Ta kontakt med kunder og venner med kort i Publisher

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du vil Takk at lojale kunder og koble med venner, tilbyr kort en flott måte å Styrk personlige koblingen mellom deg og dem.

I Microsoft Office Publisher 2007 lager du raskt et kort som er akkurat slik du vil ha det. Ved å bruke de profesjonelle, forseggjorte utformingene i Microsoft Office Publisher kan du:

 • Velg en utforming som dreier seg om en bestemt hendelse eller ferie.

 • Legge til personlige detaljer – for eksempel meldinger, bilder og firmalogoer – på hver side i kortet.

I denne artikkelen

Velg et forhåndsutformet publikasjon og oppsett

Tilpasse kortet

Skrive ut og Fullfør kortet

Kort laget med Microsoft Office Publisher 2007

Velge en forhåndsdefinert publikasjon og utforming

Selv om du kan lage kortet fra bunnen av, får du en god start hvis du baserer kortet på en forhåndsdefinert kortpublikasjon. Med en forhåndsdefinert publikasjon kan du gjøre følgende:

 • Bygge videre på en profesjonell utforming som du kan gjøre små eller store kreative endringer i.

 • Bruke en Publisher-utforming som passer til utformingen du brukte til å opprette andre firmapublikasjoner.

 • Enkelt skrive ut kortene på kortpapir fra en bestemt produsenter ved hjelp av forhåndsdefinerte skriverinnstillinger.

La kreativiteten Inspirer mal velger også. I eksemplet illustrerer denne artikkelen er en gratulasjonskortmal for en kunngjøring for Fødsel startpunktet for publisere åpning av en ny kaffe stolpe for fiktive fjerde kaffe firma.

 1. Start Publisher, og klikk deretter Kort i listen Publikasjonstyper.

 2. Klikk et utformingstema, for eksempel Vi har flyttet eller Merkedagen under kort.

 3. Bla gjennom de forhåndsdefinerte kortpublikasjonene. Når du finner en du liker, klikk du den for å vise en større forhåndsvisning.

  Hvis du ikke finner en utforming du liker, kan du søke etter flere kortmaler på Microsoft Office Online.

  Hvordan?

  Viktig: Du må være koblet til Internett for å kunne søke etter Publisher-maler på Office Online.

  1. Gjør ett av følgende:

   • Klikk visningsmaler fra Microsoft Office Online i kort-mappen, og klikk deretter ett av katalog-overskrifter, for eksempel anledninger og hendelser eller Takk.

   • Skriv inn et nøkkelord i boksen Søk etter maler. Du kan for eksempel skrive inn kort. I den neste boksen velger du På Microsoft Office Online og klikker deretter den grønne Søk-knappen.

    Merknad: Boksen Søk etter maler vises over Kort-overskriften.

  2. Klikk malen du vil ha.

 4. Du kan tilpasse en rekke utformingselementer under Tilpass og Alternativer før du åpner publikasjonen. Du kan gjøre følgende:

  1. Klikk fargerutvalget og skriftutvalget du vil ha, under Tilpass.

  2. Klikk firmainformasjonssettet du vil bruke, eller opprett et nytt under Tilpass.

  3. Velg sidestørrelsen du vil ha, for eksempel Sidefalset halvside eller Toppfalset kvartside, under Alternativer.

  4. Merk oppsettet du vil bruke, under Alternativer.

   Kommentarer: 

   • Hvis du bruker en mal du har lastet ned fra Office Online, kan du ikke tilpasse utformingen før du åpner publikasjonen.

   • Enkelte av de sidefalsede kortene, for eksempel mange av takkekortene, og alle de toppfalsede kortene har bare ett oppsett. Hvis du velger en av disse utformingene, kan du ikke angi alternative sidestørrelser eller oppsettsalternativer.

 5. Klikk Opprett.

Til toppen av siden

Tilpasse kortet

Når du har opprettet et forhåndsdefinert kort med oppsettet og falsen du vil ha, er du klar til å tilpasse kortet. Du kan utføre følgende oppgaver:

Tips!: Mens du arbeider med utformingselementene, kan du se hvordan hvert alternativ påvirker alle fire sidene i kortet. Hvis du vil flytte mellom sider, klikker du en nummerert side i sidesorteringen nederst i vinduet.

Gjøre globale utformingsendringer

Når du viser kortpublikasjonen i full skala, kan det hende du vil gjøre endringer som påvirker hele publikasjonen. Du vil kanskje prøve andre fargevalg eller skriftutvalg, endre sidestørrelsen eller sette inn firmainformasjon hvis du ikke gjorde det til å begynne med. Du kan gjøre slike endringer når som helst, men det er best å gjøre dem før du setter inn teksten og bildene.

Gjør ett eller flere av følgende:

 • Hvis du vil prøve et annet fargevalg, klikker du Fargevalg i oppgaveruten Formater publikasjon og klikker deretter det fargevalget du vil ha.

 • Hvis du vil prøve en annen skriftutvalg, klikker du Skriftutvalg i oppgaveruten Formater publikasjon, og klikk deretter skriftutvalget du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker skriftutvalg, kan du se bruke et skriftutvalg.

 • Hvis du vil endre sidestørrelsen, klikker du Alternativer for kort i oppgaveruten Formater publikasjon, klikker Endre sidestørrelse og velger deretter en ny sidestørrelse i dialogboksen Utskriftsformat.

  De fleste forhåndsutformede kort er formatert som skal skrives ut på papirstørrelsen Letter som bretter til kvartal sider. Du kanskje vil skrive ut på begge sider av halv-papirstørrelsen Letter.

  Hvordan endrer jeg sidestørrelsen til halv letter-størrelse?

  1. Klikk Opprett egendefinert sidestørrelse under Kort i dialogboksen Utskriftsformat.

  2. Skriv inn et navn for den egendefinerte sidestørrelsen i dialogboksen Egendefinert sidestørrelse. Du kan for eksempel skrive inn A5.

  3. Under Side endrer du bredden til 21,0 og høyden til 14,8.

  4. Under Alternativer merker du Sidefalset halvside i Arkfals-listen.

  5. Under Forhåndsvisning kontroller du at side- og arkstørrelsene er slik du vil ha dem, og deretter klikker du OK.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre sidestørrelse, papirstørrelse eller papirretning.

 • Hvis du vil sette inn firmainformasjon, klikker du FirmainformasjonSett inn-menyen, og deretter drar du elementet du vil ha, fra oppgaveruten Firmainformasjon til publikasjonssiden.

  Hvis du vil endre informasjon om virksomheten, klikker du Endre firmainformasjon i oppgaveruten Firmainformasjon. For mer informasjon, kan du se opprette, endre, eller fjerne firmainformasjonsdata.

Arbeide med bildene

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med bilder, kan du se Tips om hvordan du arbeider med bilder.

Erstatte plassholderbildene med dine egne bilder

 1. Høyreklikk plassholderbildet, klikk Endre bilde på hurtigmenyen, og velg deretter kilden for det nye bildet.

  Endre plassholderbildet

  Tips!: Hvis du ikke ser Endre bilde når du høyreklikker, klikker du plassholderbildet én gang til du ser de hvite sirklene som omgir bilderammen. Klikk bildet på nytt til du ser grå sirkler med kryss (x) inni rundt selve bildet og høyreklikk deretter bildet.

 2. Gjenta eventuelt dette for andre bilder i publikasjonen.

Legge til et nytt bilde

 1. Velg BildeSett inn-menyen, og velg deretter kilden for det nye bildet.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil flytte bildet, drar du det.

  • Hvis du vil endre størrelsen på bildet, plasserer du musepekeren over ett av hjørnehåndtakene og drar.

  • Hvis du vil endre fargene for bildet, høyreklikker du bildet, klikker Formater bilde på hurtigmenyen, klikk kategorien Bilde og klikk deretter Endre farger.

   Tips!: Hvis du allerede har opprettet et firmainformasjonssett som inneholder en logo, kan du raskt sette inn logoen i kortet. Pek på FirmainformasjonSett inn-menyen, og dobbeltklikk Logo i oppgaveruten Firmainformasjon.

Arbeide med teksten

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med tekst, kan du se få tekst på siden i Publisher.

Erstatte plassholderteksten med egen tekst

Hvis du allerede har opprettet et firmainformasjonssett, erstattes noe av plassholderteksten automatisk med firmaets kontaktinformasjon og logo.

Merknad: Firmainformasjon erstatte ikke automatisk plassholderteksten i maler du laster ned fra Office Online. Klikk smartflagget knappen Smartflagg-handlinger for et element i firmainformasjonen, for eksempel firmanavn eller adresse, for å erstatte plassholder navn, adresser og logoer med av forretningsinformasjon, og klikk deretter Oppdater fra settet med firmainformasjon. (Smartflaggknappen vises når du klikker teksten eller en logo.)

 1. Merk plassholderteksten og skriv deretter inn.

 2. Tilpass tekststørrelsen. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil hindre at størrelsen på teksten endres automatisk for at den skal få plass i en tekstboks som ikke er koblet til andre tekstbokser, klikker du tekstboksen, peker på Automatisk tilpassing av tekst til boksFormater-menyen og klikker deretter Ikke bruk beste tilpassing.

  • Hvis du vil endre skriftstørrelsen manuelt, merker du teksten og velger en ny skriftstørrelse i Skriftstørrelse-boksen på verktøylinjen

   Hvis du vil ha mer informasjon om tilpassing av tekst i tekstbokser, kan du se aktivere eller deaktivere automatisk manuskriptberegning.

Legge til ny tekst

 1. Klikk TekstboksSett inn-menyen.

 2. I kortet peker du der du vil at den ene enden av teksten skal vises, og deretter drar du diagonalt til tekstboksen har den størrelsen du vil. Klikk i boksen og skriv inn teksten.

Erstatte plassholderteksten med annen tekst

 1. Klikk Velg et forslag til tekst under Forslag til tekst i oppgaveruten Alternativer for kort.

 2. Klikk meldingskategorien du vil ha, under Kategori. Under Tilgjengelige meldinger klikker du meldingen du vil ha, forhåndsviser de to delene av meldingen til høyre og klikker deretter OK.

Gi kortet et personlig preg

Du kan tilpasse kortet ytterligere ved å tilpasse det for hver mottaker. Ved hjelp av utskriftsfletting, kan du legge til mottakerens navn og adresse, i tillegg til en personlig hilsen som gjør hvert kort unik. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker utskriftsfletting til å tilpasse publikasjonen, kan du se Tips for å tilpasse publikasjonen. For utskriftsfletting grunnleggende, kan du se opprette en utskriftsfletting.

Til toppen av siden

Skrive ut og gjøre kortet ferdig

Kort i Publisher er konfigurert som skal skrives ut på bestemte størrelser på papiret. Hvis du velger en utforming som er tilpasset til papirstørrelsen Letter, trenger du for eksempel gjøre to bretter i arket når du skriver ut kortet.

Vanlig brettemønster for et kort med fire paneler

1. Når du forhåndsviser kortet før du skriver det ut, det ser ut som i trinn 1.

2. Når du skriver ut kortet på en fargeskriver før det er brettet, ser den slik trinn 2.

3. I trinn 3 bretter du kortet i to fra øverst til nederst.

4. I trinn 4 bretter du kortet fra side til side.

Skrive ut kortet

 1. Når du er fornøyd med kortet, lagrer du filen.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen, og klikk kategorien Innstillinger for publikasjon og papir.

 3. Under Utskriftsalternativer kontrollerer du at riktig format er valgt, for eksempel Sidefalset, kvartside, Sidefalset, halvside eller Hefte, sidefalset.

  Merknad: Disse alternativene er bare tilgjengelige når publikasjonens sidestørrelse er mindre enn arket det er angitt at publikasjonen skal skrives ut på.

 4. Klikk Forhåndsvisning for å se hvordan publikasjonen vil se ut på utskriften. Gjør de tilpasningene som er nødvendige, før du skriver ut publikasjonen.

 5. Gjør eventuelle nødvendige endringer i utskriftsalternativene, for eksempel antall eksemplarer, og klikk deretter Skriv ut.

  Tips!: Kjøp spesialutviklet kortpapir fra bestemte produsenter. Disse pakkene inneholder vanligvis konvolutter. Skriv ut ett eller to testkort på vanlig papir for å sjekke at publikasjonen skrives ut slik du vil, før du skriver ut på kortpapir eller annet kostbart papir.


Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×