Tegne og skrive med håndskrift i Office

Tegne og skrive med håndskrift i Office

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I nyere versjoner av Office kan du tegne på frihånd for å gjøre merknader, utheve tekst eller raskt tegne figurer. (Vi kaller dette for tegning med digital håndskrift.)

Ingen spesielt utstyr er påkrevd. Du kan tegne med en mus, fingeren eller en digital penn. Nøyaktig funksjonene som er tilgjengelige, avhenger av enheten du bruker, og om du er en Office 365-abonnent. I enkelte apper, for eksempel kan du spille håndskrift eller Konverter håndskrift til figurer eller matematikk.

«Hallo» er skrevet på Powerpoint-lerretet med digital håndskrift.
 • Hvis enheten er berøringsaktivert, blir Tegn-fanen automatisk aktivert. I motsatt fall må du aktivere den selv som beskrevet nedenfor.

 • Hvis pennenheten bruker en aktiv penn (og ikke bare en skjermpenn), vil Office oppdage når pennen er innenfor rekkevidde av skjermen slik at du kan begynne å skrive automatisk.

Slå på Tegn-fanen for å se håndskriftverktøyene

Office 365-abonnent

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Office 365-abonnenter. Abonnenter får nye funksjoner og forbedringer hver måned. Klikk for å prøve eller kjøpe et abonnement.

Håndskriftverktøyene er tilgjengelig på Tegn-fanen på båndet, men som standard er fanen ikke aktivert. Slik gjør du den valgfrie Tegn-fanen synlig:

 1. Velg Alternativer i Fil-menyen.

 2. Trykk på Tilpass bånd-fanen i dialogboksen Alternativer.

 3. Merk av for Tegn i boksen til høyre for dialogboksen.

  Tegn-fanen forblir synlig på båndet i programmet inntil du slår av dette alternativet i dialogboksen.

Skrive, tegne og utheve tekst

Det nye pennesettet er kan tilpasses og bærbare. Du definerer penner du vil ha, og de deretter er tilgjengelige i Word, Excel og PowerPoint.

 1. Trykk en penn for å merke den på Tegne-fanen på båndet.

  Penner og merkepenner på Tegn-fanen i Office 2016
 2. Trykk på nytt for å åpne menyen for Tykkelse- og Farge-alternativer for pennen. Velg din foretrukne størrelse og farge.

  • Det er fem innstillinger for tykkelse på pennen, disse strekker seg fra .25 mm til 3.5 mm. Velg en tykkelse, eller bruk pluss- eller minustegnet for å gjøre pennen tykkere eller smalere.

  • 16 heldekkende farger er tilgjengelige på menyen, med flere tilgjengelige når du trykker på Flere farger.

  • Åtte effekter er også tilgjengelige: Regnbue, galakse, Lava, presentasjon, Rose Gull, Gull, Sølv og Bronse.

  Alternativer for farge og tykkelse for en penn i pennegalleriet til Office på Tegn-fanen.
 3. En ny blyant tekstur er tilgjengelig for Office Insiders:

  Office 365-abonnenter kan tegne med håndskrift med tre ulike teksturer: en blyant, penn eller merkepenn
 4. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Når du har tegnet en håndskriftfigur, oppfører den seg på samme måte som en hvilken som helst figur som du er kjent med i Office. Du kan merke figuren, for deretter å flytte eller kopiere den, endre fargen, pivotere posisjonen og så videre.

 5. Hvis du vil avslutte håndskrift og merke kommentarene dine, enten for å endre eller flytte dem, velger du Merk Velg-knappen på Tegn-fanen i PowerPointTegn-fanen.

Slette håndskrift

 1. Trykk på Viskelær under Tegn > Verktøy.

  (I PowerPoint 2016 kan du velge mellom fire typer viskelær. Velg det viskelæret du ønsker ved å trykke på PIL NED på Viskelær-knappen.)

  PowerPoint for Office 365 har fire viskelær for digitalt blekk.
 2. Bruk pennen eller fingeren for å dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

  Ved hjelp av segmentviskelæret i PowerPoint kan du enkelt trykke på et håndskriftsegment, eller dra over det, for å slette det (i stedet for å måtte bruke viskelæret på hele segmentet). Å dra over segmenter er en enkel måte å slette flere segmenter samtidig på.

Enkelte aktive penner, som for eksempel Surface-pennen, har et viskelær som du også kan bruke til å slette håndskrift.

Merke deler av en frihåndstegning eller skrevne ord

Alle programmer inneholder et standard utvalgsverktøy Velg-knappen på Tegn-fanen i PowerPoint på Tegn-fanen på båndet, som kan velge mellom digital frihåndstegning og andre typer objekter.

PowerPoint og Excel har også et utvalgsverktøy for håndskrift, lassomerking, Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i PowerPoint spesielt for å merke objekter som er tegnet med håndskrift. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Gjelder kun for PowerPoint og Excel:

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift. (Dette verktøyet kan ikke merke objekter som ikke er håndskriftsobjekter – det vil si figurer, bilder osv.

 1. Trykk på Lassomerking Lassomerking-knappen på Tegn-fanen i PowerPoint under Tegn > Verktøy på båndet.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å tegne en sirkel rundt den delen av tegningen eller ordet du vil merke. Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises rundt det du har merket, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, endre farge og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

I både Excel og PowerPoint kan du velge et område med en digitalpenn uten engang å trykke på utvalgsverktøyet på båndet. Bruk knappen for den støttete digitalpennen til å lassomerke håndskriften uten å gå til båndet. Du kan deretter bruke pennen til å flytte, endre størrelse på eller rotere håndskriftsobjekter.

Surface-penn, med bobler for viskelær, tips og Høyreklikk-knappen

Slik deaktiverer du automatisk håndskrift i et skrivebordsprogram:   

 1. Velg Alternativer og deretter AvansertFil-menyen.

 2. Merk av for alternativet for å bruke pennen til å velge og samhandle med innholdet som standard i Penn-delen.

Denne innstillingen gjelder bare for det programmet der du angav innstillingen, slik at du for eksempel kan ha automatisk håndskrift slått på i Visio og slått av i Word.

Andre funksjoner for håndskrift

Funksjonsnavn

Beskrivelse

Se

Håndskriftredigering

Bruk berøring eller en digital penn sammen med håndskriftfunksjonen i Windows til å redigere dokumenter

Word-logo

Redigere dokumentet med naturlige bevegelser

Håndskrift til figur

Konvertere en frihåndstegning til en standard grafisk figur i Office

Word-logo PowerPoint-logo Excel-logo Visio-logo

Konvertere håndskrift til figurer

Håndskrift til matematikk

Bruk berøring eller en digital penn til å skrive en kompleks matematisk formel og deretter konvertere den til tekst

Word-logo PowerPoint-logo

Skrive, sette inn eller endre en formel

Avspilling av håndskrift

Spill av en serie håndskrifthandlinger på et lysbilde

PowerPoint-logo

Spill av håndskriftstrøkene dine i Office

Linjal

Tegne rette linjer med håndskrift, eller justere et sett med objekter

PowerPoint-logo

Tegne rette linjer eller justere objekter med linjalen

Hvis du ikke er en Office 365-abonnent, og du har Office 2016 eller Office 2013, kan du lese videre for å se hvilke håndskriftfunksjoner som er tilgjengelige for deg.

Finne tegneverktøyene

Velg Start håndskriftSe gjennom-fanen for å vise fanene Håndskriftverktøy og Penner.

Viser Start håndskrift på fanen Se gjennom i Office

Skrive eller tegne

 1. Velg Penn under Håndskriftverktøy >Penner.

  Viser Penn-knappen i Håndskriftverktøy i Office

 2. Hvis du vil endre håndskriftfargen eller bredden på strøket, velger du ønsket farge og bredde (0,35–0,5 mm).

  Viser Pennestilalternativer i Office

 3. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Viser et eksempel på håndskrevne ord i et Word-dokument

Utheve tekst

 1. Klikk Merkepenn i kategorien Penner under Håndskriftsverktøy, og velg deretter en uthevingsfarge.

  Viser knappen Merkepenn i Håndskriftverktøy

 2. Pek og dra pennen eller fingeren over teksten du vil utheve.

  Du kan utheve tekst i Excel, Word og Outlook, men PowerPoint støtter ikke utheving av tekst.

Slette hele ord eller frihåndstegninger

 1. Klikk pilen under Viskelær i kategorien Penner under Håndskriftsverktøy, og velg deretter en viskelærstørrelse.

  Viser knappen Viskelær i Håndskriftverktøy i Office

 2. Bruk pennen eller fingeren til å velge ordet eller frihåndstegningen du vil viske ut.

Ekstra funksjoner i PowerPoint

Merke deler av en frihåndstegning eller ord (kun i PowerPoint)

Hvis du vil merke en del av en tegning eller noen skrevne ord, bruker du Lasso-verktøyet. (Du kan ikke bruke lassoverktøyet til å merke andre typer objekter, for eksempel figurer og bilder.)

 1. Klikk på Lassomerking under HåndskriftsverktøyPenner-fanen.

  Viser knappen Lasso i Håndskriftverktøy

 2. Bruk pennen eller fingeren til å tegne en sirkel rundt den delen av tegningen eller ordet du vil merke. Et stiplet merket område vises rundt denne delen, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette deler av en frihåndstegning eller ord (kun i PowerPoint)

 1. Klikk pilen under Viskelær i kategorien Penner under Håndskriftsverktøy, og velg deretter en viskelærstørrelse.

  Viser knappen Viskelær i Håndskriftverktøy i Office
 2. Bruk pennen eller fingeren til å velge en del av frihåndstegningen eller teksten du vil viske ut.

Konvertere frihåndstegninger til figurer (kun i PowerPoint)

Du kan konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm.

 1. Velg Konverter til figurer under Håndskriftsverktøy > Penner.

  Viser knappen Konverter til figurer i Håndskriftverktøy

 2. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. PowerPoint konverterer automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Du kan slutte å konvertere figurer ved å klikke på Konverter til figurer på nytt.

Hvilke figurer kan PowerPoint konvertere?

Når du lager en frihåndstegning, kan PowerPoint konvertere den til figuren som ligner mest.

Frihåndstegning

Tilsvarende figur

Rektangel

Et rektangel tegnet som en frihåndstegning

Rektangel

Et vanlig rektangel

Kvadrat

En frihåndstegning av et kvadrat

Rektangel der alle sidene er like

Et vanlig kvadrat

Rombe

En frihåndstegning av en rombe

Rombe

En vanlig rombe

Parallellogram

En frihåndstegning av et parallellogram

Parallellogram

Et vanlig parallellogram

Trapes

En frihåndstegning av et trapes

Trapes

Et vanlig trapes

Uregelmessig firkant

En frihåndstegning av en firkant

Lukket frihåndsfigur med fire sider

En vanlig firkant

Regelmessig femkant

En frihåndstegning av en femkant

Femkant der alle sidene er like

En vanlig femkant

Regelmessig sekskant

En frihåndstegning av en sekskant

Sekskant der alle sidene er like

En vanlig sekskant

Ellipse

En frihåndstegning av en ellipse

Ellipse

En vanlig ellipse

Sirkel

En frihåndstegning av en sirkel

Ellipse der figurhøyden og -bredden er den samme

En vanlig sirkel

Pil med ett hode

En frihåndstegning av en pil

Pil

En vanlig pil

Tohodet pil

En frihåndstegning av en tohodet pil

Dobbeltpil

En vanlig tohodet pil

Piler som knytter sammen to figurer

En linje som knytter sammen to figurer

Pilkoblinger

En kobling mellom to figurer

Rettvinklet trekant

En frihåndstegning av en rettvinklet trekant

Trekant med rett vinkel

En vanlig rettvinklet trekant

Likesidet trekant

En frihåndstegning av en likesidet trekant

Trekant der alle sidene er like

En vanlig likesidet trekant

Likebent trekant

En frihåndstegning av en likebent trekant

Trekant der to sider er like

En vanlig likebent trekant

Uregelmessig trekant

En frihåndstegning av en ulikesidet trekant

Lukket frihåndsform med tre sider. En vanlig ulikesidet trekant

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Office med Windows-berøringsenheter, kan du se følgende:

Grunnleggende håndskriftsverktøy

Word for iOS, Excel for iPad og PowerPoint 2016 for iOS leveres alle med grunnleggende alternativer for håndskrift under fanen Tegn: et utvalgsverktøy, et verktøy for å tegne med berøring, et strøkviskelær, penner, håndskriftfarger og et fargehjul samt alternativer for blekktykkelse:

Grunnleggende digitalt blekk verktøy i kategorien tegne for Office-programmer for iOS

Tegne eller skrive

Som standard, er tegne med musen eller trykk (eller "Håndskrift modus") aktivert når du bruker en mobil enhet. Trykk bare Tegne-fanen, velg en penn Velgeren penn på tegne-fanen i PowerPoint for iOS-enheter , og du kan begynne å tegne håndskrift på et lysbilde.

Slik endrer du innstillingene på en penn:

 1. Trykk på nytt for å åpne menyen med tykkelse og fargealternativer for pennen. Velg foretrukket størrelse og farge:

  • Det er fem innstillinger for tykkelse på pennen, disse strekker seg fra .25 mm til 3.5 mm. Velg en tykkelse, eller bruk pluss- eller minustegnet for å gjøre pennen tykkere eller smalere.

  • 16 heldekkende farger er tilgjengelige på menyen med mer tilgjengelig når du trykker Mer håndskrift farger.

  • (For Office 365 abonnenter) Åtte effekter er også tilgjengelige: Regnbue, galakse, Lava, presentasjon, Rose Gull, Gull, Sølv og Bronse.

  Håndskrift farger og effekter for tegne med håndskrift i Office for IOS
 2. Begynn å skrive eller tegne på berøringsskjermen.

  Når du har tegnet blekkfigurer, oppfører seg som en figur som du brukte til å arbeide med i Office. Du kan velge figuren, og du kan flytte eller kopiere det, endre fargen, pivotere sin plassering og så videre.

 3. Hvis du vil stoppe håndskrift og velg merknader, enten for å endre eller flytte dem, slå av tegn med berøring i kategorien Tegne holder å deaktivere denne funksjonen også deg i å gjøre utilsiktede håndskrift merkene når hånden berører skjermen.

Apple Pencil er følsom for trykk, noe som gjør at du kan variere linjetykkelsen. Den er også følsom for helling, slik at du kan skyggelegge ved hjelp av en kantet blyant.

Velg

På en iOS-enhet er håndskriftsmodus aktivert når du har valgt en penn eller merkepenn på Tegn-fanen. Hvis ikke, er du i valgmodus og du kan trykke for å velge et objekt.

(Hvis du bruker en Apple-blyant på en iPad Pro-enhet, kan du angi Velg modus som standard ved å gå til app-innstillingene.)

PowerPoint og Excel har et utvalgsverktøy for håndskrift, Lassomerking, Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile spesielt for å merke objekter som er tegnet med håndskrift. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter på et lysbilde og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift i PowerPoint eller Excel:

 1. Trykk på Lassomerking Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint MobileTegn-fanen på båndet.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å omslutte håndskriften du vil merke.

  Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises når du drar, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette

 1. Trykk på ViskelærTegn-fanen.

  (I PowerPoint kan du velge mellom tre typer viskelær – et strøkviskelær, et lite viskelær og et middels viskelær. Velg det viskelæret du ønsker ved å trykke på PIL NED på Viskelær-knappen.)

 2. Dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

Konvertere frihåndstegninger til standard figurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm:

 1. Forsikre deg om at Tegn med mus eller berøring Tegne med mus eller berøring er aktivert.

 2. Trykk på Håndskrift til figur Håndskrift til figur-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. Når du er ferdig, konverterer PowerPoint automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Trykk på Håndskrift til figur på nytt for å avslutte konvertering av figurer.

Grunnleggende håndskriftsverktøy

Word for Android, Excel for Android og PowerPoint for Android leveres alle med grunnleggende alternativer for håndskrift under fanen Tegn: et utvalgsverktøy, et verktøy for å tegne med berøring, et strøkviskelær, penner, håndskriftfarger og et fargehjul samt alternativer for blekktykkelse:

Grunnleggende håndskriftsverktøy på Tegn-fanen i Office-mobilapper

Tegne eller skrive

Tegn med berøring eller mus (eller «Håndskriftsmodus») er slått på som standard når du bruker en mobilenhet. Trykk på Tegn-fanen og velg en penn Pennvelgeren på Tegn-fanen i PowerPoint for mobile enheter , så kan du begynne å tegne med håndskrift på et lysbilde.

Velg

På en Android-enhet aktiveres håndskriftsmodus når du velger en penn eller merkepenn på Tegn-fanen. Hvis ikke, er du i valgmodus og du kan trykke for å velge et objekt.

PowerPoint og Excel har et utvalgsverktøy for håndskrift, lassomerking, Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile spesielt for å merke frihåndstegninger. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Bruk Lassomerking-verktøyet for å merke deler av tegninger eller ord skrevet med håndskrift i PowerPoint eller Excel.

 1. Trykk på Lassomerking Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint MobileTegn-fanen på båndet.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å omslutte håndskriften du vil merke.

  Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises når du drar, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette

 1. Trykk på ViskelærTegn-fanen.

  (I PowerPoint kan du velge mellom tre typer viskelær – et strøkviskelær, et lite viskelær og et middels viskelær. Velg det viskelæret du ønsker ved å trykke på PIL NED på Viskelær-knappen.)

 2. Dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

Enkelte aktive penner, som for eksempel Surface-pennen, har et viskelær du også kan bruke til å slette håndskrift uten å måtte velge et viskelær fra båndet.

Konvertere frihåndstegninger til standard figurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm:

 1. Forsikre deg om at Tegn med mus eller berøring Tegne med mus eller berøring er aktivert.

 2. Trykk på Håndskrift til figur Håndskrift til figur-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. Når du er ferdig, konverterer PowerPoint automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Trykk på Håndskrift til figur på nytt for å avslutte konvertering av figurer.

Grunnleggende håndskriftsverktøy

Word Mobile, Excel Mobile og PowerPoint Mobile leveres alle med grunnleggende alternativer for håndskrift under fanen Tegn: et utvalgsverktøy, et verktøy for å tegne med berøring, et strøkviskelær, penner, håndskriftfarger og et fargehjul samt alternativer for blekktykkelse:

Grunnleggende verktøy på Tegn-fanen i Office Mobile for Windows 10

Tegne eller skrive

Tegn med berøring (eller Håndskriftsmodus) er slått på som standard når du bruker en mobilenhet. Bare trykk Tegn-fanen og trykk en penn, så kan du begynne å tegne med håndskrift på et lysbilde.

Tegn-fanen i Word Mobile, Excel Mobile og PowerPoint Mobile for Windows 10 ligner på skrivebordsversjonen for hvert av programmene. Før du kan bruke tegnefunksjonene, må du oppdatere til den nyeste versjonen av Windows 10. Hvis du vil gjøre dette, velger du Windows-knappen nederst til venstre på skjermen. Velg deretter Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Windows-oppdatering. Klikk på Se etter oppdateringer for å få de nyeste oppdateringene.

Velg

Hvis du vil bytte fra håndskriftsmodus på PowerPoint Mobile (slik at du kan velge og samhandle med objekter), trykker du Velg Velg-knappen på Tegn-fanen i PowerPointTegn-fanen.

PowerPoint Mobile og Excel Mobile inneholder også et utvalgsverktøy for frie former, Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint Mobile , spesielt for å merke objekter tegnet med håndskrift. Dette er mest nyttig når du har en blanding av standardobjekter og håndskriftsobjekter og du bare ønsker å merke et håndskriftsobjekt.

Hvis du vil merke deler av en tegning, eller ord skrevet med håndskrift i PowerPoint eller Excel:

 1. Trykk på Lassomerking Lassomerking-verktøyet i Excel Mobile og PowerPoint MobileTegn-fanen på båndet.

 2. Dra med pennen eller fingeren for å omslutte håndskriften du vil merke.

  Et gjennomsiktig, stiplet utvalgsområde vises når du drar, og når du er ferdig, velges området du merket med lassoen. Deretter kan du manipulere objektet slik du ønsker, ved å flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del av en tegning som er valgt av lassoverktøyet i PowerPoint

Slette

 1. Trykk på ViskelærTegn-fanen.

  (I PowerPoint kan du velge mellom tre typer viskelær – et strøkviskelær, et lite viskelær og et middels viskelær. Velg det viskelæret du ønsker ved å trykke på PIL NED på Viskelær-knappen.)

 2. Dra viskelæret over håndskriften du ønsker å slette.

Konvertere frihåndstegninger til standard figurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere frihåndstegninger til vanlige figurer på en berøringsskjerm:

 1. Forsikre deg om at Tegn med mus eller berøring Tegne med mus eller berøring er aktivert.

 2. Trykk på Håndskrift til figur Håndskrift til figur-knappen i PowerPoint Mobile

 3. Bruk en penn eller fingeren til å tegne en figur på lysbildet. Når du er ferdig, konverterer PowerPoint automatisk tegningen til figuren som ligner mest på den.

  Trykk på Håndskrift til figur på nytt for å avslutte konvertering av figurer.

Åpne Tegn-fanen på Windows 10 Mobile-telefoner

Slik ser du Tegn-fanen i Word, Excel og PowerPoint på Windows 10-mobiltelefoner.

 1. Velg Mer-knappen Viser Mer-knappen i Office Mobile nederst til høyre på skjermen.

 2. Velg Tegn-fanen.

  Viser Tegn-fanen som er valgt i Office Mobile.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×