Office
Logg på

Ta og formatere notater

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det er like enkelt å ta notater i OneNote som å skrive på en notatblokk av papir, men i OneNote kan du enkelt sette inn mellomrom og legge til sider hvor og når som helst, flytte og formatere tekst hvor som helst på siden, søke etter og umiddelbart finne informasjonen du trenger, og merke viktige notater, slik at du kan følge dem opp.

I OneNote kan notatene dine også inneholde en hvilken som helst kombinasjon av tekst, bilder og grafikk, inkludert tekst og bilder du henter fra nettsider og andre programmer, i tillegg til digital håndskrift, lyd- og videoklipp, lister og koblinger.
 

Hva vil du gjøre?

Skrive notater på en side

Flytte tekst på en side

Legge til plass på en side

Opprette en ny side

Endre rekkefølgen på sidene

Sette inn dato og klokkeslett

Opprette en punktliste eller nummerert liste

Opprett en punktmerket liste

Opprette en nummerert liste

Legge til eller redigere en kobling

Legge til en kobling

Redigere en kobling

Fjerne en kobling

Legge til koder i viktige notater

Legge til en kode på et notat

Søke etter koder

Lagre notater

Taste eller skrive inn notater på en side

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil skrive notater, klikker du hvor som helst på siden du vil at notatene skal vises, og deretter skriver du inn teksten. Du kan fortsette å skrive i gjeldende notatbeholder som vises rundt teksten, eller klikke et annet sted på siden for å opprette et nytt notat.

 • Hvis du bruker en penneenhet eller OneNote på en berøringsdatamaskin, klikker eller trykker du kategorien Tegn på båndet, og deretter klikker eller trykker du en pennefarge i Verktøy-gruppen du vil bruke til håndskriving av notater hvor som helst på siden. Hvis du vil bytte tilbake til maskinskriving, kan du når som helst klikke Type i kategorien Tegn på båndet.
   

Til toppen av siden

Flytt tekst på siden

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil flytte teksten til et annet sted på siden, holder du markøren over teksten. Når notatbeholderen vises, klikker du den øverste kanten og klikker og drar notatbeholderen til et annet sted på siden.

 • Hvis du vil kopiere eller flytte tekst fra én side til en annen, høyreklikker du den øverste kanten på notatbeholderen, klikker Kopier eller Klipp ut på hurtigmenyen, og limer deretter inn notatene på ønsket side.
   

Til toppen av siden

Legge til plass på en side

Gjør følgende:

 1. Klikk kategorien Sett inn.

 2. Klikk Sett inn mellomrom i Sett inn-gruppen.

 3. Klikk siden der du vil legge til mer plass, og dra deretter pekeren i pilens retning for å sette inn så mye ekstra skriveplass du trenger.
   

Til toppen av siden

Opprette en ny side

I OneNote kan du bla nedover én enkelt side nesten uendelig, men det er en god idé å bruke sider og inndelinger på en effektiv måte til å organisere notatblokkene. Gjør følgende når du vil legge til en ny tom side:

 1. Klikk Legg til side over kolonnen med sidefaner til høyre i OneNote-programvinduet.

 2. Skriv inn en tittel i overskriftsområdet øverst på den nye siden. Sidetittelen du skriver inn der, vises også på sidefaneetiketten for den nye siden du opprettet.
   

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen til sider

Gjør følgende:

 • Hvis du vil flytte en side i en notatblokk opp eller ned i listen over sidefaner, klikker og holder du sidefanen og drar den deretter opp eller ned til en ny plassering.
   

Til toppen av siden

Sette inn klokkeslett og dato

Når du oppretter en ny side i OneNote, merkes den automatisk med gjeldende dato og klokkeslett for å angi når siden ble opprettet. Avhengig av hvordan du bruker OneNote, kan du også bruke datamaskinens gjeldende dato og klokkeslett i notatene når du vil merke eller spore kronologiske hendelser. Du kan for eksempel loggføre telefonsamtaler som mottas til bestemte tider av døgnet, ved å innlede samtaledetaljene med dato og klokkeslett for samtalen.

Gjør følgende:

 1. Plasser markøren der du vil legge til dato og klokkeslett i notatene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Dato, Klokkeslett eller Dato og klokkeslett i Tidsangivelse-gruppen i kategorien Sett inn.

  • Trykk ALT+SKIFT+D for hurtig å sette inn gjeldende dato.

  • Trykk ALT+SKIFT+T for hurtig å sette inn gjeldende klokkeslett.

  • Trykk ALT+SKIFT+F for hurtig å sette inn gjeldende dato og klokkeslett.
    

OneNote bruker dato- og klokkeslettformatet som er angitt i Kontrollpanel i Windows. Hvis du vil endre utseendet på datoer og klokkeslett i OneNote, følger du fremgangsmåten nedenfor for din versjon av Windows.

 • Windows 10
  Lukk OneNote og åpne Kontrollpanel i Windows 10 (fra Søk-feltet i hjørnet nederst til venstre på skjermen, Skriv inn Kontrollpanel). Klikk klokke, språk og område, og klikk deretter område. Velg dato og klokkeslett formatene du vil bruke, og klikk deretter OK i dialogboksen Region i kategorien Formater. Eventuelle endringer du har gjort, vil bli brukt på fremtidig dato og klokkeslett du setter inn; eksisterende notater formateres ikke automatisk med de nye innstillingene.

 • Windows 8
  Lukk OneNote og åpne Kontrollpanel i Windows 8 (Sveip inn fra høyre – hvis du bruker en mus, peker du på øvre høyre hjørne, og velg Søk-ikonet. Skriv inn Kontrollpanel). Klikk klokke, språk og område, og klikk deretter område. Velg dato og klokkeslett formatene du vil bruke, og klikk deretter OK i dialogboksen Region i kategorien Formater. Eventuelle endringer du har gjort, vil bli brukt på fremtidig dato og klokkeslett du setter inn; eksisterende notater formateres ikke automatisk med de nye innstillingene.

 • Windows 7
  Lukk OneNote og åpne Kontrollpanel i Windows 7. Klikk klokke, språk og område, og klikk deretter Region og språk. Velg dato og klokkeslett formatene du vil bruke, og klikk deretter OK i dialogboksen Region og språk i kategorien Formater. Eventuelle endringer du har gjort, vil bli brukt på fremtidig dato og klokkeslett du setter inn; eksisterende notater formateres ikke automatisk med de nye innstillingene.

Til toppen av siden

Opprette punktlister eller nummererte lister

Opprett en punktliste

Punktlister er en god metode for å vise listeelementer i tilfeldig rekkefølge, for eksempel en handleliste.

Gjør følgende:

 1. Plasser markøren i notatene der du vil en punktliste skal begynne.

 2. Klikk Punkt i Enkel tekst-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Skriv inn teksten for det første punktet, og trykk deretter ENTER for å opprette det neste punktet.

 4. Trykk ENTER to ganger på rad for å avslutte punktlisten.
   

Tips!: Hvis du vil starte en punktliste automatisk, skriver du inn * (stjerne) på begynnelsen av en ny linje med tekst, og trykk deretter mellomrom.

Opprett en nummerert liste

Nummererte lister er en god metode for å vise listeelementer i kronologisk rekkefølge, for eksempel trinnvise instruksjoner.

Gjør følgende:

 • Plasser markøren i notatene der du vil en punktliste skal begynne.

 • Klikk Nummerering i Enkel tekst-gruppen i kategorien Hjem.

 • Skriv inn teksten for det første elementet, og trykk deretter ENTER for å opprette det neste elementet.

 • Trykk ENTER to ganger på rad for å avslutte den nummererte listen.
   

Tips!: Hvis du vil starte en nummerert liste automatisk, skriver du inn 1. i begynnelsen av en ny linje med tekst, og trykk deretter mellomrom.

Til toppen av siden

Legge til eller redigere en kobling

Det opprettes automatisk en kobling (tidligere kalt hyperkobling) når du skriver eller limer inn en URL-adresse fra Internett eller World Wide Web i notatene. Du kan også bruke kommandoen Sett inn > Kobling for å opprette en kobling fra tekst i notatene.
 

Legg til en kobling

Gjør følgende:

 • Skriv eller Lim inn Internett-adressen som koblingen skal peke til notatene. Skriv for eksempel http://www.microsoft.com (eller bare www.microsoft.com) for å legge til en kobling til Microsofts webområde, og OneNote vil automatisk gjøre koblingen klikkes.

 • Klikk Sett inn > Kobling på båndet. Skriv inn Internett-adressen i Adresse-boksen som koblingen skal peke mot, og klikk deretter OK.
   

Obs!: Hvis du vil opprette koblinger til andre sider i notatblokken, klikker du notatblokkinndelingen som inneholder siden du vil koble til, høyreklikker sidefanen, klikker Kopier kobling til side og limer deretter inn koblingen der du vil den skal vises i notatene.
 

Redigere en kobling

Gjør følgende for å endre Internett-adressen som en eksisterende kobling i notatene peker til:

 1. Høyreklikk koblingen med adressen du vil endre, og klikk deretter Rediger kobling.

 2. I dialogboksen Kobling som åpnes, erstatter du URL-adressen i Adresse-boksen med den nye adressen du vil bruke. Hvis nødvendig, kan du også endre den beskrivende teksten som vises i Tekst som skal vises, slik at den samsvarer med målet til den nye koblingen.

 3. Klikk OK

Fjern en kobling

Gjør følgende for å slette en kobling uten å slette teksten den ble opprettet med:

 • Høyreklikk koblingen du vil slette, og klikk deretter Fjern kobling på hurtigmenyen.
   

Til toppen av siden

Legge til koder i viktige notater

OneNote inneholder flere koder, for eksempel Viktig og Gjøremål, som du kan knytte til notater. Koder lar deg prioritere og kategorisere notater på en synlig måte, og de kan brukes til å gruppere notater etter klassifisering eller viktighet under søk i notatblokkene.
 

Legge til en kode i et notat

Gjør følgende:

 1. I notatene klikker du teksten du vil legge til kode for.

 2. Klikk kodeikonet du vil bruke, i Koder-gruppen i kategorien Hjem. Bruk pilene for å rulle gjennom listen, eller klikk Mer-pilen nederst til høyre i listen for å vise alle tilgjengelige koder.
   

Søke etter koder

Gjør følgende for hurtig å finne alle kodede notater (for eksempel for å vise alle elementer du markerte med Viktig-koden):

 • Klikk Hjem > Søk etter koder. I oppgaveruten Sammendrag for koder som åpnes, klikker du en kode i listen for å finne og åpne siden som inneholder det tilknyttede notatet.
   

Til toppen av siden

Lagre notater

I motsetning til andre dataprogrammer lagrer Microsoft OneNote automatisk og kontinuerlig arbeidet mens du arbeider, noe som betyr at det aldri er behov for å lagre notatene manuelt.

Du kan fritt avslutte OneNote når som helst og så snart du er ferdig med å ta notater. Når du starter OneNote neste gang, åpnes automatisk den siste siden du så på, og de siste endringene hentes frem.
 

Til toppen av siden

Hva vil du gjøre?

Skrive notater på en side

Flytte tekst på en side

Legge til plass på en side

Opprette en ny side

Endre rekkefølgen på sidene

Lagre notater

Sette inn dato og klokkeslett

Opprette en punktliste eller nummerert liste

Legge til eller redigere en hyperkobling

Opprette en tabell

Sette inn et bilde

Sette inn et skjermutklipp

Legge til koder i viktige notater

Taste eller skrive inn notater på en side

 • Hvis du vil gjøre maskinskrevne notater, klikker du der du vil notatene skal vises, og skriv deretter inn på siden. OneNote oppretter en notatbeholder for hver blokk med tekst som du taste eller skrive inn.

 • Hvis du bruker en enhet for penn-inndata, klikk Penn Knappesymbol på verktøylinjen Skriveverktøyene blir vist, og deretter skrive notater hvor som helst på siden. Klikk Type-/ utvalgsverktøy for å bytte tilbake til å skrive når som helst på verktøylinjen Skriveverktøyene blir vist. Knappesymbol .

Til toppen av siden

Flytt tekst på siden

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil flytte tekst i den samme siden, holder du musepekeren over teksten. Når notatbeholderen vises, klikker du den øverste kanten på notatbeholderen, og dra deretter beholderen til en ny plassering på siden.

 • Hvis du vil kopiere eller flytte tekst fra én side til en annen side, høyreklikk den øverste kanten på notatbeholderen, klikk Kopier eller Klipp ut på hurtigmenyen, og lim deretter inn notatene til siden du vil bruke.

Til toppen av siden

Legge til plass på en side

 1. Klikk Sett inn ekstra skriveplass Bilde av knapp på verktøylinjen Skriveverktøyene blir vist.

 2. Klikk der du vil sette inn mer plass på siden, og dra deretter pekeren i retningen pilens til å legge til så mye plass du vil bruke.

  Klikk og dra for å legge til mer plass på siden

  Knappesymbol Dra for å legge til plass på kantene på siden eller mellom tekstlinjer.

Hvis du vil raskt legge til mer plass nederst på en side, klikker du Rull ned en halv side Knappesymbol på det loddrette rullefeltet.

Til toppen av siden

Opprette en ny side

 1. Klikk knappen Ny side over sidefanene for raskt å lage en ny side. (Klikk pilen ved siden av knappen Ny side for å velge en tom side, til å opprette en underside i en sidegruppe eller opprette en side fra en mal.)

 2. Skriv inn en tittel for siden i Tittel-boksen øverst på siden. Sidetittelen vises i sidefanen langs siden av OneNote-vinduet.

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen til sider

 • Hvis du vil flytte en side i en inndeling, klikk og dra sidefanen litt mot høyre til en liten pil vises, og dra sidefanen opp eller ned til en ny plassering i gjeldende inndeling.

Til toppen av siden

Lagre notater

OneNote arbeidet automatisk og kontinuerlig ditt mens du tar notater, når du bytter til en annen side eller inndeling, og når du lukker inndelinger og notatblokker. Det er ikke nødvendig å lagre notatene manuelt, selv når du er ferdig med dem.

Hvis du vil lagre en kopi av en del av notatene til et annet sted, kan du bruke kommandoen Lagre somfil-menyen. OneNote vil automatisk lagre endringer til den delen av notater på det nye stedet..

Til toppen av siden

Sette inn klokkeslett og dato

Avhengig av hvordan du bruker OneNote, kan du bruke gjeldende dato og klokkeslett på datamaskinen til å markere eller spore kronologiske hendelser i notatene. Du kan for eksempel holde en logg over telefonsamtaler som mottas til bestemte tider dag eller markere oppføringer i OneNote blogg eller dagboken med gjeldende dato.

 1. Plasser markøren der du vil legge til en dato og klokkeslett.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk dato og klokkeslettSett inn-menyen.

  • Hvis du vil sette inn gjeldende dato og klokkeslett, trykker du ALT + SKIFT + F.

  • Hvis du vil sette inn bare dato, trykker du ALT + SKIFT + D.

  • Hvis du vil sette inn bare klokkeslett, trykker du ALT + SKIFT + T.

Tips!: OneNote plasserer automatisk et dato- og tidsangivelsen under sidetittelen når det opprettes en ny side. Hvis du vil endre dato- eller tidsangivelse på en side, klikker du datoen eller klokkeslettet, og klikk deretter ikonet kalender- eller klokkeikonet som vises. OneNote bruker de nye dato- og tidsangivelsen når du søker etter notater på siden.

OneNote bruker dato- og klokkeslettformatet som er angitt i Kontrollpanel i Windows. Hvis du vil endre utseendet på datoer og klokkeslett i OneNote, følger du fremgangsmåten nedenfor for din versjon av Windows.

 • Windows 10
  Lukk OneNote og åpne Kontrollpanel i Windows 10 (fra Søk-feltet i hjørnet nederst til venstre på skjermen, Skriv inn Kontrollpanel). Klikk klokke, språk og område, og klikk deretter område. Velg dato og klokkeslett formatene du vil bruke, og klikk deretter OK i dialogboksen Region i kategorien Formater. Eventuelle endringer du har gjort, vil bli brukt på fremtidig dato og klokkeslett du setter inn; eksisterende notater formateres ikke automatisk med de nye innstillingene.

 • Windows 8
  Lukk OneNote og åpne Kontrollpanel i Windows 8 (Sveip inn fra høyre – hvis du bruker en mus, peker du på øvre høyre hjørne, og velg Søk-ikonet. Skriv inn Kontrollpanel). Klikk klokke, språk og område, og klikk deretter område. Velg dato og klokkeslett formatene du vil bruke, og klikk deretter OK i dialogboksen Region i kategorien Formater. Eventuelle endringer du har gjort, vil bli brukt på fremtidig dato og klokkeslett du setter inn; eksisterende notater formateres ikke automatisk med de nye innstillingene.

 • Windows 7
  Lukk OneNote og åpne Kontrollpanel i Windows 7. Klikk klokke, språk og område, og klikk deretter Region og språk. Velg dato og klokkeslett formatene du vil bruke, og klikk deretter OK i dialogboksen Region og språk i kategorien Formater. Eventuelle endringer du har gjort, vil bli brukt på fremtidig dato og klokkeslett du setter inn; eksisterende notater formateres ikke automatisk med de nye innstillingene.

Til toppen av siden

Opprette punktlister eller nummererte lister

Opprette en punktliste

 1. Klikk Punktmerking Symbol for Punktmerking-knappenformateringsverktøylinjen.

 2. Skriv inn teksten du vil bruke for det første elementet i listen, og trykk deretter ENTER.

  Et nytt punkt for det neste listeelementet opprettes automatisk.

 3. Trykk ENTER to ganger for å avslutte punktlisten og fortsette med et vanlig avsnitt, eller trykk tilbake for å slette det siste punktet i listen.

Hvis du vil starte en punktliste automatisk, skriver du inn * (stjerne), og trykk deretter mellomrom eller TAB.

Opprett en nummerert liste

 1. Klikk Nummerering Knappesymbolformateringsverktøylinjen.

 2. Skriv inn teksten du vil bruke for det første elementet i listen, og trykk deretter ENTER.

  Et nytt nummer for det neste listeelementet opprettes automatisk.

 3. Trykk ENTER to ganger for å avslutte den nummererte listen og fortsette med et vanlig avsnitt, eller trykk tilbake for å slette det siste tallet i listen.

Hvis du vil starte en nummerert liste automatisk, skriver du inn 1. og trykk deretter mellomrom eller TAB.

Til toppen av siden

legge til eller redigere en hyperkobling

OneNote oppretter en hyperkobling automatisk når du skriver eller limer inn en Internett eller World Wide Web URL-adressen i notatene.

Legge til en hyperkobling

Gjør ett av følgende:

 • Skriv eller Lim inn Internett-adressen som hyperkoblingen skal peke til notatene. Hvis du for eksempel for å legge til en hyperkobling til Microsofts nettsted, skriver du inn http://www.microsoft.com.

 • Klikk hyperkoblingSett inn-menyen, og angi Internett-adressen som hyperkoblingen skal peke til, og klikk deretter angi en tekst som skal vises hvor hyperkoblingen skal vises i notatene i dialogboksen Sett inn hyperkobling.

For å opprette hyperkoblinger til andre plasseringer i notatblokken slik at du kan navigere raskere, klikker du ønsket notatblokkinndeling som inneholder siden du vil koble til, høyreklikker du sidefanen i margen, klikk Kopier hyperkobling til denne siden, og lim den hyperkobling der du vil det skal vises.

Redigere en hyperkobling

 • Høyreklikk hyperkoblingen, og klikk deretter Rediger hyperkobling på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Opprette en tabell

 1. Klikk plasseringen der du vil sette inn en tabell.

 2. Klikk Sett inn tabelltabell-menyen.

 3. Angi antall kolonner og rader du vil bruke i dialogboksen Sett inn tabell.

Du kan opprette en tabell raskere ved å tegne den. På standardverktøylinjen klikker du knappen Sett inn tabell, og dra deretter pekeren nedover og til høyre for å angi antall rader og kolonner du vil bruke. Du kan også bruke TAB for å opprette en tabell og legge til nye kolonner i en tabell, og du kan bruke ENTER-tasten til å legge til nye rader i en tabell.

Til toppen av siden

Sett inn et bilde

Du kan sette inn bilder, grafikk og utklipp i notatene.

Hvis du vil sette inn et bilde fra en fil på datamaskinen, gjør du følgende:

 1. Pek på bildeSett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil

 2. Klikk for å merke filen, og klikk deretter Sett inn i dialogboksen Sett inn bilde går du til plasseringen der filen ligger.

Hvis du vil sette inn et bilde fra World Wide Web, gjør du følgende:

 1. Pek på bildeSett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil

 2. I dialogboksen Sett inn bilde i filnavn-boksen skriver du inn eller lime inn den fullstendige URL-adressen til bildefilen, og klikk deretter Sett inn.

Du kan skrive merknader på bildene du har satt inn ved å skrive inn tekst over dem inn i notatene. Derfor i motsetning til de fleste andre Microsoft Office-programmer velger klikke et innsatt bilde i OneNote ikke bildet. I stedet Plasserer den et innsettingspunkt for å skrive inn tekst. Hvis du vil velge et bilde du har satt inn, Flytt pekeren over den. Det vises en stiplet blå kantlinje rundt bildet, og et blå trådkors-håndtak vises ved siden av bildet. Klikk kantlinjen eller håndtaket for å merke bildet. Når bildet er valgt, klikker og drar den til en ny plassering på siden.

Til toppen av siden

Sette inn et skjermutklipp

Du kan bruke OneNote til å ta et bilde av hele eller deler av dataskjermen, og deretter sette det inn i notatene. Disse bildene, som kalles skjermutklipp, kan du raskt ta informasjonen du ikke trenger å redigere. Du kan for eksempel ta et bilde av din for forretningsreise på din reise instans webområde, og lime den inn i notatene slik at du kan vise den når du ikke har tilgang til Web.

Du kan opprette skjermutklipp ved å dra pekeren for å merke et rektangulært område, som kan variere fra en firkant på 25 piksler til hele høyden og bredden på skjermen. Alt i rektangulært område som er inkludert i bildet og legges automatisk til notatene og til utklippstavlen. Du kan enkelt å lime inn flere kopier av bildet på andre sider i et annet program eller i OneNote-notatblokken.

 1. Klikk SkjermutklippSett inn-menyen i OneNote.

  OneNote minimeres, og det siste aktive vinduet blir synlige.

 2. Om nødvendig Bytt til programmet som viser informasjon som du ønsker å kopiere som et bilde (for eksempel en webside i Internet Explorer).

 3. Klikk og hold nede museknappen, og dra deretter pekeren i en retning for å foreta et valg. Du kan for eksempel start fra øvre venstre hjørne av området du vil ta, og dra deretter pekeren til nedre høyre hjørne.

 4. Slipp museknappen for å opprette skjermutklippet og sette det inn i notatene.

  Tips!: Når du oppretter et skjermutklipp, kopieres den automatisk til utklippstavlen. Hvis du vil sette inn bildet i andre programmer, Klikk Lim inn, eller trykk CTRL + V der du vil sette inn bildet.

Obs!: Skjermutklipp er statiske bilder. Når du tar et skjermutklipp av noe (for eksempel en nettside), og informasjonen endres på kilden, oppdateres ikke skjermutklippet.

Til toppen av siden

Legge til koder i viktige notater

OneNote har flere forhåndsdefinerte notatkoder, for eksempel viktig og gjøremål, som du kan knytte til notatene. Du kan også opprette dine egne notatkoder og søke etter kodede elementer.

Legge til et notatflagg

 1. Plasser markøren i avsnittet du vil merke.

 2. Klikk pilen ved siden av koder-knappen på standardverktøylinjen, og klikk deretter notatkoden du vil bruke. For eksempel for å legge ved en avmerkingsboks for noe du vil følge opp, klikker du Gjøremål Knappesymbol .

Når du legge til koder i notatene, kan du søke i notatene etter kodede elementer, og du kan gruppere merkede elementer sammen i henhold til kodenavn.

Søke etter kodede notater

 1. Klikk pilen ved siden av koder-knappen på standardverktøylinjen, og klikk deretter Vis alle merkede notater.

 2. I ruten Sammendrag for koder begrense søkeomfanget om nødvendig, og deretter klikke Oppdater resultater.

Du kan bruke den gjøremål-koden som en avmerkingsboks for å angi om du har fulgt opp et gjøremål. Merk eller fjern merket i oppgaveruten Sammendrag for koder eller på siden som inneholder notatkoden.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×