Office
Logg på

Telle i rapporter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det kan være nyttig å ha en telling av hvor mange poster som finnes i en rapport. I grupperte eller summerte rapporter kan du vise en telling av hvor mange poster som finnes i hver gruppe. Eller du kan legge til et linjenummer i hver post for å gjøre det enklere å referere til hver av dem. Denne artikkelen forklarer trinnvis hvordan du legger til tellinger og linjenumre i rapporten.

Hva vil du gjøre?

Telle antall poster i en rapport eller gruppe

Legge til et nummer for hver post i en rapport eller gruppe

Telle antall poster i en rapport eller gruppe

Du legger til tellinger i rapporten raskest i oppsettvisning.

Telle poster i oppsettvisning

 1. Høyreklikk rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Oppsettvisning Knappesymbol på hurtigmenyen.

 2. Klikk et felt som du vil telle. For å sikre at alle poster telles, klikker du et felt som du vet ikke inneholder noen nullverdier, for eksempel en ID-feltet.

 3. Klikk Totaler i kategorien Format i gruppen gruppering og totaler. Knappesymbol

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil telle alle postene i rapporten uavhengig av om det finnes en verdi i det valgte feltet, klikker du Tell poster.

  • Hvis du vil telle bare poster som det finnes en verdi for i det valgte feltet, klikker du Tell verdier.

   Obs!: Tell verdier er ikke tilgjengelig for felt for de følgende datatypene:

   • Notat

   • OLE-objekt

   • Hyperkobling

Access legger til en tekstboks i inndelingen Bunntekst i rapport og setter egenskapen Kontrollkilde til et uttrykk som utfører funksjonen Antall. Hvis det finnes grupperingsnivåer i rapporten, legger også Access til en tekstboks i hver gruppebunntekst som utfører den samme beregningen.

Obs!: Hvis du bruker oppsettvisning til å opprette en telling for et bestemt felt, lager Access et uttrykk som teller bare de postene der dette feltet ikke er null. Hvis det for eksempel finnes 10 poster i rapporten, og du legger til tellingen i et felt som inneholder tre nullverdier, viser tekstboksen for tellingen 7 – antall poster som inneholder andre verdier enn nullverdier. Du kan unngå dette ved å legge til tellinger bare i felt som ikke tillater nullverdier (for eksempel ID-felt), eller du kan redigere kontrollkilden for tekstboksen slik at den alltid teller alle postene enten de inneholder nullverdier eller ikke. Slik gjør du dette:

 1. Merk tekstboksen som viser tellingen. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise den.

 2. Klikk kategorien Data.

 3. I egenskapsboksen Kontrollkilde sletter du uttrykket og skriver inn =Antall(*).

 4. Lagre rapporten, og bytt til rapportvisning for å se resultatene.

Telle poster i utformingsvisning

 1. Høyreklikk rapporten i navigasjonsruten, og klikk Utformingsvisning Knappesymbol på hurtigmenyen.

 2. Klikk Tekstboks i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming. Knappesymbol

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en telling av alle postene i rapporten, klikker du inndelingen toppteksten eller bunnteksten for rapporten der du vil plassere tekstboksen.

  • Hvis du vil legge til en telling over alle postene i hver gruppe med en gruppert rapport, klikker du inndelingen toppteksten eller bunnteksten for gruppen der du vil plassere tekstboksen.

 4. Merk tekstboksen, og trykk F4 for å vise egenskapssiden.

 5. Klikk kategorien Data.

 6. Skriv inn =Antall(*)i egenskapsboksen Kontrollkilde.

  Denne uttrykk bruker du Antall-funksjonen til å telle alle postene i rapporten eller gruppen, selv om noen felt i enkelte poster er null. Å telle poster bare der et bestemt felt ikke er null (for eksempel Leverandørnavn), kan du bruke følgende uttrykk i stedet: =CDbl(Nz(antall ([Leverandørnavn]); 0)).

Til toppen av siden

Legge til et linjenummer for hver post i en rapport eller gruppe

Du kan nummerere artikler i rapporten. I rapporten Salg per produkt vil du for eksempel at 1 skal står foran den første artikkelen i en produktgruppe, 2 skal stå foran den andre artikkelen og så videre. Når den neste produktgruppen begynner, starter nummereringen på nytt, og 1 står foran den første artikkelen.

Nummerere elementene i en rapport

Du kan nummerere artiklene i rapporten ved å bruke en beregnet kontroll og angi egenskapen Løpende sum for kontrollen.

 1. Høyreklikk rapporten i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning Knappesymbol på hurtigmenyen.

 2. Klikk Tekstboks i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming. Knappesymbol

 3. I Detalj-inndelingen for rapporten drar du pekeren for å opprette tekstboksen og passer på at den er bred nok til å få plass til det største artikkelnummeret.

  Hvis du for eksempel regner med å få hundre ordrer, trenger du plass til minst tre tegn (100). Hvis en etikett vises ved siden av tekstboksen, sletter du etiketten ved å klikke den og deretter trykke DEL. Hvis du plasserte tekstboksen nær venstre marg, kan det hende at etiketten blir skjult under tekstboksen. Dra tekstboksen mot høyre ved hjelp av flyttehåndtaket i øverste venstre hjørne i tekstboksen slik at du kan se etiketten. Deretter kan du klikke etiketten og trykke DEL.

 4. Merk tekstboksen. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise den.

 5. Klikk kategorien alle. Skriv inn et navn, for eksempel txtItemNumberi egenskapsboksen navn.

 6. Klikk kategorien Data.

 7. I egenskapsboksen Løpende sum velger du Over gruppe.

 8. I egenskapsboksen Kontrollkilde skriver du inn =1.

 9. Klikk kategorien Format.

 10. I egenskapsboksen Format skriver du inn #. (et nummertegn etterfulgt av et punktum).

  Dette formaterer linjenummeret med et punktum etterfulgt av tallet.

 11. Lagre rapporten, og bytt til rapportvisning for å se resultatene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×