Telle i rapporter

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det kan være nyttig å ha antall hvor mange poster som finnes i en rapport. I grupperte eller summerte rapporter, kan du vise antall hvor mange poster som finnes i hver gruppe. Eller du kan legge til et nummer i hver post for å gjøre det enklere å referere til hver enkelt. Denne artikkelen forklarer, trinnvise, hvordan du legger til antall og linje tall i rapporten.

Hva ønsker du å gjøre?

Telle antall poster i en rapport eller gruppe

Legge til et nummer for hver post i en rapport eller gruppe

Telle antall poster i en rapport eller gruppe

Oppsettvisning gir deg den raskeste måten å legge til antall for rapporten.

Telle poster i oppsettvisning

 1. Høyreklikk rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Oppsettvisning på hurtigmenyen.

 2. Klikk et felt som du vil telle. For å sikre at alle poster telles, klikker du et felt som du vet ikke inneholder noen nullverdier, for eksempel en ID-feltet.

 3. Klikk Totaler i kategorien Utforming i gruppen gruppering og totaler. Merk, hvis du bruker Access 2007, kommandoen Totaler er i kategorien Format.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Til å telle alle postene i rapporten uavhengig av om det er en verdi i det merkede feltet, klikker du Antall poster.

  • Hvis du vil telle bare poster som det er en verdi i det merkede feltet, klikker du Telle verdier.

   Obs!: Telle verdier er ikke tilgjengelig for felt med følgende datatyper:

   • Lang tekst (Memo)

   • OLE-objekt

   • Hyperkobling

   • Vedlegg

 5. Access legger til en tekstboks i inndelingen bunntekst i rapport og angir egenskapen Kontrollkilde til et uttrykk som utfører Count -funksjonen. Hvis det finnes grupperingsnivåer i rapporten, legges det også en tekstboks hver bunnteksten for gruppen som utfører den samme beregningen.

  Obs!: Hvis du bruker oppsettvisning til å opprette et antall på et bestemt felt, lager Access et uttrykk som teller bare postene der dette feltet ikke er null. Viser for eksempel hvis det finnes 10 poster i rapporten, og du setter inn antall til et felt som inneholder tre nullverdier, tekstboksen antall 7 – antall poster som inneholder verdier som ikke er null. Du kan unngå dette ved å legge til antall bare felt som ikke tillater nullverdier (for eksempel ID-felt), eller du kan redigere kontrollkilden for tekstboksen slik at den alltid teller alle poster om de inneholder nullverdier eller ikke. Slik gjør du:

 6. Velg tekstboksen som viser antall. Hvis egenskapssiden ikke vises allerede, trykker du F4 for å vise den.

 7. Klikk Data-fanen.

 8. Slett uttrykket i egenskapsboksen Kontrollkilde og Skriv inn =Antall(*).

 9. Lagre rapporten, og Bytt til rapportvisning for å se resultatene.

Telle poster i utformingsvisning

 1. Høyreklikk rapporten i navigasjonsruten, og klikk Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Klikk på Tekstboks i Kontroller-gruppen på Utforming-fanen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en telling av alle postene i rapporten, klikker du inndelingen toppteksten eller bunnteksten for rapporten der du vil plassere tekstboksen.

  • Hvis du vil legge til en telling over alle postene i hver gruppe med en gruppert rapport, klikker du inndelingen toppteksten eller bunnteksten for gruppen der du vil plassere tekstboksen.

 4. Merk tekstboksen, og trykk F4 for å vise egenskapsarket.

 5. Klikk Data-fanen.

 6. Skriv inn =Antall(*)i egenskapsboksen Kontrollkilde.

  Denne uttrykk bruker du Antall-funksjonen til å telle alle postene i rapporten eller gruppen, selv om noen felt i enkelte poster er null. Å telle poster bare der et bestemt felt ikke er null (for eksempel Leverandørnavn), kan du bruke følgende uttrykk i stedet: =CDbl(Nz(antall([Leverandørnavn]),0)).

Toppen av siden

Legge til et nummer for hver post i en rapport eller gruppe

Du kan nummerere elementene i rapporten. Hvis du for eksempel salg per produkt-rapport, kan du "1" til foran det første elementet i en produktgruppe, "2" til foran andre elementet, og så videre. Når den neste produktgruppen begynner, starter nummereringen over, og «1» kommer før det første elementet.

Nummerere elementene i en rapport

Du kan nummerere elementene i rapporten ved å bruke en beregnet kontroll, og angi egenskapen Løpende Sum .

 1. Høyreklikk rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Klikk på Tekstboks i Kontroller-gruppen på Utforming-fanen.

 3. Dra pekeren for å opprette tekstboksen, og pass på at det er bred nok til å få plass til den største Elementnummer i detaljinndelingen i rapporten.

  Har du sannsynligvis hundre ordrer, vil du for eksempel trenger plass til minst tre tegn (100). Hvis det vises en etikett ved siden av tekstboksen, sletter du etiketten ved å klikke den og deretter trykke DELETE. Hvis du plasserte tekstboksen nær venstre marg, kan det være skjult etiketten under tekstboksen. Bruk flyttehåndtaket i øvre venstre hjørnet av tekstboksen for å dra tekstboksen til høyre slik at du kan se etiketten. Du kan deretter klikke etiketten, og trykk DELETE.

 4. Velg tekstboksen. Hvis egenskapsarket ikke vises allerede, trykker du på F4 for å vise det.

 5. Klikk kategorien alle. Skriv inn et navn, for eksempel artikkelnummeri egenskapsboksen navn.

 6. Klikk Data-fanen.

 7. Velg Over grupper i egenskapsboksen Løpende Sum.

 8. Skriv inn = 1i egenskapsboksen Kontrollkilde.

 9. Klikk fanen Format .

 10. Skriv inn i egenskapsboksen Format#. (et nummertegn etterfulgt av et punktum).

  Dette formaterer tallet linje med et punktum etterfulgt av tallet.

 11. Lagre rapporten, og Bytt til rapportvisning for å se resultatene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×