Telle data ved hjelp av en spørring

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen forklarer hvordan du teller dataene som returneres av en spørring. Du kan for eksempel telle antall elementer i én eller flere tabellfelt eller kontroller i et skjema eller rapport. Du kan også beregne gjennomsnittsverdier og finne minste, største, første og siste verdiene. I tillegg inneholder Access en funksjon kalt Totaler-raden som du kan bruke til å telle data i et dataark uten å endre utformingen av spørringen.

Hva du vil gjøre?

Forstå metoder for å telle data

Telle data ved hjelp av en totalrad

Telle data ved hjelp av en totalverdispørring

Referanse for mengdefunksjoner

Forstå metoder for å telle data

Du kan telle antall elementer i et felt (en kolonne med verdier) ved hjelp av Antall -funksjonen. Count -funksjonen tilhører et sett med funksjoner kalt mengdefunksjoner. Du kan bruke mengdefunksjoner til å utføre en beregning på en kolonne med data, og returnerer en enkeltverdi. Access tilbyr en rekke mengdefunksjoner i tillegg til Antall, som:

 • Summer, for å summere en kolonne med tall.

 • Gjennomsnitt, for å beregne gjennomsnittet for en kolonne med tall.

 • Maksimal, for å finne den høyeste verdien i et felt.

 • Minimum, for å finne den laveste verdien i et felt.

 • Standardavviket , for å måle hvor bredt verdier spres fra en gjennomsnittsverdi (en middelverdi).

 • Varians, for å måle den statistiske variansen for alle verdier i kolonnen.

Access har to metoder for å legge til Antall og andre mengdefunksjoner i en spørring. du kan:

 • Åpne spørringen i dataarkvisning og legge til en totalrad. Totaler-raden, kan du bruke en mengdefunksjon i én eller flere kolonner i et spørringsresultatsett uten å endre utformingen av spørringen.

 • Opprette en totalverdispørring. En totalverdispørring beregner delsummer på tvers av grupper med poster. Hvis du for eksempel hvis du vil beregne delsummer for alle salg etter poststed eller kvartal, bruker du en totalverdispørring til å gruppere postene etter kategorien du vil bruke, og summer salgstallene. En totalrad beregner derimot totalsummer for én eller flere kolonner (aktivitetsfelt) med data.

Obs!: Fremgangsmåtene i dette dokumentet fremhever ved hjelp av Antall -funksjonen, men husk at du kan bruke andre mengdefunksjoner i totalrader og spørringer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker andre mengdefunksjoner, kan du se referanse for mengdefunksjoner senere i denne artikkelen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker andre mengdefunksjoner, kan du se artikkelen Vise kolonnesummer i et dataark.

Trinnene i de følgende avsnittene forklarer hvordan du legger til en totalrad og hvordan du bruker en totalverdispørring til å telle data. Når du fortsetter, må du huske at Antall -funksjonen fungerer på et stort antall datatyper enn gjør andre mengdefunksjoner. Du kan for eksempel kjøre en Antall -funksjonen mot alle typer felt unntatt det siste som inneholder komplekse, gjentatte skalarverdi data, for eksempel et felt med flere verdier lister.

I motsetning fungerer mange av mengdefunksjonene bare med data i felt som er satt til en bestemt datatype. Hvis du for eksempel fungerer Summer -funksjonen bare med felt som er angitt for datatypene tall, desimal eller valuta. Hvis du vil ha mer informasjon om datatypene som krever at hver funksjon, kan du se referanse for mengdefunksjoner, senere i denne artikkelen.

Hvis du vil ha generell informasjon om datatyper, kan du se artikkelen endre eller endre datatypeinnstillingen for et felt.

Til toppen av siden

Telle data ved hjelp av en totalrad

Du kan legge til en totalrad i en spørring ved Åpne spørringen i dataarkvisning, legge til raden, og deretter velge Count -funksjonen eller en annen mengdefunksjon, for eksempel Summer, Minimum, maksimumeller gjennomsnitt. Trinnene i denne delen forklarer hvordan du oppretter en enkel utvalgsspørring og legge til en totalrad.

Opprette en enkel utvalgsspørring

 1. Klikk Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

  Båndet i Access

 2. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du tabellen eller tabellene som du vil bruke i spørringen, og klikk deretter Lukk.

  Den valgte tabellen eller tabellene vises som vinduer i den øvre delen av spørringsutformingen. Denne illustrasjonen viser en vanlig tabell i spørringsutformingen:

  En spørring med tre felt i utformingsrutenettet

 3. Dobbeltklikk tabellfeltene som du vil bruke i spørringen.

  Du kan inkludere felt som inneholder beskrivende data, for eksempel navn og beskrivelser, men du må inneholde feltet som inneholder verdiene du vil telle.

  Hvert felt vises i en kolonne i utformingsrutenettet for spørringen.

 4. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Resultatene av spørringen, vises i dataarkvisning.

 5. Du kan også gå tilbake til utformingsvisning og justerer spørringen. Hvis du vil gjøre dette, høyreklikk dokumentfanen for spørringen, og klikk Utformingsvisning. Du kan deretter justere spørringen etter behov ved å legge til eller fjerne tabellfelt. Hvis du vil fjerne et felt, merker du kolonnen i utformingsrutenettet, og trykk Slett.

 6. Du kan også lagre spørringen.

Legge til en totalrad

 1. Åpne spørringen i dataarkvisning. Hvis du vil gjøre dette for en database i ACCDB-filformatet, høyreklikk dokumentfanen for spørringen, og klikk Dataarkvisning.

  – eller –

  Klikk pilen under visning og klikk Dataarkvisning for en MDB-fil format database opprettet med en eldre versjon av Access, i visninger-gruppen i kategorien Hjem.

  – eller –

  Dobbeltklikk spørringen i navigasjonsruten. Hvis du gjør dette, spørringen kjøres, og laster inn resultatene i et dataark.

 2. Klikk på Totaler i Poster-gruppen under Hjem-fanen.

  Båndet i Access

  En ny totalrad vises under den siste raden med data i dataarket.

 3. Klikk feltet som du vil summere i Totalt-raden, og deretter velger du Antall fra listen.

Skjule en totalrad

 • Klikk på Totaler i Poster-gruppen under Hjem-fanen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en totalrad, kan du se artikkelen Vise kolonnesummer i et dataark.

Til toppen av siden

Telle data ved hjelp av en totalverdispørring

Du kan telle data ved hjelp av en totalverdispørring i stedet for en Totaler-rad når du skal telle noen eller alle postene som returneres av en spørring. Du kan for eksempel telle antall salg transaksjoner eller hvor mange transaksjoner i ett enkelt poststed.

Vanligvis bruker du en totalverdispørring i stedet for en Totaler-rad når du skal bruke resultatverdien i en annen del av en database, for eksempel en rapport.

Telle alle postene i en spørring

 1. Klikk Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

  Båndet i Access

 2. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du tabellen som du vil bruke i spørringen, og klikk deretter Lukk.

  Tabellen vises i et vindu i den øvre delen av spørringsutformingen.

 3. Dobbeltklikk feltene som du vil bruke i spørringen, og kontroller at du inkluderer feltet som du vil telle. Du kan telle felt for de fleste datatyper, unntatt felt som inneholder komplekse, gjentatte skalarverdi data, for eksempel et felt med flere verdier lister.

 4. Klikk Totaler i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming.

  Totalt-raden vises i utformingsrutenettet og Group By vises i raden for hvert felt i spørringen.

 5. Klikk feltet du vil telle, og velg Antall fra listen i Totalt-raden.

 6. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Resultatene av spørringen, vises i dataarkvisning.

 7. Du kan også lagre spørringen.

Telle poster i en gruppe eller kategori

 1. Klikk Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

  Båndet i Access

 2. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du tabellen eller tabellene som du vil bruke i spørringen, og klikk deretter Lukk.

  Tabellen(e) vises i et vindu i den øvre delen av spørringsutformingen.

 3. Dobbeltklikk feltet som inneholder kategoridataene, og feltet som inneholder verdiene du vil telle. Spørringen kan ikke inneholde andre beskrivende felt.

 4. Klikk Totaler i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming.

  Totalt-raden vises i utformingsrutenettet og Group By vises i raden for hvert felt i spørringen.

 5. Klikk feltet du vil telle, og velg Antall fra listen i Totalt-raden.

 6. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Resultatene av spørringen, vises i dataarkvisning.

 7. Du kan også lagre spørringen.

Til toppen av siden

Referanse for mengdefunksjoner

Tabellen nedenfor viser og beskriver mengdefunksjoner som er tilgjengelige for bruk i Totalt-raden og spørringer. Husk at Access har flere mengdefunksjoner for spørringer enn for totalraden. Hvis du arbeider med en Access-prosjekt (en Access-frontdelen koblet til en Microsoft SQL Server-database), kan du også bruke større settet med mengdefunksjoner som inneholder SQL Server. Hvis du vil ha mer informasjon om dette settet med funksjoner, kan du se Microsoft SQL Server Books Online.

Funksjon

Beskrivelse

Bruke med datatype(r)

Sum

Legger til elementene i en kolonne. Fungerer bare på numeriske data og valutadata.

Tall, desimal, valuta

Gjennomsnitt

Beregner den gjennomsnittlige verdien for en kolonne. Kolonnen må inneholde tall, valuta eller dato/klokkeslett-data. Funksjonen ignorerer nullverdier.

Tall, desimal, valuta, dato/klokkeslett

count

Teller antallet elementer i en kolonne.

Alle datatyper bortsett fra dem som inneholder kompliserte de gjentatte skalarverdi data, for eksempel en kolonne med lister for flere verdier.

Hvis du vil ha mer informasjon om lister, kan du se artiklene Innføring i flerverdifelt og legge til eller endre et oppslagsfelt som lar deg lagre flere verdier.

Maksimalt

Returnerer elementet med den høyeste verdien. Ignorerer nullverdier for tekstdata er den høyeste verdien er den siste alfabetiske verdien. Funksjonen ignorerer nullverdier.

Tall, desimal, valuta, dato/klokkeslett

Minimum

Returnerer elementet med den laveste verdien. Ignorerer nullverdier for tekstdata er den laveste verdien er den første alfabetiske verdien. Funksjonen ignorerer nullverdier.

Tall, desimal, valuta, dato/klokkeslett

Standardavvik

Måler hvor bredt verdiene spres fra en gjennomsnittsverdi (en middelverdi).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se artikkelen Vise kolonnesummer i et dataark.

Tall, desimal, valuta

Varians

Måler den statistiske variansen for alle verdier i kolonnen. Du kan bruke denne funksjonen bare på numeriske data og valutadata. Hvis tabellen inneholder mindre enn to rader, returneres en tom verdi.

Hvis du vil ha mer informasjon om varians funksjonene, kan du se artikkelen Vise kolonnesummer i et dataark.

Tall, desimal, valuta

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×