Symboler som brukes i tegneobjektmanipulering

Spesielle symboler brukes for å indikere tilstanden til et tegneobjekt og hvordan det kan manipuleres. Ikke alle tegneobjekter kan manipuleres eller endres på samme måte, derfor kan ikke alle tegneobjekter bruke alle symbolene.

Skaleringshåndtak

Disse vises på et tegneobjekt når det merkes. Når du drar i disse håndtakene, reduseres eller forstørres størrelsen på objektet.

ActiveX-kontrollkant

Roteringshåndtak

Når du merker et objekt, vises et grønt roteringshåndtak. Da kan du rotere objektet ved å dra håndtaket.

Objekt med rotasjonshåndtak

Justeringshåndtak

Med et gult justeringshåndtak på autofigurer kan du manipulere figuren. I illustrasjonen ble håndtaket dratt mot midten av figuren for å gjøre figuren smalere.

Objekter med justeringshåndtak

Ytterpunkt

Dette er svarte firkanter som vises i slutten av eller i skjæringspunktet til linjer og kurver i merkede kurver og frihåndsobjekter når du velger Rediger punktTegne-menyen. Du kan dra i dem for å endre formen på objektet.

objekt med ytterpunkter

Skravert ramme

Når en tekstboks er omkranset av en skravert ramme, kan du skrive inn, slette, merke og formatere teksten i boksen.

Tekstboks med skravert kantlinje

Prikket ramme

Når en tekstboks er omkranset av en prikket ramme, kan du formatere selve tekstboksen. Klikk den skraverte rammen for å få en prikket ramme.

Tekstboks med prikket kant

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×