du for eksempel hvis du bruker et mål i en pivottabell, kan det være en måned eller år kolonneetiketter eller radetiketter. Resultatet er date-kolonnen er filtrert for å inkludere bare datoene for gjeldende kontekst. Starter fra den gjeldende konteksten, disse åtte funksjonene deretter beregne den forrige (eller neste) dag, måned, kvartal eller år og returnere disse datoene i form av en tabell med én kolonne. "Forrige" funksjonene fungerer bakover fra den første datoen i gjeldende kontekst, og funksjonene "neste" gå fremover fra den siste datoen i gjeldende kontekst.

De neste fire funksjonene i denne kategorien ligner, men de beregnes sett med datoer i perioden som er "måned til dags dato" (eller kvartal til dato, hittil i år eller i samme periode i forrige år) i stedet for å beregne en periode forrige (eller neste). Disse funksjonene alle utføre sine beregninger ved hjelp av den siste datoen i gjeldende kontekst. Legg merke til at SAMEPERIODLASTYEAR krever at gjeldende kontekst inneholder et sammenhengende sett med datoer. Hvis gjeldende kontekst ikke er et sammenhengende sett med datoer, vil SAMEPERIODLASTYEAR returnere en feil.

De fire siste funksjonene i denne kategorien er litt mer komplisert, og også litt mer effektivt. Disse funksjonene brukes til å flytte fra settet med datoer som er i gjeldende kontekst til et nytt sett med datoer.

 • DATEADD (Date_Column, Number_of_Intervals, intervall)

 • DATESBETWEEN (Date_Column, startdato, sluttdato)

 • DATESINPERIOD (Date_Column, startdato, Number_of_Intervals, intervall)

DATESBETWEEN beregner sett med datoer mellom angitt startdato og sluttdato. De gjenstående tre funksjonene SKIFT noen antallet intervaller fra gjeldende kontekst. Intervallet kan være dag, måned, kvartal eller år. Disse funksjonene gjør det enkelt å forskyve tidsintervallet for en beregning av noen av følgende:

 • Gå tilbake to år

 • Gå tilbake én måned

 • Gå frem tre kvartaler

 • Gå tilbake 14 dager

 • Gå fremover 28 dager

I hvert tilfelle du trenger bare å angi hvilke intervallet, og hvor mange av disse intervallene vil flytte. Et positivt intervall vil flytte fremover i tid, mens et negativt intervall flyttes tilbake i tid. Intervallet selve angis av et nøkkelord i dag, måned, KVARTAL eller år. Disse nøkkelordene er ikke strenger, slik at de ikke skal stå i anførselstegn.

Funksjoner som evaluerer uttrykk i en tidsperiode

Denne kategori med funksjoner evaluere et uttrykk i en angitt tidsperiode. Du kan utføre ved hjelp av CALCULATE og andre tidsintelligensfunksjoner det samme. Eksempler:

= TOTALMTD (uttrykk, Date_Column [, SetFilter])

er nøyaktig det samme som:

= BEREGN (uttrykk, DATESMTD (Date_Column) [, SetFilter])

Det er imidlertid enklere å bruke disse tidsintelligensfunksjonene når de er godt egnet for problemet som må løses:

 • TOTALMTD (Uttrykk, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALQTD (Uttrykk, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALYTD (Uttrykk, Date_Column [, SetFilter] [, YE_Date]) *

Også er i denne kategorien en gruppe med funksjoner som beregner åpne og lukke saldoer. Det finnes enkelte konsepter du bør forstå med disse bestemte funksjoner. Først, som du kanskje tror opplagte, den inngående balansen for en angitt periode er den samme som utgående balanse for forrige periode. Utgående balanse inkluderer alle data til slutten av perioden, mens den inngående balansen ikke inneholder noen data fra i gjeldende periode.

Disse funksjonene returnerer alltid verdien av et uttrykk som evalueres for et bestemt tidspunkt. Punktet i tid opptatt er alltid den siste mulige datoverdien i en kalenderperiode. Den inngående balansen er basert på den siste datoen i forrige periode, mens utgående balanse er basert på den siste datoen i gjeldende periode. Gjeldende periode er alltid avhengig av den siste datoen i kontekst gjeldende dato.

Flere ressurser

Artikler: Forstå og opprette datatabeller i Power Pivot i Excel

Referanse: DAX-funksjonsreferansepå Office.com

Eksempler: Profit and Loss Data Modeling and Analysis with Microsoft PowerPivot i Excel

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×