Team og kanaler

Mobilbruker? Se Team og kanaler på mobile enheter.

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Team er samlinger av personer, innhold og verktøy rundt ulike prosjekter og jobber i en organisasjon. I Microsoft Teams kan teammedlemmer ha samtaler og dele filer, notater og mer på ett sted.

Klikk på Team Teamknapp til venstre i appen, og åpne et team for å se de tilhørende kanalene. Du må være teameier for å opprette et team eller legge til medlemmer, men alle i teamet kan legge til kanaler.

Med kanaler kan du organisere teamsamtaler, og du kan tildele kanaler til spesifikke emner, prosjekter, disipliner og så videre.

Legg til en kanal ved å klikke på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet og velge Legg til kanal.

I dette emnet

Konfigurere team og kanaler

Jobbe i team

Legg gjester til team

Jobbe i kanaler

Konfigurere team og kanaler

Grupper er samlinger av personer, innhold og verktøy omkringliggende forskjellige prosjekter og jobber i en organisasjon. Gruppemedlemmer kan dele samtaler, filer, notater og mer.

Kanaler bidrar til at team samtaler organisert. Du kan tilordne kanaler til bestemte emner, prosjekter, disipliner – det du liker.

Et team og kanaler

Du kan bare delta i private team hvis teameieren legger deg til. Teamene vises ikke i teamgalleriet ditt. Offentlige team er synlige for alle fra teamgalleriet, og du kan delta uten godkjenning fra teameieren.

Beklager, men det er ikke mulig å søke etter private team.

Hvis du vil bli med i en bestemt gruppe, klikker du grupper Teamknapp > Legg til gruppe. Skriv inn navnet på laget i søkeboksen, og trykk Enter. Finn gruppen du leter etter, og klikk bli med i gruppen.

Når du be om å bli med i en privat gruppe, må eieren av en gruppe godkjenne forespørselen.

Hvis du vil bli med i et offentlig team, klikker du på Legg til team nederst i teamlisten din. Du ser teamgalleriet inkludert en rekke foreslåtte team. Gå til teamet du vil bli med i og klikk deretter på Bli med i team.

Klikk på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet og deretter Administrer team for å se alle medlemmene i teamet.

Den beste måten å sørge for at noen i teamet ditt ser meldingen din, er å @omtale dem (bare skriv @ foran navnet og velg personen fra menyen).

@omtal med personer og team som velges

De får en varsling i aktivitetslisten sin og vil se et tall ved siden av den kanalen du nevnte dem i.

For å få oppmerksomheten til hele teamet skriver du @team foran meldingen, så vil alle teammedlemmene få en varsling. Hvis du skriver @kanal før meldingen, vil alle teammedlemmene bli varslet om meldingen din.

Merknad: Teameieren må aktivere varslingene @team og @kanal for at dette skal være mulig.

Bare gruppemedlemmer kan se gruppens filer. Hvis du vil dele filer med alle utenfor gruppen, kan du gå til listen over filer for gruppen. Klikk på Flere alternativer Knappen Flere alternativer ved siden av en fil, klikk på Åpne i SharePoint, og del deretter filene du ønsker fra SharePoint-området.

Hvis du vil opprette et team, klikker du på Legg til team nederst i teamlisten. Gå til første flis visningen Foreslåtte team, og velg deretter Opprett et team.

Her kan du gi teamet ditt et navn, legge til en beskrivelse og redigere teamets dataklassifisering. Når du har gjort det, kan du invitere personer, grupper eller hele kontaktgrupper til å bli med i teamet ditt.

Hvis du er teameier, går du til teamlisten, klikker på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet, og deretter Legg til medlemmer.

En annen mulighet er å klikke på Administrer team og legge til personer i fanen Medlemmer. Du kan legge til flere personer samtidig ved å bruke en kontaktgruppe.

Hvis du er teameier, går du til teamlisten, klikker på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet og deretter Legg til medlemmer. Så skriver du inn navnet på en kontaktgruppe, sikkerhetsgruppe eller Office 365-gruppe, velger den fra listen og klikker Legg til.

I Generelt-kanalen kan du @omtale teamet ved å skrive @team eller @[teamets navn] i skriveboksen. Da sendes en varsling til alle i teamet. Vær obs på at teameieren må aktivere @team-omtaler for at dette skal fungere.

@omtal-meny når et team er valgt

Du er for øyeblikket begrenset til 250 team per konto.

Alle team i Teams kan inneholde opptil 2500 personer.

Hvis du ikke kan endre teaminnstillinger, er det sannsynligvis fordi du ikke er en teameier.

Hvis du ikke kan opprette et team, er det trolig fordi organisasjonen har besluttet å bare aktivere opprettelse av team for en begrenset gruppe personer.

Hvis du vil opprette en ny kanal, klikker du på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamets navn, og velger deretter Legg til kanal. Du kan også klikke på Administrer team og legge til en kanal i Kanaler-fanen.

Du kan lage opptil 100 kanaler for hvert team.

Teammeny når Legg til kanal er valgt

Hvis du er en teameier, kan du legge noen til en kanal; bare legg dem til teamet som kanalen hører til.

Dette gjør du fra listen over team og kanaler. Klikk på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet og klikk deretter på Legg til medlemmer.

Teammeny når Legg til medlemmer er valgt

Et annet alternativ er å klikke på Administrer team og deretter legge til personer fra Medlemmer-fanen. Når noen har blitt lagt til et team, får de automatisk tilgang til alle teamkanalene.

Når du er ferdig med å legge til personer i et team, er det en god idé å @omtale dem i din nye kanal slik at de vet at den finnes.

For å fortelle andre at du opprettet en ny kanal klikker du på skriveboksen og @omtaler dem (ved å skrive @ og deretter navnet deres).

@omtal-meny når et navn er valgt

Alle kanaler du allerede har lagt til som favoritter, vises under teamene de tilhører. Du kan se alle ved å klikke på Team Teamknapp til venstre.

Du kan legge til nye kanaler som favoritter ved å klikke på menyen som vises under de nåværende favorittene for hvert team (fire kanaler til, for eksempel). Rull ned til en kanal du vil legge til som favoritt. Klikk på Favoritt Favoritt-knapp ved siden av kanalnavnet.

Slik legger du til en kanal i favoritter

Du kan endre rekkefølge på teamene dine ved å klikke på et teamnavn og dra det dit du vil ha det i listen.

Endrer rekkefølgen i listen over teamene

Jobbe i team

Klikk på Flere alternativer Knappen Flere alternativer ved siden av et teamnavn for å se handlingene for teamadministrasjon du kan utføre.

Hvis du er et gruppemedlem, velger du Administrere team for å se fanene for medlemmer, kanaler og boter.

Team-meny med Favoritt valgt

Hvis du er en teameier, velger du Administrere team > Innstillinger for å se alternativene for teambilde, medlemstillatelser, gjestetillatelser, @-omtaler og morsomme ting.

Hvis du vil fjerne et team fra favorittene dine, klikker du på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet og velger Fjern fra favoritter. Dette er en fin måte å rydde opp i listen på, og skjule team som ikke er veldig aktive. Husk at det å fjerne favorittmerket for et team fjerner det fra teamlisten, men du kan få tilgang til eller merke det som favoritt på nytt ved å klikke på Mer nederst i teamlisten.

Hvis du er teameier, går du til teamlisten, klikker på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet, og deretter Legg til medlemmer.

En annen mulighet er å klikke på Administrer team og legge til personer i fanen Medlemmer. Du kan legge til flere personer samtidig ved å bruke en kontaktgruppe.

Hvis du holder markøren over et medlems profilbilde, ser du et profilkort med vedkommendes detaljer. Fra profilkortet kan du også starte en chat, ringe eller sende personen en e-post.

Du kan laste opp filer direkte til fanen Filer i enhver kanal. Bare klikk på Filer øverst og klikk så på Last opp. Klikk på Ny for å opprette en ny fil.

Filer-fane der Last opp-knappen er valgt

Du kan riktignok ikke legge til eksisterende notatbøker, men du kan legge til nye notatbøker i nye faner.

Alle teamene som du tilhører, vises i teamlisten, enten i Favoritter eller i Flere alternativer-menyen nederst i listen.

 • Legg ut noe i teamets generelle kanal. Kanalnavnet vises i fet skrift for alle teammedlemmene.

 • Skriv @kanal i den generelle kanalen. Det sendes en varsling til alle medlemmene om at de ble @omtalt i den kanalen.

 • Skriv @team, og Teams fyller automatisk inn navnet på teamet du jobber i. Det sendes en varsling til alle medlemmene om at de ble @omtalt, selv om de ikke følger kanalen.

Merk at teameieren må aktivere @team- og @kanal-omtaler for teamet.

Teameiere kan legge til og fjerne medlemmer, redigere eller slette et team samt endre teambildet. I tillegg kan de gjøre dette:

 • Konfigurere teammedlemmers tillatelser for kanaler, faner og koblinger.

 • Kontrollere @[teamnavn]-omtaler som varsler alle i teamet.

 • Tillate @kanal- eller @[kanalnavn]-omtaler som varsler alle medlemmer som har lagt til kanalen som favoritt.

 • Tillate bruk av GIF-er, klistremerker og memer.

Hvis du er teameier, kan du endre teamnavn, beskrivelse og personverninnstillinger med bare et par klikk. Klikk på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på teamet og deretter Rediger team.

Rediger team-alternativ for å åpne teaminnstillingene

Hvis du er en teameier, er det mye du kan gjøre for å tilpasse teamet ditt. Klikk på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet og klikk deretter på Administrer team.

Teammeny når Administrer team er valgt

Derfra kan du få tilgang til teamets Innstillinger-fane, der du kan gjøre følgende:

 • Endre teambildet.

 • Angi medlemstillatelser (som gir dem mulighet til å opprette, oppdatere eller slette kanaler og faner).

 • Aktivere @team- eller @[teamnavn]-omtaler i en kanal.

 • La teammedlemmer sende GIF-er, emojier og klistremerker.

Trenger teamet ditt et nytt navn? Teameiere kan fikse det.

Klikk på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av et teamnavn, og velg Rediger team.

Hvis du er teameier, kan du endre bildet fra teaminnstillingene. Klikk på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av navnet på teamet og så Administrer team.

Teammeny når Administrer team er valgt

I Innstillinger-fanen klikker du på Teambilde > Endre bilde.

Hvis du vil gjøre noen til teameier eller se hvem som eier et eksisterende team, klikker du på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamets navn og deretter Administrer team.

Kolonnen kalt Rolle viser deg hvem som er medlemmer og hvem som er eieren. Hvis du vil gjøre noen til eier, klikker du på Medlem og deretter Eier.

Du kan også gjøre noen til teameier når du oppretter teamet. Når du legger til teammedlemmer, kan du angi om hver nye person skal være medlem eller teameier ved å klikke på Eier under menyen Medlem.

Dersom du vil endre personverninnstillingene for teamet fra offentlig til privat (eller omvendt), klikker du på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamets navn i teamlisten og velger Rediger team. I dialogboksen Rediger team under Personvern, velger du enten Offentlig eller Privat.

Hvis du vil legge et Microsoft Teams-team til en eksisterende Office 365-gruppe, må du først klikke på Legg til et team nederst i teamlisten din og velge Opprett et team. Du ser en kobling som fører deg til en liste over alle Office 365-gruppene som du kan legge et team til. Derfra velger du ønsket gruppe, og legger til teamet ditt. Du vil havne i kanalen Generelt for teamet du la til i Office 365-gruppen.

Dersom du vil at bare et par personer skal kunne opprette team, kan du ta kontakt med IT-administratoren din. Vedkommende kan angi tillatelser for organisasjonen din.

Du kan forlate et team når som helst. Bare klikk Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamets navn og velg Forlat teamet.

Teammeny når Forlat teamet er valgt

Merknad: Du kan la en gruppe på egen hånd, men bare en administrator kan fjerne deg fra organisasjonen.

Hvis du er en teameier, kan du fjerne noen fra teamet. Klikk på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamets navn, velg Administrer team, og klikk deretter på fanen Medlemmer.

I listen over teammedlemmer klikker du på X til høyre for navnet til personen du vil fjerne. Dersom du vil fjerne en annen teameier, må du først endre rollen deres fra eier til medlem. Deretter kan du fjerne dem.

Du kan alltid legge til medlemmer du har fjernet igjen med Legg til medlem.

Merknad: Gruppen Eiere kan fjerne medlemmer fra en gruppe, men bare en administrator kan fjerne noen fra organisasjonen.

Hvis du vil slette et team (og du er teameier), kan du klikke på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet og velge Slett teamet. Teamet fjernes permanent.

Husk: hvis du sletter et team, fjernes også teamets innboks og kalender fra Exchange.

Teameiere og IT-administratorer kan gjenopprette slettede team i opptil 30 dager. Se Gjenopprette en slettet Office 365-gruppe for mer informasjon.

Legge gjester til team

Hvis du er en teameier, kan du nå invitere gjester til teamet. Klikk på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamets navn og deretter Legg til medlemmer. Skriv inn gjestens e-postadresse.

Merknad: Gjester må ha en jobb- eller skolekonto for Office 365.

Gjester må angi navnet de vil andre skal se. Klikk på Rediger gjesteinformasjon Knappen Rediger gjestens navn og skriv inn navnet. Sørg for at du legger til et navn nå. Hvis du vil gjøre det senere, må du få hjelp av en IT-administrator.

Dialogboksen Rediger gjesteinformasjon

Hvis du er en teameier, kan du endre gjestetillatelsene ved å klikke på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamets navn og deretter Administrer team.

Teammeny når Administrer team er valgt

Gå til fanen Innstillinger og klikk på Gjestetillatelser. For øyeblikket kan du gi gjester tillatelse til å legge til eller fjerne kanaler.

Hvis du vil bytte mellom en gjestekonto og andre Teams-kontoer, klikker du på profilbildet ditt og velger den kontoen du vil bytte til under Dine kontoer.

Du kan se om det er gjester i teamet under samtalehodet.

Kanaltopptekst som viser en gjest i gruppen

Du kan se på navnet til noen om de er en gjest eller ikke. Dersom «gjest» står etter navnet, er de en gjest. Du kan se hvilke roller medlemmer har i teamets Medlemmer-fane.

Når du legger til en gjest, er det kun navnet som legges til profilkortet. Ta kontakt med IT-administratoren dersom du vil legge til eller endre annen informasjon (slik som telefonnummer og tittel).

Må du jobbe med noen utenfor organisasjonen? Legg dem til som en gjest! Gjester kan delta i kanaler, samtaler, chatter og møter. De kan dele filer i kanaler, legge til nye kanaler og bruke Wiki.

Funksjon

Teammedlem

Gjest

Opprett en kanal

merke

merke

Delta i en privat chat

merke

merke

Delta i en kanalsamtale

merke

merke

Del en kanalfil

merke

merke

Dele en chat-fil

merke

Legge til apper (slik som faner, roboter eller koblinger)

merke

Kan bli invitert via hvilken som helst jobb- eller skolekonto for Office 365

merke

Lag et team

merke

Slette eller redigere publiserte meldinger

merke

merke

Finne og bli med i offentlige team

merke

Publisere ting i kanalen Generelt

merke

merke

Se organisasjonskartet

merke

Jobbe i kanaler

Kanaler organiserer samtaler i spesifikke emner. Alle i teamet kan legge til en kanal og delta i samtalene i en kanal.

Denne Team og kanaler-videoen gjennomgår hvordan du oppretter et team og viser deretter hvordan du kan opprette og legge til en kanal som favoritt.

Kanaler gjør at teammedlemmer kan ha fokuserte samtaler om bestemte emner. Alle team har sitt eget sett med kanaler (starter med den generelle kanalen), og medlemmene av dette teamet kan bestemme hva de vil at resten av kanalene skal fokusere på. Noen kanaler er dedikerte til bestemte prosjekter, andre er for interesseområder. Noen kanaler er bare for moro skyld. Hver kanal som hører til et team, er offentlig for alle teammedlemmene, slik at det er fritt fram for alle å bli med i en kanal-samtale.

Hvis du oppdager en kanal som ser interessant ut eller som er relevant for deg, kan du følge den eller angi den som favoritt.

Når du legger til en kanal som favoritt, forblir den synlig i teamlisten. Når du er i kanalen, klikker du på Favoritt Favoritt-knapp ved siden av kanalnavnet.

Klikk på Favoritt for å følge en kanal

Du kan også legge til kanaler som favoritter fra menyen flere kanaler under kanallisten.

Legg til en kanal i favoritter via menyen Flere alternativer

For å følge en kanal klikker du på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av kanalnavnet og velger deretter Følg denne kanalen. Deretter vil du motta direktevarsler når det er ny aktivitet i kanalen.

Du kan følge med på alle kanalene du følger i aktivitetsfeeden. Klikk på Aktivitet Aktivitet-knapp > Filter Filtrer-knapp > Følger.

Du vet at du har uleste meldinger og usett aktivitet i en kanal fordi navnet vises med fet skrift. Hvis du legger til kanalen som favoritt, vil den være synlig i listen.

Teamkanaler i fet skrift

Du kan også motta varsler når noen @omtaler deg eller svarer på en diskusjon du deltar i, slik at du vet at kanalen er aktiv.

Aktivitet og omtaler

Du trenger ikke bekymre deg for at det foregår samtaler som krever din oppmerksomhet: Alle varslene vises i Aktivitet-feeden, slik at du aldri går glipp av noe som helst. Du mottar et varsel når noen:

 • @omtaler deg (du ser også @omtalene dine i diskusjonen).

 • @omtaler team og kanaler du tilhører.

 • Svarer på samtaler du deltar i.

 • Svarer på dine svar.

En kanal

Du ser også et tall ved siden av kanalnavnet i fet skrift, noe som gjør at du vet at du ble omtale i denne kanalen.

Aktivitet i en kanal

Når du blir @omtalt, blir du varslet når noen vil gjøre deg oppmerksom på spesifikke meldinger (ved å skrive @ foran navnet ditt).

@omtal-meny når et team er valgt

Fra denne varslingen kan du gå direkte til det punktet i samtalen der du ble omtalt.

Bare skriv @ før personens navn for å få vedkommendes oppmerksomhet i en samtale. De får en varsling.

Du kan også skrive @team for å sende en melding til alle i teamet. Denne funksjonen må aktiveres, og er mest effektiv når den brukes sparsommelig.

@omtal med foreslåtte personer

Uthevede kanalnavn indikerer at det er nye meldinger i kanalen. Tallet viser antall ganger du har blitt nevnt.

Varslinger for kanaler, aktiviteter og team

Teammedlemmer kan endre navnet på en kanal ved å klikke på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av et kanalnavn og velge Rediger denne kanalen.

Kanaler er åpne for hele teamet. For å se en medlemsliste klikker du på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamets navn og deretter Administrer team. Medlemslisten vises da i fanen Medlemmer.

Teammeny når Administrer team er valgt

Hvis du vil se alle kanalene i et team, klikker du på flere kanaler under listen over kanaler du har lagt til som favoritt i dette teamet. Dette viser deg en fullstendig liste over alle kanaler som hører til dette teamet.

Hvis du vil se en liste over alle kanalene i et team, klikker du på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamets navn, velger Administrer team, og åpner fanen Kanaler.

Teammeny når Administrer team er valgt

Vi har for øyeblikket ikke private kanaler, men vi jobber med saken. I mellomtiden kan du holde ting privat ved å opprette et nytt team og invitere en mindre gruppe med medlemmer.

Hvis du vil sende en e-post til en kanal i Teams, bruker du kanalens e-postadresse. Klikk på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av kanalnavnet og velg Få e-postadresse.

En annen mulighet er å be noen som har tillatelse til å få en e-postadresse, kopiere adressen og sende den til deg. Da kan du sende e-poster til den kanalen.

Når du har dette på plass, vil alle e-poster du sender til kanalens e-postadresse vises i kanalens samtalelogg.

Denne funksjonen må aktiveres av din IT-administrator.

Hvis du vil begrense hvem som kan sende e-poster til kanalen, klikker du på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av kanalnavnet, velger Få e-postadresse og klikker på koblingen avanserte innstillinger.

Derfra kan du administrere hvem som har tilgang til e-postadressen for kanalen. Du kan begrense publikum slik at du inkluderer bare medlemmer av teamet som eier den kanalen, eller avgrense publikum etter bestemte domener. Du kan også fjerne den nåværende e-postadressen din.

Hvis din administrator har deaktivert muligheten til å sende e-post til kanaler, vil ikke alternativet Få e-postadressen vises i menyen med kanalhandlinger.

Når du svarer på en e-post i en tråd, opprettes det en samtale om e-posten i Microsoft Teams. Dette sender ikke et e-postsvar til den opprinnelige avsenderen. Eventuelle kommentarer eller samtaler du har om e-posten i en kanal vil ikke være synlige utenfor Microsoft Teams.

Noen ganger er e-poster som sendes til en kanal for store til å vises i samtalen. Hvis du vil se en e-post i originalformatet, klikker du på Vis den opprinnelige e-postmeldingen under e-postmeldingen i samtalen.

Det er et par grunner til at en e-post som sendes til en kanal ikke når frem:

 • Kanalens innstillinger begrenser hvem som kan sende e-poster.

 • E-posten har flere enn 50 innebygde bilder.

 • E-posten har flere enn 20 vedlagte filer.

 • SharePoint-mappen til kanalen har blitt slettet eller har fått et nytt navn.

For å hjelpe deg med å komme i gang legger Teams til de fem mest populære kanalene automatisk i hvert team du blir med i. Dette gir deg en følelse av hvordan du samhandler med det nye teamet og viser deg hvor alt det spennende skjer. Du kan alltids fjerne disse kanalene fra favorittene senere.

For team som har færre enn fem kanaler legger Teams automatisk til nye kanaler etter hvert som de blir opprettet, helt til du har fem kanaler.

Slett en kanal ved å klikke på Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet og velge Slett denne kanalen.

Merknad: Teameiere kan angi tillatelser for teammedlemmene, inkludert sletting og gjenoppretting av kanaler.

Husk på at når du sletter en kanal, mister du også hele samtaleloggen. Men OneNote-inndelingene til den kanalen vises fortsatt i teamets SharePoint-område.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×