Tekstfunksjoner (referanse)

Klikk navnet på funksjonen i den første kolonnen hvis du ønsker detaljert informasjon om den.

Obs!: Versjonindikatorene angir hvilken versjon av Excel en funksjon ble introdusert i. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner. Versjonsinformasjonen for 2013 viser for eksempel at denne funksjonen er tilgjengelig i Excel 2013 og alle nyere versjoner.

Funksjon

Beskrivelse

STIGENDE (funksjon)

Endrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn

BAHTTEKST (funksjon)

Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)

TEGNKODE (funksjon)

Returnerer tegnet som svarer til kodenummeret

RYDD (funksjon)

Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten

KODE (funksjon)

Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng

KJED.SAMMEN-funksjonen
Excel 2016

Kombinerer tekst fra flere områder og/eller strenger, men den gir ikke skilletegns- eller IgnoreEmpty-argumenter.

KJEDE.SAMMEN (funksjon)

Slår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement

DBCS (funksjon)
 Excel 2013

Endrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn

VALUTA (funksjon)

Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar)

EKSAKT (funksjon)

Kontrollerer om to tekstverdier er like

FINN og FINNB (funksjoner)

Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)

FASTSATT (funksjon)

Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler

VENSTRE og VENSTREB (funksjoner)

Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi

LENGDE og LENGDEB (funksjoner)

Returnerer antall tegn i en tekststreng

SMÅ (funksjon)

Konverterer tekst til små bokstaver

DELTEKST og DELTEKSTB (funksjoner)

Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra posisjonen du angir

TALLVERDI (funksjon)
 Excel 2013

Konverterer tekst til tall uavhengig av nasjonale innstillinger

FURIGANA (funksjon)

Trekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststreng

STOR.FORBOKSTAV (funksjon)

Gir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor forbokstav

ERSTATT og ERSTATTB (funksjoner)

Erstatter tegn i en tekst

GJENTA (funksjon)

Gjentar tekst et gitt antall ganger

HØYRE og HØYREB (funksjoner)

Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi

SØK og SØKB (funksjoner)

Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)

BYTT.UT (funksjon)

Bytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng

T (funksjon)

Konverterer argumentene til tekst

TEKST (funksjon)

Formaterer et tall og konverterer det til tekst

TEKST.KOMBINER-funksjonen
Excel 2016

Slår sammen tekst fra flere områder og/eller strenger, og inneholder et skilletegn du angir mellom hver tekstverdi som skal kombineres. Hvis skilletegnet er en tom tekststreng, vil denne funksjonen effektivt kjede sammen områdene.

TRIMME (funksjon)

Fjerner mellomrom fra tekst

UNICODETEGN (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer Unicode-tegnet som den gitte numeriske verdien refererer til

UNICODE (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer tallet (kodepunktet) som tilsvarer det første tegnet i teksten

STORE (funksjon)

Konverterer tekst til store bokstaver

VERDI (funksjon)

Konverterer et tekstargument til et tall

Se også

Excel-funksjoner (etter kategori)

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×