Tegne og skissere notater på en side

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

OneNote kan du tegninger, skisser eller skrive inn notater med et fingeren, en penn eller med en mus. Du kan også velge fra en figurgalleriet i stedet for å tegne Frihånd.

Slik tegner og skisserer du på en standard datamaskin

 1. Klikk kategorien Tegne.

 2. Klikk en av pennene eller merkepennene på båndet, og bruk deretter musen til å tegne eller skissere notater på siden.

 3. Du avbryter tegnemodus ved å trykke ESC på tastaturet eller klikke Skriv-knappen på Tegne-fanen.

Slik tegner og skisserer du på en berøringskompatible datamaskin eller enhet

 1. Klikk Tegn-fanen.

 2. Trykk Tegn med berøring, trykk en av pennene eller merkepennene på båndet, og bruk fingeren eller en skjermpenn til å tegne eller skissere på siden.

  Tips!: 

  • Hvis den berøringsstyrte enheten har en liten skjerm, klikker eller trykker du knappen Berørings-/musemodus på verktøylinjen for hurtigtilgang, og deretter klikker du Berøring. Dette setter inn mer mellomrom mellom kommandoene, slik at det er enklere å trykke med fingeren. Du kan slå av denne modusen når du er ferdig med å tegne.

  • Hvis datamaskinen har en berøringsskjerm, kan du også ta håndskrevne notater og konvertere dem til tekst.

 3. Du avbryter tegnemodus ved å trykke ESC på tastaturet eller klikke Skriv-knappen på Tegne-fanen.

Hvis du vil tegne en figur

 1. Klikk eller trykk Tegne-fanen, velg et element i Figur-galleriet og dra deretter musen eller fingeren over siden for å tegne figuren.

 2. Du kan dra figuren mens den er valgt for å endre størrelsen på den eller for å flytte den til et annet sted på siden.

 3. Klikk eller trykk Mer-pilen i nedre høyre hjørne av Figur-galleriet for å vise flere tegnevalg, og velg deretter en figur fra menyen som vises.

 4. Du avbryter tegnemodus ved å trykke ESC på tastaturet eller klikke Skriv-knappen på Tegne-fanen.

Slik tegner du flere figurer i en rad

 1. Klikk eller trykk Tegne-fanen, og klikk deretter Mer-pilen i nedre høyre hjørne av Figur-galleriet.

 2. Klikk Lås tegnemodus på menyen som vises.

  OneNote vil forbli i tegnemodus til du endrer det.

 3. Velg et element i Figurer-listen, og klikk og dra på siden for å tegne figuren. Gjenta dette trinnet for alle figurene di vil bruke.

 4. Du avbryter tegnemodus ved å trykke ESC på tastaturet eller klikke Skriv-knappen på Tegne-fanen.

Du har tegnet du vil fjerne figurer eller notater

 • Klikk Tegn > Viskelær, og slett notatene.

 • Du kan også velge notatene eller figurene og trykke SLETT på tastaturet.

Skriveverktøy i Microsoft Office OneNote 2007 tillater bruk av en pekeenhet, som et tegnebrett med pekepenn, et nettbrett med PC-penn, eller selv musen, for å legge til håndskrevet tekst eller frihåndstegninger i notatene.

I denne artikkelen

Vise eller skjule skrive- og tegne verktøylinjer

Skriv eller tegn notater

Tilpasse pennen

Konvertere håndskrift til tekst

Vise eller skjule skrive- og tegne verktøylinjer

 1. Visning-menyen peker du på Verktøylinjer, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Tegneverktøy.

  • Klikk Mine penner.

  • Klikk Skriveverktøy.

Obs!: Som standard forankres verktøylinjene Tegneverktøy og Mine penner under og til venstre for programvinduet. Hvis du vil flytte disse verktøylinjene til en ny plassering, klikker og drar Flytt håndtaket Håndtak for å flytte verktøylinjen på en forankret verktøylinje eller tittellinjen på en flytende verktøylinje.

Til toppen av siden

Skrive eller tegne notater

 1. Klikk Penn Knappesymbol for å velge en bestemt Pennetykkelse og fargen på verktøylinjen for Skriveverktøyene blir vist, eller klikk pilen ved siden av pennen Knappesymbol .

 2. Tegn med nettbrettpennen eller musen, eller skriv notater direkte på overflaten på siden.

  • Hvis du vil legge til mer plass på siden, klikker du Sett inn ekstra skriveplass Knapp på verktøylinjen Skriveverktøyene blir vist, Plasser markøren der du vil legge til plass, og dra pilen i retningen som angis av pekeren.

  • Hvis du vil slette håndskriftstrøk, klikker du Viskelær Knapp på verktøylinjen Skriveverktøyene blir vist, og dra deretter pekeren over håndskriften. Hvis du ikke slette håndskrift, klikker du Viskelær på nytt. Strøkviskelær kan fjerne et helt strøk om håndskrift med en enkelt trykk eller klikk. Det er spesielt nyttig for å fjerne eller rette håndskriftstrøk.

  • Hvis du vil merke håndskrift, klikker du Type-/ utvalgsverktøy Knapp på verktøylinjen Skriveverktøyene blir vist, og dra deretter markøren eller dobbelttrykk for å merke ordet.

Til toppen av siden

Tilpasse pennen

 1. På verktøylinjen for Skriveverktøyene blir vist, klikker du pilen ved siden av pennen Knappesymbol , og klikk deretter filtpennen eller merkepennen du vil tilpasse på hurtigmenyen.

  OneNote inneholder åtte filtpenner og fire merkepenner. Når en penn tilpasses, legges ikke de nye valgene i listen over tilgjengelige penner. For hver penn som tilpasses, erstattes den opprinnelige markeringen med alternativene du angir.

 2. Klikk pilen ved siden av Penn-knappen på nytt, og klikk deretter Tilpass gjeldende penn.

 3. I dialogboksen for Tilpass gjeldende penn, gjør ett av følgende:

  • Skriv inn et nytt navn for den gjeldende pennen i Pennenavn-boksen.

  • Klikk på en ny farge for den gjeldende pennen i Pennefarger-listen.

  • Skriv inn en ny strekstørrelse (i millimeter) for den gjeldende pennen i Pennetykkelse (mm)-listen.

Til toppen av siden

Konverter håndskrift til tekst

Du kan konvertere de håndskrevne notatene til maskinskrevet tekst. Gjenkjenning av håndskrift er spesifikk for språket i operativsystemet.

 1. Velg siden, notatbeholderen eller ordet som skal konverteres, ved å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil velge en side med håndskrevne notater, trykker eller klikker du sidefanen for den aktive siden.

  • Hvis du vil velge en notatbeholder, trykker eller klikker du den øverste kanten av beholderen.

  • Hvis du vil merke enkeltord, trykk eller klikk Type-/ utvalgsverktøy Knapp på verktøylinjen for Skriveverktøyene blir vist, og deretter drar du markøren over ordet eller dobbelttrykk ordet.

 2. Trykk eller klikk Konverter håndskrift til tekstVerktøy-menyen.

 3. Hvis et ord konverteres feil, velg Type-/ utvalgsverktøy Knapp på verktøylinjen Skriveverktøyene blir vist, trykk eller klikk konvertert feil ordet, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis tavle-PCen kjører Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, trykk eller klikk pilen ved siden av alternativlisten symbol Knapp , og på hurtigmenyen, trykker eller klikker et annet ord.

  • Hvis nettbrettet kjører Windows XP Tablet PC Edition 2005, høyreklikker du et konvertert ord, og deretter trykker eller klikker du et alternativt ord i hurtigmenyen.

   Obs!: Hvis det riktige ordet ikke er inkludert i hurtigmenyen, må du enten omskrive ordet, angre konverteringen, eller bruke tastaturet eller inndatapanelet på nettbrettet til å angi ordet på nytt. Hvis du har et tastatur tilgjengelig, kan det være enklest å skrive inn feilaktig konvertert tekst på nytt, eller trykke F7 for å korrigere feilstavede ord.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×