Ta kontroll over webområdet med Visio

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du administrerer de daglige operasjonene på et webområde, vet du at det er veldig viktig å holde oversikten over totalstrukturen og flyten på området, spore endringer i utviklingen, og overvåke og reparere brutte hyperkoblinger. Du kan utføre alle disse oppgavene og enda mer ved hjelp av verktøyene for webområdekart i Microsoft Office Visio Professional.

Hva vil du gjøre?

Tilordne innholdet på området

Kontroller automatisk om området inneholder feil

Holde oversikt over endringer på området

Kartlegge innholdet på området

Administrasjon av området starter med å analysere gjeldende status. Når du kartlegger området, kan du opprette en oppdatert, grafisk representasjon av strukturen og innholdet på området.

Et webområdekart som viser en faktisk hierarkisk struktur over koblinger i området

Hver figur på områdekartet representerer en kobling på webområdet, og hver figur inneholder informasjon om koblingstypen og -plasseringen. Ved å høyreklikke en figur kan du bla direkte fra figuren til det tilhørende webområdet.

 1. Velg NyFil-menyen i Visio, velg Programvare og database og klikk deretter Webområdekart.

 2. Angi en områdeadresse for et av følgende i dialogboksen Generer områdekart:

  • For en HTTP-server angir du adressen til webområdet du vil kartlegge, i Adresse-boksen.

  • For en nettverksserver eller en lokal harddisk klikker du Bla gjennom, navigerer til filen du vil ha ved roten av områdekartet, og klikker Åpne.

 3. I dialogboksen Generer områdekart klikker du Innstillinger for å se over innstillingene for det maksimale antall nivåer og antall koblinger det skal søkes etter.

 4. Gjør et av følgende for å endre innstillingene:

  • Endre oppsettstilen på webområdekartet i kategorien Oppsett, for eksempel hvor mange nivåer det skal søkes i, og om tegningen viser et Komprimert tre eller et Flytskjema.

  • Velg filtypen (for eksempel .doc, .jpg eller .exe) du vil kartlegge i kategorien Filtyper.

  • Velg protokollene (for eksempel mailto, ftp eller NNTP) du vil kartlegge, i kategorien Protokoller.

  • Velg HTML-attributtene (for eksempel HREF, SRC eller CODE) du vil søke etter koblinger i, i kategorien Attributter.

  • I kategorien Avansert kan du velge alternativer for å forbedre søkevilkårene ytterligere.

  • Klikk OK.

 5. Klikk OK i dialogboksen Generer områdekart.

 6. Hvis du vil lagre områdekartet, klikker du LagreFil-menyen.

Til toppen av siden

Kontrollere automatisk om området inneholder feil

Det å holde koblingene på området aktive og feilfrie er den viktigste administrasjonsoppgaven på webområdet.

Når du kartlegger området, følges hver kobling i parameterne du har angitt, og eventuelle feil som dukker opp, spores. Koblingene som inneholder feil, vises på områdekartet i Filter-vinduet og i Liste-vinduet som figurer merket med røde x-er. Hvis du ikke kan se disse vinduene, velger du VinduerWebområdekart-menyen, og deretter klikker du Listevindu eller Filtervindu. Du kan raskt generere en liste over brutte koblinger og tilhørende feil for å holde oversikten over arbeidet og foreta de nødvendige reparasjonene.

Et webområdekart som viser områdets struktur. En figur med en rød X angir en brutt kobling

Opprette en rapport for koblinger som inneholder feil på området

 1. Åpne områdekartet du vil opprette en feilrapport for.

 2. Velg RapporterWebområdekart-menyen, klikk Webområdekart - Koblinger med feil, og klikk deretter Kjør.

 3. Velg hvilken filtype (for eksempel Excel eller XML) du vil at informasjonen skal lagres til, og klikk deretter OK.

  Visio oppretter en rapport som inneholder en liste over alle koblingene med hyperkoblingsfeil.

 4. Hvis rapporten åpnes i et annet program enn Visio, for eksempel Microsoft Office Excel, gir du rapporten et navn og lagrer den.

Fikse brutte koblinger

Noen brutte koblinger skyldes tidsavbruddsfeil. Høyreklikk koblingen, og klikk deretter Oppdater eller Oppdater overordnet til hyperkobling for å løse disse problemene.

Andre brutte koblinger skyldes at området ikke blir funnet, manglende tilgang, nødvendig passord mangler, feil filnavn eller filplassering, eller manglende filer som kan utløse en 404- eller Finner ikke filen-feilmelding. Alle disse feilene må fikses på webområdet.

Webområdet og webområdekartet er ikke dynamisk koblet. Endringer som utføres i et av disse elementene, påvirker ikke automatisk det andre. Når du har fikset en brutt kobling på webområdet, kan du oppdatere områdekartet ved å høyreklikke figuren som representerer den brutte koblingen, og deretter klikke Oppdater hyperkobling. Den røde X-en forsvinner.

Til toppen av siden

Holde orden på endringer på området

Hvis flere utviklere jobber på området, kan sporing av arbeidet raskt bli en fulltidsbeskjeftigelse. Ved å bruke sammenligningsrapporten for webområdekart kan du sammenligne to versjoner av området for å finne ut antall endringer som er utført i en gitt tidsperiode. I rapporten sammenlignes de to versjonene, og en liste som viser endringene, genereres. Koblingene som bare dukker opp på et av kartene, identifiseres, og en liste over følgende koblingsendringer i begge kartene opprettes:

 • Feilstatus

 • Filtittel

 • Filstørrelse

 • Filendringsdato

Hvis du for eksempel vil ha en oversikt over arbeidsmengden som er utført på området hver uke, kartlegger du området i starten av uken og en gang på slutten av uken. Deretter sammenligner du de to kartene for å generere en rapport over endringene. Du kan også vurdere rapporten mot en tidsplan med arbeid som er planlagt for uken, for å se om webområdeprosjektet er i rute.

Sammenligne webområdekart

 1. Åpne det mest oppdaterte kartet på webområdet.

 2. Klikk Sammenlign med forrige dokumentWebområdekart-menyen.

 3. Bla til webområdekartet du vil sammenligne med, velg filen, og klikk deretter Åpne.

  De to kartene sammenlignes, og en HTML-rapport som viser ulikhetene, genereres.

 4. Gi navn til og lagre rapporten.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×