Tabeller, egenskapsside

Denne egenskapssiden inneholder et sett med egenskaper for tabellene i databasen.

Merket tabell

Viser navnet på tabellen i Table Designer eller tabellen du har valgt i databasediagrammet. Hvis du har valgt mer enn én tabell i databasediagrammet, er bare navnet på den første tabellen synlig. Utvid listen hvis du vil velge en annen tabell som skal kontrolleres eller endres.

Eier

Viser navnet på eieren av tabellen. Navnet på eieren er enten en rolle i Microsoft SQL Server eller en bruker av SQL Server. Rullegardinlisten inneholder alle brukerne og rollene som er definert i databasen. I rullegardinlisten har brukerne og rollene forskjellige ikoner. På rolleikonet vises to ansikter, mens brukerikonet bare har ett.

Tabellnavn

Viser navnet på tabellen du har valgt. Hvis du vil endre navn på tabellen, skriver du inn et navn i denne boksen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gi en tabell nytt navn i et databasediagram.

Identitetskolonne for tabell

Viser kolonnen som brukes som identitetskolonne for tabellen, i SQL Server. Hvis du vil endre identitetskolonnen, velger du en annen kolonne fra rullegardinlisten. I rullegardinlisten kan du velge det tomme alternativet hvis du vil at tabellen ikke skal inneholde noen identitetskolonne.

ROWGUID-kolonne for tabell

(Gjelder bare SQL Server 7.0 eller senere.) Viser kolonnen som brukes som ROWGUID-kolonne for tabellen, i SQL Server. Hvis du vil endre ROWGUID-kolonnen, velger du en annen kolonne fra rullegardinlisten. Du kan velge det tomme alternativet i rullegardinlisten, hvis du vil at tabellen ikke skal inneholde noen ROWGUID-kolonne.

Filgruppe for tabell

Velg navnet på filgruppen der du vil lagre tabelldataene du har valgt. Du må ha minst én brukerdefinert filgruppe for at denne innstillingen skal være gyldig. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for SQL Server 7.0-databaser eller senere. Hvis du oppretter et databaseobjekt og ikke angir filgruppen, tildeles det til den filgruppen som brukes som standard. Standard filgruppe er den primære filgruppen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter og bruker filgrupper, se dokumentasjonen for SQL Server.

Filgruppe for tekst

Velg navnet på filgruppen der du vil lagre teksten og bildene fra tabellen du har valgt. Du må ha minst én brukerdefinert filgruppe for at denne innstillingen skal være gyldig. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for SQL Server 7.0-databaser eller senere. Hvis du oppretter et databaseobjekt og ikke angir filgruppen, tildeles det til den filgruppen som brukes som standard. Standard filgruppe er den primære filgruppen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter og bruker filgrupper, se dokumentasjonen for SQL Server.

Beskrivelse

I dette feltet kan du skrive inn hvilken tekst som helst. Teksten implementeres som en utvidet egenskap i SQL Server 2000. Dette feltet er bare tilgjengelig når du er koblet til en SQL Server 2000-database.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×