Telle i rapporter

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Det kan være nyttig å ha en telling av hvor mange poster som finnes i en rapport. I grupperte eller summerte rapporter kan du vise en telling av hvor mange poster som finnes i hver gruppe. Eller du kan legge til et linjenummer i hver post for å gjøre det enklere å referere til hver av dem. Denne artikkelen forklarer trinnvis hvordan du legger til tellinger og linjenumre i rapporten.

Hva vil du gjøre?

Telle antall poster i en rapport eller gruppe

Legge til et nummer for hver post i en rapport eller gruppe

Telle antall poster i en rapport eller gruppe

Du legger til tellinger i rapporten raskest i oppsettvisning.

Telle poster i oppsettvisning

 1. Høyreklikk rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Oppsettvisning Knappesymbol på hurtigmenyen.

 2. Klikk et felt som du vil telle. For å sikre at alle poster telles, klikker du et felt som du vet ikke inneholder noen nullverdier, for eksempel en ID-feltet.

 3. Klikk Totaler i kategorien Format i gruppen gruppering og totaler. Knappesymbol

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil telle alle postene i rapporten uavhengig av om det finnes en verdi i det valgte feltet, klikker du Tell poster.

  • Hvis du vil telle bare poster som det finnes en verdi for i det valgte feltet, klikker du Tell verdier.

   Merknad: Tell verdier er ikke tilgjengelig for felt for de følgende datatypene:

   • Notat

   • OLE-objekt

   • Hyperkobling

Access legger til en tekstboks i inndelingen Bunntekst i rapport og setter egenskapen Kontrollkilde til et uttrykk som utfører funksjonen Antall. Hvis det finnes grupperingsnivåer i rapporten, legger også Access til en tekstboks i hver gruppebunntekst som utfører den samme beregningen.

Merknad: Hvis du bruker oppsettvisning til å opprette en telling for et bestemt felt, lager Access et uttrykk som teller bare de postene der dette feltet ikke er null. Hvis det for eksempel finnes 10 poster i rapporten, og du legger til tellingen i et felt som inneholder tre nullverdier, viser tekstboksen for tellingen 7 – antall poster som inneholder andre verdier enn nullverdier. Du kan unngå dette ved å legge til tellinger bare i felt som ikke tillater nullverdier (for eksempel ID-felt), eller du kan redigere kontrollkilden for tekstboksen slik at den alltid teller alle postene enten de inneholder nullverdier eller ikke. Slik gjør du dette:

 1. Merk tekstboksen som viser tellingen. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise den.

 2. Klikk kategorien Data.

 3. I egenskapsboksen Kontrollkilde sletter du uttrykket og skriver inn =Antall(*).

 4. Lagre rapporten, og bytt til rapportvisning for å se resultatene.

Telle poster i utformingsvisning

 1. Høyreklikk rapporten i navigasjonsruten, og klikk Utformingsvisning Knappesymbol på hurtigmenyen.

 2. Klikk Tekstboks i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming. Knappesymbol

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en telling av alle postene i rapporten, klikker du inndelingen toppteksten eller bunnteksten for rapporten der du vil plassere tekstboksen.

  • Hvis du vil legge til en telling over alle postene i hver gruppe med en gruppert rapport, klikker du inndelingen toppteksten eller bunnteksten for gruppen der du vil plassere tekstboksen.

 4. Merk tekstboksen, og trykk F4 for å vise egenskapssiden.

 5. Klikk kategorien Data.

 6. Skriv inn =Antall(*)i egenskapsboksen Kontrollkilde.

  Denne uttrykk bruker du Antall-funksjonen til å telle alle postene i rapporten eller gruppen, selv om noen felt i enkelte poster er null. Å telle poster bare der et bestemt felt ikke er null (for eksempel Leverandørnavn), kan du bruke følgende uttrykk i stedet: =CDbl(Nz(antall ([Leverandørnavn]); 0)).

Til toppen av siden

Legge til et linjenummer for hver post i en rapport eller gruppe

Du kan nummerere artikler i rapporten. I rapporten Salg per produkt vil du for eksempel at 1 skal står foran den første artikkelen i en produktgruppe, 2 skal stå foran den andre artikkelen og så videre. Når den neste produktgruppen begynner, starter nummereringen på nytt, og 1 står foran den første artikkelen.

Nummerere elementene i en rapport

Du kan nummerere artiklene i rapporten ved å bruke en beregnet kontroll og angi egenskapen Løpende sum for kontrollen.

 1. Høyreklikk rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knappesymbol på hurtigmenyen.

 2. Klikk Tekstboks i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming. Knappesymbol

 3. I Detalj-inndelingen for rapporten drar du pekeren for å opprette tekstboksen og passer på at den er bred nok til å få plass til det største artikkelnummeret.

  Hvis du for eksempel regner med å få hundre ordrer, trenger du plass til minst tre tegn (100). Hvis en etikett vises ved siden av tekstboksen, sletter du etiketten ved å klikke den og deretter trykke DEL. Hvis du plasserte tekstboksen nær venstre marg, kan det hende at etiketten blir skjult under tekstboksen. Dra tekstboksen mot høyre ved hjelp av flyttehåndtaket i øverste venstre hjørne i tekstboksen slik at du kan se etiketten. Deretter kan du klikke etiketten og trykke DEL.

 4. Merk tekstboksen. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise den.

 5. Klikk kategorien alle. Skriv inn et navn, for eksempel txtItemNumberi egenskapsboksen navn.

 6. Klikk kategorien Data.

 7. I egenskapsboksen Løpende sum velger du Over gruppe.

 8. I egenskapsboksen Kontrollkilde skriver du inn =1.

 9. Klikk kategorien Format.

 10. I egenskapsboksen Format skriver du inn #. (et nummertegn etterfulgt av et punktum).

  Dette formaterer linjenummeret med et punktum etterfulgt av tallet.

 11. Lagre rapporten, og bytt til rapportvisning for å se resultatene.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×