STIGNINGSTALL (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen STIGNINGSTALL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer stigningstallet for en lineær regresjonslinje gjennom datapunkt ved kjente_y og kjente_x. Stigningstallet er den vertikale distansen dividert med den horisontale distansen mellom to vilkårlig valgte punkt på linjen. Dette er forandringshastigheten langs regresjonslinjen.

Syntaks

STIGNINGSTALL(kjente_y; kjente_x)

Syntaksen for funksjonen STIGNINGSTALL har følgende argumenter:

 • Kjente_y    Obligatorisk. En matrise eller et celleområde som inneholder numeriske, avhengige datapunkt.

 • Kjente_x    Obligatorisk. Et sett med uavhengige datapunkt.

Merknader

 • Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

 • Hvis kjente_y og kjente_x er tomme eller har et ulikt antall datapunkt, returnerer STIGNINGSTALL feilverdien #I/T.

 • Ligningen for stigningstallet til regresjonslinjen er:

  Formel

  og der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(kjente_x) og GJENNOMSNITT(kjente_y).

 • Den underliggende algoritmen som brukes i funksjonene STIGNINGSTALL og SKJÆRINGSPUNKT, er forskjellig fra den underliggende algoritmen brukes i funksjonen RETTLINJE. Forskjellen mellom disse algoritmene kan føre til ulike resultater når data ikke er bestemte og kollineare. Hvis for eksempel datapunktene til argumentene for kjente_y er 0 og datapunktene til argumentet for kjente_x er 1:

  • STIGNINGSTALL og SKJÆRINGSPUNKT returnerer feilen #DIV/0!. Algoritmen STIGNINGSTALL og SKJÆRINGSPUNKT er utformet til å søke etter bare ett svar, og i dette tilfellet kan det være mer enn ett svar.

  • RETTLINJE returnerer en verdi på 0. RETTLINJE-algoritmen er utformet for å returnere fornuftige resultater for kollineare data, og i dette tilfellet kan det bli funnet minst ett svar.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Kjent y

Kjent x

02.01.1900

6

03.01.1900

5

09.01.1900

11

01.01.1900

7

08.01.1900

5

07.01.1900

4

05.01.1900

4

Formel

Beskrivelse

Resultat

=STIGNINGSTALL(A3:A9;B3:B9)

Stigningstallet for den lineære regresjonslinjen gjennom datapunktene i A3:A9 og B3:B9.

0,305556

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×