Summere data ved hjelp av en spørring

Summere data ved hjelp av en spørring

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker en type funksjon kalt mengdefunksjon til å summere dataene i et spørringsresultatsett. Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker andre mengdefunksjoner, for eksempel Antall og gjennomsnitt til å telle eller finne gjennomsnittet av verdiene i et resultatsett også kort. I tillegg forklarer denne artikkelen hvordan du bruker totalraden, en funksjon i Access du bruker til å summere data uten å endre utformingen av spørringene.

Hva du vil gjøre?

Forstå metoder for å summere data

Klargjøre eksempeldata

Summere data ved hjelp av en totalrad

Beregne totalsummer ved hjelp av en spørring

Beregne gruppetotaler ved hjelp av en totalverdispørring

Summere data på tvers av flere grupper ved å bruke en krysstabellspørring

Referanse for mengdefunksjoner

Forstå metoder for å summere data

Du kan summere en kolonne med tall i en spørring ved hjelp av en type funksjon kalt mengdefunksjon. Mengdefunksjoner utføre en beregning på en kolonne med data, og returnerer en enkeltverdi. Access tilbyr en rekke mengdefunksjoner, inkludert Sum, Antall, Gjsn (for å beregne gjennomsnitt), Min og Maks. Du summere data ved å legge til Summer -funksjonen i spørringen, du telle data ved hjelp av Antall -funksjonen og så videre.

I tillegg kan Access flere måter å legge til Summer og andre mengdefunksjoner i en spørring. du kan:

 • Åpne spørringen i dataarkvisning og legge til en totalrad. Totalraden, en funksjon i Access, kan du bruke en mengdefunksjon i én eller flere kolonner i et spørringsresultatsett uten å endre utformingen av spørringen.

 • Opprette en totalverdispørring. En totalverdispørring beregner delsummer på tvers av grupper av poster. en totalrad beregner totalsummer for én eller flere kolonner (aktivitetsfelt) med data. Hvis du vil beregne delsummer for alle salg etter poststed eller kvartal, kan du for eksempel bruke innstillingen for en totalverdispørring å gruppere postene etter den ønskede kategorien, og deretter summere salgstallene.

 • Opprette en krysstabellspørring. En krysstabellspørring er en spesiell type spørring som viser resultatene i et rutenett som ligner på et Excel-regneark. Krysstabellspørringer summerer verdiene og deretter gruppere dem etter to sett med fakta – ett sett nedover på siden (radoverskrifter), og den andre langs toppen (kolonneoverskrifter). Du kan for eksempel bruke en krysstabellspørring til å vise salgssummer for hver by for de siste tre årene, som vist i følgende tabell:

Poststed

2003

2004

2005

Paris

254,556

372,455

467,892

Sydney

478,021

372,987

276,399

Djakarta

572,997

684,374

792,571

...

...

...

...

Obs!: Fremgangsmåtene i dette dokumentet fremhever ved hjelp av Summer -funksjonen, men husk at du kan bruke andre mengdefunksjoner i totalrader og spørringer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker andre mengdefunksjoner, kan du se delen referanse for mengdefunksjoner senere i denne artikkelen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker andre mengdefunksjoner, kan du se artikkelen Vise kolonnesummer i et dataark.

Trinnene i de følgende avsnittene forklarer hvordan du legger til en totalrad, kan du bruke en totalverdispørring til å summere data på tvers av grupper, og hvordan du bruker en krysstabellspørring som delsummer data på tvers av grupper og tidsintervaller. Når du fortsetter, må du huske at mange av mengdefunksjonene fungerer bare med data i felt som er satt til en bestemt datatype. Hvis du for eksempel fungerer Summer -funksjonen bare med felt som er angitt for datatypene tall, desimal eller valuta. Hvis du vil ha mer informasjon om datatypene som krever at hver funksjon, kan du se delen referanse for mengdefunksjoner, senere i denne artikkelen.

Hvis du vil ha generell informasjon om datatyper, kan du se artikkelen endre eller endre datatypeinnstillingen for et felt.

Til toppen av siden

Klargjøre eksempeldata

Fremgangsmåtene i denne artikkelen inneholder tabeller med eksempeldata. Fremgangsmåtene bruker eksempeltabellene for å hjelpe deg med å forstå hvordan mengdefunksjoner fungerer. Hvis du foretrekker, kan du også legge eksempeltabellene i en ny eller eksisterende database.

Access tilbyr flere måter å legge til disse eksempeltabellene i en database. Du kan angi data manuelt, kan du kopiere hver tabell i et regnearkprogram, for eksempel Excel og deretter importere regnearkene i Access, eller du kan lime inn dataene i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk og importere data fra de resulterende tekstfilene.

Trinnene i denne delen forklarer hvordan du skriver inn data manuelt i et tomt dataark, og hvordan du kopierer tabellene utvalg til et regnearkprogram, og deretter importere disse tabellene i Access. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter og importerer tekstdata, kan du se artikkelen importere eller koble til data i en tekstfil.

Fremgangsmåtene i denne artikkelen bruker tabellene nedenfor. Bruk disse tabellene til å opprette eksempeldataene:

Kategorier-tabellen:

Kategori

Dukker

Spill og puslespill

Utklipp og innramming

Video Spill

DVD og filmer

Modeller og hobbyer

Sport

Produkter-tabellen:

Varenavn

Pris

Kategori

Programmer handlingen figur

$12.95

Dukker

Moro med C# (et tavle spill for hele familien)

$15.85

Spill og puslespill

Relasjonsdatabase Diagram

$22.50

Utklipp og innramming

Magisk datamaskinen brikke (500 stykker)

$32.65

Spill og puslespill

Access! Spill!

$22.95

Spill og puslespill

Datamaskin Geeks og Mythical dyr

$78.50

Video Spill

Øvelse for datamaskinen Geeks! DVD!

$14.88

DVD og filmer

Ultimate Flyvende Pizza

$36.75

Sport

Eksterne 5,25 tommer diskett Drive (1/4 skala)

$65.00

Modeller og hobbyer

Bureaucrat ikke handlingen figur

$78.88

Dukker

Gloom

$53.33

Video Spill

Bygge ditt eget tastatur

$77.95

Modeller og hobbyer

Ordrer-tabellen:

Ordredato

Forsendelsesdato

Mottakers poststed

Leveringsadresse avgift

11/14/2005

11/15/2005

Djakarta

$55,00

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76.00

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87.00

11/17/2005

11/18/2005

Djakarta

$43.00

11/17/2005

11/18/2005

Paris

$105,00

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112.00

11/18/2005

11/19/2005

Wien

$215.00

11/19/2005

11/20/2005

Miami

$525.00

11/20/2005

11/21/2005

Wien

$198.00

11/20/2005

11/21/2005

Paris

$187.00

11/21/2005

22/11/2005

Sydney

$81.00

11/23/2005

11/24/2005

Djakarta

$92.00

Ordredetaljer-tabellen:

Ordre-ID

Varenavn

Produkt-ID

Enhetspris

Antall

Rabatt

1

Bygge ditt eget tastatur

12

$77.95

9

5%

1

Bureaucrat ikke handlingen figur

2

$78.88

4

7,5%

2

Øvelse for datamaskinen Geeks! DVD!

7

$14.88

6

4%

2

Magisk databrikke

4

$32.65

8

0

2

Datamaskin Geeks og Mythical dyr

6

$78.50

4

0

3

Access! Spill!

5

$22.95

5

15 %

4

Programmer handlingen figur

1

$12.95

2

6%

4

Ultimate Flyvende Pizza

8

$36.75

8

4%

5

Eksterne 5,25 tommer diskett Drive (1/4 skala)

9

$65.00

4

10 %

6

Relasjonsdatabase Diagram

3

$22.50

12

6,5 %

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

7

Relasjonsdatabase Diagram

3

$22.50

4

9 %

Obs!: Husk at en tabell for Ordredetaljer i en vanlig database, inneholder bare en produkt-ID-feltet, ikke en Varenavn-feltet. Eksempeltabellen bruker en Varenavn-feltet til å gjøre dataene enklere å lese.

Skriv inn eksempeldata manuelt

 1. Klikk på Tabell i Tabeller-gruppen på Opprett-fanen.

  Access legger til en ny, tom tabell i databasen.

  Obs!: Du trenger ikke å følge dette trinnet hvis du åpner en ny, tom database, men du må følge det når du trenger å legge til en tabell i databasen.

 2. Dobbeltklikk den første cellen i overskriftsraden, og Skriv inn navnet på feltet i eksempeltabellen.

  Som standard angir Access tomme felt i overskriftsraden med teksten Legg til nytt felt, slik som dette:

  Et nytt felt i et dataark

 3. Bruk piltastene til å flytte til neste tomme overskriftscellen, og skriv det andre feltnavnet (du kan også trykke TAB eller dobbeltklikker du den nye cellen). Gjenta dette trinnet til du har skrevet inn alle feltnavnene.

 4. Skriv inn data i eksempeltabellen.

  Når du skriver inn dataene, datatypen Access en for hvert felt. Hvis du har erfaring med relasjonsdatabaser, bør du angi en bestemt datatype, for eksempel tall, tekst eller dato/klokkeslett for hvert felt i tabellen. Angi dataene type bidrar til å sikre presis dataregistrering og forhindre feil, for eksempel bruke et telefonnummer i en beregning. For disse Eksempeltabeller, bør du la Access utlede datatypen.

 5. Når du er ferdig med å skrive inn dataene, klikker du Lagre.

  Hurtigtast Trykk CTRL + S.

  Dialogboksen Lagre som vises.

 6. Skriv inn navnet på eksempeltabellen i Tabellnavn-boksen, og klikk deretter OK.

  Du bruker navnet på hver eksempeltabell fordi spørringene i fremgangsmåtene bruker disse navnene.

 7. Gjenta disse trinnene før du oppretter hver av de eksempeltabellene som er oppført i begynnelsen av denne inndelingen.

Hvis du ikke vil skrive inn data manuelt, følger du de neste trinnene for å kopiere dataene til en regnearkfil og deretter importere data fra en regnearkfil i Access.

Opprette eksempelregneark

 1. Start din regnearkprogram og Opprett en ny, tom fil. Hvis du bruker Excel, oppretter en ny, tom arbeidsbok som standard.

 2. Kopier den første eksempeltabellen ovenfor, og lim den inn i det første regnearket, regnet fra den første cellen.

 3. Ved hjelp av teknikk som leveres av din regnearkprogram, gi nytt navn til regnearket. Gi regnearket det samme navnet som eksempeltabellen. Hvis du for eksempel hvis eksempeltabellen heter Kategorier, gi regnearket det samme navnet.

 4. Gjenta trinn 2 og 3, Kopier hver eksempeltabell til et tomt regneark og gi nytt navn til regnearket.

  Obs!: Du må kanskje legge til regneark i regnearkfilen. For informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se hjelpen for din regnearkprogram.

 5. Lagre arbeidsboken på en passende plassering på datamaskinen eller nettverket, og gå til de neste trinnene.

Opprette databasetabeller fra regnearkene

 1. Klikk Excel i Import-gruppen på Eksterne data-fanen.

  -eller-

  Klikk Mer, og velg deretter et regnearkprogram fra listen.

  Dialogboksen Hent eksterne data – Navn på regnearkprogram vises.

 2. Klikk Bla gjennom, åpne regnearkfil som du opprettet i forrige trinn, og klikk deretter OK.

  Veiviseren for regnearkimport starter.

 3. Som standard veiviseren velger det første regnearket i arbeidsboken ( Kunder regnearket hvis du fulgte fremgangsmåten i den forrige delen) og data fra regnearket vises i den nedre delen av veivisersiden. Klikk Neste.

 4. På neste side i veiviseren, klikk første rad inneholder kolonneoverskrifter, og klikk deretter Neste.

 5. På neste side, bruk eventuelt tekstboksene og listene under Alternativer for å endre feltnavn og datatyper eller utelate felt fra importoperasjonen. Ellers klikker du Neste.

 6. La alternativet La Access legge til primærnøkkelen valgt, og klikk Neste.

 7. Som standard bruker Access navnet på regnearket til den nye tabellen. Godta navnet eller angi et annet navn, og klikk deretter Fullfør.

 8. Gjenta trinn 1 til 7 til du har opprettet en tabell fra hvert regneark i arbeidsboken.

Gi nytt navn til primærnøkkelfeltene

Obs!: Når du har importert regnearkene, Access legges automatisk til en primærnøkkelkolonne i hver tabell, og som standard, Access kalt kolonnen "ID" og setter den til datatypen Autonummer. Trinnene i dette forklarer hvordan du endrer til hvert primærnøkkelfelt. Gjøre så bidrar til å identifisere alle feltene i en spørring.

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du hver av tabellene som du opprettet i de forrige trinnene og klikker Utformingsvisning.

 2. Finn primærnøkkelfeltet for hver tabell. Access navngir hvert felt- IDsom standard.

 3. Legg til navnet på tabellen i Feltnavn-kolonnen for hvert primærnøkkelfelt.

  Hvis du for eksempel du vil gi nytt navn til ID-feltet for "Kategori-ID" kategorier-tabellen og feltet for Ordrer-tabellen "Ordre-ID." På Ordredetaljer-tabellen, kan du gi nytt navn til feltet "Detalj-ID." På produkter-tabellen, gi nytt navn til feltet i "Produkt-IDen."

 4. Lagre endringene.

Når eksempeltabellene vises i denne artikkelen, de inkluderer primærnøkkelfeltet og feltet har fått nytt navn slik det er beskrevet ved hjelp av de foregående trinnene.

Til toppen av siden

Summere data ved hjelp av en totalrad

Du kan legge til en totalrad i en spørring ved å åpne spørringen i dataark, legge til raden, og deretter velge mengdefunksjon som du vil bruke, for eksempel Summer, Min, Makseller Gjsn. Trinnene i denne delen forklarer hvordan du oppretter en enkel utvalgsspørring og legge til en totalrad. Du trenger ikke å bruke eksempeltabellene som er beskrevet i forrige del.

Opprette en enkel utvalgsspørring

 1. Klikk på Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

 2. Dobbeltklikk tabellen eller tabellene du vil bruke i spørringen i dialogboksen Vis tabeller, og klikk deretter Lukk.

  Den valgte tabellen eller tabellene vises som vinduer i den øvre delen av spørringsutformingen.

 3. Dobbeltklikk tabellfeltene som du vil bruke i spørringen.

  Du kan inkludere felt som inneholder beskrivende data, for eksempel navn og beskrivelser, men du må inneholde et felt som inneholder numerisk eller valutadata.

  Hvert felt vises i en celle i utformingsrutenettet.

 4. Klikk Kjør Knappesymbol for å kjøre spørringen.

  Spørringens resultatsett vises i dataarkvisning.

 5. Du kan også Bytt til utformingsvisning og justerer spørringen. Hvis du vil gjøre dette, høyreklikk dokumentfanen for spørringen, og klikk Utformingsvisning. Du kan deretter justere spørringen, etter behov ved å legge til eller fjerne tabellfelt. Hvis du vil fjerne et felt, merker du kolonnen i utformingsrutenettet, og trykk Slett.

 6. Lagre spørringen.

Legge til en totalrad

 1. Kontroller at spørringen er åpen i dataarkvisning. Hvis du vil gjøre dette, høyreklikk dokumentfanen for spørringen, og klikk Dataarkvisning.

  – eller –

  Dobbeltklikk spørringen i navigasjonsruten. Spørringen kjøres, og laster inn resultatene i et dataark.

 2. Klikk på Totaler i Poster-gruppen under Hjem-fanen.

  Det vises en ny totalrad i dataarket.

 3. Klikk cellen i feltet som du vil summere i Totalt-raden, og velg Sum fra listen.

Skjule en totalrad

 • Klikk på Totaler i Poster-gruppen under Hjem-fanen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en totalrad, kan du se artikkelen Vise kolonnesummer i et dataark.

Til toppen av siden

Beregne totalsummer ved hjelp av en spørring

En totalsum er summen av alle verdiene i en kolonne. Du kan beregne flere typer totalsummer, inkludert:

 • En enkel totalsum som summerer verdiene i én enkelt kolonne. Du kan for eksempel beregne totale leveringskostnader.

 • En beregnet totalsum som summerer verdiene i mer enn én kolonne. Du kan for eksempel beregne totalt salg ved å multiplisere kostnaden for flere elementer etter antall bestilte artikler, og deretter summere resultatverdiene.

 • En totalsum som utelukker enkelte poster. Du kan for eksempel beregne totalt salg bare for forrige fredag.

Trinnene i de følgende avsnittene forklarer hvordan du oppretter hver type totalsum. Trinnene bruker ordrer og Ordredetaljer-tabellen.

Ordrer-tabellen

Ordre-ID

Ordredato

Forsendelsesdato

Mottakers poststed

Leveringsadresse avgift

1

11/14/2005

11/15/2005

Djakarta

$55,00

2

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76.00

3

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87.00

4

11/17/2005

11/18/2005

Djakarta

$43.00

5

11/17/2005

11/18/2005

Paris

$105,00

6

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112.00

7

11/18/2005

11/19/2005

Wien

$215.00

8

11/19/2005

11/20/2005

Miami

$525.00

9

11/20/2005

11/21/2005

Wien

$198.00

10

11/20/2005

11/21/2005

Paris

$187.00

11

11/21/2005

22/11/2005

Sydney

$81.00

12

11/23/2005

11/24/2005

Djakarta

$92.00

Tabellen Ordredetaljer

Detaljer-ID

Ordre-ID

Varenavn

Produkt-ID

Enhetspris

Antall

Rabatt

1

1

Bygge ditt eget tastatur

12

$77.95

9

0,05

2

1

Bureaucrat ikke handlingen figur

2

$78.88

4

0.075

3

2

Øvelse for datamaskinen Geeks! DVD!

7

$14.88

6

0.04

4

2

Magisk databrikke

4

$32.65

8

0,00

5

2

Datamaskin Geeks og Mythical dyr

6

$78.50

4

0,00

6

3

Access! Spill!

5

$22.95

5

0,15

7

4

Programmer handlingen figur

1

$12.95

2

0,06

8

4

Ultimate Flyvende Pizza

8

$36.75

8

0.04

9

5

Eksterne 5,25 tommer diskett Drive (1/4 skala)

9

$65.00

4

0,10

10

6

Relasjonsdatabase Diagram

3

$22.50

12

0,065

11

7

Gloom

11

$53.33

6

0,08

12

7

Relasjonsdatabase Diagram

3

$22.50

4

0,09

Beregne en enkel totalsum

 1. Klikk på Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

 2. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du tabellen som du vil bruke i spørringen, og klikk deretter Lukk.

  Hvis du bruker eksempeldataene, dobbeltklikker du Ordrer-tabellen.

  Tabellen vises i et vindu i den øvre delen av spørringsutformingen.

 3. Dobbeltklikk feltet som du vil summere. Kontroller at feltet er satt til datatypen tall eller valuta-datatype. Hvis du prøver å summere verdier i ikke-numeriske felt, for eksempel et tekstfelt, vises feilmeldingen datatyper i vilkårsuttrykket når du prøver å kjøre spørringen.

  Hvis du bruker eksempeldataene, dobbeltklikker du kolonnen leveringsadresse avgift.

  Du kan legge til flere numeriske felt til rutenettet hvis du vil beregne totalsummer for disse feltene. En totalverdispørring kan beregne totalsummer for mer enn én kolonne.

 4. Klikk Totaler i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming. Knappesymbol

  Totalt-raden vises i utformingsrutenettet og Group By vises i cellen i kolonnen leveringsadresse avgift.

 5. Endre verdien i celle i Totalt-raden skal summeres.

 6. Klikk Kjør Knappesymbol for å kjøre spørringen og vise resultatene i dataarkvisning.

  Tips!: Legg merke til at Access føyer til "SumAv" til begynnelsen av navnet på feltet som du summerer. Hvis du vil endre kolonneoverskriften til noe mer meningsfylt, for eksempel Total frakt, gå tilbake til utformingsvisning, og klikk i felt-raden i kolonnen leveringsadresse avgift i utformingsrutenettet. Plasser markøren ved siden av Leveringsadresse avgift , og Skriv inn ordene Total frakt, etterfulgt av et kolon, slik som dette: Total frakt: leveringsadresse avgift.

 7. Du kan også lagre spørringen, og lukk den.

Beregne en samlet sum som utelater noen poster

 1. Klikk på Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

 2. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du Ordrer-tabellen og Ordredetaljer-tabellen, og klikk deretter Lukk for å lukke dialogboksen.

 3. Legg til feltet Ordredato fra Ordrer-tabellen til den første kolonnen i utformingsrutenettet for spørringen.

 4. Skriv inn Date() -1i vilkår-raden i den første kolonnen. Dette uttrykket utelukker den gjeldende dagen poster fra den beregnede totalen.

 5. Deretter Opprett kolonnen som beregner salg for hver transaksjon. Skriv inn følgende uttrykk i felt-raden i den andre kolonnen i rutenettet:

  Total salgsverdi: (1-[Ordredetaljer]. [ Rabatt] / 100) * ([Ordredetaljer]. [ Unit Price] * [Ordredetaljer]. [Antall])

  Kontroller at uttrykket refererer til felt som er angitt for datatypene tall eller valuta. Hvis uttrykket refererer til felt som er angitt til andre datatyper, vises meldingen datatyper i vilkårsuttrykket når du prøver å kjøre spørringen.

 6. Klikk Totaler i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming.

  Totalt-raden vises i utformingsrutenettet og Group By vises i den første og andre kolonnen.

 7. Endre verdien i cellen i Totalt-raden skal summeresi den andre kolonnen. Summer -funksjonen legger til de enkelte salgstallene.

 8. Klikk Kjør Knappesymbol for å kjøre spørringen og vise resultatene i dataarkvisning.

 9. Lagre spørringen som Daglige salg.

  Obs!: Neste gang du åpner spørringen i utformingsvisning, kan du se en liten endring i verdiene som er angitt i feltet og Totalt antall rader i kolonnen Total salgsverdi. Uttrykket vises omsluttet i Summer -funksjonen, og Totalt-raden viser Expression i stedet for Summer.

  Hvis du for eksempel hvis du bruker eksempeldataene og oppretter spørringen (som vist i de forrige trinnene), vises:

  Total salgsverdi: SUMMER ((1-[Ordredetaljer]. Discount/100) * ([Ordredetaljer]. Enhetspris * [Ordredetaljer]. Antall))

Til toppen av siden

Beregne gruppetotaler ved hjelp av en totalverdispørring

Trinnene i denne delen forklarer hvordan du oppretter en totalverdispørring som beregner delsummer på tvers av grupper med data. Når du fortsetter, Husk at som standard, en totalverdispørring kan inkludere bare feltet eller feltene som inneholder gruppedataene, for eksempel en "kategorier"-feltet og feltet som inneholder dataene du vil summere, for eksempel et "Salg". Totalverdispørringer kan ikke inneholde andre felt som beskriver elementene i en kategori. Hvis du vil se disse beskrivende dataene, kan du opprette en annen spørring som kombinerer feltene i totalverdispørringen med flere datafeltene.

Trinnene i denne delen forklarer hvordan du oppretter en Totaler og utvalgsspørringer som trengs for å identifisere totalt salg for hvert produkt. Fremgangsmåten forutsetter at du bruker disse eksempeltabellene:

Produkter-tabellen

Produkt-ID

Varenavn

Pris

Kategori

1

Programmer handlingen figur

$12.95

Dukker

2

Moro med C# (et tavle spill for hele familien)

$15.85

Spill og puslespill

3

Relasjonsdatabase Diagram

$22.50

Utklipp og innramming

4

Magisk datamaskinen brikke (500 stykker)

$32.65

Utklipp og innramming

5

Access! Spill!

$22.95

Spill og puslespill

6

Datamaskin Geeks og Mythical dyr

$78.50

Video Spill

7

Øvelse for datamaskinen Geeks! DVD!

$14.88

DVD og filmer

8

Ultimate Flyvende Pizza

$36.75

Sport

9

Eksterne 5,25 tommer diskett Drive (1/4 skala)

$65.00

Modeller og hobbyer

10

Bureaucrat ikke handlingen figur

$78.88

Dukker

11

Gloom

$53.33

Video Spill

12

Bygge ditt eget tastatur

$77.95

Modeller og hobbyer

Tabellen Ordredetaljer

Detaljer-ID

Ordre-ID

Varenavn

Produkt-ID

Enhetspris

Antall

Rabatt

1

1

Bygge ditt eget tastatur

12

$77.95

9

5%

2

1

Bureaucrat ikke handlingen figur

2

$78.88

4

7,5%

3

2

Øvelse for datamaskinen Geeks! DVD!

7

$14.88

6

4%

4

2

Magisk databrikke

4

$32.65

8

0

5

2

Datamaskin Geeks og Mythical dyr

6

$78.50

4

0

6

3

Access! Spill!

5

$22.95

5

15 %

7

4

Programmer handlingen figur

1

$12.95

2

6%

8

4

Ultimate Flyvende Pizza

8

$36.75

8

4%

9

5

Eksterne 5,25 tommer diskett Drive (1/4 skala)

9

$65.00

4

10 %

10

6

Relasjonsdatabase Diagram

3

$22.50

12

6,5 %

11

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

12

7

Relasjonsdatabase Diagram

3

$22.50

4

9 %

I følgende fremgangsmåte antas en én-til-mange-relasjon mellom vare-ID-feltet i Ordrer-tabellen og Ordredetaljer-tabellen med Ordrer-tabellen på "én"-siden av relasjonen.

Opprette totalverdispørringen

 1. Klikk på Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

 2. Velg tabellene du vil arbeide med, klikker du Legg til, og klikk deretter Lukk når du er ferdig med å legge til tabellene i dialogboksen Vis tabell.

  – eller –

  Dobbeltklikk tabellene som du vil bruke, og klikk deretter Lukk. Hver tabell vises som et vindu i den øvre delen av spørringsutformingen.

  Hvis du bruker eksempeltabellene oppført ovenfor, kan du legge til produkter og Ordredetaljer tabellene.

 3. Dobbeltklikk tabellfeltene som du vil bruke i spørringen.

  Som en regel du legge til bare gruppe-feltet og verdifeltet i spørringen. Du kan imidlertid bruke en beregning i stedet for et verdifelt – de neste trinnene forklarer hvordan du gjør dette.

  1. Legg til kategori-feltet fra produkter-tabellen i utformingsrutenettet.

  2. Opprette kolonne som beregner salg for hver transaksjon ved å skrive inn følgende uttrykk i den andre kolonnen i rutenettet:

   Total salgsverdi: (1-[Ordredetaljer]. [ Rabatt] / 100) * ([Ordredetaljer]. [ Unit Price] * [Ordredetaljer]. [Antall])

   Pass på at feltene som du refererer til i uttrykket er for datatypene tall eller valuta. Hvis du referere til felt for andre datatyper, viser Access feilmeldingen datatyper i vilkårsuttrykket når du prøver å bytte til dataarkvisning.

  3. Klikk Totaler i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming.

   Totalt-raden vises i utformingsrutenettet, og i raden, Group By vises i den første og andre kolonnen.

  4. Endre verdien i Totalt-raden skal summeresi den andre kolonnen. Summer -funksjonen legger til de enkelte salgstallene.

  5. Klikk Kjør Knappesymbol for å kjøre spørringen og vise resultatene i dataarkvisning.

  6. La spørringen være åpen for bruk i neste del.

   Bruke vilkår på en totalverdispørring

   Spørringen som du opprettet i forrige del inneholder alle postene i de underliggende tabellene. Den utelukker hvilken som helst rekkefølge ved beregning av totalene, og det viser totaler for alle kategorier.

   Hvis du trenger å utelukke noen poster, kan du legge til kriterier i spørringen. Du kan for eksempel ignorere transaksjoner som er mindre enn $100 eller beregne totaler for bare noen av dine produktkategorier. Trinnene i denne delen forklarer hvordan du bruker tre typer vilkår:

  7. Vilkår som ignorerer enkelte grupper når du beregner totaler.    Du vil for eksempel beregne totaler for bare Video spill, grafikk og innramming og Sports kategoriene.

  8. Vilkår som skjuler summer når de er beregnet.    Du kan for eksempel vise bare totalsummene, større enn $ 150 000.

  9. Vilkår som utelukker enkeltposter i å bli inkludert i totalen.    Du kan for eksempel utelate salg enkelttransaksjonene når verdien (enhetspris * antall) faller under $100.

   Trinnene nedenfor forklarer hvordan du legger til kriterier én om gangen, og se virkningen på spørringsresultatet.

   Legge til kriterier i spørringen

  10. Åpne spørringen fra den forrige delen i utformingsvisning. Hvis du vil gjøre dette, høyreklikk dokumentfanen for spørringen, og klikk Utformingsvisning.

   – eller –

   Høyreklikk spørringen i navigasjonsruten, og klikk Utformingsvisning.

  11. Skriv inn i vilkår-raden i kategori-ID-kolonnen, = dukker Or Sport eller utklipp og innramming.

  12. Klikk Kjør Knappesymbol for å kjøre spørringen og vise resultatene i dataarkvisning.

  13. Gå tilbake til utformingsvisning, og Skriv inn i vilkår-raden i kolonnen Total salgsverdi > 100.

  14. Kjør spørringen for å se resultatene, og bytt deretter tilbake til utformingsvisning.

  15. Nå legge til vilkår for å utelate individuelle salg som er mindre enn $100. Hvis du vil gjøre dette, må du legge til en annen kolonne.

   Obs!: Du kan ikke angi tredje vilkårene i verdikolonnen totalt salg. Vilkår du angir i denne kolonnen gjelder for totalverdien, ikke til de enkelte verdiene.

  16. Kopier uttrykket fra den andre kolonnen i den tredje kolonnen.

  17. I Totalt-raden for den nye kolonnen, velg hvor og i vilkår-raden type > 20.

  18. Kjør spørringen for å se resultatene, og lagre deretter spørringen.

   Obs!: Neste gang du åpner spørringen i utformingsvisning, vil du kanskje merke små endringer i utformingsrutenettet. Uttrykk i felt-raden vises omsluttet i Summer -funksjonen i den andre kolonnen, og verdien i Totalt-raden viser uttrykk i stedet for Summer.

   Total salgsverdi: SUMMER ((1-[Ordredetaljer]. Discount/100) * ([Ordredetaljer]. Enhetspris * [Elementhistorikk r detaljer]. Antall))

   Du vil også se en fjerde kolonnen. Denne kolonnen er en kopi av den andre kolonnen, men vilkårene du angav i den andre kolonnen, vises som en del av den nye kolonnen.

Til toppen av siden

Summere data på tvers av flere grupper ved å bruke en krysstabellspørring

En krysstabellspørring er en spesiell type spørring som viser resultatene i et rutenett som ligner på et Excel-regneark. Krysstabellspørringer summerer verdiene og deretter gruppere dem etter to sett med fakta – ett sett nedover på siden (et sett med radoverskrifter), og den andre langs toppen (et sett med kolonneoverskrifter). Denne illustrasjonen viser en del av resultatsettet for eksempel på krysstabellspørring:

Et eksempel på krysstabellspørring

Når du fortsetter, må du huske at en krysstabellspørring fyller ikke alltid ut alle feltene i resultatsettet, fordi tabellene som du bruker i spørringen ikke alltid inneholder verdier for alle mulige datapunkter.

Når du oppretter en krysstabellspørring, inkluderer du vanligvis data fra flere tabeller, og du alltid inkluderer tre typene av data: dataene som brukes som radoverskrifter, dataene som brukes som kolonneoverskrifter, og verdiene du vil summere eller beregne på andre måter.

Trinnene i denne delen forutsetter at tabellene nedenfor:

Ordrer-tabellen

Ordredato

Forsendelsesdato

Mottakers poststed

Leveringsadresse avgift

11/14/2005

11/15/2005

Djakarta

$55,00

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76.00

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87.00

11/17/2005

11/18/2005

Djakarta

$43.00

11/17/2005

11/18/2005

Paris

$105,00

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112.00

11/18/2005

11/19/2005

Wien

$215.00

11/19/2005

11/20/2005

Miami

$525.00

11/20/2005

11/21/2005

Wien

$198.00

11/20/2005

11/21/2005

Paris

$187.00

11/21/2005

22/11/2005

Sydney

$81.00

11/23/2005

11/24/2005

Djakarta

$92.00

Tabellen Ordredetaljer

Ordre-ID

Varenavn

Produkt-ID

Enhetspris

Antall

Rabatt

1

Bygge ditt eget tastatur

12

$77.95

9

5%

1

Bureaucrat ikke handlingen figur

2

$78.88

4

7,5%

2

Øvelse for datamaskinen Geeks! DVD!

7

$14.88

6

4%

2

Magisk databrikke

4

$32.65

8

0

2

Datamaskin Geeks og Mythical dyr

6

$78.50

4

0

3

Access! Spill!

5

$22.95

5

15 %

4

Programmer handlingen figur

1

$12.95

2

6%

4

Ultimate Flyvende Pizza

8

$36.75

8

4%

5

Eksterne 5,25 tommer diskett Drive (1/4 skala)

9

$65.00

4

10 %

6

Relasjonsdatabase Diagram

3

$22.50

12

6,5 %

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

7

Relasjonsdatabase Diagram

3

$22.50

4

9 %

Følgende trinnene forklarer hvordan du oppretter en krysstabellspørring som grupperer totalt salg etter by. Spørringen bruker to uttrykk til å returnere en formatert dato og et salg totalt.

Opprette en krysstabellspørring

 1. Klikk på Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

 2. Dobbeltklikk tabellene som du vil bruke i spørringen i dialogboksen Vis tabeller, og klikk deretter Lukk.

  Hver tabell vises som et vindu i den øvre delen av spørringsutformingen.

  Hvis du bruker eksempeltabellene, dobbeltklikker du Ordrer-tabellen og Ordredetaljer-tabellen.

 3. Dobbeltklikk feltene som du vil bruke i spørringen.

  Hvert feltnavn vises i den en tom celle i felt-raden i utformingsrutenettet.

  Hvis du bruker Eksempeltabeller, legger du til feltene Mottakers poststed og forsendelsesdato fra Ordrer-tabellen.

 4. I den neste tomme cellen i felt-raden, kopiere og lime inn eller Skriv inn følgende uttrykk: totalsalg: SUMMER (CCur ([Ordredetaljer]. [ Enhet Price]*[Quantity]*(1-[Discount])/100)*100)

 5. Klikk Krysstabell i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  Totalt-raden og Krysstabell-raden vises i utformingsrutenettet.

 6. Klikk cellen i Totalt-raden i Poststed-feltet, og velg Grupper etter. Gjør det samme for Forsendelsesdato-feltet. Endre verdien i cellen Totalt for totalsalg-feltet til uttrykk.

 7. Angi cellen i Poststed-feltet til Radoverskrift i Krysstabell-raden, sette feltet Forsendelsesdato til Kolonneoverskrift, og angi totalsalg-feltet verdi.

 8. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringsresultatene vises i dataarkvisning.

Til toppen av siden

Referanse for mengdefunksjoner

Denne tabellen viser og beskriver mengdefunksjoner som er tilgjengelige i Totalt-raden og spørringer. Husk at Access har flere mengdefunksjoner for spørringer enn for totalraden. Hvis du arbeider med en Access-prosjekt (en Access-frontdelen koblet til en Microsoft SQL Server-database), kan du også bruke større settet med mengdefunksjoner som inneholder SQL Server. Hvis du vil ha mer informasjon om dette settet med funksjoner, kan du se Microsoft SQL Server Books Online.

Funksjon

Beskrivelse

Oss e med datatypene data

Gjennomsnitt

Beregner den gjennomsnittlige verdien for en kolonne. Kolonnen må inneholde tall, valuta eller dato/klokkeslett-data. Funksjonen ignorerer nullverdier.

Tall, valuta, dato/klokkeslett

Antall

Teller antallet elementer i en kolonne.

Alle datatyper unntatt komplekse, gjentatte skalarverdi data, for eksempel en kolonne med lister for flere verdier.

Hvis du vil ha mer informasjon om lister, kan du se artiklene Innføring i flerverdifelt og legge til eller endre et oppslagsfelt som lar deg lagre flere verdier.

Maksimum

Returnerer elementet med den høyeste verdien. For tekstdata, er den høyeste verdien den siste alfabetiske verdien – ignorerer nullverdier. Funksjonen ignorerer nullverdier.

Tall, valuta, dato/klokkeslett

Minimum

Returnerer elementet med den laveste verdien. For tekstdata, er den laveste verdien den første alfabetiske verdien – ignorerer nullverdier. Funksjonen ignorerer nullverdier.

Tall, valuta, dato/klokkeslett

Standardavvik

Måler hvor bredt verdier spres fra en gjennomsnittsverdi (en middelverdi).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se artikkelen Vise kolonnesummer i et dataark.

Tall, valuta

Sum

Legger til elementene i en kolonne. Fungerer bare på numeriske data og valutadata.

Tall, valuta

Varians

Måler den statistiske variansen for alle verdier i kolonnen. Du kan bruke denne funksjonen bare på numeriske data og valutadata. Hvis tabellen inneholder mindre enn to rader, returneres en tom verdi.

Hvis du vil ha mer informasjon om varians funksjonene, kan du se artikkelen Vise kolonnesummer i et dataark.

Tall, valuta

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×